Годишно разпределение на учебното съдържание по математика – класДата21.06.2018
Размер181.27 Kb.
#75560
ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

ПО МАТЕМАТИКА – 4. КЛАС
32 учебни седмици по 4 часа – 128 часа
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА


  • Усвояване на числата над 1000, съответните правила за действията събиране, изваждане, умножение и деление с едноцифрено или двуцифрено число и свойствата на тези действия

  • Задълбочаване и разширяване на знанията за мерни единици чрез въвеждане на мярката за ъгъл, мерните единици за лице и връзките между тях

  • Задълбочаване и разширяване на знанията за основните геометрични фигури ъгъл, правоъгълник, квадрат, познаване на окръжността и елементите ѝ и усвояване на понятието „лице на правоъгълник

  • Усвояване на основни приложения на изучаваните математически знания, като се показват и някои от интегративните възможности на математиката

  • Развиване на наблюдателност, концентрация на мисленето, устойчивост на вниманието, паметта

  • Създаване на предпоставки и използване на възможностите на математиката за развиване на логическото мислене на учениците, за използване на анализа, синтеза, сравняването при генериране и изучаване на математически понятия, формулиране на твърдения, извършване на умозаключения

  • Развиване на интереса и мотивиране на учениците за изучаване на математиката и формиране на положително отношение към нея

  • Изграждане на умения за работа в групи, за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложения.

  • Изграждане на навици за опазване на околната среда и собственото здраве

  • Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка

Седмица

ТЕМА

ЗАБЕЛЕЖКАI с.

ЧИСЛАТА НАД 1000

Числата до 1000 (преговор)Сравняване на числата до 1000 (преговор)

Редица на числата до 1000 (преговор)

Числата 1000, 2000, 3000, ..., 999 000


IIс.

Милион

Числата 1001, 1002, ..., 3000, 999 999, 1 000 000

Клас на хиляди, клас на единици.

Числата след милион


III с.

Десетична позиционна бройна система

Редица на естествените числа

Окръжност

Чертане на окръжност


IV с.

Римски цифри

Римски цифри

Числата над 1000 (обобщение)

Задачи за самопроверка


V с.

Самостоятелна работа

Час на разположение на учителя

Час на разположение на учителя

Час на разположение на учителя


VI с.

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕНА ЧИСЛАТА НАД 1000

Събиране на числата до 1000 (преговор)Изваждане на числата до 1000 (преговор)

Събиране на естествени числа без преминаване

Изваждане на естествени числа без преминаване


VII с.

Събиране с преминаване в класа на единиците

Изваждане с преминаване в класа на единиците

Събиране и изваждане

Събиране и изваждане


VIII с.

Събиране с преминаване от класа на единиците в класа на хилядите

Изваждане с преминаване от класа на хилядите към класа на еди­ниците

Събиране и изваждане

Събиране и изваждане


IX с.

Събиране с преминаване в класа на хилядите

Изваждане с преминаване в класа на хилядите

Събиране и изваждане

Събиране и изваждане


X с.

Събиране с преминаване в класа на единиците и в класа на хилядите

Изваждане с преминаване в класа на единиците и в класа на хилядите

Събиране и изваждане

Събиране и изваждане


XI с.

Събиране с повече преминавания

Изваждане с повече преминавания

Събиране и изваждане

Събиране и изваждане


XII с.

Измерване на ъгли

Измерване на ъгли

Измерване на ъгли

Неизвестен умалител


XIII с.

Събиране и изваждане

Събиране и изваждане

Събиране и изваждане

Текстови задачи от събиране и изваждане


XIV с.

Събиране и изваждане на естествени числа (обобщение)

Задачи за самопроверка

Самостоятелна работа

Час на разположение на учителя


XV с.

Час на разположение на учителя

Час на разположение на учителя

Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число (преговор)

Умножение на многоцифрено число с едноцифрено без преминаване


XVI с.

Умножение на многоцифрено число с едноцифрено без преминаване

Умножение с едноцифрено число с едно преминаване

Умножение с едноцифрено число с две преминавания

Умножение на многоцифрено число с две последователни преминавания


XVII с.

Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число

Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число

Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число

Лице на правоъгълник


XVIII с.

Намиране на лице на правоъгълник

Мерни единици за лице

Мерни единици за лице

Деление на числата до 1000 с едноцифрено число (преговор)


XIX с.

Деление на многоцифрено число с едноцифрено число (5648 : 4)

Деление на многоцифрено число с едноцифрено число

Деление на многоцифрено число с едноцифрено число (3246 : 3)

Неизвестен делител


XX с.

Текстови задачи от умножение и деление с едноцифрено число

Умножение и деление на многоцифрено число с едноцифрено (обобще­ние)

Задачи за самопроверка

Час на разположение на учителя


XXI с.

Час на разположение на учителя

Умножение с 10, 20, 30, ..., 90

Умножение с 10, 20, 30, ..., 90

Умножение с двуцифрено число


XXII с.

Умножение с двуцифрено число

Умножение с двуцифрено число

Умножение с двуцифрено число

Деление с 10, 20, 30, ..., 90


XXIII с.

Деление с 10, 20, 30, ..., 90

Деление с двуцифрено число (1476 : 12)

Деление с двуцифрено число

Деление с двуцифрено число


XXIV с.

Деление с двуцифрено число

Деление с двуцифрено число

Умножение с двуцифрено число

Деление с двуцифрено число (2747 : 41)


XXV с.

Деление с двуцифрено число

Деление с двуцифрено число

Деление с двуцифрено число

Деление с двуцифрено число


XXVI с.

Деление с двуцифрено число

Деление с двуцифрено число (3570 : 35)

Деление с двуцифрено число

Деление с двуцифрено число


XXVII с.

Деление с двуцифрено число

Деление с двуцифрено число

Деление с двуцифрено число

Деление с двуцифрено число


XXVIII с.

Деление с двуцифрено число

Пресмятане с електронен калкула­тор

Текстови задачи

Умножение и деление с двуцифрено число (обобщение)


XXIX с.

Задачи за самопроверка

Самостоятелна работа

Час на разположение на учителя

Час на разположение на учителя


XXX с.

Час на разположение на учителя

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

Естествени числаСъбиране и изваждане на естестве­ни числа

Умножение и деление на естестве­ни числа


XXXI с.

Геометрични фигури

Мерни единици

Час на разположение на учителя

Час на разположение на учителя


XXXII с.

Час на разположение на учителя

Изходно ниво

Годишен преговор

Годишен преговор


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница