Гр. София, Ж. К. „Хаджи Димитър бл. 24, вх. А, ет. 6 апстраница1/4
Дата21.06.2018
Размер485.98 Kb.
#75510
  1   2   3   4Europass

автобиографияЛична информация
Име
Янка Русева Тоцева
Адрес
гр. София, Ж.К. „Хаджи Димитър” бл. 24, вх. А, ет.6 ап.17
Телефон
+359 899 851 949; +359 882 449 579
E-mail
y_totseva@abv.bg; yanka.totseva@epu.bg
Националност
Българска
Дата на раждане
21.07.1961

Трудов стаж

• от дата до дата
13.04. 2016 – настояще
• Име и адрес на работодателя
Европейски политехнически университет

Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №23


• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска дейност в системата на висшето образование
Заемана длъжност
Професор по 1.1. Теория и управление на образованието
• Основни дейности и отговорности
Провеждане на образователни дейности със студенти. Преподаване на дисциплини, свързани с образователен мениджмънт и комуникация
• от дата до дата
01.03. 2016 – настояще
• Име и адрес на работодателя
Европейски политехнически университет

Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №23


• Вид на дейността или сферата на работа
Мениджърска дейност в системата на висшето образование
• Заемана длъжност
Заместник ректор
• Основни дейности и отговорности
Контрол върху учебния процес, неговото качество и акредитационните процедури

• от дата до дата
03.11. 2015 – настояще
• Име и адрес на работодателя
Европейски политехнически университет

Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №23


• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска и мениджърска дейност в системата на висшето образование
• Заемана длъжност
Директор на Център за личностно развитие и квалификация
• Основни дейности и отговорности
Ръководи цялостната работа на Центъра за личностно развитие и квалификация

• от дата до дата
15. 12. 2014 – 03. 11. 2015
• Име и адрес на работодателя
Европейски политехнически университет

Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №23


• Вид на дейността или сферата на работа
Мениджърска дейност в системата на висшето образование
• Заемана длъжност
Заместник ректор по акредитацията и контрола на системите за оценяване и поддържане на качеството на обучението
• Основни дейности и отговорности
Осъществяване на контрол за изпълнението на Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение в ЕПУ. Подготовка и контрол на документацията свързана с акредитационни процедури.

• от дата до дата
05. 11. 2013 – настояще
• Име и адрес на работодателя
Европейски политехнически университет

Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №23


• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска дейност
• Заемана длъжност
Доцент по 3. 7. Администрация и управление (Образователен мениджмънт)
• Основни дейности и отговорности
Преподаване на дисциплини, свързани с образование и комуникация.

• от дата до дата
19. 11. 2012 – 31.08.2014
• Име и адрес на работодателя
Младежка фондация „Арете” – България

София, ул. „Кюстендил” №49, ап. 9


• Вид на дейността или сферата на работа
Образователни проекти
• Заемана длъжност
ръководител на програма „Образователен и информационен център”
• Основни дейности и отговорности
Организиране и реализиране на образователни дейности с кандидат-студенти и студенти – семинари, информационни кампании, индивидуално професионално консултиране. Информиране за различни образователни инициативи и възможности. Поддържане на Facebook страница и електронна комуникация с младите хора. Ръководене на менторска програма за студенти-роми.• от дата до дата
01. 10. 2011 – 01.05.2012

• Име и адрес на работодателя
СНЦ „Етнотолеранс”

Шумен, ул. „Чавдар войвода” №6• Вид на дейността или сферата на работа
Образователни проекти

• Заемана длъжност
Експерт проекти

• Основни дейности и отговорности
Разработване и управление на образователни проекти

• от дата до дата
07.09.2010 – 14.04.2011

• Име и адрес на работодателя
Министерство на образованието, младежта и науката,

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

София, бул. „Г. М. Димитров”, № 52 А


• Вид на дейността или сферата на работа
Държавна администрация

• Заемана длъжност
Директор

• Основни дейности и отговорности
Организира, координира и контролира цялостната дейност на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в посока на осъществяване на политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства


• от дата до дата
2001 – 07.09.2010

• Име и адрес на работодателя
ШУ „Епископ Константин Преславски”

Шумен, ул. „Университетска” № 115• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска дейност

• Заемана длъжност
Доцент по 05.07.01. Теория на възпитанието и дидактика (педагогическа реторика и дидактика)

• Основни дейности и отговорности
Преподава дисциплини от областта на науките за образованието

от дата до дата
1993 – 2001

• Име и адрес на работодателя
ШУ „Епископ Константин Преславски”

Шумен, ул. „Университетска” № 115• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска дейност

• Заемана длъжност
Главен асистент

• Основни дейности и отговорности
Води семинарни упражнения, учебни практики и чете лекции по дисциплини от областта на науките за образованието
от дата до дата
1985 - 1988

• Име и адрес на работодателя
ВПИ – гр. Шумен

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска дейност

• Заемана длъжност
Асистент по педагогика

• Основни дейности и отговорности
Води семинарни упражнения по педагогика
•от дата до дата
1984 – 1985

• Име и адрес на работодателя
СПТУ по промишлен и енергиен монтаж – гр. Велики Преслав

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска дейност

• Заемана длъжност
Възпитател в СПТУ по промишлен и енергиен монтаж

• Основни дейности и отговорности
Подпомага подготовката на домашните работи на учениците и реализира възпитателни дейности в извънурочно време

Образование и обучение
•от дата до дата
2005

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Университет на Упсала, Швеция

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Мултикултурализъм, плурилингвизъм, демокрация


• Наименование на придобитата квалификация
Специализация (сертификат)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)•от дата до дата
1988-1991

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ „Св. Климент Охридски”


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Дидактика

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор по научната специалност 05.07.01.Теория на възпитанието и дидактиката

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Научна и образователна степен „доктор“

• от дата до дата
1986-1987

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ „Св. Климент Охридски”


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Дидактика на висшето образование

• Наименование на придобитата квалификация
Едногодишна специализация за новоназначени преподаватели (удостоверение)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
• от дата до дата
1979-1984

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ „Климент Охридски”


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Науки за образованието

• Наименование на придобитата квалификация
Педагог и редовен преподавател с допълнителна специалност „Философия“

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
магистър

• от дата до дата
1974-1979

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Математическа гимназия „Лиляна Димитрова”, гр. Шумен


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Математика, физика, програмиране, числени методи


• Наименование на придобитата квалификация
Програмист на електронно-изчислителна техника

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Средно специално образование


Каталог: bulgaria -> public -> uploads -> docs -> curricula
bulgaria -> Книга, която шокира всички китайци по света Книга, която води комунистическата партия към разпад
bulgaria -> Азия, австралия и океания
bulgaria -> Наредба №109 от 12 септември 2006 Г. За официалния контрол върху фуражите
bulgaria -> Житие и страдания грешнаго Софрония
bulgaria -> Програма за прилагане на директива 99/13/ЕС
bulgaria -> Един различен фестивал През тази година Международната фондация за българско изкуство проф. П. Детев ни предложи един по-различен филмов фестивал с конференция на тема „Културното наследство и новите технологии”
bulgaria -> Уилиям макдоналд о м
bulgaria -> Уилиям Макдоналд Истинско следване на Христос
bulgaria -> Божествено откровение за Времето изтича! Мери К. Бакстър
curricula -> Автобиография на Владимир Димитров Лазаров лични данни


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница