Гр уважаема госпожо директор/ уважаеми господин директорДата08.12.2018
Размер345.5 Kb.


София – 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, тел.: 02/ 920 23 17; факс: 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg, www.npc-bg.org

Изх. № 238 /27.01.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

.................................................ГР. ..........................................


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

За успешно организираните и проведени изяви от Националния календар за изяви по интереси (НКИИ) на Министерството на образованието и науката (МОН) за учебната 2016/2017 изказвам най-сърдечни благодарности на общинските ръководства, на педагогическите и административни екипи на Община Варна и ЦПЛР-ОДК - Варна, Община Бургас и ЦПЛР - Бургас, Община Благоевград и ЦПЛР-ЦЛТРДБ Благоевград, Община Ловеч и ЦПЛР-ОДК - Ловеч, Община Севлиево и ЦПЛР-ДК - Севлиево, Община Кърджали и ЦПЛР-ОДК - Кърджали, Община Несебър и ОДК - Несебър, Община Казанлък, на регионалните управления по образованието, на училищата, на извънучилищните педагогически учреждения и на всички участници, техните ръководители и преподаватели!
Във връзка с провеждането на предстоящите изяви от Националния календар за изяви по интереси (НКИИ) на Министерството на образованието и науката (МОН) за учебната 2016/2017 г. Ви уведомявам за следното: 1. Проявите от целогодишната програма на Ученическия институт по математика, информатика и информационни технологии ще се проведат в периода м. януари – м. август 2017 г. и включват: национален конкурс, ученическа конференция и лятна изследователска школа.

За допълнителна информация:

НДД , гр. София – тел.: 02/9202317, в. 408, 02/9292123

Фондация „Еврика” – 02/ 981 51 81


 1. Крайният срок за получаване на творбите за участие в Националната изложба-конкурс за детска рисунка „Свети Трифон Зарезан” е 15.01.2017 г. Конкурсните материали се изпращат в ЦПЛР-ОДК Сунгурларе на адрес:

Гр. Сунгурларе п.код 8470, Бургаска област, Ул. „Георги Димитров” № 6

ЦПЛР-ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - ЗА КОНКУРСА” СВ.ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

Наградените участници ще бъдат поканени да получат наградите си в определен ден от 14 до 28 февруари 2017 г.

За допълнителна информация:

НДД , гр. София – тел.: 02/9202317, в. 408, 02/9292123

ЦПЛР-ОДК Сунгурларе – тел.: 05571/55 49 – Пенка Тодорова, e-mail: odksungurlare@abv.bg
 1. Тържественото награждаване на отличените участници в XX-ти Национален конкурс „Любовта в нас” за литературно творчество и визуални изкуства ще се състои на 11 февруари 2017 г. в гр. Варна. Творбите за участие в конкурса се приемат до 15 януари 2017 г. на следните електронни адреси:

За литературни творби:odk.literature@gmail.com

За компютърни рисунки и презентации: odk.picture@gmail.com

Телефони за връзка: За раздел „Литературно творчество” – 0878 126046-Магдалена Маркова.

За раздел „Визуални компютърни изкуства” – 0878 126029-Григория Иванова.
 1. Викторината-конкурс, свързана с личността на шейх Бедреддин и историчаската действителност през ХV и ХVІ век на Балканите е с основен организатор КПД „Родно Лудогорие“. Оценяването и класирането на разработките (мултимедийни проекти, есета, стихотворения, и рисунки) на участниците в Националния ученически конкурс, посветен на традиционния поход „По пътя на Бедреддин” ще се извърши в срок до 31.01.2017 г.

За информация: КПД ”Родно Лудогорие”, София 1303, ул. „Осогово” 60, 02 929 61 01, www.ludogorie.org


 1. Церемонията по награждаването на класираните участници в Националния конкурс “ Моите детски мечти” в направленията: литературно творчество, изобразително изкуство и музикално изкуство ще се състои на 24 февруари 2017 г. от 11.00 часа в Националния дворец на децата, гр. София, бул. „А.Стамболийски” № 191. Срок за изпращане на творбите – 03.02.2017 г.

За допълнителна информация:

Национален дворец на децата – тел: 02 920 2317, в. 408, 404, 201, 02 929 2895, 02 929 2123, Е-mail: npc.bg@abv.bg
 1. Националният конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа” ще се проведе в гр. Кюстендил през месец март 2017 г. Крайният срок за получаване на творбите за участие в конкурса се обявява на: https://springonapainting.wordpress.com/, както и на сайта на отдел „Култура и духовно развитие”, община Кюстендил: http://www.kultura-kn.info/.

За допълнителна информация:

отдел „Култура и духовно развитие”, община Кюстендил, ул. Търговска № 6.http://www.kultura-kn.info/

https://springonapainting.wordpress.com/


 1. XXI-та Ученическа философска конференция „Човек - свят” ще се проведе от 16 до 17 март 2017 г. в СУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Бургас. Приказките, проектите, есетата, разказите, разсъжденията следва да се изпатят предварително несканирани в срок до 02.03.2017 г. на e-mail на училището, а регистрацията на участниците и техните ръководители се извършва до 10.03.2017 г. на ел. aдрес: episkop_preslavski_filosofia@abv.bg чрез попълнена анкетна карта по образец.

За допълнителна информация:

Тел: 056 860 905, 056 860 906, www.preslavski.eu
 1. Резултатите от класирането в VI-ти Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници и възрожденски къщи в макети” ще бъдат публикувани на сайта на ЦПЛР-ОДК Варна на 24.02.2017 г. Краен срок за предаване на творбите – 18.02.2017 г. на адрес: гр. Варна, ул. „Петко Каравелов” №3, ет. 2 , каб. № 4.

Тържественото награждаване ще се състои на 03.03.2017 г. Часът и мястото на награждаването ще бъдат обявени заедно с резултатите от журирането.

За допълнителна информация:

Инж. Маргарита Гигова, тел: 0878 12 60 28, www.odk-varna.com


 1. Награждаването на отличените участници в Националния конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата – извор на живот” с мото „Чиста вода – чиста планета!” ще се състои на 22 март 2017 г. от 16.30 часа в Културен център „Морско казино” , гр. Бургас. Краен срок за изпращане на творбите: 02.03.2017 г. Важи датата на пощенското клеймо. Творбите се изпращат в ЦПЛР-ОДК – Бургас на адрес:

гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11, тел./факс: 056 / 844 549, 056/ 843 643.

Организаторите ще уведомят класираните автори до 15.03.2017 г. Информацията ще бъде публикувана и на сайта: www.odk-burgas.com. Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават в срок до 17.03.2017 г. в ОДК - Бургас на адрес:

гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11, тел., 056 / 844 549, 056/ 843 643, e-mail: odk_bourgas@abv.bg.

За допълнителна информация:

ЦПЛР-ОДК гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня”11, тел.056/843643,

056/844 543 e-mail: odk_bourgas@abv.bg.
 1. Награждаването на отличените участници в Националния конкурс за литературно творчество „Водата – извор на живот” с мото „Чиста вода – чиста планета!” ще се състои на 22 март 2017 г. от 16.30 часа в Културен център „Морско казино”, гр. Бургас. Срокът за изпращане на произведенията е: 02.03.2017 г. Важи датата на пощенското клеймо. Творбите се изпращат в ЦПЛР-ОДК – Бургас на адрес:

гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на ЦПЛР-Общински детски комплекс –гр. Бургас:www.odk-burgas.com на 15.03. 2017 г. Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават в срок до 17.03.2017 г.

За допълнителна информация: ЦПЛР-ОДК гр. Бургас,тел.056/843 643, 056/ 844 549,

e-mail: odk_bourgas@abv.bg. 1. Награждаването на отличените участници в Националния конкурс за фотография „Водата – извор на живот” с мото „Чиста вода – чиста планета!” ще се състои на 22 март 2017 г. от 16.30 часа в Културен център „Морско казино”, гр. Бургас. Краен срок за изпращане: 02.03.2017 г. Важи датата на пощенското клеймо. Отпечатаните творби се изпращат с опис и задължителната информация на адрес:

ОДК гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11. Организаторите ще уведомят класираните автори до 15.03.2017 г. Информацията ще бъде публикувана на сайта на ЦПЛР - Общински детски комплекс – Бургас: www.odk-burgas.com. До 17.03.2017 г. номинираните автори потвърждават участието си в церемонията по награждаването.

За допълнителна информация: ЦПЛР-ОДК гр. Бургас, тел./факс: 056/844 549, 056/ 843 643,

www.odk-burgas.com, e-mail: odk_bourgas@abv.bg.


 1. Националнoто състезание за мултимедийни презентации „Водата – извор на живот” с мото – „Чиста вода – чиста планета!” ще се проведе на 22 март 2017 г. Крайният срок за изпращане на заявка за участие и на мултимедийните презентации за предварителна селекция е не по-късно от 02.03.2017 г. - на CD или USB-флаш памет в ЦПЛР-ОДК – Бургас на адрес:

п.к 8000 гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11

Важи датата на пощенското клеймо.

Информацията за допуснатите до национална защита мултимедийни презентации ще бъде публикувана на сайта на ЦПЛР-ОДК Бургас: www.odk-burgas.com до 14.03.2017 г. Заявка за участие в състезанието, можете да изтеглите и на адрес: www.odk-burgas.com. Заявките ще се приемат само чрез коректно попълнена бланка-по образец.

За допълнителна информация: ЦПЛР-ОДК гр. Бургас, тел. 056/844549, 843643, www.odk-burgas.com,

e-mail: odk_bourgas@abv.bg.


 1. Финалният кръг на Националната викторина по английски език „Образование на бъдещето” ще се проведе на 24.03.2017 г.

За записване и допълнителна информация:

Фондация „Дарби”, тел: 02 988 10 92, e-mail: foundation_darbi@abv.bg
 1. Националният ученически журналистически конкурс „Григор Попов” за ученици от II до XII клас ще се проведе през месец март 2017 г. в гр. Разград. Крайният срок за предаване на творбите е до 20.02.2017 г. лично или по пощата в ЦУТНТ - Разград на адрес:

Гр. Разград -7200, ул. Трапезица” № 1, Център за ученическо техническо и научно творчество Е-mail: gr.popov@abv.bg, Тел. за контакт: 0878 684 381- Цветанка Русева, 0893 339 750 – Веселина Йотова.


 1. XXIII-ти Национален конкурс за изпълнители на народна музика “Диньо Маринов” ще се проведе от 31 март до 02 април 2017 г. Информация за мястото на провеждане ще бъде публикувана допълнително на сайта на ЦПЛР-ОДК Варна.

Начало на конкурса: 31 март 2017 г., от 09.00 часа.

Заявки за участие/по образец/ ще се приемат до 28 февруари 2017 г. на електронен адрес: fk.dinio.marinov@gmail.com

За информация: www.odk-varna.com, Тел: 052 612 107, 052 612 102


 1. XX-ти Национален конкурс „Малките нашенци” 2017 г. с международно участие ще се проведе в гр. Казанлък. Изявата включва:

 • Конкурс за весела детска рисунка „Малките нашенци”. Най-добрите рисунки ще бъдат включени в националната изложба „Малките нашенци” – Казанлък, 2017 г. по време на „Чудомировите празници”. Откриването на изложбата е на 29.03.2017 г.

 • Конкурс за хумористична литературна творба „Присмехулници”.

Творбите трябва да бъдат изпратени в добре затворен плик най-късно до 27.02.2017 г. Важи датата на пощенското клеймо. Информация за класираните участници ще бъде публикувана на сайта на ОДК „Св.Иван Рилски”, гр. Казанлък до 23.03.2017 г. Наградените участници трябва да потвърдят присъствието си.

Награждаването на призьорите ще се извърши при откриването на двадесетата национална изложба „Малките нашенци” на 29.03.2017 г.

Адрес за изпращане на творбите:

6100, гр.Казанлък, обл.Стара Загора, ул.”Кокиче” № 3, пощенска кутия 93

Общински детски комплекс „Св.Иван Рилски”, гр. Казанлък, За конкурса „Малките нашенци” и „Присмехулници”.

За контакти и допълнителна информация: ОДК - Казанлък 0431/9-95-07, e-mail: odkkk@abv.bg,

http:..//odk-kazanlak.com/ , НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 201


 1. Конкурсните материали за Националния литературен конкурс „Петя Дубарова”, посветен на бургаската поетеса, трябва да се изпратят до 31.03.2017 г. Творбите се изпращат отпечатани в 4 екземпляра на адрес:

гр.Бургас 8000, ул.”Гладстон” 68, Къща-музей „Петя Дубарова”, за Националния литературен

конкурс „Петя Дубарова”.

Заключителният етап на конкурса ще се проведе през месец май в гр. Бургас.

За допълнителна информация: Тел.: 056/ 81-41-10; e-mail: office@dubarovamuseum.com

http://www.dubarovamuseum.com


 1. Етапите на Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” - ще се проведе, съгласно график, както следва:

Районен етап – м. април 2017 г.

Областен етап – до 30.05.2017 г.

Национален етап – м. юни 2017 г.

За допълнителна информация:

МВР – ГДПБЗН – тел.: 02/ 982 12 63; 0882 292047

НДД – София – тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409
 1. Републиканските състезания на младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец” ще се проведат съгласно графика:

Районен етап – м. април 2017 г.;

Областен етап – м. май 2017 г.;

Републикански етап - месец юни 2017 г.;

За допълнителна информация:

ГДПБЗН-МВР – тел.: 02/ 982 12 63

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409
 1. Националната младежката астрономическа конференция ще се проведе в гр. Варна от 31 март до 1 април 2017 г.

За допълнителна информация: ЦПЛР - Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”,

гр. Варна 9000, Приморски парк № 4, Тел: +359 52 684 441, +359 52 684 444Изпращане на предварителни заявки и проекти:e-mail: planetarium.varna@gmail.com

http://astro-varna.com/conference/

НДД, гр. София – тел.: 02/9202317, в. 408, 02/9292123

.


 1. XXIV-ти Международни детско-юношески хорови празници “Добри Войников“ ще се проведат от 06 до 09 април 2017 г. в гр. Шумен.

За информация: odkshumen@abv.bg, denitsa.uzunova@abv.bg

Тел/факс : 054 86 00 56 – Павлинка Марева- директор, ЦПЛР- ОДК гр. Шумен, ул. „Панайот Волов” № 6, пощ.к. 146

 1. Националната конференция по физика с тема „Физиката - основа на познанието за природата”

ще се проведе от 06 до 09 април 2017 г. в гр. София.

Срокът за получаване на есетата и заявките за участие в Младежката научна сесия е до 28.02.2017 г. на

e-mail:conf2017@phys.uni-sofia.bg

За информация: conf2017@phys.uni-sofia.bg
 1. XIV-ти Национален конкурс за изпълнители на забавна песен ще се проведе от 07.04.до 08.04.2017 г. в гр. Пловдив. Заявки за участие (по образец) се приемат до 30.03.2017 г. на адрес:

гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 193, ЦПЛР Общински детски комплекс, Естрадно студио „Прима” (за Националния конкурс).

За допълнителна информация:

ЦПЛР Общински детски комплекс – Пловдив - тел: 032/632 314, тел./факс 032/651 417;

e-mail: odk_plovdiv@yahoo.com, НДД, гр. София – тел.: 02/9202317, в. 408, 02/9292123
 1. Церемонията по награждаването на националния конкурс за православна поезия и проза „Христос воскресе – радост донесе” 2017 год. ще се състои на 21.04.2017 г. в гр. Бургас. Срок за изпращане на произведенията: 31.03.2017 г.

Резултатите ще бъдат обявени на 12.04.2017 г. на сайта на ЦПЛР-ОДК гр. Бургас: www.odk-burgas.com

Организаторите нямат ангажимент за уведомяване на наградените.

Творбите се изпращат на следния електронен адрес: odkbourgas@gmail.com

За допълнителна информация: ЦПЛР-ОДК гр. Бургас, тел.056/84 45 49, 0883 477733, 0877 73 33 03 –

Атанасия Петрова, e-mail: odk_bourgas@abv.bg, НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 404, 408.


 1. Националният ученически конкурс на руски език „Не се гаси, туй що не гасне” ще се проведе, както следва:

 • до 15.04.2017 год. – на училищно ниво;

 • до 10.05.2017 год. – на общинско и областно ниво;

 • до 15.06.2017 год. – на национално равнище.

Готовите разработки се изпращат:

 • За общинско ниво - на адреси, които ще се уточняват за всяка община от структурите на Национално Движение Русофили: до 20.04.2017 год.

 • На нацонално равнище – в офиса на Национално Движение Русофили – гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 108: до 12.05.2017 год.

За информация: www.rusofili.bg

Цвети Цветков тел: 0888 605 710

 1. Международният детски фестивал „Млади таланти” ще се проведе от 24 до 29 април 2017 г. в гр. София в Националния дворец на децата (НДД). Творбите на участниците в раздели: изобразително, приложно и фото изкуство и литературно творчество трябва да се изпратят в НДД в срок до 24 март 2017 г. Предварителна програма (по дни, по раздели и съпътстваща програма) ще бъде публикувана на електронната страница на НДД. Заявки за участие в раздели танцово изкуство, театрално изкуство и музикално изкуство се изпращат в срок до 24.03. 2017 г. на адрес:

1309 София, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, e-mail: npc.bg@abv.bg.

За допълнителна информация:

НДД, София - тел.: 02 / 920 23 17, в. 404, 413, 408, 02/929 21 23, 02 9292895, факс: 02 920 23 27

e-mail: npc.bg@abv.bg, www.npc-bg.org
 1. Националният конкурс „Зелената планета 2017” е част от Международния детски екологичен форум и ще се проведе през месец май 2017 г. Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски.

Приемат се творчески работи в следните номинации:

 • „Природата – безценен дар, един за всички” – конкурс за социално-значими изследователски и проектни работи по екология.

 • „Експеримент в Космоса”- конкурс за училищни проекти за експерименти на борда на Международната космическа станция.

 • „Природата и съдбата на хората”- литературен конкурс.

 • „Зелената планета през погледа на децата”- конкурс за рисунки.

 • „Еко-обектив”- конкурс за кинорепортажи.

 • „Многообразие на вековните традиции”- конкурс за отделни произведения и композиции от природни материали.

 • „Съвременност (мода) и традиция”- конкурс за модели дрехи.

 • „Съвременни технологии в услуга на природата”-конкурс за сайтове и web страници.

 • „Природа. Култура. Екология”- конкурс за солови и колективни изпълнения на песни за природата.

Крайният срок за изпращане на творбите е: 30 април 2017 г. със забележка за конкурса „Зелената планета” на адрес:

гр. София 1504, РКИЦ, ул. „Шипка” № 34, офис № 405, Фондация „Устойчиво развитие за България”, за конкурса „Зелена планета”

Контакти на организаторите: Фондация „Устойчиво развитие за България”

тел./факс: 02/958 49 73, 0896 719620, e-mail: zelena_planeta@mail.bg, РКИЦ – отдел „Наука”,

тел: 02/946 19 06


 1. Награждаването на отличените участници в Националния детски конкурс за рисунки и литературни творби на кулинарна тематика „Рецептите на баба” ще се състои на 27.04.2017 г. от 11.00 ч. в Националния дворец на децата, гр. София. Творбите на отличените участници съставят пътуваща изложба, която придружава Националния кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град” в населените места, на които гостува. Творбите се получават до 31.03.2017 г. и се изпращат на адрес:

Гр. София 1309, бул. „Ал.Стамболийски” № 191, Национален дворец на децата

За конкурса „Рецептите на баба”.

За допълнителна информация:

АРИЗ-7 e-mail: info@ariz7.com или тел: 0878 735 769 – Мариета Недкова

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 404, 413.


 1. Награждаването на класираните участници в Националния конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка мома гиздава” и откриването на изложбата с отличените конкурсни творби ще се състоят на 27.04.2017 г. от 11.00 ч. в Националния дворец на децата, гр. София. Крайният срок за получаване на творбите е 07.04.2017 г. на адрес:

1309 София, бул. „Александър Стамболийски” №191, Национален дворец на децата (НДД)

За допълнителна информация: НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 201, 311.
 1. Четвърти национален конкурс „България в картини и слово” 2017 година се провежда в разделите: литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип. Срокът за получаване на конкурсните материали в ЦПЛР-ОДК – Търговище е 31.03.2017 г. Важи датата на пощенското клеймо. Резултатите ще бъдат обявени до 24.04.2017 г. на сайта на ЦПЛР-ОДК Търговище: odk-targovishte.eu.Тържественото награждаване ще се проведе на 11.05.2017 г.

Адрес за изпращане на творбите:

Гр. Търговище 7700, пл. „Стоян Мавродиев”, пк 53, ЦПЛР-Обединен детски комплекс – Търговище . За конкурса „България в картини и слово”,

За контакт и информация:

ЦПЛР- ОДК – Търговище - 0601/6 45 38, GSM: 0893/37 70 37, e-mail: bul.kartinislovo@abv.bg;

http://odk-targovishte.eu 1. Шести ученически театрален фестивал „Арлекин” ще се проведе от 28 до 31 март 2017 г. в театър „Минко Балкански” в гр. Нова Загора. Заявки за участие ще се приемат в срок до 28.02.2017 г. и могат да се изтеглят от следния адрес:

http://nova-zagora.org/index.php?optin=com_content&task=view&id=298&Itemid=149

До 15.03.2017 г. организаторите са длъжни да уведомят участниците за деня и часа на тяхното явяване.

За контакти и допълнителна информация:

Гр. Нова Загора – 8900, ул. „24-ти май” №1, община Нова Загора, отдел КМПИМ, тел: 0457/6 41 62,

Е-mail: otdel.kultura.nz@gmail.com


 1. Републиканският шампионат по правилата на ФИА за велосипедисти (10-12 годишна възраст) ще се проведе в периода м. април – м. юни 2017 г., както следва:

 • Първи кръг: 21.04-22.04.2017 г. - Домакин: АК ”Север” – София.

 • Втори кръг: 02.06-03.06.2017 г. - Домакин: СБА гр. Благоевград.

 • Трети кръг: 16.06-17.06.2017 г. - Домакин: Община Търговище, ЦПЛР-ОДК Търговище,СБА.

 • Четвърти кръг: 26.06-28.06.2017 г. - Домакин: Община Първомай, ПП

За допълнителна информация: СБА – НДПК – София – тел.: 02/ 988 34 54

НДД, гр. София – тел.: 02/9202317, в. 408, 02/9292123
 1. ХIII-ти Национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие” ще се проведе от 22 до 23.04. 2017 г. в Театър Дом – паметник – гр. Панагюрище. Посвещава се на 180-та годишнина от рождението на Апостола на свободата – Васил Левски и 165 години от рождението на революционера Павел Бобеков. Фестивалът има конкурсен характер. Заявки за участие се приемат до 31.03.2017 г. на адрес:

гр. Панагюрище 4500, пл. „20 април” № 13, Главен експерт „Култура”

За справки и допълнителна информация:

Гр. Панагюрище – тел.: 0357/600-78,0357/622-72, 0357/600-62, GSM: 0885/474-431

e-mail: rodolybie_pan@abv.bg
 1. Националното ученическо състезание „Природата – наш дом” за ученици от V до VІІІ клас, посветено на Деня на земята, ще се проведе на 21.04.2017 г. от 11.00 часа в Националния дворец на децата, гр. София, бул. Ал.Стамболийски № 191. Срокът за представяне на писмените разработки, материали, литературни творби, рисунки, пластика и други е 12.04.2017 г.

За допълнителна информация:

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 505 – г-жа Мая Хараламбиева,

e-mail:mayaecology@abv.bg


 1. XVII Международен пленер по изобразително изкуство „Традиция, Екология, Творчество ще се проведе от 19.04. до 21.04.2017 г. в архитектурния резерват “Старинен Пловдив”, гр. Пловдив. Творбите трябва да се изпратят в срок до 31.03.2017 г. на адрес: гр. Пловдив, ул.”Явор” № 31, СУ „Св.Св.Кирил и Методий” за първи етап.

Втори етап- провеждане на пленер за 2-ра и 3-та възрастови групи.

Трети етап – подреждане на всички творби в изложба.

За допълнителна информация:

СУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Пловдив, Тел: 032/644 119

e-mail: soukirilimetodii_plener@abv.bg


 1. Националният ученически празник “За хляба наш...”, посветен на Деня на земята - 22 април, ще се проведе от 25.04. до 27.04.2017 г. в гр. Благоевград. Празникът включва: Национални конкурси под наслов: „За хляба наш...” за: научна разработка /проект/, есе, разказ – за ученици от 8 до 12 клас; рисунка, приложно изкуство, стихотворение – за ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 8 клас; разказ /приказка/ – за ученици от 1 до 12 клас; „Рецептите на баба“ – за ученици от 5 до 12 клас; компютърна рисунка, сценично представяне на ритуал, драматизация, танц и песен - за ученици от 1 до 12 клас; макети - за ученици от 1 до 7 клас и от 8 до 12 клас.

Национално състезание „За хляба наш...” за ученици от 4 до 6 клас.

Научните разработки на хартиен носител заедно с мултимедийната презентация (ако има такава), есетата, рисунките, приложните творби, стихотворенията и разказите се изпращат в срок до 25.03.2017 г. в ЦПЛР-ЦЛТРДБ – Благоевград.

За конкурсите – сценично представяне на ритуали, драматизации, танци, песни, макети и съпътстващите мероприятия се изпраща заявка за участие в срок до 25.03.2017 г. в ЦПЛР-ЦЛТРДБ – Благоевград.

Експонатите от хляб и хлебни изделия, старинните уреди, пособия и макетите се донасят (изпращат) в

в ЦПЛР-ЦЛТРДБ – Благоевград в деня на празника – 25.04.2017 г.

За контакти и допълнителна информация:

ЦПЛР-ЦЛТРДБ - гр. Благоевград 2700, ул. Бистрица № 2, /Младежки дом/, п.к. 152,

тел.: 073 885131; 073 88 51 33, 073 88 51 32, 073 88 51 34, e-mail: cltr_blg@abv.bg ;www.odk-blagoevgrad.com,

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408
 1. Националните етапи на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” ще се проведат, както следва:

Районен – до 30.04.2017 г.

Областен – до 20.05.2017 г.

Национален – м. октомври 2017 г.

За допълнителна информация:

С. Стефанов – тел: 02/982 12 63 , ГДПБЗН – МВР

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409
 1. Конкурсните материали за Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век” се изпращат в срок до 30.04.2017 г. в Националния организационен комитет на адрес:

РКИЦ, за конкурса “Заедно в XXI век”

ул. „Шипка” № 34, офис № 405, Фондация „Устойчиво развитие за България”, гр. София 1504

Телефон за връзка с организационния комитет:

Фондация „Устойчиво развитие за България”, тел. ++359-89 671 96 20, 0895 546578, 02 958 49 73, e-mail: zaedno_21vek@mail.bg

Вестник „Учителско дело”: ++3592 9813528

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 404
 1. Участниците в Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка” с мото „ Младежта на Куба за солидарност, мир и приятелство с народите” могат да изпращат своите материали (писмени работи – проза, поезия, реферати; мултимедийни формати – презентации и видеоматериали; рисунки) на български език или на испански език в срок до 30.04.2017 г. на следните адреси:

e-mail: cuba_konkurs@mail.bg или на адрес: Посолство на Република Куба /Асоциация за приятелство „България – Куба”/, за конкурса „Куба – далечна и близка”

гр. София, ул. „Константин Щъркелов” 1, п.к. 1113 гр. София.

За допълнителна информация:

Моб.тел 0896 719 620, 0895 546 578, e-mail: cuba_konkurs@mail.bg

В-к „Учителско дело” – 02/9813528

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 404
 1. XVIII-ти международен детски конкурс “Южни слънца” ще се проведе от 02 до 04 май 2017 г. в гр. Петрич в 4 направления: Пленер по живопис, Литературно творчество, Фолклорно надиграване и Танцово изкуство. Срокът за изпращане на заявките за участие и творбите е 15 март 2017 г. на адрес:

Гр. Петрич 2850, обл. Благоевград, , пк 59, ЦПЛР-ОДК Петрич, тел: 0745 64 554, 0878 235304

За допълнителна информация:

ЦПЛР-ОДК гр. Петрич, тел: 0745 64 554, 0878 235304.

e-mail: odk_petrich@abv.bg

НДД, гр. София, тел: 02/ 920 23 17


 1. VIII-ми Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници”, „Цветните лъчи на светлината през очите на децата” ще се проведе през месец май в гр. Хасково. Откриването на изложбата с творбите на участниците и церемонията по награждаването на победителите ще се състои на 5 май 2017 г. от 18.00 часа в сградата на Образцово народно читалище „Заря-1858” гр. Хасково. Краен срок за получаване на творбите - 12 април 2017 г. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 26.04.2017г.

Адрес за кореспонденция:

6300 гр. Хасково, пл. Свобода № 11, Образцово народно читалище „Заря- 1858”, компютърна школа „Вале” - за VIII-ми международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници”.

За допълнителна информация: 0887/249 643, e-mail:kshvale@yahoo.com


 1. Откриването на изложбата и награждаването на отличените участници в X-ти Национален конкурс за детска рисунка „Под дъгата на детството” ще се състои на 28.04.2017 г. в III ОУ „Хр.Ботев” гр. Сандански. Срокът за изпращане на творбите е до 31.03.2017 г. на адрес:

Гр. Сандански 2800, ул. „Малашевска” №4, III ОУ „Хр.Ботев”, Антон Костадинов – ст.учител по изобр.изкуство

За контакти и информация: 0885 29 63 90.

 1. Национален фестивал на камерния танц и танцовото шоу ще се проведе от 05 до 07 май 2017 г. в гр. Хасково.

Фестивалът е с конкурсен характер. Срокът за изпращане на заявките по приложен образец е 18.04.2017 г. на адрес: 6300, гр. Хасково, бул. България № 41, Младежки център, за Фестивала.

Тел/факс: 038 62 26 86 или на e-mail: kameren_tanc@abv.bg

Тел. за контакт: Галина Щерева, тел: 038 664 358, 0889 404 415; Катя Демирева, тел: 0886 06 11 45; Елена Цветкова, тел: 0888 199 811.


 1. Официалната награждаване на лауреатите в Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” ще се проведе на 01.11.2017 г. – Деня на народните будители. Участниците изпращат своите разработки до 24.05.2017 г. На адрес: гр.София, бул. Патриарх Евтимий № 1, Фондация „Еврика” за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” . Резултатите ще бъдат обявени на сайта на фондацията през месец юли 2017 г.

За допълнителна информация:

Фондация „Еврика” – тел. 02/ 9813151, 02/9813799, факс: 02/ 9815483, www.evrica.org, НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409, 505
 1. Националният конкурс-изложба за детска рисунка на тема: „Детство мое-реално и вълшебно” ще се проведе през м. май 2017 г. в гр. Ловеч. Отличените участници ще бъдат допълнително информирани и поканени за изложбата. Ще има експонирана изложба на наградените. Творбите за участие се изпращат в срок до 14.04.2017 г. в ЦПЛР-ОДК – Ловеч на адрес:

гр.Ловеч-5500, ж.к. „Червен бряг”, ЦПЛР-Общински детски комплекс, за конкурса.

За контакти: ОДК Ловеч тел./факс:068/624 764, 068/629 069, e-mail: odklovech@gmail.com
 1. Награждаването на отличените участници в Национален ученически конкурс за есе на тема: „Напред, науката е слънце” ще се проведе през м. май 2017 г. в гр. Ловеч. Конкурсът е посветен на създаването на музиката към прекрасното стихотворение на Стоян Михайловски и първото изпълнение на празничния химн на българската писменост и култура. Участниците трябва да изпратят творбите си на хартиен носител в ЦПЛР-ОДК – Ловеч в срок до 28.04.2017 г., на адрес:

п.к.5500, гр.Ловеч, ж.к. “Червен бряг”, ЦПЛР-Общински детски комплекс. За конкурса.

За допълнителна информация:

ЦПЛР-ОДК Ловеч тел./факс:068/624 764, 068/629 069, e-mail: odklovech@gmail.com

НДД – София – 02/920 2317, вътр. 408, 404
 1. Награждаването на отличените участници в Национален ученически конкурс за мултимедиен продукт на тема ”Върви народе възродени” за ученици от 5 до 12 клас ще се проведе през м. май 2017 г. в гр. Ловеч. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят мултимедийните продукти в срок до 28.04.2017 г., на магнитен носител в ЦПЛР-ОДК – Ловеч на адрес:

п.к.5500, гр.Ловеч, ж.к. “Червен бряг”, Общински детски комплекс. За конкурса.

За допълнителна информация:

ОДК Ловеч, тел./факс: 068/624 764, 068/629 069, e-mail: odklovech@gmail.com

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409
 1. Националният литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят” гр. Варна се провежда ежегодно и се обявява не по-късно от края на втората седмица на месец януари. Срокът за изпращане на конкурсните материали е 7 май 2017 г. (важи датата на пощенското клеймо). Краен срокът за получаване - 10 май 2017 г.

За информация:

Първа езикова гимназия, гр. Варна - http//1eg.eu/

Фондация „Българска памет”, Община Варна


 1. VI- ти Национален конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ” на тема: „Приказки на братя Грим” ще се състои в ЦПЛР-ОДК, гр. Варна със следните раздели:

 • Компютърна рисунка;

Да се изпратят на e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.

В e-mail-а да бъдат посочени: трите имена, клас, учебно заведение, град, точен адрес, телефон и e-mail за контакт на участника и родител (или учител), заглавие на литературното произведение и програмата, на която е изработена. • Рисунка:

На гърба на всяка рисунка да бъдат изписани: трите имена, клас, учебно заведение, град, точен адрес, телефон и e-mail за контакт на участника и родител (или учител), заглавие по което е нарисувана рисунката.

За участници извън границите на България при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител се допуска рисунките да бъдат снимани във формат *.jpg., и изпратени на адрес:

e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.

Краен срок за изпращане на творбите: 13.05.2017 г. с куриер за сметка на участника (не до пощенски клон) на адрес:

ЦПЛР-ОДК гр. Варна, ул. „Петко Каравелов” № 3 за конкурса : „ПРИКАЗКИТЕ” и на

e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.

Протоколите от оценяването на творбите ще бъдат публикувани в сайта на ЦПЛР-ОДК – www.odk-varna.com. на 20.05.2017 г.

За контакт: GSM: 0878/12 60 29 – Григория Иванова
 1. Републиканският шампионат „Младежта за безопасност на движението”за велосипедисти (10-15 годишна възраст) ще се проведе съгласно спортния календар:

 • Първи кръг: 12.05-13.05.2017 г. Домакин: Община Челопеч, Пътна полиция Пирдоп

 • Втори кръг: 26.05-27.05.2017 г.Домакин: Община Ботевград, СБА, Пътна полиция-Ботевград

За допълнителна информация:

СБА – НДПК – София – тел.: 02/ 988 34 54

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409


 1. Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” ще се проведе от 9 до 11 май 2017 г., в община Челопеч, обл. Софийска. Заявки за участие в националния етап на викторината и протоколи за класиране се изпращат в Националния дворец на децата (НДД) в срок до 28.04.2017 г. на адрес:

1309 София, бул. „Александър Стамболийски” №191, Национален дворец на децата (НДД)

Национална викторина „Да запазим децата на пътя” (ст.408), npc.bg@abv.bg.

За допълнителна информация:

НДД, гр. София - тел.: 02/ 920 23 17, в. 408; Факс 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg

РУО - София област - тел: 02/ 9713299, 02/ 9710299 , СБА НДПК 02 988 34 54


 1. XIII-то „АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ” ще се проведе на 12 и 13.05.2017 г. в Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси в с. Байкал , Община Долна Митрополия. Главната тема е: “ Конструктивистка среда за обучението по физика и астрономия – предизвикателства и възможности ”. Заявки за участие се изпращат в срок до: 25.04.2017 г. на: e-mail: eva_jotova@abv.bg и ivo_jokin@abv.bg.

За допълнителна информация:

Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал

Тел.: 0879 12 49 64, 06555 2266, факс: 06555 2366, Иво Джокин, директор: GSM: 0888 668 916

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409
 1. Националните състезания по авиомоделизъм и ракетомоделизъм ще се проведат от 12.05. до 14.05.2017 г. в гр. Ловеч. Примерна програма и регламент ще бъдат публикувани на сайта на НДД. Заявки за участие се подават в срок до 20.04.2017 г. едновременно на следните адреси:

ЦПЛР-ОДК, Ловеч, Общински детски комплекс, e-mail: odklovech@gmail.com, тел: 068/624764, 068/629069

НДД, София – 1309, бул. „Ал. Стамболийски” № 191, e-mail: npc.bg@abv.bg,

За допълнителна информация:

НДД, гр. София - тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409, 517; факс: 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg,

ОДК – Ловеч: odklovech@gmail.com


 1. Церемонията по награждаването на отличените участници в Националния конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” ще се състои на 19.05.2017 г. от 11.00 часа в Националния дворец на децата (НДД), гр. София, бул. Ал.Стамболийски № 191.

Всички творби трябва да бъдат изпратени в НДД най-късно до 20.04.2017 г. на адрес:

1309 София, бул. „Александър Стамболийски” №191, Национален дворец на децата (НДД)

За конкурса: „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”, e-mail: npc.bg@abv.bg;

За допълнителна информация:

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 404, www.npc-bg.org


 1. Отчитането на IX-ти Националeн конкурс на тема: „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България” ще се състои на 20 май /събота/ 2017 г. в сградата на Регионален исторически музей, гр. Шумен. Творби ще се приемат с пощенско клеймо до 28.04. 2017 г. в ЦПЛР-ОДК – Шумен на адрес:

гр. Шумен 9700, ул. „Панайот Волов” № 6, за конкурса „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”.

За контакти и допълнителна информация:

ЦПЛР-ОДК гр. Шумен: тел. 054/860 056, 054/884 033, e-mail: odkshumen@abv.bg, www.odk-shumen.com

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409
 1. Заключителният етап и награждаването на отличените участници в Националния конкурс за написване на стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев” ще се състои на 26 и 27.05.2017 г. в гр. Враца по време на традиционните Ботеви празници. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби в три екземпляра в ЦПЛР ”Център за работа с деца” – Враца не по-късно от 28.04.2017 г. /пощенското клеймо не важи/ на адрес:

3000 гр. Враца ул. „Стефанаки Савов” №5, п.к.89

за Националния конкурс „Живеем в земята на Ботев”.

За допълнителна информация:

Враца – Център за работа с деца; 092/ 62 43 38 – Л.Стоева – директор; 092/ 62 62 95 – Ил. Кръстев – организатор

НДД, гр. София – тел.: 02/920 23 17, в. 408, 409.


 1. VII-ми национален конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа „Българска роза” 20-21.05.2017 г. ще се проведе в гр. Казанлък. Заявката за участие с попълнените формуляри трябва да бъде подадена не по-късно от 21.04.2017 г., на адрес: e-mail: odkkk@abv.bg, http:.//odk-kazanlak.com/ .

6100, гр. Казанлък, обл.Стара Загора, ул.”Кокиче” № 3, п. к. 93, Общински детски комплекс „Св.Иван Рилски”, за конкурса „Българска роза”, тел. 0431/9-95-07, GSM: 0878/799248.


 1. IX-ти Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Една българска роза” ще се проведе на 27.05.2017 г. в залата на Военен клуб гр. Казанлък.При хубаво време, конкурсът ще се проведе на открито.

Срок за изпращане на заявката: 13.05.2017 г., на адрес: 6100 гр. Казанлък, Ул. „Кокиче” № 3,

ОДК „Св.Ив.Рилски”, e-mail: odkkk@abv.bg

Тел: 0431/9 95 07, GSM: 0878 799 248; Надя Тончева, GSM: 0894 945261, 0988 340 206, e-mail: nadyaton@yahoo.com,

За информация: http://odk-kazanlak.com/
 1. Викторината-конкурс, третираща теми от Априлското въстание, Руско-турската война и значението на делото на българските революционери като Христо Ботев и Таньо Стоянов, посветена на 32-я поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“, ще се проведе през м. юни 2017 г.

За допълнителна информация:

КПД „Родно Лудогорие”, www.ludogorie.org; тел.: 02 9296101
 1. Церемонията по награждаването в Националния конкурс за детска рисунка “Рицарят в мен” ще се проведе на 01 юни 2017 г. Конкурсът се провежда в следните етапи:

Училищен: м. октомври 2016 г.- м.февруари 2017 г.

Регионален: 04 март – 10 април 2017 г.

Национален: 20 април – 15 май 2017 г.

За допълнителна информация:

Орден на рицарите Тамплиери на Йерусалим, Велик Приорат – България.

Тел.: 0888 504400 – г-н Ангел Кабакчиев

Синдикат на българските учители

Тел.: 029877818 – г-жа Янка Такева

НДД – тел.: 02 9202317, в. 408, 409

e-mail: npc.bg@abv.bg
 1. Церемонията по награждаването в Националния конкурс за литературна творба “Рицарска постъпка” ще се проведе на 01 юни 2017 г. Конкурсът се провежда в периода: м. октомври 2016 г.- м.април 2017 г.

Адрес за изпращане на творбите: гр. София, 1421, ул. Богатица № 10 – Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим.

За допълнителна информация:

Синдикат на българските учители

Тел.: 029877818 – г-жа Янка Такева

Орден на рицарите Тамплиери на Йерусалим, Велик Приорат – България

Тел.: 0888 504400 – г-н Ангел Кабакчиев

НДД – тел.: 02 9202317, в. 408, 409

e-mail: npc.bg@abv.bg
 1. Международният екологичен форум “Сребърна - 2017” ще се проведе от 02.06. до 04.06.2017 г., в гр. Силистра. Заявка за участие (по образец) и резюмето на екологичните проекти в електронен вариант се изпращат в ОДК - Силистра в срок до 11.05.2017 г.

Срокът за изпращане в ОДК – Силистра на материалите за Националния конкурс за рисунки, приложно изкуство и литературни творби на тема “Земята - наш дом” е 11.05. 2017 г. на адрес:

гр. Силистра – 7500, ул. Добрич № 68А, Обединен детски комплекс.

За допълнителна информация:

ОДК – Силистра - тел.: 086/ 824 046; 086/824 257, odk_silistra@abv.bg,

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 408


 1. Националните състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм ще се проведат от 02.06. до 04.06.2017 г. в гр. Харманли. Примерна програма и регламент ще бъдат публикувани на електронната страница на НДД. Заявки за участие трябва да се направят в срок до 12.05.2017 г. едновременно на посочените електронни адреси :

mail: npc.bg@abv.bg и на mail: veselin_6403@abv.bg

1309 София, бул. „Ал. Стамболийски” № 191, Национален дворец на децата,

За допълнителна информация:

НДД, Тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409, 517; факс: 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg
 1. Допълнителна информация за провеждането на Националния конкурс-изложба „Здравей, ваканция” ще бъде публикувана на:

www.npc-bg.org и www.odk-blagoevgrad.com

За информация:

ЦЛТРДБ – Благоевград - тел.: 073 885131

НДД – тел.: 02 9202317, в. 408, 409
 1. Националният конкурс за млади изпълнители на популярна песен “Морско конче” ще се проведе от 10.06. до 11.06.2017 г. в гр. Варна в два тура. Участниците се състезават в три категории:

Първа категория – Индивидуални изпълнители;

Втора категория – Вокални дуа, триа и квартети;

Трета категория – Вокални групи.

По електронен път се подават инструменталите на изпълняваните песни, заедно със заявка за участие (по образец) на e-mail: morskokonche.varna@gmail.com най-късно до 01.05.2017 г.

За информация:

www.odk-varna.com, Тел: 052/ 612 – 107 – ЦПЛР-ОДК, 0878/12-60-47 – Юлия Недева –

орг.секретар. Начало на конкурса – 10.06.2017 г. от 10:00 часа. Галаконцерт на лауреатите –

11.06.2017 г. от 17:30 часа.

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409
 1. Националните състезания по наука, техника и технологии с ученици от 5 до 8 клас по: природни науки, екология и технологии (модули: природни науки, конструиране, алтернативни енергийни източници – слънчева енергия) ще се проведат от 15.06. до 19.06.2017 г. в с. Кранево, обл. Добрич.

Състезанията ще се проведат съгласно предварително разработените правилници, регламенти и указания, публикувани на електронната страница на НДД: www.npc-bg.org (Национален календар на МОН/наука и техника).

Групите трябва да пристигнат на 16.06.2017 г. до 17.30 часа в х-л „Невен”, с. Кранево, обл. Добрич. Техническата конференция и демонстрации по модули ще се проведат от 19.00 часа на 16.06.2017 г. Заявки за отборно и индивидуално участие се изпращат в срок до 30.05.2017 г. на адрес:

Гр. София - 1309, бул. “Александър Стамболийски” №191, НДД, ст. 408

За допълнителна информация:

Тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409, 505, 517; факс: 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg


 1. Националните конкурси по наука, техника и технологии с ученици от 9 до 12 клас по природни науки, приложно-технически науки и естествени науки (икономика програмни продукти, химия, ХВП, електронни прибори, устройства и комуникационни средства, физика, астрономия, космос, биотехнологии, биология, екология, енергийна ефективност) и публичните защити на класираните разработки ще се проведат от 15.06 до 19.06.2017 г. в с. Кранево, Област Добрич.

Правилниците за провеждане на научно-техническите конкурси и заданията са публикувани на електронната страница на НДД: www.npc-bg.org (Национален календар на МОН/наука и техника).

Проектите се приемат до 30.05.2017 г. на адрес:

Гр. София – 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, ст. 408

Участниците трябва да пристигнат до 17.30 ч. на 16.06.2017 г. в х-л „Невен”, с. Кранево, Област Добрич. Техническата конференция ще се проведе от 19.00 часа на 16.06.2017 г.

Заявки за участие в конкурсите, както и информация за необходимото техническо обезпечаване, трябва да се направят в срок до 30.05.2016 г. на адрес:

гр. София - 1309, бул. “Ал. Стамболийски” №191, НДД, факс: 02/ 920 23 27, e-mail:npc.bg@abv.bg За допълнителна информация: НДД - София - тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 409 1. XXII Републиканско състезание по приложно колоездене – призьорите от Републиканските шампионати срещу звездите от Европейския шампионат ще се проведе от 13 до 15 октомври 2017 в гр. Разлог:

Организатори: Община Разлог , СБА Разлог, Пътна полиция Разлог.

За допълнителна информация:

СБА – НДПК – София – тел.: 02/ 988 34 54

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409Желаем успех на всички участници в изявите!

Информация за условията за участие в изявите (статути, указания, регламенти, правилници, задания), както и за резултатите от проведени инициативи, ще намерите на уеб-сайта на Националния дворец на децата – www.npc-bg.org.

Освен в конкретно посочени инициативи, разходите (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на: училища, ЦПЛР, общини, участници.

Моля, информацията да бъде сведена до знанието на училищата и центровете за подкрепа за личностна развитие във Вашия регион.

С уважение,

ТАТЯНА ДОСЕВА

Директор на Националния дворец на децата
Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница