Гражданите на ес упражняват правото на свободно движение в други страни от ес главно с цел да се възползват от възможностите за работа. Средностатистически те са по-млади хора и е по-вероятно да работятДата12.03.2017
Размер65.43 Kb.
#16582Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 февруари 2014 г.Свободно движение: Европейската комисия публикува проучване относно интеграцията на мобилни граждани на ЕС в шест града

Гражданите на ЕС упражняват правото на свободно движение в други страни от ЕС главно с цел да се възползват от възможностите за работа. Средностатистически те са по-млади хора и е по-вероятно да работят. Това се посочва в публикувано днес ново, независимо проучване относно въздействието, което правото на свободно движение в рамките на ЕС има на местно равнище. В проучването се разглеждат шест европейски града, избрани заради многонационалния състав на тяхното население (вж. приложения 1 и 2): Барселона, Дъблин, Хамбург, Лил, Прага и Торино. То показва, че притокът на по-млади граждани на ЕС в трудоспособна възраст е оказал положително икономическо въздействие и в шестте града. Така например според анализа, проведен на местно равнище в Торино, данъчните приходи от чужденци като цяло са довели до нетни ползи за националните публични финанси от 1,5 милиарда евро (вж. приложение 3). Проучването показва също, че новодошлите са спомогнали да се отговори на нуждите от работна ръка на местните пазари на труда, че са допринесли за растежа в нови сектори и че са помогнали да се противодейства на застаряването на населението. В проучването се констатира, че мобилните граждани често са свръхквалифицирани за работните места, които заемат, и по-лошо платени, като в същото време не винаги се възползват от равен достъп до жилищно настаняване и образование.

Свободното движение е от полза за Европа, за нейните граждани и за нейните икономики. Наистина в някои градове може да съществуват предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Въпреки това би било погрешно да се поставя под въпрос правото на свободно движение. Аз съм убедена, че трябва да работим заедно — на европейско, национално и местно равнище — за да превърнем предизвикателствата във възможности. Примерите от Барселона, Дъблин, Хамбург, Лил, Прага и Торино показват, че това може да бъде постигнато“, заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството, на провеждаща се днес конференция на кметовете по въпросите на свободното движение (IP/14/98). „Можете да разчитате на Комисията да продължи да оказва съдействие на държавите членки за преодоляването на предизвикателствата, свързани със свободното движение. Днешната среща с кметовете ще помогне на местните органи от цяла Европа да черпят от най-добрите примери за успешни политики за интегриране на гражданите на ЕС в градовете, което ще е от полза за всички. С нетърпение очаквам да видя прилагането на тези добри практики в цяла Европа.“

Основните констатации в проучването са следните:  • Гражданите на ЕС упражняват правото на свободно движение главно с цел да се възползват от възможностите за работа и средностатистически те са по-млади и в по-голяма степен икономически активни от местното население в градовете, участвали в проучването (вж. приложение 4).

  • Притокът на по-млади граждани на ЕС в трудоспособна възраст в избраните градове допринася за преодоляването на демографските предизвикателства от застаряването на населението и намаляването на работната сила.

  • Освен това тези граждани допринасят за задоволяването на нуждите на трудовия пазар, като заемат предимно работни места, за които се изисква ниска квалификация (Торино и Хамбург), като допринасят за растежа на нови сектори (като ИКТ в Дъблин) или като подпомагат създаването на нови бизнес дейности (както е в Торино и Хамбург).

В проучването се очертават също така следните предизвикателства:

  • Вероятността от свръхквалифицирани работници е по-голяма при мобилните граждани, отколкото при работниците на приемната страна (да приемат работа, за която се изискват по-ниски квалификации), което може да доведе до загуба на умения и по този начин да се намалят потенциалните ползи от мобилността в рамките на ЕС.

  • В няколко случая между гражданите на приемната страна и мобилните граждани на ЕС се наблюдават разлики в заплащането (като мобилните граждани на ЕС често получават по-малко), въпреки че доказателствата за това са доста ограничени.

  • Мобилните граждани не винаги се възползват от същите възможности в сферата на жилищното настаняване и достъпа на децата до училище, въпреки че те работят и плащат данъци.

Успехът на съществуващите програми за интегриране в шестте града се доказва от факта, че нагласите по отношение на мобилността постепенно се подобряват (вж. приложение 5). Всички проучени градове насърчават приобщаващата среда и гостоприемната култура чрез политики като достъпна информация (например „обслужване на едно гише“ с информационни услуги), подпомагане за изучаването на езика и междукултурен диалог и взаимодействие между гражданите.

Накрая, в проучването се посочват най-добрите практики от разгледаните градове (вж. приложение 6).Контекст

Проучването беше представено на среща, провела се днес, с повече от 100 кметове и представители на местните органи от цяла Европа, които се събраха, за да обсъдят настоящите предизвикателства и възможности за свободното движение на граждани на ЕС в Европейския съюз. Конференцията на кметовете има за цел да помогне на местните органи да обменят най-добри практики за прилагането на правилата за свободно движение и за преодоляването на предизвикателствата в областта на социалното приобщаване. Срещата е едно от петте действия, представени от Комисията, с които се цели да се укрепи правото на свободно движение в ЕС, като същевременно се помогне на държавите членки да се възползват от преимуществата, с които то е свързано (IP/13/1151).

В проучването се анализират политиките, насочени към икономическото и социалното приобщаване на мобилните граждани на ЕС и към насърчаването на гостоприемна култура и положително отношение към чуждите граждани. В него се отчитат политиките в областта на заетостта, предприемачеството, жилищното настаняване, образованието, междукултурния диалог, отношението към миграцията и участието в градския живот.

За повече информация

Проучване: Оценка на въздействието на свободното движение на гражданите на ЕС на местно равнище:http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

Приложение към проучването: Добрите практики от шест града:http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/best_practices.pdf

Често задавани въпроси — какво представлява свободното движение:http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_bg.htm

Европейска комисия — свободно движение:http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEUЗа контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За гражданите: Europe Direct, тел. 00 800 6 7 8 9 10 11 или ел. пощаANNEX: Trends and patterns in the six cities

1. Total population composition in the 6 cities in 2011

The 6 cities vary significantly in terms of waves of migration they have experienced. Notably, Lille and Hamburg have a long migration history. On the contrary, the inflow of EU mobile citizens is a recent phenomenon in Dublin, Barcelona, Turin, with increasing inflows following the 2004 and 2007 enlargements. Finally, Prague has evolved from simply a transit route to a target country only recently.

Source: National Statistical Offices, Note: TCNs = Third Country Nationals

2. Composition of EU mobile citizens by country of origin in the 6 cities

In some cities, one or two nationalities make up the bulk of EU mobile citizens. This is the case in Turin, where 91.8% of EU mobile citizens are from Romania, and in Prague, where 52.5% of EU mobile citizens come from Slovakia. In other cities, although more EU nationalities are represented, two national groups prevail: in Lille (Lille Métrople Communauté Urbaine data) 30.2% of EU mobile citizens come from Portugal and 25.8% from Belgium; in Barcelona, citizens from Italy and France account respectively for 31.6% and 16.6% of EU mobile citizens. Finally, Hamburg and Dublin show a definitively fragmented picture, since these cities host a high number of different communities (despite the relevance of some national groups such as Polish, significant in both cities).

Source: National Statistical Offices

3. Free movement of Citizens: A Benefit to the economy of Turin

INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CF236B.7956ACB0" \* MERGEFORMATINET

An evaluation carried out at national level by “Caritas migrantes” shows that tax revenues from foreigners on the whole brought a net benefit of 1.5 billion € to national public finances: the high amount of social security taxes paid by foreigners, in addition to other direct and indirect taxes, extensively overcomes the costs of social services provided for them.

4. Employment Rates in the Six Countries/Cities

SpainSource: Eurostat

IrelandSource: Eurostat

HamburgSource: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Czech Republic:Source: Eurostat

4. Activities of EU mobile citizens in the six cities

Note: specific data on EU citizens in each city are not always available. Data may be for all foreigners or for the whole region or country.

Barcelona (Spain)

Share of employed EU mobile citizens per level of qualification and skills required in Catalonia (2011)

Source: CCOO Cataluña

EU mobile citizens are quite polarised in Catalonia with approximately a third employed in jobs with low or no level of qualification (32.4%), and a third in jobs with high level of qualification (30.3%)Dublin (Ireland)

EU mobile citizens and Irish citizens per occupation in Ireland

Source: CSO, Population census 2011

Although, in Ireland, the distribution of EU and non-EU workers across sectors is substantially in line with that of nationals, the former are more likely to be employed in some sectors, such as manufacturing (25.5% of foreign workers are employed, compared to 21% of Irish nationals) and Accommodation and Food (16.4% of foreign workers take up jobs here, against 8.5% of nationals).

Nationals’ and foreigners’ distribution per employment sectors in Ireland (2011)Source: Quarterly Household national Survey Q1 2011

On the whole, the distribution of foreign nationals on the labour market is biased towards lower skilled sectors.Hamburg

Employee per profession – data for nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals in Hamburg in 2012

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Data refers to the 30/6

The chart shows that in Hamburg a small share of EU mobile citizens are employed in organizational, administrative and other white-collar occupations (20%), as compared to nationals (29.1%), whereas they are largely more present in transport and logistical occupations (e.g. train, truck or taxi drivers, pilots) or as nutrition professionals (e.g. cooks, bakers, butchers).Lille

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals (between 25 and 64 years) per employment sectors in the Nord Pas de Calais Region (2007)

Source: INSEE, Population census 2009

As far as the main sectors of activity are concerned, EU mobile citizens, when compared to Nationals, work more in the industry and construction sectors.

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals per occupation in the Lille Métropole Commnauté Urbaine (2009)Source: INSEE, Population census 2009

Focusing on the occupational structure of EU mobile citizens who are actively employed in the Lille Métropole Commnauté Urbaine, they mainly belong to the working class (33.3%) and to the employee category (25.6%).Prague

Foreign nationals registered at labour offices by level of occupation, in Prague in 2010

Source: Directorate of Alien Police; foreigners registered at labour offices - Ministry of Labour and Social Affairs

With reference to the skills/occupational level, considering total foreign nationals in Prague, in 2010 the largest share was in elementary occupations (21,560), employing 28.2% of foreign nationals registered at labour offices.Turin

New Employees by sector in Turin province in 2011

Source: Turin Chamber of Commerce, 2011

EU mobile citizens in the Province of Turin tend to be highly concentrated in certain sectors, in particular Construction (15.3%) and the Domestic working sectors (49.1%).5. Integration policies are working: Attitudes are improving

Evolution of negative perception of foreign national by citizens in Barcelona (2007-12):

Source: Enquesta Òmnibus Municipal. Barcelona City Council.

6. Good practice examples from the six cities

City

Project

Summary

Barcelona

BCN Anti-Rumours

Barcelona aims to combat stereotypes and myths about cultural diversity, through surveys, communication activities and engaging local associations and companies. The project is a simple and effective way to build a more cohesive society and foster inclusion in the local community.

Barcelona

Barcelona Activa

A programme to support entrepreneurs moving to the city, with EU support. 1,300 people have followed information sessions and 600 have received training in entrepreneurship. The programme also facilitates access to professional services.

Dublin


Failte Isteach

A community project offering conversational English classes taught by older volunteers. The project harnesses the skills, experience and enthusiasm of senior citizens to help meet the needs of foreign residents struggling due to language barriers, but also serves to break down cultural barriers by extending a friendly welcome to newcomers.

Hamburg

We are Hamburg! Won’t you join us?

A campaign to promote openness to other cultures in local authorities and recruit young foreigners in the Hamburg public services. 500 training places were offered in the police, fire service, prisons and courts, resulting in an increase in foreign residents of the city following apprenticeships.

Lille

International Label

A project launched by the local university to promote inclusion of foreign students and mobility of its own students. The International Label is awarded to students who have followed an intercultural module, language course and mobility programme as part of their diploma.

Prague

Libraries for All

Part of a wider European project to provide multilingual services through public libraries to promote inclusion. Services include books in other languages as well as language and IT courses for foreign residents.

Turin

Start a Business

The local chamber of commerce, tax and social security offices joined forces to provide support and advice to foreigners in the process of starting a new business. The project included a training course for foreign residents wanting to become entrepreneurs.IP/14/137

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница