Готово облекло съдържание: Готово облекло стр. 3 Класификация и асортимент стр. 4 Окачествяване стр. 5 Маркировка и опаковка на готовото облекло стр. 6 Готово облекло



Дата25.02.2018
Размер85.4 Kb.
#59548


ГОТОВО ОБЛЕКЛО

СЪДЪРЖАНИЕ:



 1. Готово облекло стр.3

 2. Класификация и асортимент стр.4

 3. Окачествяване стр.5

 4. Маркировка и опаковка на готовото облекло стр.6



 • Готово облекло

Готовото облекло се изработва по специални размерно-ръстови таблици, съставени въз основа на населението. Основни признаци при размерно-ръстовата система са размерът, който отразява широчината на облеклото по линията на т.нар. трета гръдна обиколка, минаваща през най-изпъкналите точки на гърдите,ръстът, характеризиращ общата височина на тялото, от която се определя дължината на изделието като цяло и на отделните негови детайли, и пълнотата, определяща се от обиколката на талията при мъжете, и на ханша-при жените, с отчитане изпъкналостите на корема.

При облеклото, покриващо цялото тяло или горната част на тялото, се определят ръст, обиколка на гърдите и обиколка на талията или на ханша, при облекла, покриващи долната част на тялото – ръст и обиколка на талията или на ханша, при спално облекло – ръст и обиколка на на гърдит, при ризите – ръст и обиколка на врата.

Важен елемент при разработването на размерно – ръстовите таблици е т.нар. интервал на безразличие, т.е. ½ от разликата между два съседни номера на даден размерен признак, която не се чувства осезателно от потребителя.

Стандартизираните у нас типови фигури, по които се разработват основните размери за различните видове шевни изделия, са посочени в таблица



Типови

Фигури за:



Ръст

(височина)



Размер

(трета гръдна обиколка)



Пълнота

(обиколка на талията или на ханша)



Общ брой на типовите фигури

От...до... ,

сm


Интервал, сm

От...до... ,

сm


Интервал, сm

От...до... , сm

Интервал, сm




Жени

152-182

6

84-128

4

88-136

4

184

Мъже

158-188

6

88-120

4

70-130

6

137

Момчета от 3 до 18 г.

86-188

6

48-100

4







71

Момичета от 3 до 18 г.

86-176

6

48-100

4







66

Деца до 3 г.

50-92

6

36-56

4







18

Размерите при готовото облекло се характеризират и с някои допълнителни измерения, съобразени с неговото предназначение, като например дължина на панталона – странична и вътрешна, дължина и широчина на ръкава, дължина на изделията до талията и от талията до определена по - ниска точка и др. Освен това, изхождайки от зависимостите между основните размерни признаци и по-специално между обиколката на гърдите и обиколката на талията или на ханша, типовите фигури за жени се класифицират в четири групи – А, В, С и Д, а за мъже в три групи – А, В и С. Разликата между тези размерни признаци при шевните изделия за жени по групи е 4, 8, 12 и 16 см, а при шевните изделия за мъже – от 16 до 20, от 10 до 14 и от 4 до 8 см.

 • Класификация и асортимент

Класификацията на готовото облекло се извършва по различни признаци:

 • По функционалност готовото облекло се разделя на бельо, горно облекло и връхно облекло;

 • По отношение на използването на облеклото по годишни времена то бива: лятно, зимно, пролетно-есенно и за всички сезони;

 • В зависимост от модела – едноредно и двуредно, с обикновен, кимоно, реглан или друг вид ръкави, с вталена полувталена или права форма;

 • По предназначение – битово, работно, униформено, спортно и национално;

 • По начин на производство – готово облекло, облекло по поръчка и полуготово облекло;

 • В зависимост от използваните материали, от модела и от начина на изработвване облеклото се разделя на обикновено, модно и луксозно.

Асортиментът при отделните групи готово облекло е изключително разнообразен.Така например към всекидневното и официалното горно и връхно облекло спадат различните видове балтони, палта, шуби, полушуби, манта, шлифери, костюми, жакети, сака, поли, панталони, рокли, блузи, ризи, сукмани и др., към спортните облекла – винтяги, якета, клинове, анцузи, джинси, бански костюми, анораци, към работното облекло – различните видове работни костюми, панталони, куртки, работни комбинезони и др.

Шевното изделие може да бъде единично, състоящо се от една част, и комплектно, състоящо се от повече от една част, които като цяло образуват комплект. Освен това всяко изделие може да се отличава от друго с аналогично предназначение и наименование по модел, силует, по материала, от който е изработено, размери, цветова гама и др.



 • Окачествяване

Окачествяването на готовото облекло се извършва по общи и по допълнителни показатели. Общите показатели са задължителни за всички видове шевни изделия. Разделят се на неизмерими или визуално оценявани и измерими.

Към неизмеримите показатели се отнасят предимно конструктивните и художествено-естетичните.

Към измеримите показатели се отнасят основни размерина облеклото, здравина и разтегателство на шева, изменение на размерите при влажно - термична обработка, несъответствие в изменение на размерите на основния плат и на използваните помощни материали и рд.

Особено значение при окачествяване на готовото облекло имат срещащите се по тях дефекти, които могат да бъдат материални и производствено-шевни, или технологични (дефекти на изработката, на шиенето, на термичната обработка, на детайлите, балансови нарушения и др.).

Видът, размерът и броят на дефектите се определят ввърху откритата част на изделията, като за закрити части се считат невидимите по време на носене на изделието(дрехата).

Към допълнителните показатели се отнасят формоустойчивост, устойчивост на облеклото на многократно пране, сила на разлепване на лепените детайли и устойчивост на многократно химическо чистене.

При окачествяване връхното и горното облекло се поставя върху манекен, съответстващ по размери на изделието, закопчава се и внимателно се оправя. При този преглед на готовото облекло се обръща внимание на баланса на изделието. Когато той е нарушен, дрехата пада напред или дърпа назад, предните части на мострите не стоят отвесно, а се застъпват под наклон една върху друга или се разтварят, на гърба под якятя се образуват гънки.Проверяват се симетричността и формата на краищата на яката, на реверите и на мострите чрез налагането им едни върху други.

Преглеждат се ръкавите, като се обръща внимание на конструктивната линия на ръкавната извивка, на съвпадението на горната точка на ръкава с раменния шев и на зъпълването им с хастар.Правилно прикаченият ръкав покрива 2/3 от джоба. При прекарване на дланта в ръкава отгоре надолу не бива да се чувства посукване, излишно опъване или хлабина на хастара. Здравината на подлепените детайли се проверява чрез леко дърпане и отлепване или чрез опипване, а обработката на шпицовете за закопчаване. Чрез външен оглед се проверяват още наличието и състоянието на вътрешните подложки, на дефекти по плата, разположението и големината на снадките, качеството на почистване на шевовете и на влажно- термичната обработка. Съединяването на хастара или на топлата подплата с лицевата част се проверява, като дрехата се постави върху манекен. При правилно прикачен хастар не се наблюдава деформиране на лицевата част.

В зависимост от притежаваните характеристики, от вида, броя, размерите и разположението на дефектите във външния вид на използваните материали и на тези от конструктивно - технологичния характер шевните изделия се окачествяват в две качества - първо и второ.


 • Маркировка и опаковка на готовото облекло

Маркировката на готовото обвлекло се извършва чрез етикети и чрез печатни или текстилни контролни марки, пришити на определени места към облеклото.

Освен обичайната информация маркировката задължително трябва да съдържа данни за сложността на модела за вида на използваните основни и помощни материали и за размерните характеристики на облеклото. Така например означението 176/100/82 при готово облекло за мъже означава размер на облеклото за типова фигура с ръст 176±3 см обиколка на гърдите 100±2 см и обиколка на талията 82±3 см(вж. табл. 2.3). Задължително се посочват и знаците за допустимо въздействие при експлоатация, т.е. с какви средства и при какви условия трябва да се извършват например прането, избелването, химическото чистене, сушенето и др. (фиг.2.7). Когато съответният знак е унищожен с две пресичащи се линии – Х, въздействието е недопостимо, а когато е подчертано с хоризонтална черта – въздействието е допустимо, но при по-мек режим на работа – например при по-ниска концентрация или температура, за по-кратко време (фиг. 2.7 -4 и 5). Когато подчертаването е с прекъсната черта (- – -), перилният процес трябва да се извърши при много мек режим, при температура до 40оС.

Фиг. 2.7. Знаци за допустимо въздействие

1.2.3.4.5.6.

7.8.9.10.11.

12.13.14.15. 16.

17.18.19.20.21.

С допълнителни символи писани в основните знаци , се означават конкретните условия на въздействие. Така например числото, поставено в знака за пране, показва максимално допустимата температура на изпиране, а когато е нарисувана ръка, потопена във вода – прането се извършва саморъчно при температура до 40оС(фиг. 2.7 – 2 и 3). При знака за гладене се вписват в ютията 3, 2 или 1 точки (фиг. 2.7 – 7, 8 и 9), което означава, че максимално допустимата температура на гладене или на друг вид топлинно въздействие (например пресуване) не бива да е по-висока съответно от 200, 150 и 110оС. В знака за химическо чистене с ограничени разтворители се вписват буквите А – химическо чистене се извършва с всички общовъзприети ограничени разтворители, Р – с тетрахлоретилен , бензин, трифлуортрихлоретан или монофлуортрихлорметан, или Р – само с бензин (уайт спирт с обхват на дестилация между 150оС и 220оС и с трифлуортрихлоретан (фиг. 2.7 – 10-13). Химическият елемент вписан в знака за избелване – например хлор (С1), показва, че изделието може да се избелва само със средства, отделящи хлор (фиг.2.7 – 14 и 15). Със знака за сушене след пране също се посочват точните условия за това – чрез центрофугиране (в барабанни сушилни) – фиг. 2.7 – 17, в окачено състояние – фиг. 2.7 – 18, или в хоризонтално положение, разстлано върху плоска повърхност – фиг. 2.7 – 19. Вписване в окръжността на две точки означава допустимо сушене в машина с топъл въздух, а при една точка – сушене в машина с топъл въздух при редуцирано термично натоварване – фиг. 2.7 – 20 и 21.

Опаковането на готовото облекло се извършва взависимост от неговия вид, материал, размер и други – поединично, на закачалка в полиетиленов плик или чрез предварително сгъване по начин, съобразен също с вида на плата, модела и размера, или групово, в подходяща опаковка – пакети,полиетиленови пликове или кутии.

Използвана литература:

Кожухаров, проф.д-р. Христо ; „Стокознание“; изд. „Мартилен“ София 2003г.




Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Сподели с приятели:




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница