Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей



Дата04.01.2017
Размер25.12 Kb.


ГРУПА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРИЛЕПИТЕ

НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ


Бул. Цар Освободител 1, София 1000, БЪЛГАРИЯ

E-mail: ivailo_borissov@yahoo.com , тел.: +359-2-987 36 80; 088/50 54 549






До ДПП “Странджа”

РИОСВ-Бургас

С Т А Н О В И Щ Е
Относно: Оценка за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево

Уважаеми господа,

Като експертна организация занимаваща се с изследване на видовия състав, разпространението, биологията и екологията на прилепите (Mammalia: Chiroptera) в България се запознахме с “Оценка за съвместимостта на изменение на общ устройствен план на Община Царево”.
След внимателен прочит на разработката забелязахме следните недостатъци:
1. Намираме за тенденциозно омаловажаването на предлаганите за изключване земеделски земи, които са описани като територии с “незначителна” за местната фауна стойност. Това твърдение по отношение на прилепите е напълно невярно, защото за много консервационно значими видове от Приложения 2 и 4 на Директива 92/43 като Остроух нощник (Myotis blythii), Голям нощник (Myotis myotis), Трицветен нощник (Myotis emarginatus) и Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) е известно, че ловуват именно над подобни открити местообитания. Тези и други не-горски видове прилепи са силно зависими от насекомите, които живеят или се развиват именно в тревисти и ниско-храстови биотопи, каквито са предлаганите за изключване земи.
2. Съзнателно или от незнание не са използвани ключови, обществено достъпни публикации върху прилепите и дребните бозайници от Странджа планина като:


  • Popov V., I. Pandurski, R. Pandurska-Whitcher, V. Beshkov. 2006. Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia) in the area of Strandzha Mountain, South-Eastern Bulgaria. In: Pp.: 87–104., Chipev N. (ed.): Challenges in Establishment and Management of a Trans-Border Biosphere Reserve Between Bulgaria and Turkey in Stranja Mountain, Bourgas, 10–13 November 2005. Burgas.




  • BENDA, P. , T. IVANOVA T. , I. HORÁČEK, V. HANÁK, J. ČERVENÝ , J. GAISLER, A. GUEORGUIEVA, B. PETROV & V. VOHRALÍK. 2003. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 3. Review of bat distribution in Bulgaria. Acta Soc..Zool. Bohem. 67: 245–357.


3. Общото ни мнение, е че в така изготвената “Оценка” липсват конкретни количествени показатели за степента на въздействията на планираните загуби на естествени и полуестествени местообитания върху потенциално засегнатите животински видове (включително прилепите).

Препоръчваме на РИОСВ-Бургас да върне предложената “Оценка” за включването на количествени данни за въздействието върху всички видове прилепи на степени за повлияване във всички фази на строителството и експлоатацията и оценка на кумулативния ефект.

Надяваме се нашите бележки да бъдат взети под внимание при изготвянето на окончателните текстове на устройствените документи с цел избягване на значими въздействия, а при доказана невъзможност- предвиждането на мерки за намаляване на пагубните ефекти, а също и на конкетни компенсации, които да смегчат ефекта на планираните строителства.

С уважение,









/Ивайло Борисов- Изп. секретар/

/Боян П. Петров – експерт/



гр. София, 8.01.2008 г.
Каталог: upload -> documents -> 2016
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа становище
2016 -> Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
2016 -> Обяснителна записка
2016 -> От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
2016 -> Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
2016 -> До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
2016 -> На “Ресурс 1” ад за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”
2016 -> Българска Фондация Биоразнообразие (бфб) е приемник на Българо-Швейцарската програма
2016 -> Зелената фракция в европейския парламент


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница