Химакс Фарма еоод restarta capsules 330 mg (Valerian root 56 mg/ St. John`s Wort Herb 120 mg) Хранителна добавка от растителен произходстраница1/3
Дата26.07.2017
Размер298.22 Kb.
#26558
ТипРегламент
  1   2   3
Химакс Фарма ЕООД

Restarta capsules 330 mg

(Valerian root 56 mg/ St. John`s Wort Herb 120 mg)

Хранителна добавка от растителен произход

Оценъчен доклад (Продуктова монография)

за хранителна добавка Restarta capsules (Рестарта капсули), специфична комбинация, съдържаща 56 mg стандартизиран сух екстракт от валериана корен (Valeriana officinalis L.) и 120 mg стандартизиран сух екстракт от жълт кантарион (Hypericum perforatum L.)


 1. Въведение

 2. Описание на хранителната добавка

 3. Химичен състав

 4. Информация за периода на употреба на хранителни добавки, съдържащи екстракт от валериана корен и екстракт от жълт кантарион

 5. Неклинични данни- Фармакология, общ преглед на наличните научни данни по отношение на растителния препарат и съответните изолирани съставки

 6. Фармакокинетика

 7. Токсикология- общ преглед на наличните данни

 8. Клинични данни- Клинична фармакология

 9. Клинична ефикасност

 10. Безопасност на хранителната добавка

 11. Заключение и здравни претенции

 12. Библиография 1. ВЪВЕДЕНИЕ


Този доклад представлява преглед на наличните научни данни относно хранителна добавка Рестарта, капсули, специфична комбинация, съдържаща 56 mg стандартизиран сух екстракт от валериана корен (Valeriana officinalis L.) и 120 mg стандартизиран сух екстракт от жълт кантарион (Hypericum perforatum L.).

Цел на оценъчния доклад е доказване на „благоприятен ефект върху здравето”при използване на хранителната добавка (Директива 2002/46 ЕО / член 2/ Член 4/ и Директива 2006/37 ЕО- консултации с Европейския орган по безопасност на храните /European Food Safety Authority, Регламент (ЕО) №1924/2006, член 6, на Европейския парламент и на съвета и Наредба №47 от декември 2004 год. на Министерството на здравеопазването), определяне безвредност на препарата и свързаните с неговата употреба нежелани реакции (Наредба №47, чл.10 и чл.11 (1), (2); Изм.ДВ, бр.90 от 16 ноември 2010 год.). 1. ОПИСАНИЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА ДОБАВКА

Състав за една капсула (доза за еднократен прием): 56 mg стандартизиран сух екстракт от валериана корен (Valeriana officinalis L.), съдържащ не по- малко от 0.42 % w/w сескитерпенови киселини и 120 mg стандартизиран сух екстракт от жълт кантарион (Hypericum perforatum L.), съдържащ не по малко от 0.30 % w/w хиперицин.

Пълнители: силанизирана микрокристална целулоза, калциев хидрогенфосфат, силициев диоксид и магнезиев стеарат.

Не съдържа: захар, нишесте, изкуствени оцветители, изкуствени ароматизатори, консерванти, натрий, пшенични и царевични производни, млечни производни, соя, глутен, мая. 1. ХИМИЧЕН СЪСТАВ
  1. Химичен състав на валериана корен (Valeriana officinalis L.),

Активни компоненти:

(Химичен състав на Valerian) A-Kessyl alcohol

Alkaloids:

Actinidine

Valerine

Valerianine

Chatinine

Bornyl acetate

Bornyl isovalerate

Choline

Citrnellyl isovalerate

Eugenyl and esoeugenyl isovalerate

Faurinone

Faurinols

Flavonoids

Hydroxyvalerenic acid

Iridoids known as valepotriates:

Aievaltrate

Deacetylisovaltrate

Didrovaltrate

Homodivaltrate

Isovaltrate

Valechlirine

Valeridine

Valtrate

Isovaleric acid

Sterols

Tannins


Valerenal

Valerenone

Volatile oil containing:

Valerenic acid
 • активни вещества – Valerenic Acid (sesquiterpenic acid).

 • Химичен състав и основни съставки

 • Основните съединения в валериан достигат най-високите си концентрации в коренища и корени от растения, най-малко две години. Стъбла, цветя и листа се използват рядко, поради ниските си нива на активните съставки . Двата основни активни принципи са серия от липофилни iridoid съединения, известни колективно като valepotriates и няколко съединения от основната фракция масло.

 • Valepotriates : Тези съединения са химически нестабилни iridoid триестери в които различни хидроксилни групи са естерифицирани с оцетна , изовалерианова , hydroxyisovaleric и - метилвалерианова киселини . На valepotriates са разделени в didrovaltrate на monoene valepotriate и няколко диен valepotriates ( valtrate , isovaltrate , homovaltrate и acevaltrate ) . Valtrate е най- изобилно присъстват диен valepotriate . Поради липофилност и нестабилност във водни разтвори , тези съединения са налични само в малки количества в търговската мрежа корен екстракти. Също са били идентифицирани няколко продукта активни деградация на valepotriates ( baldrinal , 11 - ethoxyviburtinal и homobaldrinal ) 0.2

 • Летливи масла : Етеричните масла от дилянка корени съдържат съединение борниланетат и сескитерпенови производни valerenic киселина , valeranone и valerenal . Допълнителни sesquiterpenoids с предполагаем антидепресант дейност са били изолирани от корените на японската валериана ( Valeriana fauriei ) 0.3 Тези sesquiterpenoids включват kessyl алкохол , kessanol , cyclokessyl ацетат, kessyl гликол, kessyl гликол диацетат , kanokonol и kessane . В допълнение към посочените по-горе основни компоненти , различни захари , аминокиселини и свободни мастни киселини са били изолирани от валериан корени . Водните екстракти , които не съдържат valpotriates и малко етерично масло са все още доказали своята ефективност като леки седативни / хипнотични средства , което показва, че има и други , все още неидентифицирани , активни компоненти.

- Заключение относно химическия състав на сух екстракт от корен на валериана:


Изследванията на химическия състав на корен от валериана “Valeriana officinalis L” обхващат продължителен период. Последните фармакологични изследвания на растителните продукти, съдържащи растителни препарати от растително вещество Valerian root се фокусират както върху индивидуалните компоненти (isovaleric acid – изовалерианова киселина, valepotriatis – валепотриати, valerenic acids – валеренови киселини), показващи конкретната активност, така и върху общия състав, обосноваващ комплексното лечебно действие.

Валериан e популярна в Съединените щати и Европа още в средата на 1800 г. и продължава да се използва и до днес от лекарите . Valerian остава популярен в Северна Америка , Европа и Япония и се използва широко за лечение на безсъние и тревожност. Въпреки че активните съставки в валериан не са напълно известни, препаратите често са стандартизирани към съдържанието на valerenic киселина .
  1. Химичен състав на жълт кантарион (Hypericum perforatum L.).

St. John's wort herb съдържа 6.5–15% catechin-type tannins and condensed-type proanthocyanidins (catechin, epicatechin, leucocyanidin); 2–5% flavonoids, mostly hyperoside (0.5–2%), rutin (0.3–1.6%), quercitrin (0.3%), isoquercitrin (0.3%), quercetin, and kaempferol; biflavonoids (approximately 0.26% biapigenin); phloroglucinol derivatives (up to 4% hyperforin); phenolic acids (caffeic, chlorogenic, ferulic); 0.05–1.0% volatile oils, mainly higher n-alkanes; 0.05–0.15% naphthodianthrones (hypericin and pseudohypericin); sterols (b-sitosterol); vitamins C and A; xanthones (up to 10 ppm); and choline (Bruneton, 1995; ESCOP, 1997; Leung and Foster, 1996; Newall et al., 1996; Wichtl and Bisset, 1994).Жълт кантарион билка съдържа 6,5-15 % катехин тип танини и кондензирано тип проантоцианидини ( катехин , епикатехин , левкоцианидин ) ; 2-5 % флавоноиди , предимно hyperoside ( 0.5-2 % ) , рутин ( 0.3-1.6 % ) , quercitrin (0.3 %) , изокверцетин (0.3 %) , кверцетин , кемпферол и ; biflavonoids (приблизително 0.26% biapigenin ) ; Флороглуцинол производни (до 4% хиперфорин ) ; фенолни киселини ( кафеена , хлорогенова , ферулова ) ; 0.05-1.0 % летливи масла , предимно по-високи п- алкани ; 0.05-0.15 % naphthodianthrones ( хиперицин и псевдохиперицин ); стероли ( б - ситостерол ) ; витамини С и А; ксантони (до 10 ррм ) ; и холин ( Bruneton , 1995 ; ESCOP , 1997 ; Leung и Foster , 1996 ; Newall et Ал , 1996 г.; .Wichtl и Бисет , 1994 ) .

Заключение относно химическия състав на сух екстракт от жълт кантарион:

 Основният активен принцип в жълтия кантарион е хиперицина, който помага за облекчението на слаба до умерена депресия. Хиперицинът е в червения пигмент на растението и изглежда, че инхибира моноаминовата оксидаза  (МАО) и разстройството на мозъчните нервопредаватели, а също така и повишава серотонина. Според Ж.Картър в "Чудото на оздравяване" последни изследвания откриват и че хиперицинът е по-слаб антидепресант отколкото цялостния есктракт на растението, и че общият състав на активните съставки в растението вкл. ксантогенати и флавоноиди са също важни и в полза на фармакологията. Съставките от флавоноиди са с „доказан благоприятен ефект върху здравето”. St. John's wort herb съдържа не по- малко от 2 % флавоноиди, от 0.5% до 2% като хиперозид (C21H20O12; Mr 464.4 Ph.Eur.2008: 1174
В The British Herbal фармакопея се съобщава за антидепресивно действие на St. John's wort herb ( BHP , 1996 ) (В многобройните контролирани проучвания с използване на водноалкохолни SJW препарати e доказано значително подобряване на настроението при загуба на интерес и активност и при други депресивни симптоми, като съня и концентрацията). Литературни проучвания, докладвани от много лекари, показват, че се наблюдава леко антидепресивно действие на билката и неговите препарати. Въпреки че жълтият кантарион е категоризиран като инхибитор на МАО , това е на базата на ин витро изследвания и не се изпълнява в системите за проучвания с животни. 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА НА УПОТРЕБА НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, СЪДЪРЖАЩИ ЕКСТРАКТ ОТ ВАЛЕРИАНА КОРЕН И ЕКСТРАКТ ОТ ЖЪЛТ КАНТАРИОНПрепарати, съдържащи екстракт от валериана корен (Valeriana officinalis L.)
Валериан е билка, родена в Европа и Азия , която в момента расте в повечето части на света . Името произхожда от латинската дума " Valere ", което означава , че си здрав или силен. Коренът на растението съдържа активните съставки . Използване на валериан като седативно и антитревожно средство е съобщено преди 2000 година . Така например , в 2-ри век от н.е. , Galen препоръчва валериан за лечение на безсъние. Подобни видове са били използвани в традиционната китайска и индийска медицина . Препарати върху кожата са били използвани за лечение на рани и акне , извлеци от валериана са използвани при проблеми с храносмилането , метеоризъм ( газ ), сърдечна недостатъчност , заболявания на пикочните пътища , както и ангина ( гръдна болка ) .

• Растението Валериан става популярно в Съединените щати и Европа в средата на 1800 г. По настоящем в Северна Америка , Европа и Япония се използва широко за лечение на безсъние и тревожност. Предназначено е за облекчаване на леки симптоми на психически стрес и подпомагане на съня.

Valeriana officinalis е позната в медицината най-малко от 2000 години. От 1849 г. е включвана в редица издания на United States Dispensatory, които докладват за нейното успокояващо нервната система действие.

Публикуваната до настоящия момент научна литература относно растителното вещество Valeriana officinalis L., radix отразява еднозначност на научните оценки и стабилно ниво на научен интерес към неговата употреба.

Фигурира в много национални фармакопеи, като тези на Белгия, Франция, Германия, Италия, Швейцария и Англия. Фармакопейният конгрес на Съединените Американски щати от 1998 г. (Pharmacopeial Forum, 1998) прие Valerian монография за включване в National Formulary, (American Herbal Pharmacopoeia) като много употребявано седативно средство в САЩ.

Определящ нормативен документ за изпитване на растителното вещество Valerian root /Valerianae radix/ (нарязани сухи коренища с корени от растението дилянка) понастоящем е Ph. Eur, В тази връзка, по настоящем качественото охарактеризиране на лечебните продукти от Valerian е фокусирано основно върху съдържанието на валеренови киселини (sesquiterpenic acids), включващи валеренова киселина и ацетоксивалеренова

Последните фармакологични изследвания на растителните продукти, съдържащи растителни препарати от растително вещество Valerian root се фокусират както върху индивидуалните компоненти (isovaleric acid – изовалерианова киселина, valepotriatis – валепотриати, valerenic acids – валеренови киселини), показващи конкретната активност, така и върху общия състав, обосноваващ комплексното терапевтично действие. Препаратите са с призната ефикасност и стабилно ниво на безопасност.. Предназначени са за облекчаване на леки симптоми на психически стрес и подпомагане на съня.
Препарати, съдържащи екстракт от жълт кантарион (Hypericum perforatum L.).
Жълтият кантарион ( SJW ) е многогодишно тревисто растение , родено в Европа, Северна Африка и Западна Азия . Той е бил разпространен и натурализиран в някои части на Африка , Азия , Австралия, Северна и Южна Америка като диворастящ по сухи пасища, ливади и по протежението на селски пътища ( Бомбардели и Morazzoni , 1995 ; Люн и Фостър, 1996 ; Snow , 1996 ; Upton , 1997 ; . Wichtl и Бисет , 1994). В Европа SJW традиционно се получава в страните от Източна Европа , където все още се събира в диво състояние ( BHP , 1996 ; . Braun et Ал , 1997 ; Wichtl и Бисет , 1994) . Той се култивира в най-малко четири провинции в Германия ( Ланге и Schippmann , 1997 ) The SJW се използва в индийската медицината и е разпространен в умерените области на западните Хималаи , Кашмир, и Симла (Karnick , 1994 ; Nadkarni , 1976 ) . SJW е пренесен до североизточната част на Съединените щати от европейските колонизатори ( Pickering , 1879 ; Upton , 1997 ) . От средата на 1990-те години , с цел да се отговори на новите изисквания за предлагането , той е бързо приведен в мащабно отглеждане в Европа, Северна и Южна Америка , Австралия и Китай.

Много от лечебните приложения на SJW включително неговите приложения като рани , диуретично и лечение на невралгични състояния , произтича от традиционната гръцка медицина, което е първоначално документирано от древните гръцки медицински билкари Хипократ ( ок. 460-377 г. пр.н.е. ) , Теофраст ( ок. 372-287 г. пр.н.е. ) , Диоскорид ( първи век CE ) и ​​Гален ( ок. 130-200 CE ) ( Bombardelli и Morazzoni , 1995 ; Hobbs , 1990 ; Leung и Foster , 1996 ; Upton , 1997) . По време на Парацелз ( ок. 1493-1541 CE )е бил използван за лечение на психични нарушения. По това време той е описан като " арника на нервите " ( Reuter , 1998 ) . Цъфтящи части на SJW са били използвани в традиционната европейска медицина в продължение на векове за лечение на невралгия , тревожност, невроза и депресия (Rasmussen , 1998 ) . Традиционният начин за употреба на SJW е бил билков чай ​​, воден екстракт, чиято единична доза съответства на 2-3 грама сухо лечебно растение ( Schulz et др . , 1997) . През деветнадесети и двадесети век, American Eclectic лекари предписват SJW за лечение на истерия и нервни разтройства с депресия. Той е предписан външно за лечение на рани , натъртвания, навяхвания (Ellingwood , 1983 г.; Felter и Lloyd , 1983 г.; Felter , 1985 ; King , 1866 ; Snow , 1996; Upton , 1997) .

В Германия , в German Drug Кодекс SJW е в списъка, одобрен като лекарство, фигурира в Eвропейските монографии на Комисията. Лицензиран е като стандартен лековит чай ( Банц , 1998 ; Braun et Ал , 1997 г.; . DAC , 1991 ; Meyer - Buchtela , 1999 ; Schilcher , 1997 ; . Wichtl и Бисет , 1994 ). Използва се като традиционно средство във вид на сок ( Кнайп ® Johanniskraut Pflanzensaft N) , чай ( Кнайп ® Johanniskraut - Tee ) и тинктура ( Psychotonin ® M ) . SJW се използва в някои урологични препарати засягащи уриниране ( напр. Inconturina ® ) ( Кнайп ® 1996 ; Schilcher , 1997 ; Wichtl и Бисет , 1994) . В Германия , SJW водни инфузии , алкохолни fluidextracts и някои патентовани продукти (например като Sedariston ® , комбинация от SJW и валериана (Valeriana Officinalis) се използва за лечение на депресивни състояния при млади хора . Например , SJW acomponentof е успокоителен чай за деца , състоящ се от 30% маточина листа ( Mellissa Officinalis ) , 30% от лавандула цветя ( Lavandula Officinalis ) , 30% пасифлора билка ( Passiflora СПП . ) и 10% SJW билка ( Schilcher , 1997 ) .

В Съединените щати SJW се използва в широка гама от хранителни добавки в форми, включително алкохолна тинктура , водна настойка (орална ) , настойка масло (локално ) и сух стандартизиран екстракт в капсули и таблетки ( Leung и Foster , 1996 ; Upton , 1997) . През 1998 г. , издаденият от САЩ „Информация Drug“ информационен бюлетин на потребителите посочва, че консултативните комисии на USP не препоръчват или подкрепят използването на SJW защото смятат, че не е имало достатъчно проучвания за качество , за да докаже, че той е ефективен . Въпреки това , USP отбелязва, че изследванията показват безопасността на SJW (USP - DI , 1998.) USP също публикува монография за идентификация , която включва насоки за оценка на идентичността и чистотата на суров материал в насипно състояние или под формата на прах ( USP, 1999a ) .

От 1979 г. е имало около 30 контролирани проучвания с Hypericum екстракти, с участието на хиляди пациенти с леки до умерени депресивни разстройства. Повечето проучвания продължили 28-42 дена с дневни дози от 900 мг екстракт стандартизиран до 0,3% хиперицин ( Jarsin ® , LI 160, Lichtwer Pharma , Берлин ) . До 1997 г. е имало най-малко 15 контролирани проучвания на етанолов екстракт от SJW ( LI 160) и 12 контролирани проучвания на четири допълнителни препарати , направени от етанолови екстракти от SJW ( Schulz et Ал . , 1998 ) . Те потвърждават антидепресивното действието на SJW екстракти при хора ( Bombardelli и Morazzoni , 1995 ; . Linde и др , 1996 ; Ройтер , 1998 ; Upton , 1997 ) . SJW е показано, че е безопасен с много малко странични ефекти в сравнение със синтетични антидепресанти : от 3250 пациенти , само алергични реакции ( 0,5%) , стомашно-чревни смущения (0.6 %) и умора ( 0,4% ) се наблюдава ( De Смет и Nolen , 1996 ) . Доказателство за антидепресант дейността на SJW екстракти могат да бъдат намерени в коментарите на Bombardelli и Morazzoni (1995 ) , Linde и др . (1996 ) , и Upton (1997 ) .

Въпреки, че е оправдано и необходимо допълнително проучване, съвременното терапевтично прилагане на SJW за лека до умерена депресия е подкрепено от своята история на употреба в traditional medicine , ин витро изследвания ( памучни , 1997 ; . Wonnemann и др , 1999), ин виво експерименти при животни ( Butterweck и др , 1999 ; . Okpanyi и Weischer , 1987 ) , фармакодинамични проучвания при хора ( Kugler сътр , 1990 ; . Schulz и Jobert , 1993 ) , фармакокинетични проучвания при хора ( Staffeldt и др , 1993 ; . Weiser , 1991 ) , клинични проучвания (Hnsgen et AL, 1994 ; H bner et Ал , 1994 г.; Fugh - Berman и Cott , 1999), мета -анализи ( Linde и др, 1996 . ) и обширни фитохимични разследвания ( Bombardelli и Morazzoni , 1995 ; Brantner и др , 1994) . .Препарати съдържащи екстракт от жълт кантарион и валериана са определени в списъка на „традиционните растителни продукти” за използване само в определени указания въз основа на дългогодишна употреба и натрупан опит, които обикновено се считат за безопасни. Успешно се включват в комбинация с други поддържащи здравето съставки и растителни препарати. Може да се посочат и примери за подобни хранителни добавки –комбинации, а така също в комбинация и с други растителни вещества с твърдения за използване за определени цели без да се разполага с информация, че са безопасни и ефективни в представените от тях реклами.
Регистрации като традиционни растителни продукти, за облекчаване състояния на леко понижено настроение, леко безпокойство и нарушения в съня:
Sedariston capsules (Sedariston Konzentrat Kapsein)

(Седаристон нонцентрат капсули)

Aktive Wirkstoffe:

Hyperici herba Extr. Sicc./5-7:1/

Valerianae radix Extr. Sicc./4-7:1/

Munchen 2011
DiaMood tablets

56 mg of extract (as dry extract) from Valerian Root (Valeriana officinalis L.) /3-6:1/

Extraction solvent: ethanol 60% v/v

120 mg of extract (as dry extract) from St. John`s Wort Herb (Hypericum perforatum L.) /3.5-6:1/ Extraction solvent: ethanol 60% m/m

Diapharm GmbH&Co.KG

Germany 01/08/2013

РЕЛАКСОН капс. 450 мг. * 60 хранителна добавка


Състав:

Две капсули Rlxon (препоръчителна дневна доза) съдържат:

Екстракт от корен на валериан 150 mg

Екстракт от хмел 100 mg

Екстракт от маточина 100 mg

Екстракт от жълт кантарион 100 mg 

Производител: SPN – Bio ATLANTIC, Франция.
 1. НЕКЛИНИЧНИ ДАННИ – ФАРМАКОЛОГИЯ, ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НАЛИЧНИТЕ НАУЧНИ ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ ПРЕПАРАТ И СЪОТВЕТНИТЕ ИЗОЛИРАНИ СЪСТАВКИ  • Общ преглед на наличните фармакологични данни по отношение на растителното вещество стръкове от жълт кантарион /Herba Hyperici) и сух екстракт от жълт кантарион /Hypericum perforatum/: В зависимост от начина на получаване на екстракт от жълт кантарион са получавани препарати, които съдържат различни количества флавоноиди като хиперозид, рутин и кверцитрин и други quercetin glycosides, заедно с багрилните вещества хиперицин и псевдохиперицин /кондензирани антраценови производни/. Но сред компонентите, изброени по- горе като основна активна съставка се споменава хиперицин (British Herbal Ph./BHP, 1996; ESCOP,European Scientific Cooperative on Phytotherapy 1997/. Становището е, че са възможни синергични действия на няколко флавоноиди и фенолни компоненти, хиперицин и псевдохиперицин . Затова изводът е , че благоприятна за здравето е активна съставка, представляваща комплексен нативен екстракт от стръкове на жълт кантарион.

  • Определен е като растителен препарат за краткосрочно лечение на симптоми при леки депресивни разтройства. Приложението му при тази терапевтична индикация е определено въз основа на дългогодишни литературни проучвания (well established medicinal use)

  • Фармакодинамични свойства: Екстрактът от жълт кантарион инхибира “synaptosomal uptake of the neurotransmitters” норадреналин, серотонин и допамин. Променя се поведението на животните, изследвани в различни антидепресивни модели /тестове/. Хиперицин, псевдохиперицин, хиперфорин и флавоноидите допринасят за активността.

  • Фармакокинетични свойства: Абсорбцията на хиперицина е забавена и стартира около 2 часа след прилагането му. За елиминиране от организма хиперицинът има полуживот около 20 часа. Средното време за престояване е около 30 часа.; Наблюдава се максимум на нивата на хиперфорин около 3 до 4 часа след прилагането, не е отбелязано акумулация. Хиперфорина и флавоноида микелианин могат да преминат през кръвната бариера.Хиперфорина индуцира активността на метаболитните ензими CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 и PGP в зависимост от дозата чрез активиране на PXR система.

  • Предклинични данни по безопасност: Комисията E отбележи, че е възможна фотосенсибилизация , особено в светла кожа индивиди. Въпреки това , изследвания на животни и клинични изслеидвания показаха, че фотосенсибилизация не е вероятно да възникне в препоръчваните дозови нива . Въз основа на експериментални проучвания (животински и човешки) , това ще отнеме около 30 до 50 пъти повече от препоръчваната дневна доза от 900 мг от стандартизиран екстракт за получаване на тежки фототоксични реакции при хора ( Schulz et Ал . , 1998 ) .
  • Общ преглед на наличните фармакологични данни по отношение на растителното вещество корен от валериана и сух екстракт от валериана и съответните компоненти от тях:

Експерименти с животни : Резултатите от опити с животни показват, че няколко съединения в валериан екстракти са способни на депресивен ефект върху централната нервна система (ЦНС ) . В предварителен скрининг експеримент беше показано действието на сескитерпени в екстракти от валериана (т.е. , valeranone , valerenal , valerenic киселина). Получават се ефекти на потискане на ЦНС в мишки. A последващо проучване се фокусира върху valerenic киселина и показва, че това съединение намалява спонтанната двигателна активност и увеличава продължителността на пентобарбитал - индуцирано време на спане в мишки. ​​Също така, въз основа на измервания с по- рафинирани дейност като въртящия се уред и тестове за изпълнение , valerenic киселина довежда до намаление влиянието на зависимост от дозата и по-нататъшно действие като депресант на централната нервна система . Veith J, Schneider G. изследват потискащия ефект на valepotriates върху ЦНС, както и някои от техните разпадни продукти в мишки. Обогатен екстракт от Valeriana alliariifolia бе показан за намаляване на спонтанната и кофеин стимулирана двигателната активност , както и значително намаляване на агресивността в плъхове. В търговската мрежа Valdispert бе показан, че има изразен седативен ефект при мишки. В САЩ, валериана е включена в списъка на билки, които по принцип се разглеждат като безопасни от FDA.Фармакодинамични свойства:

Инхибиторен невромедиатор г - аминомаслена киселина ( GABA ) се смята, че играе важна роля в фармакологията на стрес и тревожност. Бензодиазепините притежават седативни ефекти чрез усилване на ефектите на GABA в ЦНС . Проведени са изследвания за установяване дали валериан има подобен биохимичен ефект. Водните екстракти от валериана бяха показали за инхибиране на освобождаването на [ 3H ] GABA в мозък- синаптозоми на плъх в натрий и калций. Въпреки това, в по-късно проучване , тези следователи заключават, че тези ефекти се дължат на високите нива на ендогенен GABA намерени в екстракти , които правят тези резултати със съмнително физиологично значение. Анализ на съдържанието на амино киселина във водни екстракти от валериан корени показва, че в допълнение към високи нива на GABA , глутамин присъства в много високи нива ( 14 тМ ) . Изследователите показват, че глутамин ( който може да премине през кръвно-мозъчната бариера ) може да бъде взет от нервните окончания в мозъка и след това се метаболизира до GABA в GABA - ергични неврони .
 1. Каталог: images -> products -> hranitelni-dobavki -> restarta
  restarta -> Какво представлява Рестарта®? Рестарта®
  products -> Витамин с 100 mg/ml 2 и 5 ml ампули за пиене
  products -> Главен редактор: Момчил Методиев Съдържание (отделен файл) Статии от настоящия брой
  products -> Tempalgin® филмирани таблетки темпалгин® филмирани таблетки
  products -> Аналгин хин табл. 250 мг. 10 Листовка: информация за потребителя метамизол натрий
  products -> Табл. 20 Листовка: информация за потребителя
  products -> Парацетамол софарма табл. 500 мг. 20 Листовка: информация за потребителя
  products -> Бусколизин табл. 20 Листовка: информация за потребителя


  Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница