“Господи, благослови езика ми, за да излизат от него сладки, силни и красиви думи”Дата15.11.2017
Размер115.94 Kb.
#34649
Някога, в далечното минало, всички хора са притежавали магическата тояга. Днес от нея е останало само едно бледо копие. Това копие е човешкият език. Ако знае как да огъва човек езика си, колко трептения да произвежда при всяка дума човекът би правил чудеса с тази тояжка. При изговарянето всяка дума произвежда известен брой трептения. Ако езикът може да възприема и предава тези трептения правилно, думата би предизвикала в човека красиви и възвишени мисли и чувства. В този смисъл, всеки език на който хората днес говорят, ще бъде красив. Само красивият език произвежда нужното въздействие върху човека. За да говори добре един език, човек трябва да има светъл ум.

Вътрешна просвета, «Двигатели в живота», Стр. 385-386, Сонита 1997

И тъй, магическата тояжка в човека е неговият език. Учете, работете върху себе си, да владеете тази тояжка. Молете се на Бога, да благослови езика ви, че всяка дума, която излиза от него, да бъде балсам за страдащите души. Човешкият език може да превърне всеки метал в злато, а всеки обикновен камък в скъпоценен. Както в магическата тояжка, така и в душата му се крие Божественна сила.Вътрешна просвета, «Двигатели в живота», Стр. 387, Сонита 1997
Иска ли да си въздейства, човек трябва да се обърне към Бога със следната кратка молитва: “Господи, благослови езика ми, за да излизат от него сладки , силни и красиви думи”. Сладките думи имат отношение към живота, силните - към човешкия ум, а красивите - към човешкия дух и човешката душа. Сладките, силните и красивите думи представят материал, чрез който човек гради великото и мощното в своя живот.

Двигатели в живота”2, “Вътрешна просвета” стр. 37-38.


«Който изтърпи докрай, той ще спасен да бъде.» Размишлявайте върху думата «търпение» и извлечете дълбокия смисъл, който се крие в нея. В българският език тази дума е много силна. Всяка дума крие в себе си известна сила. Ако концентрирате вниманието си върху дадена дума, вашият мозък ще се свърже със силата, която е вложена в нея, и ще изпитате едно ободряване или отпадане според характера на думата. Има думи, които веднъж изговорени, човек втори път не може да ги произнесе. Защо? Те оказват вредно влияние върху човешкия мозък; те го разслабват. Запример, ако няколко пъти произнесе думите «ще се разболея», човек ще изпита тяхното лошо действие върху организма си, и няма да мине много време, той може да се разболее. И обратно: ако някой туберкулозен повтаря няколко пъти на ден думите «ще оздравея», той наистина ще оздравее. Как лекуват днес туберкулозните? Турят ги на легло, да не се движат нито наляво, нито надясно, хранят ги на особен режим и нищо повече. Не, нека оставят болния свободен, ако иска да лежи, да лежи, ако иска да се разхожда, да се разхожда, но да започне да произнася много пъти на ден думите «ще оздравея», като постепенно увеличава и стигне до 1000-2000 пъти на ден: първия ден да произнесе тия думи сто пъти; втория ден 120 пъти; третия ден 150 пъти и т.н., докато дойде до хиляда или две хиляди пъти1. Ака може да се лекува всяка болест, всяко обезсърчение. По този начин тежката, тъмна атмосфера около болния се разведрява, става светла, приятна, и той от ден на ден се усеща все по-добре, по-разположен. Тогава всички здравии хора ще почнат да посещават този човек. Докато е бил болен, почти всички са го избягвали.Защо? Защото всеки човек се стреми към красивото, приятното в живота.

Синове на възкресението, стр. 68-69,изд. 1998
Пазете едно правило. Всякога човек, щом реши да мисли правилно, всеки ден да казва: «Искам да мисля правилно». Всеки ден внасяйте нова струя. Казвайте: «Искам да чувствам правилно». Като кажете, не че ще го постигнете, ще имате едно малко микроскопическо постижение. Тия безбройните малки корекции образуват дебелите въжета на човешкия характер. Защото всеки ден, при всичките противоречия, които имаме сега, да казваме така. Сега сме в епохата на второто пришествие, това е епохата, когато се ликвидират всичките кармически противоречия. Този живот, който сега имаме, той е минал. Него като преобразим, ще дойде нов живот.

(Важни и належащи неща, 80-81стр. утр. Беседи, 1942-3 г.)
Христос е казал: Аз съм живият хляб. Под живия хляб се разбира разумното в живота. Ако всички сте разумни, да мислим, както трябва, ще имаме на разположение от живия хляб, колкото и когато искате. Не е въпросът да станем религиозни, както сегашните хора, но нашият религиозен живот трябва да обхване целия живот, живот - умствения, сърдечния и физическия живот на хората. Тогава всички светове ще се уредят и човек ще стане добър. Умственият свет обхваща мислите на човека; чувственият свет - неговите чувства, а физическият свет - неговите постъпки. Само на физическия свет има постъпки. Сега ето какво ви препоръчвам: Станете сутрин: Кажете, днес всичко ще ми върви. Ама времето било студено, кално, дъждовно, работите не ви се уреждат, не, кажете си пак: Всичко ще ми върви. Ставате втория ден, пак не ви върви. Кажете си: Днес всичко ще ми върви. При каквито условия да се намирате, кажете си: Днес всичко ще ми върви. Дръжте в ума си тази положителна мисъл, и ще видите как работите ви ще се нареждат. Седнеш на един голям камък, удариш веднъж, не се кърти. Удариш втори, трети път, докато най-после камъкът се разкърти. Значи, постоянство се изисква от всички.

14. неделна беседа от Учителя, държана на 22 декември 1935 г. София, Изгрев
 

За да бъдеш здрав, никога не притискай устните си - така можеш да разрушиш волята си. Ако искаш да живееш дълъг живот, дръж винаги съзнанието си будно, едва да се долепват устните ти. Ако притискаш устните си, ще си създадете обратна реакция, ще се събере в тебе повече електричество, повече енергия, която ще създаде големи неприятности. Дръжте винаги устата си спокойна, леко допрени устни, защото устата е врата на Любовта. Устата е създадена за няколко служби: Първо чрез устата ще възприемаш храната и въздуха, чрез устата ще възприемеш чувствата, и чрез устата ще говориш и то най-хубавите неща, които можеш да кажеш. Значи словото, Любовта чрез устата ще излезе, ако устата на човека не е чиста, той може лоши работи да каже. Като говориш за Любовта, за Мъдростта, за Истината, за Добродетелта, твоята уста трябва да бъде чиста. Хубаво е да държиш устата си всякога чиста. Това значи, никога да не позволиш чрез устата ти да излязат нечисти трептения. Представете си какво би значело да кажете на някой човек, че го мразите, че не искате да го видите, че нямате доверие в него и т. н. - Не цапайте езика си с остатъците на миналото поколение! Кажете си: Ще живея, ще уча силите Божии да добивам. Ще обичам всички хора по земята, ще върша каквото Бог иска, ще върша доброто и т. н.

Сутрин като станете, кажете си: Ще работя, ще мисля право, за да наредя работите си добре. Който не внася положителни мисли в ума си, той мисли и чувства неправилно. От там и стомахът му не работи добре - в него се натрупват излишни киселини, които го правят песимист. Ако е студент и с такова настроение се яви на изпит, непременно ще пропадне. Когато храносмилателната система не работи добре, човек става раздразнителен, недоверчив и страхлив. Който е смел и решителен, той има доверие в себе си и в своите ближни. Това показва, че неговата храносмилателна система действа добре.

Божествените условия”, “Обхода към себе си и към природата” стр. 141.


до най-голямо отчаяние да дойде, човек трябва да каже в себе си: Ще се подобри положението ми. Следователно, дойдете ли до еднообразието в живота, което действува приспивателно, започнете да си внушавате такива мисли, които да внесат известно разнообразие. По-добре е вие сами да си внушавате и сами да си влияете, отколкото други да ви внушават и влияят. Човек може да си служи с внушението за укрепване на своето здраве, за развиване на своите способности, за усилване на паметта си и т.н. При каквито условия да се намирате, дръжте в ума си положителната мисъл, че все пак можете да намерите благоприятна почва за работа. - Ама какво да правим с болестите? - Болести не съществуват. В света съществуват болезнени състояния, но не и болести. Болезнените състояния са резултат на специфични отрицателни психически състояния, през които човек минава. Тъй щото, когато човек преживява тежко психическо състояние, то се отразява върху известен уд, вън или вътре, на организъма му. Този орган изгубва връзка със съзнанието на човека, вследствие на което ние казваме, че той заболява. Цялото тяло на човека, отвън и отвътре, е обвито с особена материя, наречена матрикс. Когато матриксът е здрав, човек се чувствува добре разположен, здрав и силен. Щом стане някакво пропукване на матрикса, в организъма на човека се извършват ред химически процеси, които се отразяват болезнено върху него. Докато човек подържа в живота си неестествени мисли, чувства и постъпки, неговият матрикс всякога може да се пропука. Иска ли да бъде здрав, човек трябва да подържа физическа, сърдечна и умствена чистота в живота си.

7. Лекция от Учителя, държана на 7 ноемврий, 1926 г. София.
Сегашното е важно. Днешният ден е най-важният ден. Ще си кажеш: „Аз живея в съвършенство днес. Ще използвам всичките блага, които Бог ми дава“.

34-то утринно неделно Слово, 7 юли 1940 г., 5 ч. сутрин, Изгрев.
Колкото повече мисли човек за старостта, толкова повече ще остарява. Старостта иде по причина на внушението. Кой как те срещне казва, че си остарял или ще остарееш и ти наистина остаряваш. Колкото повече хора отвън ти внушават, че ще остарееш, ти наистина ще остарееш. Баща ти, майка ти, приятелите ти казват, че ще остарееш и ти си остарял вече. Щом ти каже някой че си остарял, вземи огледалото и си кажи: “Бабо или дядо, да не се тревожиш, ако искаш да се подмладиш.” Сега аз ви казвам само как можете да спрете старостта, ако пък ви кажа, как може да се подмладите, това е цяла наука вече, за която трябва много да платите. Представете си, че един старец, който е сега на 80 години, иска да се подмлади, да стане на 30 години. Първо ще го питам колко иска да плати. В Писанието е казано: “Онези, които чакат Господа, ще се подмладят.” Подмладяването е закон съзнателен, а не механически. Вас ви очаква подмладяване, но вие трябва да знаете как да се подмладите. Казано е: “Блажени децата.” Не е казано, че старите са блажени. Като мислите, че животът е лош, вие преждевременно остарявате. Не мислете, че животът е лош. Животът е добър. Вие мислите, че условията са лоши. Не мислете, че условията са лоши. Вие мислите, че времето е лошо. Не мислете така. Времето не е лошо. Гледайте на всичко оптимистически. Защо? – Апостол Павел казва: “Ние живеем и се движим в Бога.” Ако вие живеете в Бога и се движите в Него, тогава какво лошо може да има в този живот? Всичко, каквото става отвън, е добро за цялото човечество, но добро е и за мене. Та казвам: Всичко онова, което се случва в живота ви, считайте, че е за ваше добро. И в Писанието е казано: “Всичко, каквото се случва на онези, които любят Господа, ще се превърне за тяхно добро.” Знайте, че доброто ще подмлади сърцето, а мисълта ще подмлади ума. Благородството ще подмлади душата, а силата ще подмлади човешкия дух. Следователно, силата е за духа, благородството – за душата, светлината е за ума, а доброто е за човешкото сърце.

Тези неща ви пожелавам и на вас.


10-та неделна беседа от Учителя, Държана на 5 декември, 1937 г. 10 ч. преди обяд.
Не се плашете от нищо! Тази Любов, която е във вас, тя е сила. Всички трябва да вложим тази Божественна мисъл, да си помогнем не само индивидуално, да се насърчим и да казваме: Можем всички да живеем според този закон, да обясним притчата, а тя е – да продължим носа си и с толкова също да го разширим.

Аз казвам тази формула: Сърцето ми трябва да е топло, душата – свежа, умът – светъл, а духът крепък. Светлината, която иде, дава свобода; духът като е крепък, може всичко да твори и да работи. Кажете: «Сърцето ми е топло, душата ми е свежа, умът ми е светъл, духът ми е крепък. Защо? – Защото живея в закона на любовта, в която няма никаква измяна.» Кажете това и задачата е решена. Аз ще живея по това ново правило. Сега, знаете ли колко струва това ново правило, което ви дадох? То струва 25 милиарда. Има хора, които в миналото са са прекарвали по 20-25 съществувания, докато научат тази формула. Вие ще кажете: «Много просто нещо е, ние знаем тези неща.» Никога не сте ги знаяли тези неща по този начин, както вървят – топло, свежа, светъл, крепък.

Сега, като се върнете дома си, искам да приложите това правило. Жените, Като го приложат, да стане по-леко на мъжете и мъжете като го приложат, да стане по-леко на жените. Майките, като го приложат, да стане по-леко на децата, и децата, като го приложат, да стане по-леко на майките. Учителите, като го приложат, да стане по-леко на учениците, и учениците, Като го приложат, да стане по-леко на учителите. Да настане една лекота, и всички да разберем, чес те приложили това правило. Аз ще питам след това много мъже и жени: «Като приложихте това правило, стана ли ви по-леко?» «Не.» - не сте го приложили. Който не приложи правилото, ще плати 1% процент лихва върху тези 25 милиарда. Хайде, ще намаля. Едно на хиляда. Или още по-малко? Едно на един миллион, но ще има глоба.

Тъй че правилото научихме, но и глобата ще дойде.

«Изтълкувай ни тази притча», Беседа от Учителя, държана 15 май 1921 г., НБ «Новият човек»
 И тъй има работа за всички души: и за напреднали, и за ненапреднали - за всички има условия да се развиват и осъвършенствуват. Сега, понеже всички ще направим крачка напред, аз ви давам думата "АУМ", която можете често да произнасяте. Скърбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте, произнесете тази дума няколко пъти…Има свещени думи, каквато е и думата "АУМ", които трябва да произнасяте често, даже и да не разбирате смисъла им. Духът ви ги разбира, а това е достатъчно за вас. Аум е дума на Духа. Изпеете ли тази дума от Неговия език, Той ще ви разбере и помогне, защото разбира и знае нуждите ви.

(Беседата «Аумен»)


Най-старият език е бил ватанският. Думите "Ом" и "Аум" са ватански.

Те са свещенни думи.


Ликвидация на века, стр. 245

Напишете следните думи:

Ха - ни - зе

Слънце я огря.

Бе - ри - ме - за - и

Светлината я разкри.

Зе - ме - ра - за - хе - си.
Вие четете тези думи, интересувате се от съдържанието им, но не ги разбирате. И геологът се намира в същото положение: разглежда земните пластове, изучава ги, но докато ги разбере, намира се, като вас, пред нещо неразбрано - " ханизе" . Тази дума е неразбрана. За да се разбере, трябва да прибавите към нея думите " слънце я огря" . " Ханизе" е положителна дума, а изречението " слънце я огря" - отрицателно. Към думата "беримезаи" прибавяме изречението " светлината я разкри" . Значи, при всяко неразбрано нещо трябва да сложите нещо разбрано. Наистина, когато ученият започне да изучава някой въпрос, на първо време се намира в тъмнина. След големи усилия и работа, той придобива светлина върху въпроса, и неразбраните неща стават вече разбрани.

Сега ще направим опит, да преведем горните изречения в музикална форма. Самата дума "ханизе" е музикална и крие в себе си положителна енергия. Тази дума започва с буквата "х" , която в математиката означава неизвестна величина. Като се реши, ще видите, че в нея се крие известно количество материя и енергия. В пътя на развитието си, човек върви от неизвестното към известното. Той излиза от вечността - неизвестното, и отива

към известното. В този смисъл, вечността е ханизе.

И тъй, ако вярата представлява приятелски разговор с Бога, с ближния и със самия себе си, можете да си представите, какво нещо е любовта. Вие говорите за любов, за приятелство, без да ги разбирате. Приятелството не е завършен процес. - Защо? - Защото между двама приятели често се явяват малки или големи препятствия и мъчнотии. Колкото по-голяма е вярата им, толкова по-лесно се премахват мъчнотиите. Един ден, когато мъчнотиите

изчезнат, ще кажем, че вярата на тия хора е съвършена. Да имаш абсолютна вяра в някого, това значи, той да бъде готов на всякакви услуги и жертви за тебе. Преди да си казал нуждите си, той вече ги задоволява. Това означава думата " ханизе" . Пояснението - "слънцето я огря" - на думата " ханизе" показва, при какви условия хората могат да живеят в пълна хармония. Думата " хани" означава нещо реално, установено, което е било скрито, непроявено. Когато слънцето изгрява, "

ханизе" се открива, проявява се и става известно. Слънцето не може да дойде, докато " ханизе" не съществува. Можете ли да очаквате слънцето да се подаде зад планината, ако тя не съществува? Същото можем да кажем за идването на любовта. Може ли любовта да посети човека, ако не намери в него нещо, за

което да се залови? Невъзможно е любовта да отиде на празно място. За да влезе някъде, тя трябва да намери нещо, за което да се хване. Това нещо е " ханизе" , т.е. реалното в света. Тази дума е неразбрана, но за онзи, който я разбира, тя крие в себе си велико съдържание и смисъл.
Значи, думата " ханизе" предизвиква слънцето да се прояви. Думата " беримезаи" пък показва, че светлината идва да разкрие нещата. Думата " земеразахеси" определя пътя на живота. Ето защо, първо трябва да се яви слънцето да огрее пътя на човека. Щом слънцето изгрее, той поема пътя си. Щом тръгне на път, около него е светло, всички неща се разкриват вътре и вън от него. Без път няма движение. Затова, именно, се казва, че човек поема пътя на живота, бил той духовен или светски, обществен или индивидуален.
Като ученици, вие трябва да работите върху вярата си в Бога, във Великото в света. Само то може да ви повдигне, да ви даде подтик за работа. Без вяра в живота човек лесно отпада, губи дух и разположение. Достатъчно е да повдигне погледа си нагоре, към Бога, за да почувствува Неговото присъствие. Ще кажете, че Бог е далеч. Той е толкова далеч, колкото и близо.

Той ходи по света и посещава всички страдащи, обременени и отчаяни. Докато мислиш, че всичко е свършено, че ще умреш, Бог те чукне леко по рамото, раздвижи те, и ти казваш: Дойде ми една светла идея. Ще работя, ще се трудя, за да постигна своите идеали. Вървиш до едно място и пак отпаднеш. Бог пак те разтърси, и ти отново продължаваш пътя си.

Ще кажете, че животът е пълен с противоречия, които ви спъват. Има противоречия, които спъват, но има противоречия, които водят към реалността на живота. Те ви довеждат в съприкосновение с Бога, с " Ханизе" . Който разбира смисъла на тази дума, той е разтворил прозорците си за слънцето на

своята душа. Той се радва на това слънце, което показва пътя на неговото движение . Когато слънцето огрее върховете на планината, след време ще огрее и долината; когато дъждът пада от планината, ще слезе и в долината, където идеите се реализират. За да се реализира една идея, първо трябва да се освети, после да се посади и полее. Който е реализирал идеята си, той е готов да работи за благото на обществото, на народа си и на цялото човечество.


И тъй, помнете изреченията, с които преведохме ватанските думи: " ханизе, беримезаи, земеразахеси" . Преводът е свободен и означава: " Слънцето ни огря, и тайната си пред нас разкри"

1 Оттук може да използваме като общ метод за работа с формулите многократно мислено повторение на една формула с концентрация

Каталог: wp-content -> Beinsa%20Douno -> Razni
Beinsa%20Douno -> Първият момент на любовта
Beinsa%20Douno -> Братя и сестри на Христа
Beinsa%20Douno -> Защо твоите ученици ядат и пият
Beinsa%20Douno -> Духът и плътта. Приливи и отливи в живота
Beinsa%20Douno -> Трите родословия утринни слова трите родословия моето верую
Beinsa%20Douno -> Петър Дънов Царският път на душата
Beinsa%20Douno -> Цялото и частите добрата Молитва
Beinsa%20Douno -> Петър Дънов Красотата на Душата
Beinsa%20Douno -> Петър Дънов Последното Добро
Razni -> Петър Дънов в царството на Живата Природа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница