Гр. Божурище предстои да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ с проектДата05.06.2017
Размер51.31 Kb.
ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Народно читалище „Христо Ботев – 1934“, гр. Божурище предстои да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ с проект “Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1934“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

На основание чл. 29, ал. 15 и ал. 16 от Наредба No 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от Мярка 7 на ПРСР, моля да представите индикативни оферти за доставка на оборудване и обзавеждане съгласно приложени количествени стойности.
Вашата оферта трябва да съдържа:


  1. Име и адрес на оферента;

  2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящата покана;

  3. Срок на валидност на офертата;

  4. Дата на издаване на офертата;

  5. Подпис и печат на оферента;

  6. Подробни количествено-стойностни сметки, с посочени единични цени за всяка дейност и обща прогнозна цена, посочена в левове с описан ДДС;

Моля, оферентите, когато са местни лица, да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство.


Моля офертата, да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма и да ни бъде изпратена сканирана на e-mail адрес nshbozhurishte@abv.bg до 17:00 часа на 30.09.2016 г.
Приложения:

1. Техническа спецификация

2. Количествена сметка.
С уважение:......................

Ваня Аризанова- секретар на НЧ „Хр.Ботев 1934“ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Зала за културни събития:
Оборудването на залата „Голям салон“ включва доставка и пускане в експлоатация на озвучителна система състояща се от 4 бр. стенни колони, 6-канален смесителен пулт, комплект от 2 бр. безжични микрофони и необходимите кабели и аксесоари/стойки към тях. Предвижда се доставка на мултимедиен проектор със стойка за монтаж на таван, както и екран със стойка.

Доставката включва бъде климатичен апарат – сплит система за високостенен монтаж, който да обслужва помещението подсигурявайки подходящ интериорен климат и въздухообмен при провеждане на събития с множество посетители.

В района на входа/предверието следва да бъде инсталирана стойка за велосипеди с вместимост 5 велосипеда.

В залата за събития се предвижда и доставка на осветителни тела за сценично осветление.


Заседателна зала

Оборудването на „Малък салон“ включва доставка и пускане в експлоатация на конферентна озвучителна система включваща 10 бр. микрофони – делегат, 1бр. микрофон – председател, 1 бр. усилвател/миксер, 4 бр. говорители и цифров рекордер. Ще се достави също презентационно оборудване – мултимедиен проектор и екран със стойки.


Библиотека

Оборудването на библиотеката включва доставка и пускане в експлоатация на система за инвентаризация и управление на библиотечния фонд, състояща се от работно място за първоначална настройка на RFID тагове, работно място за заемане и връщане на заглавия, рамки за врати HF RFID, мобилен четец за инвентаризация, библиотечен софтуер с допълнителни модули за работа с RFID система, каталог с дигитализирани материали, Софтуер за инвентаризация. За обезпечаване безпроблемното функциониране на системата за библиотечна инвентаризация и управление, ще бъде доставена и сървърна машина.

Системата за управление на архивни фондове цели създаването на оптимални функционалности, които да изпълнят основните бизнес процеси на системата и бизнес изисквания. Детайлните функционалности и помощни бизнес процеси на системата следва да бъдат дефинирани по време на фазата на бизнес анализ на проекта.
Основните бизнес процеси на системата следва да бъдат:

• Инвентаризация на архива

• Управление на обекти

• Търсене и навигиране

• Генериране на справки

• Управление на правата за достъп

Управление на номенклатури
Библиотечното оборудване включва и доставка на мултифункционално цветно устройство.
Зала за обучения:

Модернизацията на читалището включва и доставка на 10 работни станции/ компютърни конфигурации и едно работно място за хора с нарушено зрение (екранен четец, синтезатор на българска реч, преносимо четящо устройство).

Залата следва да бъде оборудвана още и с презентационно оборудване – мултимедиен проектор и интерактивна дъска.
Система за безжичен интернет:
Инвестиционното намерение включва доставка и пускане в експлоатация на система за безжичен интернет в сградата.
Система за видеонаблюдение:

Система за видеонаблюдение има за цел да осигури обективно денонощно видеонаблюдение за осигуряване опазването на обществения ред и сигурност и за предотвратяване на противообществени и криминални прояви в наблюдаваният обект. Системата следва да включва доставка и пускане в експлоатация на 12 камери, работна станция за видео наблюдение, мрежови видео рекордер (NVR), комутатор и непрекъсваемо токозахранващо устройство.

Предвижда се системата да работи 24 ч. в денонощието и седем дни в седмицата като интегриран комплекс от съоръжения, устройства и програмно осигуряване, гарантирайки непрекъсната детекция и видео оценка на възникналите алармени събития. Информацията от система за видеонаблюдение следва да има опция за локално архивиране в структурирани масиви, защитени с цифров подпис, и позволяващи локално и централизирано търсене, индексиране, архивиране и експортиране на информацията по разнообразни критерии и правила, задавани предварително или в хода на търсене на информацията.

Системата следва да бъде изградена на модулен принцип и се разглежда като интегрирана система за видеонаблюдение за безопасна среда и превенция на риска.

Предвидените устройства за запис, софтуер и комуникационни модули ще позволяват лесно и удобно включване на допълнителни камери без необходимост от подмяна на съоръжения и добавяне на основни допълнителни модули.

Предвижда се чрез системата да се извършва общо локално наблюдение, управление и оценка, но да предоставя възможност и за централизирано. Цялата система следва да бъде подсигурена с непрекъсваемо токозахранващо устройства.


Обзавеждане и интериор:
Дейностите по модернизация, включват доставка на фотоапарат, статив и фоточанта.

Предвидени са средства за доставка и монтаж на осветителни тела за фасадно осветление, доставка на 200 бр. сгъваеми стола за събития, 15 бр. шкафове за съхранение на сценография и костюми, музикален инструмент – пиано.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница