ГР. Трън кметство: трън секция 004 Обхват на секцията гр. Трън и с. Банкя адрес на избирателна секция: соу „Гео Милев”страница1/3
Дата05.06.2017
Размер0.59 Mb.
  1   2   3
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ПЕРНИК ОБЩИНА: ТРЪН

ГР. ТРЪН КМЕТСТВО: ТРЪН СЕКЦИЯ 004

Обхват на секцията гр. Трън и с.Банкя

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ:СОУ „Гео Милев”

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------АВИША ДЖЕМАЛ ШАЙКОВА

АГНА ПЪРВАНОВА ПЕЕВА

АЙШЕ ДЖЕМАЛ СЕЧКИНА

АКСИНИЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

АЛБЕНА АНТОНОВА МЛАДЕНОВА

АЛБЕНА БОЯНОВА ИВАНОВА

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА

АЛБЕНА НИКОЛАЙЧОВА ЯКИМОВА

АЛЕКСАНДРИНА КРУМОВА ПАВЛОВА

АЛЕКСАНДРИНА ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА

АЛЕКСАНДРИНА СЛАВЧЕВА КАДЪНКОВА

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МИЛТЕНОВ

АЛЕКСАНДЪР МИРЧЕВ ДИНЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ ПАВЛОВ

АЛЬОША СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

АНГЕЛИНА БОЯНОВА МИЛАНОВА

АНГЕЛИНА ПЕТРАНОВА АНГЕЛОВА

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА РОМАНОВА

АНЕЛИЯ АСПАРУХОВА ИВАНОВА

АНЕЛИЯ СТРАХИЛОВА СЛАВЧЕВА

АНИ ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА

АНИ ДИМИТРОВА БОНЕВА

АНИ ДИМИТРОВА ГОЦЕВА

АНИ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

АНКА АНГЕЛОВА МИХАЛКОВА

АНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

АНКА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА

АНТОАНЕТА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

АНТОН АНТОНОВ АНАЧКОВ

АСЕН ВИТОМИРОВ ГЪЛЪБОВ

АСЕН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

АСЕН СПАСОВ АСЕНОВ

АСЕНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

АСЯ ЦВЕТКОВА ЙОРДАНОВА

АТАНАСКА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

БИЛЕН АХМЕД КРАНТЕВА

БИСЕР ВЛАДИМИРОВ МИХАЛКОВ

БЛАГОЙ БОЯНОВ БЛАГОЕВ

БЛАГОЯ ТОМОВ СТАМЕНКОВ

БОГДАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

БОГДАН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

БОГДАН СОТИРОВ РАДОВАНОВ

БОГДАНКА ДИМИТРОВА АРИЗАНОВА

БОГДАНКА ЦВЕТКОВА СТОЯНОВА

БОГИНКА ИЛИЕВА АХЧИЙСКА

БОГОМИЛ ВЛАДИМИРОВ СТОЯНОВ

БОГОМИЛ РАДКОВ ДИМИТРОВ

БОГОМИЛ ЦОНЕВ АДАМОВ

БОГОСЛОВ КРЪСТЕВ БОГОСЛОВОВ

БОЖИДАР НИКОЛОВ НЕДЯЛКОВ

БОЙКА БОЙКОВА ЕВТИМОВА

БОЙКО ОГНЯНОВ ИВАНОВ

БОРИС ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

БОРИС ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

БОРИС ВЕЛКОВ ЗАХАРИЕВ

БОРИС ПАВЛОВ ТОДОРОВ

БОРИС СТЕФАНОВ МИРЧЕВ

БОРИСЛАВ АСЕНОВ МИХОВ

БОРИСЛАВ РАЙЧЕВ СЛАВЧЕВ

БОРИСЛАВА БОРИСОВА ПАВЛОВА

БОРИСЛАВА ДАНЧЕВА БЛАГОЕВА

БОРКА ИВАНОВА ТКАЧОВА

БОРЯНА МИТКОВА АНГЕЛОВА

БОЯН БОГОСЛОВОВ БОГОСЛОВОВ

БОЯН ИВАНОВ ВОЙНОВ

БОЯНКА РУЙЧЕВА КОСТОВА

ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ ГИГОВ

ВАЛЕНТИН САНКОВ АНГЕЛОВ

ВАЛЕНТИНА СПАСОВА АНАЧКОВА

ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

ВАСИЛ СЛАВЧЕВ ТОДОРОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

ВАСИЛЕНА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛКА МИЛАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ВАСИЛКА ТОМОВА СТЕФАНОВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

ВЕЛИЧКА БОРИСОВА БОНЕВА

ВЕЛИЧКА ДОНКОВА МИХАЛКОВА

ВЕЛКО БОРИСОВ ЗАХАРИЕВ

ВЕНЕРА СЛАВЧЕВА БОРИСОВА

ВЕНЕТА ИВАНОВА ДЕЯНОВА

ВЕНЕТА ЛЮБОМИРОВА ТИТЕРЯКОВА

ВЕНИСЛАВ ТОМОВ ДИМИТРОВ

ВЕРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ВЕРА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕРДЖИНИЯ БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕРКА ХАРАЛАМПИЕВА ИВАНОВА

ВЕРТЕР РАЗВИГОРОВ СТОЙЧЕВ

ВЕРЧО ДИМОВ СИМОВ

ВЕСЕЛИН СПАСОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ВЕСЕЛИНА ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА

ВЕСКА МИТКОВА СТОЯНОВА

ВЕСКО МИТКОВ СТОЯНОВ

ВЕТКА ТОДОРОВА ЗЛАТКОВА

ВИКТОР МИТОВ ВИТОМИРОВ

ВИКТОРИЯ ГЕРАСИМОВА МЛАДЕНОВА

ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА МИХОВА

ВИОЛЕТКА КОСТОВА БАЙКУШЕВА

ВИОЛИНА СТАНИМИРОВА БОРИСОВА

ВИТКА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МИХАЛКОВ

ВЛАДИМИР МЛАДЕНОВ СТОИЛКОВ

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ВЛАДИМИРОВ

ВЛАДИМИР ТОШКОВ РАДИВОЕВ

ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ОГНЯНОВ

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ МИХАЛКОВ

ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ГАЛИНА КИРИЛОВА ГОЦЕВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ГОЦЕВА

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ СЛАВЧЕВ

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ САЗДОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ИКОНИЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ЦВЕТКОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПАВЛОВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ПАВЛОВ

ГЕРГАНА КИРИЛОВА ИЛКОВА

ГИНА ВЕЛИНОВА ИКОНИЕВА

ГИНКА РАНГЕЛОВА ХРИСТОВА

ГОРАН МИХАЙЛОВ МАРКОВ

ГРИГОР РАДИВОЕВ ИВАНОВ

ГРИГОР ЦВЕТКОВ ГРИГОРОВ

ГРИГОРИНА ПЕТРОВА АСЕНОВА

ГЮЛА АСЕНОВА АНАЧКОВА

ГЮЛА ИЛИЕВА ЯКИМОВА

ГЮРГА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

ДАНА СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНАИЛ ДАНЧЕВ ИЛИЕВ

ДАНАИЛ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ДАНАИЛ КОСТАДИНОВ СПАСОВ

ДАНИЕЛА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛА БОЯНОВА АДАМОВА

ДАНИЕЛА МИТОВА ВИТОМИРОВА

ДАНИЕЛА СТАНКОВА СОТИРОВА

ДАНИЕЛА СТАНКОВА ТОДОРОВА

ДАНКА ВИТАНОВА АНЧЕВА

ДАНКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИБОНОВА

ДАНЧО ИЛИЕВ БЛАГОЕВ

ДАРИНА ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА

ДАРИНКА РАНГЕЛОВА ДИНЧЕВА

ДАЦА СПАСОВА СПАСОВА

ДЕНИМИРА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА

ДЕСИСЛАВА МЛАДЕНОВА ЦВЕТКОВА

ДЕСИСЛАВА НЕДКОВА ПАРАКОСОВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

ДЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЯНКОВА

ДЕТЕЛИНА ЕФТИМОВА ИЛКОВА

ДЖАМАЛ АКИ ШАЙКОВ

ДИАНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИАНА СТЕФЧОВА ДИМИТРОВА

ДИЛЯНА ДИМИТРОВА ТОМОВА

ДИМИТРИНА СЕТОВА ГЕРАСИМОВА

ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА СТАВРИЕВА

ДИМИТРИНКА МИЛОРОВА САЗДОВА

ДИМИТЪР АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР БОРИСОВ ГОЦЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИСАКОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПАВЛОВ

ДИМИТЪР РОСИЦОВ КОСТОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТОМОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ БОНЕВ

ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ДОБРА МИЛКОВА ВОЙНОВА

ДОНА ИВАНОВА ЙОЦЕВА

ДОНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ДОНЧО СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

ДРАГА СИМОВА СЛАВЧЕВА

ДРАГОМИР ОГНЯНОВ ИВАНОВ

ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ГОНЧЕВ

ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВА ДАНАИЛОВА

ЕВГЕНИЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕВДОКИЯ ЦВЕТАНОВА ЙОНОВА

ЕВЕЛИНА СТАНЕВА ТОМОВА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МАРКОВА

ЕЛЕНА АСЕНОВА СПАСОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВЕЛИНОВА

ЕЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЗА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА

ЕЛКА ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА

ЕМА ДИМИТРОВА ЯВРИЙСКА

ЕМА КИРИЛОВА ИВАНОВА

ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ КОСТОВ

ЕМИЛ МИЛАНОВ СТАНКОВ

ЕМИЛ МИТКОВ ВАСИЛЕВ

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА МИЛАНОВА

ЕМИЛИЯ СТАНКОВА АТАНАСОВА

ЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

ЕФТИМ ВЕЛКОВ ИЛКОВ

ЖИВКА СМИЛЕНОВА ИВАНОВА

ЗАРКО СТОЯДИНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА БЛАГОЕВА

ЗДРАВКА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ СЛАВЧЕВ

ЗДРАВКО ТОДОРОВ ЗАХОВ

ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА ЦВЕТКОВА

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛКОВА

ЗОЯ АСЕНОВА ДЕЯНОВА

ЗОЯ ГЕНАДИЕВА ГОНЧЕВА

ЗОЯ ИВАНОВА ЯКИМОВА

ЗОЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ЗОЯ ЦВЕТКОВА МИТОВА

ИВА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ИВАЙЛО ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

ИВАЙЛО КИРИЛОВ МИТОВ

ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ МИНЧЕВ

ИВАН БОРИСЛАВОВ МИХОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АНАЧКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АНАЧКОВ

ИВАН ГРИГОРОВ РАДИВОЕВ

ИВАН ЕВГЕНИЕВ СИМОВ

ИВАН ИВАНОВ МИТКОВ

ИВАН ПЕТРОВ АНЧЕВ

ИВАН РАДИВОЕВ ИВАНОВ

ИВАН РАНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ

ИВАН СТАНОЕВ ИВАНОВ

ИВАН ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ

ИВАНКА АНДОНОВА КОСТОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА АНДРЕЕВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА МИТОВА

ИВАНКА КОСТАДИНОВА СПАСОВА

ИВАНКА СЛАВЧЕВА ЕСТОВА

ИВАНКА СТАНКОВА БОРИСОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

ИВО АСЕНОВ ИЛИЕВ

ИВО ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

ИВО ПЕТРОВ СТАНКОВ

ИВОНА ВЛАДИМИРОВА ОГНЯНОВА

ИГНАТ ИВАНОВ МИХАЛКОВ

ИГНАТ ИГНАТОВ ИВАНОВ

ИЛИНКА РАНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

ИЛИЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ИЛИЯНА ЦВЕТАНКОВА ИСАКОВА

ИНА СЛАВЧЕВА ЦВЕТАНОВА

ИНЕС ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ИСКРА МИЛЧЕВА СТАМЕНКОВА

ЙОВКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ЙОНКА ВЛАДИМИРОВА МИХАЛКОВА

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МИХАЛКОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ

ЙОРДАН КИРИЛОВ МИТОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАВЛОВ

ЙОРДАН СПАСОВ СТЕФАНОВ

ЙОРДАН ТАКОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДАНАИЛОВА

ЙОРДАНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КОТЕВА

ЙОРДАНКА ЛЕВЧЕВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА БАЙКУШЕВА

ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

ЙОСИФ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

КАЛИНА СЕДЕФЧЕВА ВЛАДИМИРОВА

КАЛИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

КАМЕЛИЯ ЮРИЕВА КАМЕНОВА

КАПКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛКОВА

КАПКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

КАПКА ПЕТРОВА БЛАГОЕВА

КАПКА СЛАВЧЕВА АНДРЕЕВА

КАТЮША СЛАВЧЕВА КРУМОВА

КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ТИХОМИРОВ

КИРИЛ ИВАНОВ ГЮРОВ

КИРИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ

КИРИЛ КРУМОВ МИТОВ

КИРИЛ МАРКОВ МИХАЙЛОВ

КИРИЛ САДКОВ ДРАГОМИРОВ

КИРИЛ СТОЯНОВ ЯКИМОВ

КИРИЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

КОСТАДИН СПАСОВ АСЕНОВ

КОСТАДИН ТОДОРОВ АТАНАСОВ

КРАСИМИР ТАНЕВ ЦВЕТКОВ

КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА

КРАСИМИРА МИТКОВА ВАСИЛЕВА

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА РАНГЕЛОВА

КРУМ АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

КРУМ БОРИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ

КРУМ ГЕОРГИЕВ ТИХОМИРОВ

КРУМ НИКОЛОВ ТОМОВ

ЛАЗАР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ЛАЗАР СТАНКОВ ИВАНОВ

ЛАЛКА АЛЕКСАНДРОВА РАДОВАНОВА

ЛЕНКА НИКОЛОВА КИТАНОВА

ЛЕТКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ЛЕЦА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

ЛИДИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА МАРКОВА

ЛИЛЯНА ЗАХАРИЕВА БОГОСЛОВОВА

ЛОРА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

ЛЮБА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА

ЛЮБКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА

ЛЮБКА МИТКОВА МИЛАНОВА

ЛЮБКА СИМОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБКА СЛАВОВА ПАВЛОВА

ЛЮБКА СТОЙНЕВА ИКОНИЕВА

ЛЮБОМИР ГРИГОРОВ ГИГОВ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЗЛАТКОВ

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ АНАЧКОВ

МАГА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МАЛИНА МИТКОВА ПАВЛОВА

МАЛИНКА ГЕНАДИЕВА РАДОЙЧЕВА

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

МАРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

МАРГАРИТА БОРИСОВА ГОЦЕВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

МАРГАРИТА ГРИГОРОВА РАДИВОЕВА

МАРГАРИТА ПЪРВАНОВА МИРЧЕВА

МАРИЙКА ЙОРДАНОВА НУШКОВА

МАРИЙКА МЛАДЕНОВА ТОДОРОВА

МАРИН БОГДАНОВ МАРИНОВ

МАРИН БОГДАНОВ СОТИРОВ

МАРИО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

МАРИЯ БЛАГОЕВА ПАВЛОВА

МАРИЯН АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

МАРИЯНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯНА СТАНКОВА ИВАНОВА

МАРТИН ГРОЗДАНОВ ЦВЕТАНОВ

МАРЧЕЛО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

МАТЕЙ ГРИГОРОВ МАТЕЕВ

МАЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МАЯ ДРАГОМАНОВА ДЕЯНОВА

МАЯ ПЕТРОВА ГЮРОВА

МИГЛЕНА СТОЯНОВА ЯКИМОВА

МИЛАН ВАСИЛЕВ ЙОЦЕВ

МИЛАНКА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА

МИЛЕН ДЕЛЧЕВ ИЛИЕВ

МИЛЕН ЗАРКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

МИЛЕНА МИЛЕНОВА МЕТОДИЕВА

МИЛЕНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

МИРЕЛА ДИМИТРОВА ДРАГОМИРОВА

МИРЕЛА КРУМОВА СЛАВЧЕВА

МИРЕЛА САДКОВА ДРАГОМИРОВА

МИРЕЛА СТАНКОВА ИВАНОВА

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЕВДОСИЕВ

МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

МИРОСЛАВ ПЕПОВ ДЖОРДЖИН

МИРОСЛАВА ВИКТОРОВА МИТОВА

МИТКО ВАКЛИНОВ СТАРКОВ

МИТКО ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

МИТКО ВЛАЙКОВ ИЛИЕВ

МИТКО СТОЯНОВ СТАНКОВ

МИХАИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ

МИХАИЛ НИКОЛОВ ЯВРИЙСКИ

МЛАДЕН ИЛИЕВ АТАНАСОВ

МЛАДЕН СТОЯНОВ ЯКИМОВ

МЛАДЕН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ

МУСА МУСА СЕЧКИН

МУСА МУСОВ СЕЧКИН

НАДЕЖДА НИКОЛОВА ХАРАЛАМБИЕВА

НАДЕЖДА ТОМОВА КИТАНОВА

НАДКА ГРИГОРОВА ЛАЗОВА

НАДЯ ИГНАТОВА ИВАНОВА

НЕГРИТКА НИКОЛОВА СТОИЛКОВА

НЕДКО СТЕФАНОВ ПАРАКОСОВ

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА АСЕНОВА

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

НЕОФИТ МИТКОВ ПАВЛОВ

НИКОЛА ГРИГОРОВ БОРИСОВ

НИКОЛАЙ АСПАРУХОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙЧОВ ЯКИМОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЯКИМОВ

НИКОЛАЙ ТАСКОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИКОНИЕВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ МИНЧЕВ

НИКОЛАЙЧО МЛАДЕНОВ ЯКИМОВ

НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА БОНЕВА

НИКОЛИНКА ПЪРВАНОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛИЧКА МИЛКОВА СТАНКОВА

НИКОЛИЧКА ЦВЕТКОВА ГРУЕВА

НИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

НИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ОГНЯН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ

ОГНЯН ФИЛИПОВ ДАНАИЛОВ

ОЛГА ГРИГОРОВА МАРКОВА

ОЛЕГ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ПАВЕЛ ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ПАВЛИНА ИВАНОВА СТАНОЕВА

ПАВЛИНА НИКОЛОВА ЯКИМОВА

ПАВЛИНА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА

ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

ПАРАСКЕВА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

ПЕНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

ПЕПИ ХРИСТОВ ДЖОРДЖИН

ПЕТРАНКА ПЕТКОВА ТИХОМИРОВА

ПЕТЪР АСПАРУХОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР ЖЕЧЕВ АПОСТОЛОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ КРУМОВ

ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР МИТКОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ДЕЯНОВ

ПЕТЪР СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ПАВЛОВ

ПЕТЬО СИМОВ ГЕОРГИЕВ

ПЕТЯ ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА

ПЛАМЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЪРВАН ВЪЛЕВ ГЕОРГИЕВ

РАДИВОЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

РАДКА ОЛЕГОВА КОСТАДИНОВА

РАДМИЛ АНТОАНЕТОВ КИРИЛОВ

РАДОСЛАВ БОГОМИЛОВ ЦОНЕВ

РАДОСЛАВ БОГОСЛОВОВ ПЕТРОВ

РАДОСЛАВ БОЯНОВ ИВАНОВ

РАДОСЛАВ ПЕПОВ ДЖОРДЖИН

РАДОСТИНА ГРИГОРОВА РАДИВОЕВА

РАЙНА БОЯНОВА СТОИЛКОВА

РАНГЕЛ БОРИСОВ НЕДЯЛКОВ

РАНГЕЛ ИВАНОВ ЗЛАТКОВ

РАНГЕЛ ПАВЛОВ ИВАНОВ

РАНГЕЛ САНДОВ ДИМИТРОВ

РАШКА АЛЕКСАНДРОВА МИРЧЕВА

РИТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

РОБЕРТ СВЕТОСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

РОСА СТАНАЧКОВА СТАНКОВА

РОСЕН ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ

РОСЕН ТАСКОВ НИКОЛОВ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

РОСИЦА МИХАЙЛОВА РАНГЕЛОВА

РОСИЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

РОСИЦА СЛАВЧЕВА АНЧЕВА

РОСИЦА СТАНКОВА ИВАНОВА

РОСИЦА ХАРАЛАМБИЕВА БОНЕВА

РУЙКА ЦВЕТКОВА ГРИГОРОВА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

РУМЕН КРУМОВ ЦВЕТКОВ

РУМЕН РАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

РУМЕН СТАНЕВ ТОМОВ

РУМЕН ЦВЕТКОВ ГРИГОРОВ

РУМЯНА ТОМОВА МИНЧЕВА

РУСЛАН ИВАНОВ СТАНОЕВ

САДКО ДРАГОМИРОВ МЛАДЕНОВ

САШКА ИЛЧЕВА ИВАНОВА

САШКО ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

САШО ТОДОРОВ ИЛИЕВ

СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛОВА

СВЕТЛАНА ВЪЛЕВА СТАРКОВА

СЕРГЕЙ ХАРАЛАМБИЕВ ИВАНОВ

СЕРГИ СИМОВ БОНЕВ

СИЛВА КРЪСТЕВА ЗЛАТКОВА

СИЛВАНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

СИЛВАНА САДКОВА ДРАГОМИРОВА

СИЛВИЯ БОГОМИЛОВА ВЛАДИМИРОВА

СИЛВИЯ ЗДРАВКОВА ВЪРБАНОВА

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМОВ

СИМЕОН НИКОЛОВ СТОИЛКОВ

СЛАВКА АНДРЕЕВА МЛАДЕНОВА

СЛАВКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

СЛАВКА СТОИЛОВА ЗАХАРИЕВА

СЛАВЧО ВЛАДИМИРОВ ЯНАКИЕВ

СЛАВЧО ДИМИТРОВ СЪБЕВ

СЛАВЧО ЕФТИМОВ ИЛКОВ

СЛАВЧО ПЕТРОВ МИЛАНОВ

СЛАВЧО ЦВЕТАНОВ АНДРЕЕВ

СЛАВЧО ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ

СЛАВЧО ЯНЧЕВ КОСТАДИНОВ

СНЕЖАНА КИРИЛОВА ИВАНОВА

СОНЯ БЛАГОЕВА МУДРЕВА

СОНЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

СПАС ЙОРДАНОВ СПАСОВ

СПАСА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНСКА

СРЕТЕНА ДИМИТРОВА ТОМОВА

СТАВРИ РАНГЕЛОВ СТАВРИЕВ

СТАМЕНКО СЛАВЧЕВ ЯНАКИЕВ

СТАНИКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

СТАНИКА МИХАЙЛОВА АНАЧКОВА

СТАНИКА РОМАНОВА ФИЛИПОВА

СТАНИМИР БОРИСОВ ДРАГОМИРОВ

СТАНИСЛАВ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВ СЛАВЧЕВ ЛЕКОВ

СТАНИСЛАВ СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

СТАНКА КИРИЛОВА МАНОЛОВА

СТАНКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА

СТАНКА НАЙДЕНОВА ЦОЧЕВА

СТАНКА СТОЯНЧОВА СТЕФАНОВА

СТАНКО БОРИСОВ ПАВЛОВ

СТАНКО ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ МИХАЛКОВ

СТЕФАН НЕДКОВ ПАРАКОСОВ

СТЕФАН СЕРГИЕВ БОНЕВ

СТЕФАН СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН СТОЙКОВ ЦОЧЕВ

СТЕФАН ФИЛИБОНОВ ФИЛИБОНОВ

СТЕФАНКА КИРИЛОВА ВЕЛИЧКОВА

СТЕФКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ МИЛАНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

СТОЯН ИЛИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН МЛАДЕНОВ ЯКИМОВ

СТОЯН НИКОЛАЙЧОВ ЯКИМОВ

СТОЯН ТОМОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯНА СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ТАКО ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

ТАКО ПАВЛОВ ПЕТРОВ

ТАНЯ ЦВЕТКОВА МИНЧЕВА

ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА

ТЕМЕНУЖКА МЛАДЕНОВА МИХОВА

ТЕОДОРА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА

ТЕОДОРА ЦВЕТКОВА ПАВЛОВА

ТИНКА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

ТИНКА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА

ТИНКА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА

ТИНКА СТОЙНЕВА МИХАЙЛОВА

ТОДОР БОЖИДАРОВ БАЙКУШЕВ

ТОДОР ВОЙНОВ ВОЙНОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНАЧКОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ЗАРКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ТОДОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ЙОСИФОВ ТОДОРОВ

ТОДОР МИТКОВ ПАВЛОВ

ТОДОР ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ТОДОР ТАКОВ ЙОРДАНОВ

ТОДОРКА ИВАНОВА ХАРАЛАМПИЕВА

ТОДОРКА МИЛКОВА СЛАВЧЕВА

ТОДОРКА СЛАВЧЕВА ИЛИЕВА

ТОДОРКА СТЕФАНОВА ДИНЧЕВА

ТОМА РАДКОВ ДИМИТРОВ

ТОМА ФИЛИПОВ ГЕОРГИЕВ

ТОМА ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ

ТРАЙКО ИВАНОВ НИКОЛОВ

ТРАЙЧО ГЕОРГИЕВ СТЕФЧОВ

ТРАЯН ГЕОРГИЕВ ТИХОМИРОВ

ТРАЯНА САДКОВА ДРАГОМИРОВА

ФИЛИБОН ТОДОРОВ ФИЛИБОНОВ

ФИЛИПИНА ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА

ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА МИРЧЕВА

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ЙОСИФОВА

ХРИСТИНА ЕВГЕНИЕВА МИЛАНОВА

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

ХРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

ХРИСТИЯНА ПЕТРОВА СОКОЛОВА

ЦВЕТА ГЪЛЪБОВА ДЖОРДЖИНА

ЦВЕТАН ПЕТРОВ АТАНАСОВ

ЦВЕТАНКА АСЕНОВА ПАРАКОСОВА

ЦВЕТАНКА БЛАГОЕВА ВИДЕНОВА

ЦВЕТАНКА БОГОМИЛОВА РОБЕВА

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА

ЦВЕТАНКА ЕФТИМОВА ИСАКОВА

ЦВЕТАНКА ЙОСИФОВА МИЛТЕНОВА

ЦВЕТАНКА САНДОВА СТАНКОВА

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТЕЛИНА АСПАРУХОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТЕЛИНА БОЙКОВА ЕВТИМОВА

ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА БЛАГОЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА МЛАДЕНОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТЕЛИНА ТОМОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА

ЦВЕТКО ГРИГОРОВ ИВАНОВ

ЦВЕТКО ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТКО ИВАНОВ ТОДОРОВ

ЦВЕТКО МЛАДЕНОВ СТОЯНОВ

ЦВЕТКО ПАВЛОВ ТОДОРОВ

ЦВЕТКО РУМЕНОВ ГРИГОРОВ

ЦВЕТКО СОФРОНИЕВ ЙОРДАКИЕВ

ЦВЕТКО СТОЯНОВ ЯКИМОВ

ЮРИ БОГОСЛОВОВ КРЪСТЕВ

ЮРИ СПАСОВ ВЕСЕЛИНОВ


КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: Т. Иванова

СЕКРЕТАР: Ст. Асенова

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ПЕРНИК ОБЩИНА: ТРЪН

КМЕТСТВО:С.ТУРОКОВЦИ СЕКЦИЯ 005

Обхват на секцията: с. Туроковци и с. Бераинци

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: с. Туроковци - кметството

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------АНЖЕЛА ЗДРАВКОВА ДЖУРОВА

АНКА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА

АСЕН РОСЕНОВ АСЕНОВ

АСЕНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

БОРИС РАНГЕЛОВ ТОМОВ

БОРИСЛАВ МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

БОРЯНА СЕРГИЕВА БОНЕВА

БОЯН ЙОРДАНОВ МИЛАНОВ

БОЯН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИНЧЕВА

ВАСИЛ СТАНЕВ ТОМОВ

ВАСКО АЛЕКСИЕВ ГЕОРГОВ

ВЕЛИНЧО ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗДРАВКОВ

ГЕОРГИ СТОИЛОВ ПЪРВАНОВ

ГОРАНКА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА

ГОЦА РАНГЕЛОВ ГОЦЕВ

ГЮРГА СТАНКОВА ГИГОВА

ДАНАИЛ ОЛЕГОВ ДИМИТРОВ

ДАФИНКА СТАНКОВА КУЗМАНОВА

ДИМИТРИНА КИРИЛОВА ТОМОВА

ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР ВИТКОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ

ДОНКА САШОВА ДИМИТРОВА

ЕВГЕНИ КИРИЛОВ МУДРЕВ

ЕВГЕНИ СТОИЛОВ ПЪРВАНОВ

ЕЛЕНКА ИРАТИЕВА КУЗМАНОВА

ЕЛИ БОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ГРУДЕВА

ЗДРАВКА МИТКОВА ЙОРДАНОВА

ЗЛАТАН БОЯНОВ ТАКОВ

ЗЛАТИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ЗЛАТКА РАНГЕЛОВА АНДРЕЕВА

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ

ИВАН КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ

ИВАН РОМАНОВ ИЛИЕВ

ИВАНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА

ИВАННА ИВОВА ТОМОВА

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

КАЛИНКА ПЪРВАНОВА МИШЕВА

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЛИЛЯНА БОЯНОВА ПЕТРОВА

ЛИЛЯНА СЛАВОВА ИЛИЕВА

ЛЮБОМИР МИТКОВ СТОЯНОВ

ЛЮБЧО ЗЛАТАНОВ ТАКОВ

МАГДА ДИМИТРОВА МИХОВА

МАЛИНКА БОЯНОВА ЙОРДАНОВА

МАЛИНКА ПЪРВАНОВА ГЕОРГОВА

МАЛИНКА РОСЕНОВА АСЕНОВА

МАРА СИМОВА ЗДРАВКОВА

МАРИЙКА КЪНЧЕВА ЖИВКОВА

МИЛЧО ГРИГОРОВ ВАСИЛЕВ

МИТКО ВЛАДИМИРОВ СТОЯНОВ

МЛАДЕН ДОНКОВ ДИМИТРОВ

МЛАДЕН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

НАЙДЕН ИЛИЕВ СТАНКОВ

НАКО ЙОРДАНОВ ЖИВКОВ

НАСТА СИМОВА НИКОЛОВА

НЕГРИТА МИРЧЕВА МИТОВА

НИКОЛА СТОЯНОВ НИКОЛОВ

ОГНЯН АСЕНОВ ГРУДЕВ

ОГНЯН РОСЕНОВ АСЕНОВ

ОЛГА МИРЧЕВА МИЛЕНОВА

ОЛЕГ ДИМИТРОВ ГЕРАСИМОВ

ОЛЕГ СТАНКОВ НИКОЛОВ

ПЕПИ МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

ПЕТЪР МАКАРИЕВ НИКОЛОВ

РАДКА СТОЯНОВА МИЛОШОВА

РАДОСЛАВ БОРИСОВ РАНГЕЛОВ

РАЙНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

РАЙНА РОМАНОВА ДЖУРОВА

РАНГЕЛ ТОМОВ РАБАКОВ

РОЗА КРЪСТЕВА ГОЦЕВА

РОСЕН АСЕНОВ ГРУДЕВ

РОСЕН ОГНЯНОВ АСЕНОВ

РОСКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

РУЖА КИРИЛОВА ГРУДЕВА

СЕРЬОЖКА ВЕНКОВ КУЗМАНОВ

СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА ГЮРОВА

СЛАВЧО РОМАНОВ ИЛИЕВ

СНЕЖА АСЕНОВА ГРУДЕВА

СТАВРИ КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

СТАНА ЦВЕТКОВА МАРКОВА

СТАНИСЛАВ ЕВТИМОВ СОКОЛОВ

СТАНКА ЙОРДАНОВА ТАСЕВА

СТАНКО АЛЕКСОВ СТАНКОВ

СТАНКО НИКОЛОВ АНДОНОВ

ТАСО ПЕТКОВ ТАСЕВ

ТОДОР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ТОДОР МЛАДЕНОВ ЙОРДАНОВ

ТОНА БОРИСОВА ИВАНЧЕВА

ХРИСТИНА БОЯНОВА СТАНКОВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА

ХРИСТИНА ТОШКОВА СЛАВЧЕВА

ХРИСТО ИВАНОВ МУДРЕВ

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТАНКА РАДКОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТКО БОЯНОВ ТРИЧКОВ

ЦВЕТКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЮЛИЯН ИВАНОВ СТАНКОВ

ЯГОДА ВАСИЛЕВА ГЮРОВА
КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: Хр. Станкова

СЕКРЕТАР: Ст. Асенова

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ПЕРНИК ОБЩИНА: ТРЪН

КМЕТСТВО: С. ЗЕЛЕНИГРАД СЕКЦИЯ 006

Обхват на секцията: с. Зелениград, с. Забел

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ:с. Зелениград - кметството

----------------------------------------------

ИМЕ

----------------------------------------------АЛЕКСАНДЪР НАЙЧОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КАЦАРОВ

АНКА НАУМОВА ГЕОРГИЕВА

АННА ИЛИЕВА ПЕТРУНОВА

АННА ЦОНЕВА ПЕТРУНОВА

АСЕН БОРИСОВ ГАНЧЕВ

АСЕН ЕВСТАТИЕВ ЗАХАРИЕВ

БЛАГОЙ БОЯНОВ БЛАГОЕВ

БОГДАНКА ПЕТРОВА ЙОСИФОВА

БОЙКА НАУМОВА ГРИГОРОВА

БОЙЧО БОРИСОВ ХРИСТОВ

БОЯН АСЕНОВ ЕВСТАТИЕВ

БОЯН БЛАГОЕВ БОЯНОВ

БОЯН БЛАГОЕВ СТАВРИЕВ

БОЯН МИТКОВ ИЛИЕВ

БОЯН ПЕТРОВ ЗАФИРОВ

БОЯН РАНГЕЛОВ СТРАТИЕВ

ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ ТАКОВ

ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ОВЧАРЧЕНСКИ

ВАНЬО ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ

ВАНЯ ЕВТИМОВА БЛАГОЕВА

ВАСИЛ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ЩЕДРИЦКА

ВИЦА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ЩЕДРИЦКИ

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ АВРАМОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСЕВ

ДАРИНКА МИТОВА СТОИЛКОВА

ДАФИНКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА

ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЕВТИМОВ БЛАГОЕВ

ДОНКА КРУМОВА РАДЕВА

ДОЦКА ГРИГОРОВА ЛУКАРОВА

ДУКО БОЯНОВ ЗДРАВКОВ

ЕВТИМ БОЯНОВ БЛАГОЕВ

ЗАМФИР ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ

ЗАПРИНКА СТЕФАНОВА БОНДОВА

ЗАРКА СТРАШИМИРОВА КАЦАРОВА

ЗДРАВКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛУКАРОВ

ИВАНКА ЕВТИМОВА ГАНЧЕВА

ИВАНКА ИСАЕВА МИЛУШЕВА

ИВАНКА МИХОВА МЛАДЕНОВА

ИКОНИЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА

ИЛИЯ НАУМОВ МИРКОВ

ИЛИЯ САНДОВ ПЕТРУНОВ

ЙОРДАН ВАЛЕРИЕВ ЙОРДАНОВ

КАТИНКА СИМОВА ЗАХАРИЕВА

КАТЯ НИКОЛОВА ЕВСТАТИЕВА

КИРИЛ БОЯНОВ РАНГЕЛОВ

ЛАЛКА МИТОВА ГАНЧЕВА

ЛАЛКА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЕНА ПЕТРОВА ТАНЧЕВА

ЛИЛИЯ БЛАГОЕВА БОЯНОВА

МАРГАРИТА БОЯНОВА РАНГЕЛОВА

МИЛКА ЕВСТАТИЕВА ГИГОВА

МИЛКА КРУМОВА МИЛОШОВА

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ГРИГОРОВ

МИТКО КАМЕНОВ НИКОЛОВ

МЛАДЕНКА ВЛАДИМИРОВА СТОЯНОВА

НИКОЛА АСЕНОВ ЕВСТАТИЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АСЕНОВ

НИКОЛИЧКА ЕВСТАТИЕВА ПАТРАШКОВА

ПАРКА НАУНОВА ЛАЗАРОВА

ПЕТРАНКА НАУНОВА ДОЧЕВА

ПЪРВАН ИЛИЕВ ПЕТРУНОВ

РАДКА СТОЯНОВА КОСТОВА

РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЗЛАТАНОВ

РИЛКА АСЕНОВА ПЕТРУНОВА

РОЗА ДИМИТРОВА ЗЛАТАНОВА

РОСИНКА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА

РУМЕН ТРАЙКОВ МИТОВ

САВКА ГОНЧЕВА ГЪЛЪБОВА

СОНЯ КРЪСТЕВА ЕВСТАТИЕВА

СТЕФАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

СТОЯН ИВАНОВ МИТЕВ

СТОЯН ТОМОВ АНДРЕЕВ

СТОЯНА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА

ТАТЯНА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА

ТЕМЕНУГА БОРИСОВА МИТЕВА

ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА СТРАТИЕВА

ТОДОР ТОДОРОВ РАДИВАНОВ

ТОДОРКА НИКОЛОВА ТАНЧЕВА

ТОДОРКА ПЕТРОВА СТАВРИЕВА

ТОМИСЛАВ СТОЯНОВ ТОМОВ

ЦАНА ВЛАДИМИРОВА ВЕСЕЛИНОВА

ЦАНА ЛЕВЧОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТАНКА БОРИСЛАВОВА ЙОНЕВА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ЦВЕТАНКА РАНГЕЛОВА ТАНЧЕВА

ЦВЕТАНКА ХАРАЛАМБИЕВА БОГОЕВА
КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: Н. Димитрова

СЕКРЕТАР: Ст. Асенова

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ПЕРНИК ОБЩИНА: ТРЪН


Каталог: content -> downloads
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Програма за опазване на околната среда. Благодарност Сътрудници
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Заседание на Общински съвет Трън. На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстваха Н. Кадънкова и Д. Борисова
downloads -> Автошарж Румен Горанов е ококорил очи за пъстроцветието на света под щастливия знак на съзвездието „Лъв


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница