Големият лов на Растения Ръководство за учителистраница1/3
Дата24.05.2017
Размер0.51 Mb.
  1   2   3


Големият лов на Растения

Ръководство за учителиСъдържание

Въведение 3

Относно растенията 4

Истински научни изследвания 4

Относно ресурсите 5

Разходки за размисъл 7

Цялостен училищен проект 8

Кръстосани учебни връзки 12

Информация за здраве и безопасност 15

Бележникът на Дарвин 19

Вдъхновено от Дарвин 20

Разпространение на семената 22

Ареали 24

Поставяне на семената в съд чрез използване на малка банка за семена 26

Насоки за събиране на семена 29

Формуляр с данни за събиране на семена 32

Как да притиснете растенията и да получите хербариен образец 33

Как да направим саксия за растения от хартия 38

Относно Милениумската банка за семена в Кю 43

Относно Кралската ботаническа градина и „Уелкъм тръст“ 47

Полезни препратки 48

Песен за мистър Дарвин 50

Заслуги 51


Брошури за различни възрастови групи

Дарвинови наблюдатели (възраст 5-6 години)

Дарвинови откриватели (възраст 6-7 години)

Дарвинови мислители (възраст 7-8 години)

Дарвинови колекционери (възраст 8-9 години)

Дарвинови изследователи (възраст 9- 10 години)

Дарвинови детективи за растения (възраст 10-11 години)
Въведение
За отбелязване на 200-годишнината от рождението на Чарлз Дарвин, Кралската ботаническа градина в Kю, по поръчка и със спонсорството на Уелкъм Тръст, създаде Големият лов на растения. Този вълнуващ проект ще насърчи децата да изследват заобикалящата ги природа, както и да се присъединят към други училища в най-големия до този момент научен училищен проект.

Проектът насърчава децата да черпят вдъхновение от живота и работата на Чарлз Дарвин, който е пример за ентусиазиран и всеотдаен учен. Запленен от природата, Дарвин събира екземпляри и записва данни, прави задълбочени изследвания, извършва експерименти, разработва идеи и развива теории за това как природата функционира, като излага и доказателства за своите научни теории.


Дарвин пътува много, събирайки информация за много различни растения и животни. Но през голяма част от живота си работи от дома си, в провинция Кентиш. Събирайки и анализирайки данни за растенията и животните около своята къща, Дарвин развива Теория за еволюцията, която все още служи и днес в подкрепа на съвременното изучаване на природата.
Той извършва много от своите наблюдения, разхождайки се ежедневно по неговия така наречен „Път за размисъл”. Дейностите, които Големият лов на растения предлага, ще ръководят децата през редица научни процеси, ще ги научи на изграждане на технически умения и разбиране, развиване на критично мислене, както и ще им даде възможността да дадат своя принос към науката и опазването на околната среда.

Относно растенията


Големият лов на растения предлага безопасни, но все пак стимулиращи възможности за училищни проучвания и изследвания на очарователни местни растения.

Растителните видове, разгледани в този проект, са избрани, тъй като те:

• не са токсични и могат да се намерят в цялата страна.

• цъфтят по време на нашите летни или есенни училищни срокове.

•полезни са: имат интересно минало, настоящи ползи или могат да бъдат използвани като храна.


Разбирането на местната флора на една страна, разнообразието между различните видове и това как растенията и животните се адаптират към околната среда е от решаващо значение за системната ни грижа за планетата. Изключително важно е новото поколение от учени да се научи да работи като Дарвин и да идентифицира, да се грижи и да събира данни за дивите растения около нас.
Истински научни изследвания
Всички предизвикателства за децата отразяват вида познание/техника, която съвременните Събирачи на растения прилагат във всички краища на света и която отразява работата на Дарвин.

За децата на възраст 9-10 години има специална мисия, изискваща те да допринесат за развитието на реалната научна работа.


Всяко училище има шанс да помогне за изграждането на уникален научен архив, с изследователски потенциал за години. Деца от всички други възрасти са приканени да осигурят снимки на други познати растения, както и да качат техните данни на уеб сайта.

Относно ресурсите


Наръчникът „Големият лов на растения“ и неговите ресурси са в подкрепа на серия ботанически научни дейности за ранна училищна възраст по време на националната учебна програма.

Дейностите за всяка година следват 3-етапен процес в рамките на 5–6 урока. Те използват познати училищни похвати – специализирано обучение и помощ не са необходими.


Уеб сайтът на Големият лов на растения е www.greatplanthunt.org

Големият лов на растения е подпомаган от онлайн ресурси, които са само на английски език. Те включват:

• Въвеждане на образователни интерактивни предизвикателства за всички възрастови групи. Те могат да се използват самостоятелно от децата или върху дъската по време на учебен час.

• Висококачествени помощни материали: снимки, видео клипове и PowerPoint презентации.

• PDF файлове за изтегляне на всички ресурси и най-нови съвети и идеи.

• Детски похвати за записване на лични открития под надзора на учителите.

Големият лов на растения – снимков комплект (x2)

Цветните снимки върху тези комплекти от карти показват жизнения цикъл и характерните особености, които ще помогнат на децата да идентифицират някои общи растения.

Официална малка банка за семена

Този научен комплект е възпроизведен на базата на тези комплекти, използвани от учените на Милениумската банка за семена в Кю, за събиране на семена от целия свят. Като част от Големият лов на растения 9-10 годишните са насърчавани да събират семена. Комплектът включва всичко необходимо за безопасното съхранение на семената за много години.
По следите на Дарвин (История)

Запознайте се с живота и работата на Дарвин, като прочетете една глава в група или в клас. Всяка глава свързва работата на Дарвин с едно от годишните групови предизвикателства: наблюдавайте, записвайте, събирайте, размишлявайте усилено и разрешавайте загадки.

По стъпките на Дарвин – плакат

По време на груповата работа най-добрите изработки на децата могат да бъдат възнаградени и изложени върху плакат. Изтеглете и разпечатайте още от стъпките на Дарвин на адрес: www.greatplanthunt.org.


Повече за съдържанието на Съкровищницата!

Две лупи, растителна преса и семена за експериментална кълняемост.

Разходки за размисъл
Развитието на уменията за критично мислене е ключ към разбиране на науката. Дарвин е бил проницателен наблюдател на жизнените процеси. Той е събирал данни и е прекарвал много време в обмислянето им. Тези доказателства по-късно помагат за оправдаване на неговите теории.
Едно от местата, на които Дарвин събира своите мисли, е неговият „Път за размисъл“. Той е ходел по кръгообразен, покрит с пясък път (разходка върху пясък), построен в градината зад къщата му в Кент.
Пътят се извива през сенчести гори, покрай полета. Дарвин извървявал този път всеки ден. Toй е имал купчина с камъчета, разположени в началото на пътя, които е използвал, за да проследява обиколките си, ритайки надалече по едно от камъчетата всеки път, когато е завършвал обиколката. Тази рутинна разходка помага на Дарвин да мисли. Психолозите смятат, че ходенето, както и други видове движения, спомага за стимулиране на мисълта; движението позволява да се потопите и задълбочите в това, което правите, така както и да се фокусирате. Това дава възможност за спокойно размишление.
Разходките за размисъл в проекта на Големият лов на растения ще:

• осигурят добри възможности за целенасочена и детайлна наблюдателност, както и за събирането на данни.

• насърчат развитието на уменията за критично мислене.

• осигурят учебен опит в изучаването на „истинския свят” .

• дадат време за размисъл.

• осигурят възможности на деца да работят по двойки или по трима в група.

• помагат за прилагането на наученото извън клас.

За да се гарантира, че „Разходките за размисъл“ ще постигнат своите цели, вземете предвид следното:

• Учителят може да поиска да обходи пръв маршрута, за да се увери, че отговаря на нуждите на конкретна дейност.

• Децата трябва да знаят каква е целта на разходката и какви дейности те ще извършват. Задайте определен брой цели за наблюдения, скици или колекции за изпълнение и докладвайте какво сте направили.

• Трябва да бъде отделено достатъчно време, за да се гарантира, че децата ще приключат всички дейности по време на разходката.

Големият лов на растения като цялостен училищен проект


Данните по-долу показват как да използвате ресурсите като програма от дейности за цялото училище, организирайки срещи, на които работата на всяка една възрастова група да бъде добавена към работата на всички останали. За повече информация вижте презентацията на сайта: www.greatplanthunt.org.

Материалите за срещите включват: историята „По стъпките на Дарвин”, плаката „По стъпките на Дарвин – плакат с изложени детски творения", видео и презентация на източниците за направата на сайта на Големият лов на растения, на адрес: www.greatplanthunt.org. Видео материалите показват работата в Банката за семена в Кю, в реалния живот (налична само на английски).


Първа среща
Първата среща представлява начална точка на проекта, както и покана за цялото училище да се включи в него. Ключовият елемент са както децата, като участници в най-голямото досега масово научно събитие за деца от основни училища, вдъхновено от Дарвин, така и дейностите в този проект, които представят реалната наука за растенията и тяхното опазване.

Прочетете първата глава от историята „По следите на Дарвин”. Тя разказва за ролята на Дарвин като вдъхновяващ учен и представя на деца идеята, че научните процеси са полезни, важни и приятни. Отворете и разгледайте плаката „По следите на Дарвин”, който ще се използва в предстоящите срещи, за да се популяризира и възнаграждава детският труд през следващите седмици.


Накрая изтеглете и гледайте първото видео (САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) от сайта на Големият лов на растения: www.greatplanthunt.org. Видеото показва работата в реалния живот на Събирачите на растения, от банката за семена в Кю, като действа и като призив за децата да започнат своята дейност.

Срещи 2 - 7
Срещите под номер 2-7 са подобни на Среща номер 1, където различните възрастови групи също представят тяхната работа. Материалите могат да се използват самостоятелно или като част от пълната програма. Времето трябва да съответства на училищните нужди – материалите могат да бъдат представени, когато някоя възрастова група е готова за презентация.

1. Прочетете съответните глави (2-7) от книгата „По стъпките на Дарвин”, за да зададете контекста на работа, прочитайки за живота и работата на Дарвин. Има глава, в помощ за всяка една година от училищната дейност, но не само. Те също са предназначени да бъдат четени по време на всяко събиране и във всякакъв ред.


2. Покажете видео клип на Събирач на растения, изтеглен от сайта на Големият лов на растения, www.greatplanthunt.org (САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК), и прочетете годишната пощенска картичка от Събирача на растения, която се намира в учителските брошури. Това задава предизвикателството за още една възрастова група.


3. Поканете децата от една възрастова група, която вече е извършвала различни дейности, за да представи труда си и това как групата се е справила с предизвикателствата.


4. Прикрепете този труд към съответната част от плаката „По следите на Дарвин”, за да могат да видят всички. Работата може да бъде представена като подарък, който да почете живота на Дарвин или да се добави в кутията за бъдещите възрастови групи като препратка за бъдещата работа.


Заключителен материал
Това финално събрание има за цел да отбележи цялостните училищни постижения.

Прочетете последната глава от историята „По стъпките на Дарвин” и изгледайте финалната част от видеото Събирача на растения, изтеглено от уеб сайта на Големият лов на растения – www.greatplanthunt.org. (НАЛИЧНИ САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК).


Покажете Съкровищницата с цялото й богатство и отбележете запълнения плакат, обяснявайки приноса на всяка една възрастова група към цялото училище. Възрастовите групи от деца на възраст 9-10 години могат да обсъдят своите дейности по събиране, обработване и доставяне на семена в училище. Представители на избрани възрастови групи трябва да направят презентации относно тяхната работа и да посочат някои от най-важните и любими моменти по време на работата по проекта.
Трябва да бъде благодарено на децата за тяхната работа, като бъдат помолени да се ангажират да работят отново по проекта и през следващата година – не само за да се почете Дарвин, великият учен, чиито стъпките те следват, но и за да продължат да дават своя важен принос към науката и опазването на околната среда.
Алтернативи

Тъй като това е цялостен училищен проект, най-добре би било, ако има събрания, като тези по-горе, в цялото училище. Тъй като това не винаги е възможно, учителите могат да пожелаят да съберат различни аспекти от тези събрания, пасващи най-добре при определени обстоятелства. За целите на този проект ние ще се съсредоточим върху две възрастови групи за всяка година.


Относно видео ресурсите (само на английски език)


• Въведение: клип, въвеждащ проекта „Дарвин“, необходимостта от опазване на растения и банката за семена; важната роля на науката и научните процеси и призив към децата да участват.

• Клипове за шестгодишни деца: видеоклиповете могат да бъдат използвани, за да се поставят основите на серии от дейности за всяка възрастова група. Посланията на тези видео клипове се фокусират върху дейностите, които децата ще извършват по време на работния процес. Те също така отразяват „пощенската картичка“ на начинаещия, която може да бъде намерена в този наръчник в началото на всяка една дейност през годината.


• Заключение: финален видео клип обяснява стойността и значението на участието в този проект, с който училището се е ангажирало; благодарствено послание за важността на общото съвместно участие и съхраняване на работата на децата; покана за преразглеждане на проекта през следващите години.

Кръстосани учебни връзки

Има много възможности за използване на материалите и дейностите от Големият лов на растения по време на учебните програми във всички региони.


Грамотност


• Дарвин съхранява дневници, полеви и изследователски записки и комуникира писмено. Материалите от Големият лов на растения биха могли да бъдат вдъхновение за всеки един от тези начини на писане.

• Дневникът на Дарвин може да бъде разработен като част от програмата за грамотност.
• Налице е и възможност за творческо писане базирано на „Разходките за размисъл” или на епизоди от живота на Дарвин, разказани в книгата „По следите на Дарвин”.

Математическа грамотност


• Обработката на данни обхваща голяма част от дейностите в Големият лов на растения.


• Вижте различни дейности относно обработката на данни в сайта на Големият лов на растения.

www.greatplanthunt.org


История


• Материалите относно Чарлз Дарвин могат да се използват като пример за живота на известна личност.
• Едно от предложенията е да сравним дома, където Дарвин и семейството му са живели, с домовете днес.

• Друг вариант би могъл да бъде да сравним семейния живот на Дарвин със семейния живот днес – какви дрехи са носили в семейството, храните, които са яли, техните хобита, лекарства, здраве и начини на придвижване.


Здравословно хранене

• Растенията като храна

География

• Проучете местните зони, като разработите Разходките за размисъл.

• Проучете острови като например ГАЛАПАГОСКИТЕ ОСТРОВИ.

• Какво бихте си взели, ако отивахте на експедиция?

• Да свържем себе си със света, разглеждайки местата, в които се намират Събирачите на растения, или следвайки маршрута на кораба „Бигъл“.

• Подобрявайте учебната среда, като усъвършенствате Разходките за размисъл или учите в училищните дворове.

• Създаване на карти, базирани на маршрута на Разходките за размисъл.

• Картографирайте територията на кораба „Бигъл“, като си представите какво би било да живеете в това пространство заедно с всички други хора, които са били на борда.


Изкуство, дизайн и технология

• Един поглед към семената и растенията би могъл да бъде вдъхновение за голямо разнообразие от различни видове художествени дейности, като скулптура, изработване на модели, боядисване, печат и фотография.

• Дарвин прави много колекции от растителни и животински материали, като използваните кутии с колекции могат да вдъхновят децата да проектират и изработят свои собствени такива.

• Изгответе книга, използвайки някои от аспектите в Големият лов на растения, за да напишете история или изследвате нещо, свързано с Дарвин, неговия живот и работа.

• Създайте герои, които да разкажат някои от историите.
Танци и театър

• Танци, базирани на движенията, които моряците извършват, докато работят на кораба „Бийгъл“, като дърпане на въжетата, подсушаване на палубата, подаване на припаси.

• Пресъздаване на героите от „Бийгъл“ чрез движение и жестове, като например на: капитана на кораба, готвача и главния наблюдател.

Музика
• Изпейте песента за мистър Дарвин от тази картотека или други моряшки корабни песни

• Слушайте звуците, идващи от околната среда, докато вървите по Пътя за размисъл.
• Религиозно образование

• Какво означава да принадлежиш? Например, принадлежащи към компанията на кораба.

• Обсъдете теориите около създаването на Теорията на Дарвин за еволюцията.

Гражданство


• Растенията са от жизнено значение за живота на Земята и имат много употреби.

• Опазване на ареалите.

• Приемане на здравословни и хигиенни практики с цел съхранение.

• Взимане на участие, развитие на уменията за общуване и принадлежност.

• Какво представляват различните места? Връзки с други училища като част от проекта.

• Разработване на училищни основи.

• Каквo, свързано с обхвата на проекта, е в медиите?

• Например, трябва да разберете, че много материи могат да бъдат опасни, никога не докосвайте неизвестни по вкус или мирис материи.

• Познаване на правилата за безопасност, които се прилагат при приемане на лекарства.

Информация за здраве и безопасност

Тези насоки имат за цел да съдействат при планирането на дейностите в това ръководство.


Дейности на открито
Дейностите в Големият лов на растения могат да бъдат извършени в училище или в училищните дворове. Дейностите извън територията на училището трябва да се планират.

Нужно е да посeтите мястото предварително. Опознайте обекта и се запознайте с местоположенията на телефони (мобилните телефони не винаги са надеждни), подходящи места за оставяне и вземане, както и с най-близкия пункт за спешни случаи и злополуки. Би могло да бъде полезно да разберете колко време ще отнеме на една линейка да достигне до мястото и дали има някакви пречки за достъп на службите за спешна помощ, като тесни улички или заключени врати.

Планирането е ключ към безпроблемната работа извън училище. Така както се планира обичайната логистика при изпращане на деца и помощници от и до съответните места с подходящо облекло и оборудване, също така трябва да бъде направена и оценка на риска като част от планирането, било то вътре в училищните дворове или на друго място.
Оценка на риска при разходките за размисъл

Има неща, които следва да бъдат разгледани при оценката на риска:


Общи:

• Децата трябва да бъдат подходящо облечени.

• Оценка на риска от подхлъзване при децата.

• Оценка на риска за децата от допир до потенциално вредни или дразнещи материи.


Работа с растения:

• Необходим е внимателен надзор по всяко време.

• Растенията обикновено са безопасни, но могат да причинят алергична реакция.

• Някой познати растения имат тръни, бодили или жилещи власинки.

• Не позволявайте на децата да ядат каквито и да са растителни материали.

• Не позволявайте на децата да слагат растителни продукти (като ягоди или семена) в техните усти, носове или уши.

• Децата трябва да избягват слагането на пръсти в устата, тъй като някои растителни материали са отровни.

• Децата трябва винаги да измиват ръцете си в края на дадена дейност.

• Насекоми, особено пчели и оси, могат да бъдат открити около растенията.

• Всички порязвания и отворени рани трябва да бъдат покрити с лейкопласт.

Растенията в Ръководството за растителни видове, предназначено за учители, както и тези в Големият лов на растения, са били оценени, с цел да се гарантира, че те не са отровни. В допълнение към тези точки, учителите следва също така да обмислят следните точки при оценката на риска при пътувания извън училищните очертания. Дейностите в Големият лов на растения могат да бъдат извършени в училище или в училищните дворове дори и да няма много зелено пространство.


Общи:

• Мястото може да не е сигурно. Моля, спазвайте правителствените препоръки за разстояние между възрастни и ученици. Нужен е внимателен надзор.

• Вземете предвид локациите, където ще изучавате околната среда. Какви са опасностите и как могат да се сведат до минимум рисковете.

• Може да има движещи се превозни средства.

• Може да има водни опасности, като езера, потоци и реки.

• Вероятно е да има допълнителни опасности по време на пътуване и изобилие от диви растения, като пареща коприва и къпини. Децата трябва да бъдат предупредени да бъдат бдителни за присъствието на подобни растения.

• Надвисналите и ниските клони могат да представляват опасност.

• Възможно е да се наложи децата да носят допълнително вода и храна.

• Децата трябва да носят дрехи и обувки, подходящи за климатичните условия.

Затворените обувки са по-подходящи, отколкото отворените сандали.

• Трябва да се предвидят водоустойчиво облекло, шапки против слънце и слънцезащитен крем.

• В случай, в който при изкопаването на растения се използват мистрия или ръчна градинска вила, посъветвайте децата да използват инструментите грижливо, като ги информирате за опасността от изхвърляне на почва в очите.


Дейности в класната стая

Когато предприемате дейности в класните стаи, обичайните протоколи за здраве и безопасност следва да бъдат спазвани.


Когато се работи с растителни материали и почва, следните точки трябва да бъдат взети предвид:

• Растенията обикновено са безопасни, но могат да причинят алергична реакция.

• Не позволявайте на децата да слагат растителни продукти (като ягоди или семена) в техните усти, носове или уши.

• Децата трябва да избягват слагането на пръсти в устата, тъй като някои растителни материали са отровни.

• Децата трябва винаги да измиват ръцете си в края на дадена дейност.

• Всички порязвания и отворени рани трябва да бъдат покрити с лейкопласт.

Притискане на растения и изработване на хербарийни екземпляри


Няколко конкретни точки трябва да бъдат взети предвид при натискане на растенията и превръщането на пресовани растения в хербарийни екземпляри (така както и насоките за работа с растения).

• Уверете се, че децата не защипват пръстите си между бордовете на растителната преса в момента на прилагане на натиск.

• Ако използвате ремък или лента за затягане на пресата, внимавайте с металните зъбци върху закопчалката.

• Уверете се, че децата не се напрягат твърде много при издърпване на ремъците, за да затворят пресата.

• При използване на книги или тежки предмети за притискане на пресата да се избягва рисковото повдигане на тези предмети.

• Когато лепите растението върху лист, трябва да се използва подходящо нетоксично лепило, като децата трябва да се наблюдават.

Правилник за поведение


Дейностите в Големият лов на растения могат да бъдат извършени в училище или в училищните дворове, дори и да няма много зелено пространство. При изучаването на местообитанията и дивата природа в тях децата (и възрастните) трябва да бъдат насърчавани да разглеждат и обсъждат подходящи начини на поведение.


Съставянето на правилник за поведение е полезно класно упражнение преди започване на дейността.

Следните точки трябва да бъдат обхванати:

• Ареалите са домовете на много различни видове растения и животни. Някои от тях могат да бъдат много чувствителни към шум, смут или вреди. Помислете за съществата, които могат да бъдат уплашени от движение или силен шум, както и за растенията и за различните създания, които могат да пострадат от утъпкване или поместване на камъни или трупи.

• Отпадъците могат да бъдат вредни за дивата природа. Те могат да задушат растенията, да притиснат малки животни, да навредят на по-големи животни, които биха могли да изядат отпадъците или да стъпят върху тях. Обсъдете отношението ви към отпадъците и намерете подходящи решения.

• Обикновено не е прието да се оскубват или отстраняват диви цветя. Растенията, избрани за този проект, са много често срещани. Подчертайте пред децата, че те имат право да колекционират по време на проекта.

• Има закони, свързани с местообитанията и дивата природа, които учителите и децата трябва да знаят. Като например, че е незаконно да копаят до което и да е диво растение без разрешение на собствениците на земята.


Кой друг да се включи

Ако проучвате диви местообитания извън училищния двор, имате нужда от разрешение на собствениците на земята преди да посетите мястото, освен ако зоната е очевидно отворена за обществен достъп. Това е особено важно за земеделските земи. Собствениците и други местни хора могат да бъдат много заинтересовани от това, което правите, и могат да помогнат. Непосредственото участие на цялото общество в проекта е от взаимна изгода особено когато проектът е мащабен, какъвто е и Големият лов на растения.

Име:

Клас:

Аз съм Дарвинов..........................................

Бележникът на Дарвин

Вдъхновено от Дарвин

Дарвин е бил изключителен човек, който е променил начина, по който хората мислят за света.


Неговата решителност, любознателен ум и начинът на записване на най-малката подробност е това, което го откроява като учен. И все пак от ранна възраст Дарвин избягва да ходи на училище и прекарва времето си на открито, в събиране на насекоми и различни скали и минерали. На него се е гледало като на по-скоро разочароващ ученик в училище и в университета.
Въпреки неговия необещаващ старт, Дарвин е имал страст към природните науки и е учил заедно с отлични преподаватели като Хенслоу, експерт в проучването на растения, и Седжуик, експерт по геология.
Обучението, което Дарвин получава го подготвя добре за момента, в който на него е предложена работа като „официален натуралист” по време на околосветското плаване на кораба „Бигъл“.
След като убеждава баща си да му позволи да отпътува, Дарвин заминава на 27 декември, 1831, на 22 годишна възраст. Трябвало е да отпътува 5 години.
Очарованието на природата и възможността да обиколи света дават възможност на Дарвин да разработи гама от научни умения – наблюдение, откритие, събиране, записване, както и да намери редица логически решения за неща, които го озадачавали по време на събиране на различни данни.
Изумен от богатството на видовете в тропиците, Дарвин прави много прекрасни открития и се заема да събере огромен брой образци за изследване, от бръмбари и птици до шипове и вкаменелости.
Дарвин прави десетки хиляди наблюдения, които вписва в поредица от полеви бележници. Той вписва подробности за всички растения, животни и скали, мислите, които го връхлитат, и заявките за дейности, които той иска да предприеме по-късно. Това невероятно натрупване на бележки, записи на мисли и факти осигурява голяма част от доказателствата, които ще бъдат използвани по-късно за обосноваване на съществуването на процеса на „трансмутация на видовете“ – това, което ние сега наричаме еволюция.

Една от причините научните теории на Дарвин да са така добре приети е огромният обем от доказателства, които той е натрупал.


След завръщането си в Англия през 1836 г., Дарвин продължава своите наблюдения и бележки върху естествения свят около него до смъртта си през 1882. Установявайки семейния си живот в Кент, той пише и публикува много от неговите наблюдения от пътешествието си с „Бигъл“. Той, също така, продължава да събира доказателства и да пише своята теория за еволюцията.
Дарвин е и голям писател на писма. Той пише на много от неговите приятели и колеги с молба да споделят своите възгледи и становища относно научни феномени. Той пише много писма до Джоузеф Хукър, директорът на Кралската ботаническа градина по това време, обсъждайки редица теми за растенията.
Други писма, включително и до губернатора на Мавриций, включват коментари за необходимостта от опазване на гигантската костенурка, която е била в риск от изчезване там.
Дарвин използва земите около къщата, където живее, за да експериментира върху растежа на растенията. Той е особено заинтересован от начина на растеж, от формата на растенията и от това как те се размножават. Това по-късно го води към подробното изследване на растителната структура и към проучването на нейната чувствителност.
Градината е била използвана като голяма лаборатория, където Дарвин е изследвал неща, като това как земните червеи реагират на музика или това, което се случва, ако поставите марля над цветята иглика, за се предпазят от опрашващи насекоми! Много от неговите експерименти са били обсъждани в кореспонденция със списания за градинарство, които експерименти разкриват интереса му към разрешаване на научни загадки.

Разпространение на семената


Ето някои идеи за изграждане на модели в класната стая, които показват природните механизми за разпръскване на семена и плодове в природата. След изграждането на моделите децата могат да видят колко ефективни са били те – например, чии семена са били пуснати най-далеч или пък са се придвижвали на по-дълго разстояние.

Начин на

разпръскване

Специална структура

Растителни примери

Модел

Необходими материали

Вятър

Парашутна и

балонна структураПодбел, глухарче,

копие от бял трън, бяло

плюскавиче (чашката на разпростряното плюскавиче служи за балон)


Ръчна изработка на

парашут


Полистиренова топка,

правоъгълник, част от конец или

връв, тиксо.Вятър

Крила или ротор

Сикамор, иглолистна,

сребърна бреза, киселецСемена на Сикамор

за оформяне на шаблон.

Роторно устройство


Карта и ножици,

устройство/перка, закупена от магазин за детски играчки.
Животни
(разлагане)

Атракции

(Шаренo, вкусно,

сочнo)


Домат, бъз, глог,

овчарска торбицаТопка, покрита със

сладко


Една полистиренова топка, лепило под формата на двойно залепваща лента, дребни сладкиши.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница