Gsm антените – да бъдат или не ?Дата28.10.2018
Размер49 Kb.
#103315
GSM АНТЕНИТЕ – ДА БЪДАТ ИЛИ НЕ ?
С този Хамлетовски въпрос започва разговорът ми с доц. Мишел Израел, дм, председател на Български национален програмен комитет по защита на човека от електромагнитите лъчения към СЗО и национален координатор на Международния консултативен комитет по защита от електромагнитите полета при СЗО.

- Доц. Израел, напоследък в медийното пространство се усеща негативно отношение към GSM антените. „Да бъдат или не?” - питат изданията, но между редовете ясно личат опитите за натиск срещу развитието на мобилните технологии. Все по-често медиите цитират факти в полза на твърдението, че електромагнитните полета /ЕМП/ увреждат здравето на хората. Реално, толкова ли са опасни GSM антените?

- Разпространяват се различни факти за ЕМП, но повечето бих нарекъл истини в кавички. Естествено, появата тези „истини” поражда много въпроси: дали интересът към здравето е действителната причина за медийния шум или той се разпалва от нечии икономически интереси? Дали в определен момент всичко това е вид политически популизъм? Вярно ли е, че хората са готови да се лишат от своите мобилни телефони или просто никой не им е обяснил за какво става дума?

В литературата могат да се открият доста противоречия по отношение на различни ефекти на микровълните върху здравето на човека. Отговорност за изясняването им е поела световната научна общественост, обединена от Световната здравна организация /СЗО/ и от Европейската комисия /ЕК/. Тяхната основна цел е да разработват политика в защита на здравето, да съветват министрите на здравеопазването в различните страни как да бъде въвеждана тази политика. Възприетият от СЗО и ЕК подход се основава на изискването за защита на населението от облъчването с ЕМП. Базира се върху доказани ефекти, проверени и повторени от няколко лаборатории. Всички изследвания, които се ползват, са проведени съгласно протокол за научно изследване, възприет от медицинската наука в Европейския съюз и в света.

Искам да подчертая, че граничните стойности за ЕМП, препоръчвани като минимални от Европейската комисия, съвпадат с т.нар. хигиенни норми на ICNIRP /Международна агенция по защита от нейонизиращите лъчения/. Създадени са въз основа на доказателствата, получени от науката за възможното вредно действие на ЕМП върху човека. Изследванията показват, че ако GSM антените бъдат монтирани така, че се спазват определени регламенти и ако нормите са достатъчно съвършени – няма опасност от главоболие, нарушен сън, неврози и други подобни нетипични, неспецифични симптоми и синдроми.

- А злокачествените образувания? В медиите те често се свързват с влияние на ЕМП, но посочените рискове не се подкрепят със сериозни научни доказателства...

- Съществува авторитетна международна организация, ангажирана с раковите заболявания и ЕМП, която прави оценки на научната литература по проблема. Това е IARC /Международна агенция за изследване на рака/. Според тази агенция единствено нискочестотните магнитни полета са категоризирани в клас 2В по класификацията на човешките канцерогени, т.е. те са „възможен канцероген”. В същата група попада полето на домакинските уреди, които са навсякъде около нас. Има и епидемиологични изследвания, доказващи, че при стойности на магнитното поле над 3 милигауса се наблюдават по-често случаи на детски левкемии. Но за това от значение са и други фактори. И проучванията не означават, че трябва да се лишим от домакинските уреди. Кафето също попада в клас канцерогени -2В. Но едва ли, само по тази причина, някой ще се откаже от тонизиращата напитка.

Преди да вземем конкретно решение е добре да знаем, че днес в света съществува псевдонаучна общественост, която организира изследвания, не спазващи изискванията на протокола, приет от учените. Тя дори фалшифицира някои изследвания, с цел да възбужда интерес към своите резултати и да получава многократно и богато финансиране за проучвания със съмнителна достоверност. Пример за това е докладът на група „учени”, който е достъпен в Интернет. Озаглавен е „Bioinitiative Report”. В него се сочат данни, получени без да се спазва каквато и да е научна етика при изследванията. Освен това, на съвещание в офисите на СЗО било изяснено, че най-известните имена, „подписали” доклада, изобщо не са виждали въпросния документ... Всичко, казано до тук, съвпада с мнението на компетентните органи - неправителствени организации, комитети и др., създадени на основата на международното сътрудничество по Международния проект „Електромагнитни полета” на СЗО.

- У нас също действа такава организация – Българският национален програмен комитет по защита от нейонизиращи лъчения (БНПК) към ЕК и СЗО...

- Да, този комитет е с отворени врати към всички специалисти, които искат да участват в процеса на защита на човешкото здраве от въздействие на различните електромагнитни лъчения – от статичните полета, през радио и микровълните, до оптичните лъчения, които напоследък се прилагат в солариуми, козметични центрове и др. Например, в солариумите хората доброволно си създават проблеми, като сами се излагат под въздействието на лъчи, предизвикващи кожен рак и други здравни неблагополучия.

- Тогава, защо медиите говорят твърде малко за случаите на злокачествени образувания, които могат да се свържат със солариумите, електрическите инсталации, трансформаторите, различните уреди и пр. И защо общественото внимание се насочва главно към най-ниско мощните излъчватели - базовите станции за GSM връзки?

- Не по-малко интересно е защо в медиите се появиха имена на специалисти, работили преди години у нас в мрежата на енергетиката и как тези хора изведнъж придобиха международен опит, как започнаха да разбират от микровълни и биологични ефекти, без някога да са получавали образование и квалификация за това? Отговорът е един: Икономически интереси! Фирми се опитват да спрат контрола на държавата върху подобни обекти. Целта им е да се освободи пазарът за частни фирми, които да оценяват новите обекти за мобилна комуникация. Обществото има основание да се съмнява в коректността им. Всички знаем например, как фирми са „оценили” облъчването на хора в техните домове срещу заплащане от 700 лв. на апартамент!- Какво да се прави? Има ли конкретни предложения Българският национален програмен комитет по защита на човека от електромагнитите лъчения?

- Решението на БНПК е категорично. Следвайки европейските подходи, ние експертите ще изготвим Закон за защита на населението от ЕМП, по подобие на законите за защита от шума и от йонизиращите лъчения. Настояваме в закона да се акцентира върху следните няколко основни пункта:  • Въвеждане на Европейски норми като минимални изисквания за защита на работещите и населението;

  • Налагане на забрани за поставяне на GSM антени в места, където хората пребивават непрекъснато, както и в райони, които са „чувствителни” по отношение на риска – болници, детски градини, училища, места за отдих и др.;

  • Регламентиране на конкуренцията между операторите в смисъл да използват „споделени сайтове” помежду си, така че да няма голям брой излъчватели на едно място в жилищните райони;

  • Осигуряване на строг държавен контрол върху новите и действащите антени, както и контрол върху други излъчватели, в места, където могат да пребивават хора;

  • Създаване на база данни за източниците на подобни излъчватели; периодично разгласяване на информацията за тях; представяне на същата информация по желание на граждани;

  • Информиране на хората при въвеждане на нови източници на ЕМП.

И още – на страната ни е нужна техника, която да отчита влиянието на лъченията от мобилните оператори продължително, в течение на 24-часови периоди. Такъв апарат за регистриране нивата на електромагнитните вълни вече е изпитан в Бургас и Варна. Голямото му предимство е, че резултатите от отчитането се записват и във всеки момент се предлага картина за състоянието на дадено проблемно място. Данните се проследяват за няколко секунди след набиране на номер от телефонна линия. В Португалия, функционира научен проект с около 150 станции с такава техника. Те са поставени на възлови места в големите градове. По всяко време чрез телефонна връзка хората могат да се свържат със станцията и да се информират за нивата на електромагнитните вълни. Имаме идея да предложим на общините у нас изграждането на подобни станции. Със сигурност това ще е полезно за българите.

В края на нашия разговор доц. Израел сподели, че за сега няма законодателно регламентиран държавен орган, който да контролира нивата на електромагнитните излъчвания около базовите станции и антените на мобилните оператори. Нормативната регулация се основава на подзаконови актове - Наредба №21/2007 г. на МРРБ за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения, както и Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на защитни зони около излъчващи обекти, издадена от министрите на здравеопазването и околната среда. Ето защо в сегашния момент трябва чрез закон да се утвърди координиращата роля на НЦООЗ при отчитане нивата на лъченията от мобилните оператори в страната ни, както и консултативната и методичната функция на Центъра в работата по проблемите на ЕМП.

Законодателните промени са необходими, защото са в полза на човешкото здраве. Чрез тях по-уверено ще кажем „Да” на съвременните технологии, улесняващи живота ни.
Интервюто взе:

д-р Ваня Шипочлиева, дм
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница