Горива. Горивни процеси и системи



страница1/12
Дата07.03.2022
Размер1.58 Mb.
#113845
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Горивни процеси
Свързани:
Задача процеси ТДТП, Чек-лист ремонт на КИ

7.1. ГОРИВА. ГОРИВНИ ПРОЦЕСИ И СИСТЕМИ

7.1.1.

Определение и класификация на горивата


Енергийните горива са горими вещества, които е икономически целесъобразно да бъдат оползотворени чрез директно изгаряне за получаване на топлинна, механична или електрическа енергия.
В топлоенергетиката се използуват органични енергийни горива, които представляват смес от сложни органични съединения, минерални примеси и вода. Най-често използуваната класификация на органичните горива е по показателите агрегатно състояние и произход. В зависимост от произхода си те се определят като естествени т.е. произхождащи от остатъците на растителни и животински видове и изкуствени, получени от преработката на естествените горива. Към изкуствените горива се отнасят и тези, които се явяват страничен продукт при реализацията на определена промишлена технология.
Класификацията на органичните горива в зависимост от тези два основни показателя е представена в Таблица 7.1.1


Таблица 7.11

Гориво

Твърдо

Течно

Газообразно

Естествени


Дърва, торф, каменни въглища, шисти


Нефт (земно масло)


Природен газ (земен газ)


Изкуствени


Дървени въглища, кокс, полукокс, бри-кети, отпадаци от обогатяване на въг-лища


Бензин, газьол, мазут


Генераторен газ, до-менен газ, полу-коксов и коксов газ







Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница