Хранене на бебетостраница5/13
Дата16.09.2016
Размер1.47 Mb.
#9804
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

4. Смесено хранене

Когато майката няма достатъчно кърма или по здравословни или други причини не може да кърми редов­но бебето, се налага наред с кърмата детето да се дохранва с адаптирано или друго мляко, т.е. да се премине към сме­сено хранене.


Обективни показатели, доказващи необходимостта от смесено хранене


Приетите обективни показатели, доказващи необхо­димостта от смесено хранене, са:

 • на двуседмична възраст теглото на детето е с 10% по-малко от това при раждането;

 • на 3-седмична възраст не е компенсирано “физио­логичното спадане на теглото”;

 • по-малко наддаване на тегло от съответната възрас­това норма;

 • установяване на симптоми, доказващи хранителния дефицит - намалена подкожна мастна тъкан на корема, намален тургор.

Недостатъчна ли е кърмата на майката


Когато детето е недохранено, то обикновено е нес­покойно, събужда се и плаче наскоро след кърменето. Под­мокря се по-рядко, урината му е по-тъмна и има по-остър мирис. Не наддава или наддава слабо на тегло. Имайте предвид обаче, че плачът невинаги е израз на глад. Коликите са честа причина за неспокойство, особено през първите 2-3 месеца след раждането. Бебето плаче и когато е уморено и му се спи, при храносмилателни смущения и при всяко неразположение и дискомфорт (неудобни дрешки, висока или ниска околна температура, неудобно положение , жажда). Не бива при всеки плач да бързате да дохранвате детето.

Как да постъпите, ако детето плаче и е неспокойно

 • Подсушете го.

 • Сменете положението му в леглото - обърнете го на другата страна.

 • Дайте му малко преварена вода или шипков чай.

 • Вземете го на ръце.

 • Предложете му биберон залъгалка.

Ако детето не се успокоява, не изпадайте в паника! Имайте предвид, че няма рискове за здравето му при евен­туалното неколкократно недохранване. Бъдете уверена, че кърмата ви постепенно ще се увеличи! Ако лекарят ви посъветва да направите пробно кърмене, т.е. да претеглите детето непосредствено преди кърмене и веднага след кърмене, имайте предвид, че:

Детето не приема еднакво количество кърма при всяко кърмене през деня. Най-обилно е сутрешното кърмене, а най-малко кърма бебето приема в следобедните и вечерните часове. Затова, ако мерите детето следобед и при­етото количество кърма е по-малко от средното препоръчвано за възрастта, това не означава, че кърмата ви е недостатъчна и че трябва да започнете дохранване.

Само ако при кърмене от двете гърди в сутрешните часове детето приема недостатъчно кърма в продължение на няколко дни и не наддава добре, тогава има по-голяма вероятност кърмата да не е достатъчна. Дори и в този слу­чай не бива да бързате с дохранването. Увеличете броя на кърменията, например 10 пъти през 2 часа.

Търпеливо, в продължение на 10 дни, положете усилия да увеличите кърмата си: по-често кърмене, сис­темно изцеждане на гърдите, контрол на теглото на детето, коригиране на вашия режим на хранене, използване на храни и течности, засилващи отделянето на кърма, прилагане на медицинска стимулация на лактацията.

През това време давайте на детето повече течности. Изследвайте кръвта и урината, за да се изключи евентуална инфекция.

Ако няма ефект и детето продължава да не наддава, преминете към дохранване с адаптирано мляко.


Как да провеждате смесеното хранене


При смесено хранене давайте след кърмене допъл­нителната храна с лъжичка или с чашка, за да не се отбие детето.

Количеството мляко за дохранване се определя от апетита на детето. Давайте му толкова храна, колкото при­ема с охота. Тъй като приетото количество кърма при от­делните кърмения е различно, то и добавката не може да е еднаква. Възможно е в сутрешните часове детето да приема достатъчно кърма и да не се нуждае изобщо от дохранване. Затова не бива да се тревожите, ако то отказва допълнител­ната храна. Не се опитвайте да го насилвате да приеме ця­лото количество. Насилственото хранене води до създаване на отрицателно отношение към храната и до упорито безапетитие.

Смесено хранене, при което се редуват кърмене и хранене с адаптирано мляко, не се препоръчва поради две причини. От една страна, така се създават предпоставки за бързо намаляване на кърмата. От друга страна, животинс­кото мляко се усвоява по-добре, когато се дава успоредно с кърмата. Ензимите, които съдържа кърмата, помагат за смилане и усвояване на основните хранителни вещества от адаптираното мляко, а защитните фактори, които тя съдържа, предотвратяват в известна степен сенсибилизирането на организма срещу чуждия белтък и възникването на алергични реакции, предпазват от инфекции.

Важно е да знаете, че приемането дори по 5-10 мл кърма има значение за предпазване на детето от някои инфекции!


Кога и как да се захрани детето, което е на смесено хранене


При смесеното хранене, както и при естественото трябва да захраните детето с каши и пюрета след 4-ия ме­сец. Но тъй като всяко намаляване на броя на кърменията води до по-нататъшно намаляване на кърмата, добре е да запазите по-дълго време увеличения брой кърмения - поне 5-6 пъти дневно. На практика това може да осъществите по следния начин:

През 5-ия месец вместо да заместите изцяло едно кърмене със зеленчуково пюре или каша, разделете порци­ята на две половини и ги давайте на детето за дохранване вместо млечна добавка след 2 кърмения.

През 6-ия месец можете да постъпите по същия на­чин със следващата нова храна.

5. Изкуствено хранене на бебето

Съвременни заместители на майчиното мляко

Когато бебето се храни само с краве мляко и не по­лучава кърма, то е на изкуствено хранене. За заместване на кърмата се използват различни млека. Равностоен във вся­ко отношение заместител на кърмата досега обаче не е по­лучен. Кърмата освен идеална храна представлява и неза­менимо средство за противоинфекциозна защита, което не би могло да се постигне с друга храна!


Адаптирани млека


Днес хранителната промишленост произвежда мно­жество различни, лесно усвоими сухи млека, адаптирани към особеностите и хранителните потребности на бебето и наподобяващи, доколкото е възможно, състава на майчина­та кърма. Това са т. нар. адаптирани млека.

След майчиното мляко адаптираните млека са най-подходящата, най-лесно смилаема и добре поносима храна за бебето. Те съдържат всички необходими хранителни ве­щества за нормалния растеж и развитие на детето. Адапти­раните млека се смилат и понасят по-добре от традицион­ното за нашата страна кисело мляко. Това се отнася особе­но за възрастта до 5 месеца.

След 6-месечна възраст храносмилателната систе­ма на детето достига известна зрялост и то може да прие­ма и усвоява добре по-концентрирани и трудносмилаеми храни, като например неразредено подсладено кисело мля­ко. Използването на адаптирано мляко след 6-месечна възраст не е абсолютно наложително, но е желателно, тъй ка­то адаптираните млека за тази възраст са по-пълноценни от киселото мляко.

Във възрастта до 1 година прясното мляко не се по­нася добре, предизвиква често алергии и разстройства и може да се използва само за приготвяне на каши и пюрета. Във всички развити страни се произвеждат множес­тво адаптирани млека под различни наименования, като разликите в химичния им състав са незначителни.

Адаптираните млека се произвеждат на базата на краве мляко. За да се доближи съставът му до майчиното, той се коригира в следните основни насоки:

Намалява се количеството на белтъците и минерал­ните соли.

За подобряване съотношението казеин/лактоалбумини с цел приближаване до аминокиселинния състав на майчиното мляко, адаптираните млека се обогатя­ват със суроватъчни белтъци и отделни аминокисели­ни. Това се отнася особено за т.нар. начални млека, предназначени за деца до 6 месеца.

Въглехидратите се приближават количествено и ка­чествено до въглехидратите на майчиното мляко, като се добавя млечна захар (лактоза), която има значение за развитието на нервната система, усвояването на же­лязото и поддържането на бифидус бактериалната среда в червата.

Мазнините са близки по общо количество и съдър­жание на ненаситени мастни киселини до майчиното мляко, чрез добавяне или пълно заместване на: млечните мазнини с растителни масла.

За задоволяване нуждите на детето от витамини всич­ки адаптирани млека се обогатяват с витамини в коли­чества, съобразени с дневните нужди на здравото бебе. За предпазване от желязодефицитна анемия повече­то адаптирани млека са обогатени със соли на желязото с мед, цинк, манган. Обогатяването им с йод е осо­бено важно за предпазване от гуша в нашата страна, в която има доста райони с ниско съдържание на йод в почвата и водата.

По енергийна стойност адаптираните млека съот­ветстват на кърмата.

Почти всички фирми предлагат основно 2 вида адаптирани млека. Едните от тях са начална храна за деца до 5-6-месечна възраст, а другите - за деца над 5-6-месечна възраст. Има и трета формула млека за деца след 1 година.

Няма съществена разлика в състава на адаптирани­те млека, произвеждани от различни фирми. Всички те са съобразени с международните изисквания по отношение на състава, осигуряват нормален растеж и развитие на детето и са взаимозаменяеми.

Съвети за хранене с адаптирано мляко

Преди да започнете да приготвяте адаптираното мляко, прочетете внимателно инструкциите на производи­теля и ги следвайте точно. Тези инструкции обикновено са написани на опаковката.

1. Добре е да имате поне 5-6 градуирани шишета за хранене.

2. Съдовете, в които приготвяте млякото, трябва да бъдат добре измити и изварени.

3. Използвайте биберон с малка дупчица. Като обър­нете шишето надолу, млякото трябва да изтича на бързо следващи една след друга капки, но не на струя. Ако обаче дупчицата е много малка, детето ще се из­мори бързо и ще се откаже от храната.

4. Приготвяйте млякото непосредствено преди хранене.

5. Преварете необходимото количество вода. Охладете я до 50 60° С. Водата е охладена достатъчно, ако можете да държите с ръка съда.

6. Сложете необходимото количество сухо мляко в из­вареното шише. Добавете определеното количество леко затоплена преварена вода. Разбийте, докато млякото се разтвори.

7. Не го варете!

8. Дозирайте точно (равни мерителни лъжички) сухото мляко, за да се получи храна с нужния състав. Ако използвате по-концентрирани разтвори, има опасност от прехранване и разстройства, а ако използвате по-разредени - от недохранване на детето.

9. Не подслаждайте млякото допълнително.

10. Преди да дадете млякото на детето, проверете температурата му, като капнете 1-2 капки върху китката си. Млякото не трябва да пари.

11. . По време на хранене дръжте шишето наклонено така, че гърлото му да е винаги запълнено с мляко. Това предпазва детето от гълтане на въздух, което води до оригвания и изхвърляне на част от млякото.

12. Ако остане мляко, не го използвайте за следващо хранене, за да избегнете рискове от храносмилателни разстройства.

13. След всяко хранене измивайте шишето грижливо със специална четка и сапун. Изплаквайте го добре с теча­ща вода, след което го стерилизирайте (изварявайте).

Удобно е да изварявате всички шишета за деня ед­новременно. Напълнете ги с чиста вода и ги подредете изп­равени в голяма тенджера. Залейте ги с вода, която да ги покрива, захлупете я плътно с капак и варете шишетата в продължение на 15 минути. Оставете шишетата покрити, като преди всяко хранене изваждате внимателно по 1 шише. Изварените биберони пазете в чиста, изварена ку­пичка, покрити с чиста чинийка или чашка. • Не хранете детето в леглото. Бебето се чувства много по-добре в обятията на мама или татко. Близостта повишава психичния му тонус, подобрява апетита и по този начин улесня­ва храносмилането.

 • Не бива да слагате биберона с мляко в лег­лото на детето и да го оставяте да суче само, когато поиска. Това е свързано с рискове от зада­вяне и аспирация (проникване на малки количес­тва мляко в трахеята или в белите дробове при вдишване), което е опасно. Освен това млякото съдържа захар, а постоянният контакт на зъби­те с нея е предпоставка за възникване на зъбен кариес и ранно разваляне на млечните зъби.

Кисело (квасено) краве мляко


Киселите млека са въведени в кърмаческото хране­не в началото на века.

Първоначално основната цел на подкиселяването е била да се получи по-фин и по-мек белтъчен съсирек, който се атакува по-добре от храносмилателните ензими и е по-лесно смилаем в сравнение с прясното мляко. Впоследст­вие се установява, че квасеното мляко има редица други предимства пред прясното мляко. Основните от тях са следните:

1. По-лесна смилаемост и по-добра поносимост.

2. По-висока използваемост на белтъците, калция и желязото.

3. Млечно-киселите бактерии в него потискат развити­ето на гнилостните и болестотворни микроорганизми, поради което киселото мляко е по-трайно и по-малко изложено на бактериално замърсяване и разваляне. Под влияние на млечно-киселите бактерии се намалява образуването на токсични вещества в дебелото черво, премахва се запекът, което предпазва по-късно от рак.

4. Според данни на японски и други автори лактобацилус булгарикус на българското кисело мляко отделя термоустойчив антибиотик и вещества, които стиму­лират растежа на организма. То предпазва и от вред­ното действие на радиоактивните облъчвания, потиска развитието на някои туморни клетки и образуването на токсични вещества при разпадането на нитратите. Киселото мляко успокоява нервната система, подобрява апетита и стимулира защитните сили на организма.

Въпреки изброените качества на киселото мляко, до 6-ия месец не е препоръчително да храните детето с не­го. Млечната киселина в него не може да се разгражда в ор­ганизма на бебето, поради което се натрупва и предразполага към обменни нарушения (ацидоза). Това се отнася особено за д-формата й, която се произвежда от Бацилиус булгарикус. (Лактобацилус бифидус и Стрептококус термофилус продуцират  (+) млечна киселина, която се разгражда по-добре в организма.) Освен това при хранене с кисело мляко, особено в първите 3 месеца след раждането, често се наблюдават оригвания, единични повръщания и незадово­лително наддаване, т. е. квасеното мляко не се понася достатъчно добре от кърмачето. Детето в тази възраст може да се храни с кисело мляко само ако родителите са затруднени да осигурят адаптирано мляко. До навършване на 4-месечна възраст киселото мляко трябва да се разрежда. Разре­деното кисело мляко става по-лесно поносимо, понеже ос­вен казеина се намалява и количеството на по-трудносмилаемите мазнини и минерални соли. През 1-вия месец кисе­лото мляко се разрежда наполовина, а от 2-рия до 5-ия ме­сец 2/3, т.е. 2 части мляко, 1 част преварена или оризова вода. След края на 4-ия месец киселото мляко се дава не-разредено.

За запазване на енергийната стойност към разреде­ното кисело мляко се добавят 5% захар, което означава 1 чаена лъжичка гъст захарен сироп на 100 г мляко.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница