Хармония- съчетаване на тонове, които изясняват мелодията. Тя въздейства чрез своите качества устойчивост и неустойчивост. Метроритъмстраница1/3
Дата14.05.2024
Размер17.29 Kb.
#121232
  1   2   3
Музикални изразни ср

Музикални изразни ср-ва; мелодия –осн.образен х-р на м. произведение. Тя е осн.изр. ср-во. Движението в м.може да бъде възходящо, низходящо с поредни скокове и ходове…Хармония- съчетаване на тонове, които изясняват мелодията. Тя въздейства чрез своите качества устойчивост и неустойчивост.Метроритъм-повтарящи се силни и слаби времена, то заедно с темпото организират движението в музиката.Темпо- бързината, с която се изпълн.муз. произведение, биват бързи, бавни, умерени.
Динамика- силата, с к. се изп. Муз. Произв., бива силно, тихо, засилване, постепенно утихване.
Тембър – качеството на тона, по което се различавате отделните певчески гласове, инструменти и състави. Той може да бъде: на сопран, бас, женски детски, смесен хор, пиано и др.Св-ва на тона:височина, трайност, сила, тембър.Муз.слух е съчетание от музик. Способности:Муз. Способн. са: мелодически слух, метроритмичен усет, ладов усет, усет за многогласие, тембров и динамичен слух.
Изграждане на мелодически слух- изразява се във възприемане, познаване, възпроизвеждане и емоц. Преживяване на мелодията.Мелодическият слух се проявява при едногласна мелодия. Мелодията е осн. изразно средство и главен носител на музик.съдърж. на произведението.
Метроритмичен усет- способн. за възприемане, възпроизвеждане и емоц. Преживяване на движението в музиката., което зависи от протичането на различни по времетраене тонове(силни и слаби моменти).
Тембров слух- в основата му стои тембърът. Представлява умение за различаване звученето на разл. човеш.гласове, музик. инструменти и състави.
Динамичен слух- в основата му е динамиката. Отразява силата на музикалната звучност, зависи от характера на музиката. Биват силно и тихо.
Певческа дейност, формиране на вокално певчески навици, подходи при разучаване на нова песен. – ВП Навици са необходими за художествено изпълнение на песента. В ДГ овладяването на ПНавици става чрез подражаване, което е осн.метод при вокалната работа. Изразяват се: правилна стойка – децата стоят спокойно и с изправено тяло и глава, което благоприятства правилното дишане и звукообразуване и дикция. Учителят трябва да напомня това на децата; дишане – необходимо е поемане на достатъчно въздух и постепенно издишване за да стигне за изпълнение на фразите, като между сричките не се поема въздух; звукообразуване-да се пее леко и свободно, то зависи от правилното положение на устата при изпяването на вокалите; дикция- правилното произнасяне на текста.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница