ГР. Смолян техническо предложениеДата18.06.2018
Размер30.28 Kb.
#74358


Приложение № 1

УЧАСТНИК:

Седалище и адрес на управление:

ЕИК/Булстат:

ДО

„МБАЛ Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АДГР. СМОЛЯН

Техническо предложение

за участие в покана с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга от кредитна институция за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян за срок от две години.

1. Наличие/Липса на платформа за интернет банкиране с необходими минимални технически изисквания на интернет браузерите и надеждност на услугата електронно банкиране на базата на международно одобрен стандарт за защита на финансова информация

2. Срок за обслужване на плащанията:Преводи в BGN

Носител

Платежна система

Срок на депозиране/ приемане на нареждането

Дата на изпълнение

Дeбитен вальор

(за сметката на

наредителя)


Да/

Не


Кредитен вальор

(за сметката на

получателя)


Да/

Не


Електронен

Бисера

до 15.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден
Същият работен ден
Рингс

до 15.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден
Същият работен ден
Вътрешнобанкови

до 18.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден
Същият работен ден
Бисера/ Рингс

от 15.01 до 18.00 часа

Същият работен ден

Същият работен ден
Следващият работен ден
3. Брой клонове, офиси и отдаличени работни места за обслужване на територията на град Смолян, съгласно следния списък:

по ред

Точен адрес4. Валиден (присъден, непроменен и неоттеглен) към 01.05.2018 г.дългосрочен кредитен рейтинг е ……………………………………............. ........... ................. ................

5. Декларираме, че при определянето ни за изпълнител и сключването на договор, за времето на действие на договора – 24 месеца, ще предоставяме услугите обект на поканата.ПОДПИС И ПЕЧАТ:

--------------------------------------------------- (име и фамилия)

---------------------------------------------------- (дата)

---------------------------------------------------- (длъжност на управляващия/ представляващия участника)------------------------------------------------------(наименование на участника)Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница