Характерни белези на полифоничното творчество на г. Ф. ХенделДата19.10.2018
Размер140 Kb.
#90998

 1. ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ НА ПОЛИФОНИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА Г.Ф.ХЕНДЕЛ - Теодора Каратабанова, Жулиета Танева

 2. Водите ли здравословен начин на живот? - Радостина Димитрова

 3. МУЗИКАЛНИТЕ ИГРИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - ВЪЗПИТАТЕЛНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ - Деница Господинова, Велизара Недева, Евтимия Караилиева, Алие Барутинска, Нели Станчева, Фатиме Хасан

 4. Развитие на креативното мислене в училище - Мариела Иванова, Гергана Георгиева, Любомир Василев


ПЕТА СЕКЦИЯ: зала „Аполон”

Председател: Проф. д-р Бисер Дамянов

Гл. ас. д-р Васил Кузмов
Изложба на художествени творби на студенти от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ в новия учебен корпус – зала „Аполон”

Участници: Вяра Чепилска, Доля Докова, Мария Баташка, Иван Иванов, Явор Тодоров, Станимир Куманов, Ива Богданова, Михаела Илиева, Ваня Димитрова Любка Димитрова, Неделчо Попов, Петя Минкова, Гергана ГайдароваШЕСТА СЕКЦИЯ: Зала „Аполон”

Ръководители: Станка Даутовска и Георги Найденов

Ансамбъл „Фолклорика” с изпълнения на солисти и оркестър, Ръководители : Станка Даутовска и Георги Найденов

1. „Земьо, земьо” – изп. Даниел Караасенов спец. „МУЗИКА” II курс, съпровод на: Явор Бобев спец. ПОМ II курс

2. „Стоян си сватба заправи” – изп. Нели Александрова спец. ПОМ II курс, съпровод на: Жан Михайлов спец. ПОМ II курс, Аделин Недялков спец. „МУЗИКА” I курс, Атанас Гайдаров спец. „МУЗИКА” I курс, Владимир Николов спец. „МУЗИКА”, I курс

3. „Я дойди либе, Янаки”- изп. Мариета Вакинова спец. „МУЗИКА” Iкурс

4. „Две песни от шопско” - изп. Мария Терзиева спец. ПОМ III курс, Лилия Станчева спец. ПОМ II курс, Михаела Ринкова спец. „Музика” I курс

5. „Закачка”- изп. КИГ „Фолклорика”

6. „Седнала е бяла Неда” –изп. Ансамбъл „Фолклорика”Ансамбъл „Фолклорика” с р-ли Станка Даутовска и Георги Найденов

И


Пловдивски университет

Паисий Хилендарски“педагогически факултет
лия Стоянов Калоянов, Стойчо Красимиров Трендафилов, Явор Атанасов Бобев, Жан Николаев Михайлов, Владимир Пламенов Николов, Атанас Руменов Гайдаров, Аделин Мирославов Недялков, Михаела Атанасова Рингова, Мариета Огнянова Вакинова, Лилия Йовкова Станчева, Даниел Ваклинов Караасенов, Мария Веселинова Терзиева, Нели Цветкова Александрова.

програма
СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ
Ценности, мотивация и креативност

в образованието”
16 май, 2015 г.

10.00-10.30ч. Регистрация на участниците

10.30-11.00ч. Тържествено откриване: 323 аудитория

11.00-12.00ч. Секционни заседания по заседателни зали

12.00-12-30ч. Кафе пауза - 303 каб.

12.30-13.30ч. Секционни заседания по заседателни зали

13.30ч. Изложба на художествени творби на студенти от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“

13.30ч. Музикална програма на студенти от Педагогическия факултет – зала „Аполон” - нов учебен корпус

14.00ч. Закриване на форума с кратки обобщения от председателите на секции

Раздаване на сертификати на участниците
Академичната общност на Педагогическия факултет пожелава успех на всички участници!

ПЪРВА СЕКЦИЯ: 305-тa семинарна зала

Председател: Проф. д-р Галин Цоков

Гл. ас. д-р Нона Глушкова

 1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА ЧРЕЗ ПРОЦЕСА ЧЕТЕНЕ - Айше Манушова, Витка Бучкова, Емануила Стоянова, Ивелина Димова, Мерал Мехмед

 2. ЗА ИЛИ ПРОТИВ БРАКА? ИЗЛЕДВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА ЖЕНЕНИ И НЕЖЕНЕНИ - Анелия Илиева, Валентина Хаджиева, Виктория Атанасова, Жанна Георгиева

 3. ПРОУЧВАНЕ ЗА РОЛЯТА НА БРАЧНИТЕ СИМВОЛИ В ЧОВЕШКОТО ЕЖЕДНЕВИЕ - Антоанета Филипова; Генади Петров; Запрян Йорданов; Николай Стоилов

 4. Кое е по- добре за един работодател да го обичат/уважават или да се страхуват от него - Екатерина Кръстанова, Моника Братанова, Светла Баракова

 5. НАГЛАСИ ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ СРЕД ЮНОШИТЕ В ПЛОВДИВ - Ива Бънева, Мария Михайлова, Пламен Рибаров

 6. Изследване на степента на мотивация на учениците в учебния процес - Иванка Бонева, Симона Щонова, Чудомира Дундина

 7. ДОКОЛКО ИДЕНТИЧНОСТТА, КОЯТО СИ СЪЗДАВАМЕ ВЪВ ФЕЙСБУК, Е ВАЛИДНА - Илияна Ромова, Антоанета Коспартова, Радостина Станева, Георги Хаджиев

 8. ЕМПИРИЧНОТО ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕМА „ДИСЛЕКСИЯ” - Лорена Илиева

 9. Изследване на социалните нагласи за сключване на брак - Магбуле Алишева, Ваня Маркова

 10. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА ХОРАТА ЗА ТОВА ДО КОЛКО Е ДОСТЪПЕН ГРАДСКИЯТ ТРАНСПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - Паулина Милева, Ралица Гюрова, Михаела Джамбазова и Михаела Чилингирова

 11. Изследване причините за бременност, раждане и отглеждане на деца от малолетни и непълнолетни лица от ромски произход - Станиела Йовчева Тенева

 12. ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Станислава Недевскa

 13. Материалистичните нагласи на съвременно общество - Станислава Симеонова

ВТОРА СЕКЦИЯ: 306-та семинарна зала

Председател: Проф. д.пс.н. Веселин Васиев

Гл. ас. д-р Гергана Славчева

 1. ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСКИЯ ПРЕРАЗКАЗ И ТВОРЧЕСКИЯ РАЗКАЗ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - Пенка Вълчева

 2. ФУНКЦИИ И ПСИХИЧНА АГРЕСИЯ - Анастасия Райдовска

 3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА АГРЕСИЯТА ПРИ ЮНОШИТЕ В УЧИЛИЩЕ - - ВЕЛИЧКА МИТЕВА

 4. БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА СКАЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА АЛТРУИЗЪМ НА RUSHTON (2009) ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ – Галина Политова

 5. Влиянието на социалните мрежи върху поведението на човека - Гергана Михайлова, Вера Стойчева, Румяна Желева, Васка Атанасова

 6. Емпирично изследване на емоционалното прегаряне при работещите в социалната сфера - Гергана Павлова

 7. СИНДРОМЪТ „БЪРНАУТ“ ПРИ УЧИТЕЛИ И ВРЪЗКАТА МУ С МОТИВАЦИОННИЯ ПРОФИЛ - Жасмин Кунева

 8. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ СФЕРАТА НА УПРАЖНЯВАНА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ТРУДА - Лили Лалова, Майа Фьодорова и Георги Руменин

 9. Изследване на агресивността при 9 – 10 годишни деца - Лили Лалова

 10. Фактори за формиране на Аз-концепцията и социалната идентичност на юношата - Павлинка Евтимова

 11. Изследване на темперамента и локуса на контрол през погледа на оптимизма и негативните очаквания при учители на възраст 25-35 години - Роза Динчева

 12. КОНФЛИКТИ, СТРЕС И ЗАПАЗВАНЕ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛЯ В ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА - Димитър Богданов

ТРЕТА СЕКЦИЯ: 405 –та семинарна зала

Председател: Доц. д-р Владимира Ангелова

Гл. ас. д-р Николина Атанасова

 1. Ценности и норми при деца от 7г. до 10г. - Ася Костадинова Гагова, Радослава Петрова Пенчева

 2. ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И СЕМЕЙНАТА СРЕДА КАТО ФАКТОР ЗА ПОЯВА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ ТРУДНОСТИ ПРИ ДЕЦА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - Десислава Коджабашева

 3. РАЗВИВАНЕ НА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ. ТЕХНИКИ. - Диана Спасова

 4. ИГРОВИ МОДЕЛИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА РЕЧЕВАТА АКТИВНОСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНA - Елена Каменова

 5. ДЕТСКИТЕ ФИЛМИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ СЪВМЕСТНИТЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВИ ИГРИ ПРИ 5 – 7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА - Теодора Бахчеванова

 6. УЧЕБНАТА СРЕДА И СЕМЕЙСТВОТО, КАТО ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 11 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ - Здравко Стоичков и Димитър Таблов

 7. Агресията при децата - Мария Арабаджиѝска

 8. Игри и игрови форми за възпитаване на толерантност в мултикултурна среда - Момчил Михайлов

 9. Отношението на родителите и учителите относно агресията на децата и нагласите на учениците спрямо агресията в училище - Нежла Руфатова, Фанка Борнева, Яна Кожухарова

 10. АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ - Нели Арабаджиева, Цветина Танева, Екатерина Сакалийска

 11. СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА В РАЗВИТИЕТО НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС - Никола Божилов

 12. ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА АГРЕСИВНИТЕ НАГЛАСИ ПРИ МЛАДЕЖИ - Петър Петров

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ: 304-та семинарна зала

Председател: Проф. д-р Бисер Дамянов

Гл. ас. д-р Антония Балева

 1. НАРОДНАТА МУЗИКА В МУЗИКАЛНАТА ИНДУСТРИЯ - Станка Даутовска

 2. Съвременни практики на преподаване на модерните направления в живописта през 20 век - Боян Блажев

 3. ПОЛИФОНИЧНИ ПОХВАТИ В ОРГАННОТО ТВОРЧЕСТВО НА ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ - Живко Каратабанов

 4. НЯКОИ АСПЕКТИ НА ШУБЕРТОВАТА ВОКАЛНА ЛИРИКА - Мария Калоферова

 5. Стимулиране на креативността чрез интерактивни методи в изобразителното изкуство в предучилищна възраст - Мирена Васева

 6. Рисувателната техника на Дж. Бък: „Къща – дърво – човек“ като диагностично средство: Развитие на графомоторните умения на ученици от различни етноси в основен етап на образование -Ралица Коцева

 7. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ТАБЛЕТ-КОМПЮТЪРА КАТО СРЕДСТВО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - Найден Младенов

 8. ВРЪЗКА МЕЖДУ АКОРДИ И СКАЛИ В ДЖАЗ ИМПРОВИЗАЦИЯТА - Петър Койчев

Каталог: uploads -> site -> pedagogy
site -> Алое вера и алергии
site -> Димитър Николов – Мениджър
site -> Дп рвд – в търсене на бъдещи „Ръководители на полети” през месец април в университетите на България
site -> У с л о в и я за участие на в открита процедура за възлагане на общестена поръчката с предмет
site -> Техническа оферта от „ ”
pedagogy -> Програма " комуникативни нарушения на развитието"
pedagogy -> Програма " приложна психология"
pedagogy -> Програма " комуникативни нарушения на развитието"
pedagogy -> Автобиография Юрий Павлов Янакиев лична информация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница