Хомеостаза се разбира запазването на относителна стабилност на основните физиологични показатели на организма. Един организъм функционира най-добре, когато всички негови показатели са в оптималните си границиДата24.10.2018
Размер38 Kb.
Под хомеостаза се разбира запазването на относителна стабилност на основните физиологични показатели на организма. Един организъм функционира най-добре, когато всички негови показатели са в оптималните си граници. Най-честите показатели, на които се обръща внимание са: състав и обем на кръвта, кръвно налягане, телесна температура.

   По своята същност хомеостазата представява динамично постоянство, което се запазва въпреки непрекъснатата обмяна на вещества и енергия между екстра- и интрацелуларната течна среда, както и между организма и околната среда.

   Живите организми притежават регулаторни механизми, които поддържат телесната хомеостаза и благодарение на тези механизми живият организъм съществува като една саморегулираща се система. При нарушение в механизмите на регулация настъпва болест, а ако настъпилите нарушения са големи - може да настъпи смърт.

   Регулация на хомеостазата се извършва с помощта на две системи - нервна и ендокринна, като предаването на информация става чрез използването на специфични вещества или чрез импулси.

Когато стойността на една променлива се промени има два основни вида обратна връзка, на които системата реагира: - Регулация с отрицателна обратна връзка.

Отрицателна обратна връзка е реакция, при която системата отговаря така, че да обърне посоката на промяната. Тъй като това е склонност да се държат нещата постоянни, то позволява поддържането на хомеостаза. Например, когато концентрацията на въглероден диоксид в човешкото тяло се увеличи, на белите дробове се подава сигнал да увеличат активността си и да изхвърлят повече въглероден двуокис. Терморегулацията е друг пример за отрицателна обратна връзка. Когато телесната температура се повиши (или падне), рецепторите в кожата и хипоталамуса усещат промяната и активират команда от мозъка. Тя от своя страна предизвиква правилната реакция, в случая намаляване на телесната температура.

При този вид регулация са налични изброените характеристики. Закъснение - това е интервал от време, който включва времето от поява на отклонението на регулируемата величина до началото на действие на ефектора върху нея. 

Инертност - представлява скоростта, с която дадена величина се връща към зададената си стойност. Различаваме малка инертност, когато се осъществява бързо връщане към зададената стойност (кръвно налягане) и голяма инертност, когато регулируемата стойност се връща бавно към зададената си стойност. 
При регулацията с отрицателна обратна връзка - регулиращият механизъм се опитва да върне стойностите към оптималните. Не винаги обаче това е възможно и в някои случаи отклонението може да бъде намалено, но не и върнато към нормална стойност.

Друг термин, който характеризира регулацията с обратна връзка е усилването - то показва силата на въздействие на регулиращите механизми върху регулирания показател. Колкото по-голямо е усилването, толкова по-ефективна е регулацията. Понякога под действието на регулаторните механизми величината, която подлежи на регулиране не се връща към зададената си стойност, а придобива по-ниска такава, което налага повторно включване на регулаторните механизми, но този път в обратна посока. В повечето случаи стойностите на регулираната величина се колебаят около зададената си стойност и колабанията им са незначителни.

При положителната обратна връзка реакцията е да се увеличи промяната. Това има дестабилизиращ ефект и не спомага за хомеостазата. Положителната обратна връзка се среща по-рядко в естествените системи, отколкото отрицателната, но си има своите приложения. В нервите, например, един прагов електрически потенциал активира генерирането на много по-голям акторен потенциал. Две изключения, съсирването на кръвта и събития при раждане, са други видове положителна обратна връзка.
   Изпреварваща регулация е тази, която се включва преди дадената величина да се отклони от зададената си стойност. Като резултат от тази регулация се получават незначителни отклонения, т.к. смущаващото въздействие и обратната връзка се включват по едно и също време.

   Предвиждащата регулация включва механизми, които се активират много преди да настъпи промяна в регулируамата величина и преди да се появи смущаващото въздействие.

    Регулация с положителна обратна връзка - характерно за този вид регулация е, че промяната в стойността на регулируемата величина не води до възстановяване на нормалната стойност, а още повече засилва отклонението.

   Различните регулаторни системи в организма действат на различни нива. На нивото на отделната клетка регулацията се извършва с промяна в контрола на ензимните процеси. На нивото на отделен орган или тъкан регулацията може да се осъществи чрез локални фактори, които зависят от концентрацията на метаболитните продукти.   Регулацията на цялостния организъм се осъществява чрез рефлекси, които биват соматомоторни (контролират активността на скелетната мускулатура), вегетативни (отговорни са за поддържане на постоянството на показателите, характерни за вътрешната течна среда на организма) и нервно-хормонални (осъществяват се с помощта на хормони).


Способните да поддържат равновесие системи изискват комбинация от двата вида обратна връзка. Най-общо казано, с откриването на отклонение от хомеостатичното състояние, се включват положителни обратни връзки, а след като се достигне хомеостатичното състояние, се прилагат отрицатекни обратни връзки за реакции за „фина настройка“. Така се създава състояние на „метастабилност“, при което хомеостатичните условия се поддържат в определени граници, но ако тези граници се нарушат, системата може да прескочи неуправляемо в изцяло нова (и възможно по-малко желана) ситуация на хомеостаза. Такива катастрофални измествания могат да се случат с увеличаване на хранителните вещества в бистри реки, където внезапно се получава хомеостатично състояние на висока еутрофикация (цъфтеж на водата) и мътност, например.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница