Хормонозаместителна терапия и заболявания на гърдатаДата07.08.2017
Размер77.85 Kb.
#27442
ХОРМОНОЗАМЕСТИТЕЛНА ТЕРАПИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГЪРДАТА

 

Г. БайчевОнкологичен център, ВМИ - Плевен

В съответствие със съвременните схващания за ролята на овариалните стероиди, през целия живот на жената и главно във връзка с благоприятния им ефект върху сърдечно-съдовата и костна система, както и върху качеството на живота в напреднала възраст, приложението на хормонозаместваща терапия (ХЗТ) по време на климактериума става все по-голямо (4, 5).

По данни на L. Brinton (1997) това са едни от най-често изписваните през последното десетилетие лекарства в САЩ (3,7 млн. прескрипции за перорална ХЗТ за 1992) (2).

Освен коригиране на недостига на естрогени и прогестерон (биологичен фактор), използването на субституиращата терапия през климактериума се обуславя и от увеличената средна продължителност на живота (демографски фактор). По данни от 1996 г. жените в България между 40 и 60 години са 1 200 000.

Повече от половината неоплазми, срещани в тази възраст засягат репродуктивните и органи - млечна жлеза и гениталии. На табл. 1 са представени резултатите от някои големи епидемиологични проучвания за ефекта от естрогензаместваща терапия върху заболеваемостта от някои онкологични и неонкологични заболявания.

Хормоналната зависимост на карцинома на гърдата е установена преди близо един век. Неразрешен обаче е въпросът дали хормоните могат сами да предизвикат развитието на злокачествения процес или са само предпоставка за действието на друг канцерогенен фактор.

 

Табл. 1. Естрогензаместваща терапия и релативен риск от някои заболявания (адапт. по 2, 3, 6, 10) 

Заболяване

RR

коментар

1. Благоприятен ефект

 

 

Остеопороза

0,5

препоръчва се дълга употреба

Сърдечно-съдови заболявания

0,3-0,5

 

Дебелочревен карцином

05,-0,6

предварителни данни

2. Без повлияване

 

 

Инсулт

1,0

 

Диабет

1,0

 

Малигнена меланома

1,0

 

3. Неблагоприятен ефект

 

 

Ендометриален карцином

2-10

неутрализиране се с прогестини

Венозен тромбемболизъм

2-4

 

Фиброкистична болест

3,7-4,3

свързва се с повишения контрол

РМЖ

1,3

смъртността не е повишена

 

 

Като контрааргумент се изтъква, че жени, които забременяват след мастектомия по повод на карцином, нямат влошена прогноза, въпреки че почти година са изложени на действието на високи нива ендогенен естроген (1).Независимо, че липсват сигурни доказателства, че овариалните стероиди предизвикват РМЖ, има неопровержими данни за стимулиращото им действие върху вече съществуващи тумори. Следователно, прилагането на ХЗТ трябва да се предшества задължително от изключване наличието на рак на гърдата преди започване на лечението и последва от периодични контролни прегледи за определяне състоянието на млечните жлези.

Според резултатите от големи епидемиологични обзори, непродължителното приемана на ХЗТ (най-често за лечение на вазомоторни симптоми) е безвредно.При приложение над 10 години, рискът за карцином на гърдата се увеличава с 28-40 % (8, 10).

Неконюгираните естрогени се асоциират с по-висок риск в сравнение с конюгираните. Редица изследвания сочат по-висока вероятност от развитие на карцином при комбинирана естроген-гестаген терапия, в сравнение с приложението само на естроген.

С цел оптимизиране на решението коя жена трябва да получава ХЗТ, особено при липса на симптоматика, има предложени различни точкови системи, като една от най-популярните в Европа е тази на A.

 

Табл. 2. Изчисляване на менопаузалния сбор при асимптоматични жени (3) 

 


Фактор

Положителен

Нула

Отрицателен

1. Възраст (години)

(+)

(0)

(-)

47-53

2

 

 

>54

 

 

2

<46

4

 

 

2. Време от менопауза (год)

 

 

 

<2

2

 

 

3-5

 

0

 

>5

 

 

2

3. Костен статус

 

 

 

фамилност за остеопороза

2

 

 

пушачки

2

 

2

затлъстяване

 

 

 

костна загуба:

 

 

 

- няма

 

0

 

- средна (<25 %)

2

 

 

- тежка (>26 %)

2

 

 

4. Коронарно заболяване

 

 

 

настоящо

2

 

 

фамилна анамнеза

2

 

 

хиперплазия

2

 

 

хиперлипидемия

2

 

 

5. Карцином на гърдата

 

 

 

1 роднина < 60 г.

 

 

3

1 роднина > 60 г.

 

0

 

> 2 роднини

 

 

6

6. Хистеректомия

 

 

 

да

2

 

 

не

 

0

 

Сбор точки

26

0

15

 

 

При общ менопаузален сбор от 5 или повече точки се препоръчва ХЗТ, а при сбор от 4 или по-малко точки такава не се препоръчва.В заключение може да се обобщи, че приложението на ХЗТ в климактериума трябва да бъде аргументирано и преоценявано ежегодно, като се вземат предвид желанието на жената да продължи лечението, възможностите за алтернативна (нехормонална) терапия, както и новопубликуваните данни за ХЗТ от текущи проучвания.

При жени с фамилна анамнеза за РМЖ или с биопсично доказана атипична хиперплазия на жлезата, при липса на симптоматика е необходим по-малък ентусиазъм в назначаването на ХЗТ, като последната не трябва да продължава повече от 5 години и да бъде съпътствана с ежегоден клиничен и мамографски контрол.Книгопис:

1. Ценов, Д. Рак на гърдата и хормонозаместителна терапия. Акушерство и гинекология, 30, 1999, 1, 3-7

2. Brinton, L.A., Hormone replacement therapy and risk for breast cancer. Endocrinol. Metabol. Clin. N. Amer., 26, 1997, 2, 361-378

3. Brizenski, A. A scoring system for HTR. VIIth International Congress on the Menopause, Strockholm, Sweden, 1993 (Abstract)

4. Dupont, W.D., D.L. Page, F.F. Parl et al. Estrogen replacement therapy in women with a history of proliferative breast disease. Cancer, 85, 1999, 6, 1277-1283

5. Eden, J.A. and B.G. Wren. Hormone replacement therapy and breast cancer. In: Clinical management of the menopause. B.G. Wren, L.E. Nachtigall (eds.), Mc Grow-Hill Book Group, Sydney, 1996, 135-140

6. Goehring, C. and A. Morabia. Epidemiology of benign breast disease, with special attention to histologic types. Epidemiol. Rev., 19, 1997, 2, 310-324

7. Gorins, A. La malade fibrokystique du sein. In: Le sein. M. Espie, A. Gorins (eds.), Editions ESKA, Paris, 1995, 152-161

8. Henderson, B.E. and H.S. Feigelson. Epidemiology and screening. In: Text book of breast cancer, G. Bonadonna, G.N. Hortobagyi, A.M. Gianni (eds.), Martin Dunitz, London, 1998, 1-17

9. Herman, Ph. Et U. Gaspard. Contraception orale et cancer du sein. Rev. Med. Liage, 52, 1997, 1, 12-1510. World Health Organization. Research on the menopause in the 1990 s. WHO, Geneva, 1996, 68 p.

 

 
Каталог: files -> OBZORI
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
OBZORI -> Lung cancer: present state of the problem
OBZORI -> Аспирационна цитология от папилата и дуктален лаваж при пациентки със заболявания на млечната жлеза
OBZORI -> Консултация и терапевтични подходи при жени в менопауза
OBZORI -> Цитологична диагностика на заболявания на млечната жлеза
OBZORI -> Биопсия на синтенелни лимфни възли при малигнен меланом Г. Байчев
OBZORI -> Поведение при секреция от млечната жлеза
OBZORI -> Оценка и поведение при жени с повишен риск за развитие на карцином на млечната жлеза


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница