Характерни черти на урбанизацията Високи темпове на нарастване на градското населениеДата26.11.2018
Размер29.5 Kb.
#106001
Урбанизация

Характерни черти на урбанизацията

Високи темпове на нарастване на градското население;

Концентрация на население, производствена и обслужваща дейност в големите градове;

Разрастване на големите градове и формиране на градски агломерации;

Разпространение на градския начин на живот извън градовете.

Нарастване на градското население

Бъдещето на урбанизацията е реурбанизация. Това е процес на връщане на население в центровете на големите градове и в ядрата на големите агломерации. Процес на бъдещето, защото е осъществим, когато градската среда се разтовари от всички вредни за човешкия живот фактори и стане отново привлекателна за обитаване.

Относителният дял на градското население винаги се използва като показател за оценяване на степента на урбанизираност, но той не е точен. Струпването на население в градовете не винаги води до неговото огражданяване.

Динамика на броя на градското население по континенти за периода 1950–2000 г. (в млн. души)

Континенти

1950 г.


2000 г.

Африка


33

286


Азия

286


1317

Европа


286

543


Латинска Америка

69

383Северна Америка

106


236

Австралия и Океания

8

21

Етапи в развитието на урбанизациятаПървият етап се появява най-рано и е характерен за всяка страна, тръгнала по пътя на урбанизацията. Водещ фактор е индустриализацията и затова един от измерителите на урбанизационния процес е относителния дял на населението, заето в индустрията.

Втори етап. През втория етап се извършва субурбанизация. Индустриализацията обхваща големи територии. Фабрики и заводи се изнасят в междуселищни пространства. Големите градове се разтоварват от индустрия, като изнасят производства в заобикалящите ги близки и по-далечни територии. Обществения и частния транспорт дават възможност на хиляди хора да живеят извън градовете и да и да пътуват за работа към тях.

Третият етап се нарича дезурбанизация, независимо че урбанизационният процес продължава. Този процес е на лице, когато населението на центровете на големите градове намалява по-бързо, отколкото на крайградските райони и агломерираните територии. Селските територии се превръщат в урбанизирани за сметка на нарушаване на географската среда и намаляване на аграрното производство.

Голямо значение за развитието на урбанизацията в страните и регионите има нарастването на абсолютния брой и на относителния дял на градското население. Това нарастване се осъществява чрез мигрирането на селско население към градовете, присъединяването на села като квартали на градове и даването на градски статут на села.

Държавите в света се намират в различни етапи на урбанизация. В развиващите се страни тя се развива екстензивно. Относителният дял на градското население е нисък и расте, но за сметка на бързото увеличаване на населението на големите градове. Така се оформят урбанизационни ядра, които контрастират на обширните бедни селски райони.

Въпроси и задачи:

Посочете географските аспекти на урбанизацията, субурбанизацията и реурбанизацията.

Кои са характерните черти на субурбанизираните територии? Дайте конкретни примери.

Разкрийте връзката урбанизация – качество на градската среда – качество на живота в развитите страни, в страните в преход и в развиващите се страни.

Има ли в България субурбанизация? Докажете твърденията си.<Трите имена> <Фак. №>

Каталог: ExamCom 2006
ExamCom 2006 -> Закон на Боде Резултат (AU) Планета Разстояние (AU) (0 + 4)/10 0,4 Меркурий 0,39 (3 + 4)/10 0,7 Венера 0,72 (6 + 4)/10 1 Земя 1 (12 + 4)/10 1,6 Марс 1,52
ExamCom 2006 -> Национален състав на населението на балканските страни: Албания 90% албанци, 8% гърци и др. България
ExamCom 2006 -> Балкани: неспокоен регион Географски измерения
ExamCom 2006 -> Образуване на реките
ExamCom 2006 -> Арабия, земя на номади
ExamCom 2006 -> Черният камък, пазен в храма Кааба, вероятно е парче метеорит, паднало много отдавна на Земята
ExamCom 2006 -> Рим успява да „романизира огромната си империя благодарение на организаторския си гений, кодекса от закони (римското право, което още служи за основа на континенталната правна система) и пътищата си


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница