Християнският дом (2 стр.) Сopyright, 1952 by theстраница1/24
Дата14.03.2018
Размер4.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
(1 стр.)

ХРИСТИЯНСКИЯТ ДОМ


(2 стр.)

Сopyright, 1952 by the

Ellen G. White Publication

Original title: The Adventist Home

SOUTHERN PUBLISHING ASSOCIATION NASHVILLE, TENNESSEE

Преводачи:

Здравка Савова Маринова /Кирова/

Александър Василев Маринов

Кремен Младенов Кръстев
Редактор: Таня Златева
Компютърно оформление: Николай Миланов

(3 стр.)
ХРИСТИЯНСКИЯТ ДОМ

Елена Г. Вайт

1997 г.
(4 стр. )

стих от Библията...

библейски преводи...

(5 стр.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I

КРАСИВИЯТ ДОМАтмосферата в дома ... 15

Основни принципи за създаването и ръководенето на дома 21

Райския дом - образец 25
ЧАСТ II

СВЕТЛИНА В ОБЩЕСТВОТО

Влиянието на дома се простира далече 30

Мощнж християнско свидетелство 34


ЧАСТ III

ИЗБИРАНЕ НА ПАРТНЬОР ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

Великото решение 40

Истинска любов или опиянение 46

Обичайните начини на ухажване 51

Забранени бракове 56

Когато ви е нужен съвет обънете се към Библията 64
ЧАСТ IV

ФАКТОРИ, НОСЕЩИ УСПЕХ ИЛИ НЕУСПЕХ

Прибързани, незрели бракове 72

Сходство 76

Подготовката в дома 80

Истинското покаяние е необходимост 87


ЧАСТ V

СЛЕД БРАЧНИЯ ОЛТАР

Тържествени обещания 92

Щастливо и успешно партньорство 97

Взаимни задължения 105

Съпружески задължения и привилегии 111


ЧАСТ VI

НОВИЯТ ДОМ

Къде трябва да бъде домът 120

Семейството и градът 124

Предимството на живота в провинцията 129

Изграждане и обзавеждане на дома 136


ЧАСТ VII

НАСЛЕДСТВО ОТ ГОСПОДА

Децата - благословение 146

Броят на децата в семейството 149

Грижа за нуждаещи се деца 154

Наследствеността 158


ЧАСТ VIII

УСПЯВАЩОТО СЕМЕЙСТВО

Свещен кръг 162

Първото училище на детето 166

Работа, която не може да се прехвърли на друг 172

Другарство в семейството 175

Сигурност чрез любов 180

"Градинта" на сърцето трябва да се обработва 185

Обещания за Божествено ръководство 189
ЧАСТ IХ

БАЩАТА - ОБЕДИНИТЕЛ НА ДОМА

Положението и отговорностите на бащата 196

Споделяне на товари 201

Другар на децата си 205

Какъв не бива да бъде съпругът 209


ЧАСТ Х

МАЙКАТА - ЦАРИЦА НА ДОМА

Положението и отговорностите на майката 216

Влиянието на майката 222

Погрешни схващания за работата на майката 226

Несъвършенни образци на майчинство 230

Здравето и външния вид на майката 233

Влияния преди раждането 237

Грижа за малките деца 242

Първият далг на майката е да възпитава децата си 246

Втората майка (мащехата) 252

Христовото насърчение към майките 255


ЧАСТ ХI

ДЕЦАТА - ПО-МЛАДИ СЪТРУДНИЦИ

Небесната оценка за децата 260

Помощници на майката 263

Почит към родителите 272

Съвети към децата 276


ЧАСТ ХI

ОБРАЗЦИ НА СЕМЕЕН ЖИВОТ

Управлението на дома 284

Обединен фронт 290

Религията в семейството 294

Морални образци 302

Разводът 314

Отношение към невярващ другар 321

Семейството на проповедника 326

Възрастните родители 333


ЧАСТ ХIII

КАК ДА УПОТРЕБЯВАМЕ ПАРИТЕ

Божии домоуправители 340

Принципи на семейното финансиране 345

Да се прави икономия 354

Наставляване на децата как да печелят и употребяват парите 359

Честност в работата 364

Предвидливост за бъдещето 368


ЧАСТ ХIV

ДА ЗАПАЗИМ ПЪТИЩАТА КЪМ ДУШАТА

Портите над, които трябва да бдим 374

Съблазняващи гледки и звуци 379

Четивото и неговото влияние 383
ЧАСТ ХV

ДОБРОДЕТЕЛИ, КОИТО УКРАСЯВАТ СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ

Учтивост и любезност 392

Добро настроение 400

Говоренето 404

Гостоприемството 414


ЧАСТ ХVI

ДОМЪТ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Нашите социални нужди 422

Безопасни и опасни връзки 426

Ръководството на родителите в социалните отношения 432

Празници и годишнини 438

Рождество Христово 443

Семейството - евангелизаторски център 449


ЧАСТ ХVII

ОТДИХ И ЗАБАВЛЕНИЯ

Развлечението е необходимост 458

Какво да играем 463

Развлечение, което донася трайна радост 470

Как християнинът избира своето развлечение 476

Примката на удоволствието 486

Изграждане на правилно отношение към развлеченията 489


ЧАСТ ХVIII

ГОЛЯМА ЩЕ БЪДЕ НАГРАДАТА ТИ

Наградата тук и във вечността 496

Живот в райския дом 501

Новата земя, описана с човешко перо 507

ПРЕДГОВОР

Християнският дом е място, където християнските образци и принципи трябва да се превърнат в живот. Място, където на бащите и майките християни сам Христос е поверил благородната мисия да направят християни членовете на собствените си семейства. А за да изпълнят тази задача добре, родителите трябва да търсят и приемат всяка помощ, която би допринесла за това.

Елена Г. Вайт е писала много и е отправила твърде ценни съвети към родителите. Тя докосва всяка сфера на домашния живот и предлага специални наставления за преодоляване на много от проблемите, които създават толкова много грижи на сериозните и често обезпокоени родители днес. Няколко години преди смъртта си, тя изявява своето желание да издаде книга за християнските родители, която би изяснила дълга на майката и влиянието й върху нейните деца. С настоящия труд сме се постарали да представим нейните схващания по тези така важни въпроси.

Книгата “Християнският дом” е наръчник за заети родители, както и образец за християнски дом, какъвто бихме искали да изградим. Тук можете да намерите отговорите на много ваши въпроси, както и думи на мъдрост от Небесния Баща.

При съставянето на тази книга са били включени откъси от различни книги на Елена Г. Вайт, написани през един период от седем десетилетия, но са използвани освен това и хилядите нейни статии, публикувани във вестници и списания. Текущите публикации, специални свидетелства, както и ръкописи, са обогатили също така този том. Тъй като извадките, почерпени от различни източници и писани в различно време са свързани тук в определена последователност, може да срещнете от време на време известно неизбежно прекъсване на мисълта или начина на обръщение, защото съставителите са били ограничени и затруднени в своята работа по подбиране и подреждане на темите и определяне на заглавията.

Никога в историята на света, една книга като тази не е била така необходима както днес. Никога родителите и децата не са били така загрижени и заинтересовани да намерят правилния отговор на въпросите, които ги смущават. Никога домовете не са били така изложени на опасност, както днес.

Всеки от нас знае, че състоянието на обществото е отражение на състоянието на домовете на дадена нация. Знаем също така, че една промяна в дома неизбежно ще намери отражение в обществото и ще доведе до неговата промяна. Книгата “Християнският дом” е била подготвена именно за тази цел - да стане част от християнската библиотека за дома и това е важната мисия, с която я изпращат издателите й.


Настойниците /попечителите/ на публикациите на Елена Г. Вайт
Вашингтон, Д.К.,

8 май, 1952 г.

ЧАСТ 1

КРАСИВИЯТ ДОМ


ГЛАВА ПЪРВА

АТМОСФЕРАТА В ДОМА

ДОМЪТ Е СЪРЦЕТО НА ВСЯКА ДЕЙНОСТ. Обществото се състои от отделни семейства, които определят неговия цялостен облик, и то е такова, каквото тези семейства го направят. От сърцето са “изворите на живота”, а сърцето на обществото, на църквата и на нацията е домът. Благоденствието на обществото, успехът на църквата и благополучието на нацията завият от влиянието на дома.

Бъдещето на обществото, неговото положително развитие или упадък, се определят от навиците и морала на младежта, която израства около нас. Ако младите се възпитават правилно още от детинство и техните характери се оформят в стремеж към придобиване на добродетели и благородни навици (като самоконтрол, въздържание и др.), влиянието им върху обществото наистина ще бъде положително. Ако обаче те лъжат оставени непросветени и неконтролирани, в резултат на което станат своенравни, невъздържани в желанията, апетита и страстите си, тяхното бъдещо влияние върху изграждането и развитието на обществото няма да бъде положително. Приятелските връзки, които младите сега поддържат, средата, в която живеят и се развиват, навиците ,които оформят принципите, които възприемат, са показател за това, какво ще бъде състоянието на обществото в идните години.

НАЙ-ПРИВЛЕКАТЕЛНИЯТ ОБРАЗ НА НЕБЕТО. Домът трябва да стане всичко най-хубаво и привлекателно, което тази дума означава. Трябва да бъде малко небе тук на земята - място, чувствата се възпитават и проявяват, без да се подтискат. В него трябва да се възпитава любов, съчувствие и дълбоко уважение един към друг. Нашето щастие зависи от всичко това.

Най-хубавият образ на Небето е онзи дом, в който обитава Божият Дух. Ако се изпълнява волята на Бога, мъжът и жената ще се уважават взаимно и между тях ще съществува трайна любов и доверие.


АТМОСФЕРАТА В ДОМА Е ВАЖНО НЕЩО. Атмосферата, която създават бащата и майката, изпълва целия дом и се чувства навсякъде.

До голяма степен именно на родителите се дължи атмосферата в домашния кръг и когато между тях има неразбирателство, децата израстват и се възпитават в същия дух. Направете нашата домашна атмосфера да ухае с приятния аромат на нежност и внимание. Ако сте се отчуждили един от друг и не сте успели да бъдете библейски християни, обърнете се; защото характерът, който проявяват по време на изпит, ще бъде същият характер, който ще имате и при идването на Христос. Ако трябва да бъдете светии на небето, трябва да бъдете най-напред светии на земята. Чертите на характера, които изграждате в живота си, няма да бъдат променени при смъртта или при възкресението. Вие ще излезете от гроба със същите наклонности, каквито сега проявявате във вашия дом и в обществото. Исус не променя характера при Своето идване. Делото на преобразяване трябва да бъде извършено именно сега. Нашият ежедневен живот определя вечната ни участ.


СЪЗДАВАНЕ НА ЧИСТА АТМОСФЕРА Във всеки християнски дом трябва да има правила. Необходимо е родителите с думите и държанието си един към друг да дават на своите деца скъпоценен и жив пример за това, което желаят те да бъдат. Чистота при общуване и говорене и истинска християнска вежливост трябва да бъдат практикувани постоянно. Учете децата и младежите да уважават себе си, да бъдат верни на Бога и на Божиите принципи. Научете ги да почитат Божия закон и да му се покоряват. Тези принципи ще контролират живота ми и ще бъдат проявявани и в отношенията им с другите. Те ще въздават чиста атмосфера, която ще влияе и насърчава слаби души в пътя, който води нагоре към светостта и небето. Нека всеки урок има възвисяваш и облагородяващ характер и докладите в небесните книги да бъдат такива, че да не се посрамите от тях в деня на съда.

Децата, които приемат този вид наставление ще бъдат приготвени да заемат своето място и да носят своята отговорност. Чрез думи и пример те постоянно ще помагат и на други да вършат правото. Онези, чиято морална чувствителност не е била притъпена, ще оценят правите принципи; те ще преценят правилно своите природни дарби и ще използват по най-добър начин физическите си, умствени и морални сили. Такива души са мощно защитени срещу изкушения. Те са обкръжени от стена, която не е лесно да бъде съборена.

Бог би желал нашите семейства да бъдат символ на Небесното семейство. Нека родители и деца имат ясно в съзнанието си това всеки ден и нека се отнасят един към друг като истински членове на Небесното семейство. Само тогава животът им ще бъде за света нагледен урок за това, какви трябва да бъдат домовете и семействата, които обичат Бога и пазят Неговите заповеди. Христос ще бъде прославен; Неговият мир, Неговата любов и благодат ще изпълват дома като скъпоценно благоухание.

Много неща зависят от бащата и майката. Те трябва да бъдат твърди в изискванията си, но същевременно в дисциплината, която прилага при възпитанието на своите деца, да проявяват много любов.

Родителите трябва да работят много сериозно за изграждане на подреден, уютен и спокоен дом, в който небесните ангели ще бъдат привлечени и ще донесат Божия мир и благоуханно влияние.
НАПРАВЕТЕ ДОМА СВЕТЪЛ И ЩАСТЛИВ. Никога не забравяйте, че трябва да направите дома си светъл и щастлив за вас и за децата си чрез подхранване на добродетелите, които притежава Спасителят. Ако Христос е в дома, ще различавате доброто и злото; ще бъдете способни да помагате на своите деца да бъдат дървета на правда, принасящи плода на Духа.

Може да се появят трудности, но те са част от човешкия живот. Нека търпението, благодарността и любовта да поддържат слънчевата светлина в сърцето, макар денят да е облачен и мрачен.

Домът може да е скромен, но той трябва да бъде винаги място, където учтивостта и любовта са постоянни гости.

Прилагайте правилата на дома с мъдрост и любов, а не с железен жезъл. На едно възпитание, извършвано с любов, децата ще отговарят с доброволно послушание. Насърчавайте чрез похвала вашите деца винаги, когато можете. Доколкото е възможно направете живота има щастлив... Пазете почвата на сърцето мека чрез проява на любов и нежност, като по този начин я приготвяте за семето на истината. Помнете, че Господ дава не само облаци и дъжд на земята, но и приятна слънчева светлина, която прави семето да покълне и цветовете да се появят. Помнете, че децата се нуждаят не само от укор и наказание, но още повече от насърчение и похвала, от приятната слънчева светлина на ласкавите думи.

Не трябва да има борби в дома ви. “Мъдростта, която е отгоре, е първо чиста, после мирна, плодоносна, безпристрастна, нелицемерна. А плодът на правдата се сее с мир от тези, които творят мир.” Онова, от което се нуждаем в домовете си, е нежност и мир.
НЕЖНИ ВРЪЗКИ, КОИТО СВЪРЗВАТ ЗАВИНАГИ. Семейството е най-тясната, най-нежната и най-святата от всички връзки на земята. Тя бе определена да бъде благословение за човешкия род. И тя е благословение тогава, когато в брачния завет се встъпва разумно, със страх Божи и с дълбоко разбиране на семейните отговорности.

Всеки дом трябва да бъде място на любов, място, където Божиите ангели обитават и действат с нежност, оказвайки покоряващо влияние върху сърцата на родители и деца.

Нашите домове трябва да станат един Ветил, сърцата им - едно светилище. Когато Божията любов се подхранва в душата, ще има мир, ще има светлина и радост. Разтваряйте с любов Божието Слово пред вашите семейства и запитвайте: “Какво е казал Бог?”
ХРИСТОВОТО ПРИСЪСТВИЕ ПРАВИ ДОМА ХРИСТИЯНСКИ. Домът, украсен с любов, съчувствие и нежност, е място, което ангелите обичат да посещават и където Бог се прославя. Влиянието на един грижливо пазен християнски дом в детските и младежките години е най-сигурната защита срещу покварата в света. В атмосферата на такъв дом, децата ще се научат да обичат както земните си родители, така и небесния си Баща.

За да не бъдат повлияни от покваряващото влияние на света, още от най-ранно детство трябва да се изгради защитна бариера между тях и него.

Всеки християнски дом трябва да изявява на света силата и превъзходството на християнското възпитание. Родителите трябва добре да разберат своята отговорност. От тях се изисква да запазят домовете си от всяко петно на морално зло.

Божията святост трябва да прониква и изпълва дома. Родители и деца трябва да се научат да сътрудничат на Бога. Те трябва да приведат своите навици и обичаи в хармония с Божиите планове.

Семейните отношения трябва да имат освещаващо влияние. Християнските домове, основани и ръководени в съгласие с Божия план, са едно чудно помощно средство за изграждане на християнски характер... Родители и деца трябва да се съединят в принасяне на служба от любов към Този, Който единствено може да запази човешката любов чиста и благородна.

Първото дело, което трябва да бъде извършено в един християнски дом е да се види, че Духът на Христос пребъдва там, че всеки член на семейството може да вземе кръста си и да следва Исус по пътя, по който Той го води.


ГЛАВА ВТОРА

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЯВАНЕ НА ДОМА

НАЙ-ПРИВЛЕКАТЕЛНОТО МЯСТО НА СВЕТА. Макар на родителите да са възложени тежки отговорности - да бдят и да се грижат за бъдещото щастие и интереси на своите деца, техен дълг е също така и да направят дома колкото е възможно по-привлекателен. Това има много по-големи и важни последици, отколкото да придобият имот или пари. В дома не трябва да липсва слънчева светлина и радост. Благотворното влияние трябва да бъде запазено живо в сърцата на децата, така че да могат по-късно да поглеждат назад към дома на своето детство с умиление и обич. За тях той да остане място на мир и щастие, доближаващи го най-много до небето. И след това, когато стигнат зряла възраст, те на свой ред да бъдат утеха и благословение за своите родители.

Домът трябва да бъде за децата най-привлекателното място на света, а майчиното присъствие - неговият най-привлекателен център. Децата имат любящо чувствително сърце. Те лесно се задоволяват и лесно се обезсърчават. Чрез дисциплина, прилагана с любов, чрез нежни думи и подходящи дела майките могат да привържат сърцата на децата си към своите сърца.


ЧИСТОТА, СПРЕТНАТОСТ И РЕД. Чистотата, спретнатостта и редът са необходими за правилното ръководене на дома. Но когато майката счита тези неща за най-важни в своя живот и се посвещава на тях до такава степен, че занемарява физическото развитие и умственото и морално възпитание на децата си, тя прави сериозна грешка.

Вярващите трябва да бъдат поучавани, че дори и да са бедни, те не трябва да бъдат нечисти и небрежни към своя външен вид. Това се отнася и за домовете им. В тази насока трябва да се помогне на онези, които нямат чувство за значението и важността на чистотата. Те трябва да бъдат поучавани, че тези, които са представители на възвишения и свят Бог, трябва да пазят душите си чисти и святи. Тази чистота трябва да се проявява чрез тяхното облекло и всичко в дома им, така че служещите ангели да имат доказателство, че истината е извършила промяна в живота им, очиствайки душата и поправяйки вкуса. Тези, които след приемане на истината не са направили никакви промени в думи или в поведение, в облекло и в обстановка, живеят за себе си, а не за Христос. Те не са станали нови създания в Христа Исуса в чистота и святост.

Ние трябва да бъдем внимателни и да не допускаме ненужни украшения и показ, но в никакъв случай не трябва да бъдем небрежни към своя външен вид и незаинтересовани от това как изглеждаме отстрани. Всичко в нас и в нашите домове трябва да бъде спретнато и привлекателно. Младите трябва да бъдат поучавани в необходимостта и важността да имат безупречен външен вид, който прославя Бога и истината.

Небрежността към чистотата довежда до различни заболявания. Болестта не идва без причина. Заразителни епидемии се срещат в села и градове, които се считат за съвършено здравословни. Последицата от това е разрушаване на организма или даже смърт. В много случаи в домовете на тези, които стават жертва на епидемии, има зарази, разнасящи смъртоносна отрова в атмосферата, която дишат семействата и съседите им. Непростимо е да бъдем равнодушни свидетели на преобладаващата небрежност към последиците, които бездействието и безразсъдността предизвикват върху здравето.


РЕДЪТ Е НЕОБХОДИМ ЗА ВСЕКИ ЩАСТЛИВ ДОМ. Бог не е доволен от безредието, отпуснатостта и липсата на усърдие у когото и да било. Тези недостатъци са източник на сериозни злини и могат да охладят чувствата на мъжа към жената, когато той обича реда и иска да има добре възпитани деца и добре подреден дом. Една жена и майка не може да направи дома приятен и щастлив, ако не обича реда,ако не проявява стремеж към запазване на собственото достойнство и ако не умее да ръководи добре. Всички, които се са успели в тази насока трябва да започнат веднага да възпитават у себе си такива качества и умения и да се стараят да придобият това, което им липсва най-много.
БДИТЕЛНОСТТА И ПРИЛЕЖНОСТТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ СВЪРЗАНИ. Когато се посветим безрезервно на Господа, простите и обикновени на пръв поглед задължения на домашния живот ще се разкрият в тяхната истинска важност и ще ги изпълняваме в съгласие с Божията воля. Трябва да бъдем бдителни и будни, очаквайки идването на Човешкия Син, но също така трябва да бъдем и прилежни; да работим и да бдим. Тези две неща трябва да бъдат свързани. Това ще уравновеси християнския характер и ще го направи хармонично развит. Погрешно е да се мисли, че трябва да изоставим всичко друго и да се отдадем само на размишление, четене и молитва, или пък да бъдем припрени, забързани и увлечени в работата дотолкова, че да занемарим личния си духовен живот. Чакане, бдителност и работа трябва да бъдат свързани. “Не бъдете лениви в работа; ревностни в дух, служете на Господа.”
РАЗВИВАЙТЕ НАВИЦИ, КОИТО ОБЛЕКЧАТ ТРУДА. В много домове жената няма никакво време за четене, няма възможност да се информира добре, за да бъде истински другар на своя съпруг. Тя няма време да се интересува и да следи интелектуалното развитие на своите деца. Тя няма достатъчно време да бъде със своя Спасител и да общува с Него. Малко по малко тя потъва в тежки семейни задължения и нейната сила, време и интереси се поглъщат от преходни неща. Твърде късно тя се пробужда, за да се намери чужда в своя собствен дом. Скъпоценните случаи, които са й били предоставени, за да влияе на домашните си и да събужда у тях стремеж към по-възвишен живот, остават неизползвани и се пропускат завинаги.

Решете да живеете по един нов и по-мъдър начин. Нека първата ви цел да бъде да направите дома приятен. Бъдете насърчени да развивате способности, които ще облекчат работата и ще укрепят здравето ви.


И НАЙ-СКРОМНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СА РАБОТА ЗА БОГА. Всяка работа, която е необходимо да бъде извършена, като миене на чинии, подреждане на масата, грижата за болни, готвене и пране, има морална стойност... Най-скромните задължения, които възникват в ежедневието, трябва да бъдат извършвани от някого. И тези, които ги извършват, трябва да чувстват, че са изпълнили една почтена работа и че чрез това задължение, колкото и скромно да изглежда, са извършили работата за Бога така, както ангел Гавриил, когато бе изпратен до пророка. Всеки трябва да се труди в своята сфера. Жената в своя дом като изпълнява простите задължения на живота, може и трябва да изявява верност, послушание и любов така усърдно, както ангелите в тяхната сфера. Всяка работа, която трябва да бъде извършена е почтена, ако е съобразена с Божията воля.
ГЛАВА ТРЕТА

РАЙСКИЯТ ДОМ - ОБРАЗЕЦ

БОГ ПРИГОТВИ ПЪРВИЯ ДОМ НА ЧОВЕКА. Райският дом на нашите първи родители бе създаден за тях от самия Бог. Когато го снабди с всичко, което човек можеше да желае, Той каза: “Да създадем човека по Наш образ, по Наше подобие...”

Господ бе доволен от това последно и най-благородно от всички свои създания. То щеше да бъде съвършеният обитател на един съвършен свят. Но Божието намерение не бе човекът да живее в самота. Той каза: “Не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник”.

Сам Бог даде другарка на Адам. Той му подари подходящ помощник, напълно съответствуващ на неговото естество, който беше достоен дъ бъде негов другар и би могъл да бъде едно цяло с него в любов и съчувствие. Ева бе създадена от едно ребро, взето от страната на Адам, което означаваше, че тя не трябва да го контролира като глава, нито да бъде тъпкана под краката му като по-добра от него, но да стои до страната му като равна, да бъде обичана и закриляна от него. Като част от мъжа, като кост от костта му и плът от плътта му, тя беше негово второ “Аз”, показвайки тясната връзка и нежната привързаност, която трябва да съществува между тях. “Защото никой никога не е намразил своята плът, но я храни и се грижи за нея” (Ефесяни 5:29). “Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и ще бъдат двамата една плът” (Битие 2:24).
ПЪРВАТА ЖЕНИТБА ИЗВЪРШЕНА ОТ БОГА. Бог отпразнува първия брак. Тази наредба има свой автор - Създателят на Вселената. “Женитбата нека бъде на почит у всички...” (Евреи 13:4). Тя беше първият Божи дар за човека и една от двете институции, които Адам след грехопадението взе със себе си отвъд портите на Рая. Когато Божиите принципи се признават и изпълняват, тогава бракът е едно благословение. Той запазва чистотата и щастието на човешката раса, удовлетворява обществените нужди на човека, възвишава физическото, умственото и моралното му естество.

Онзи, Който даде Ева за другарка на Адам, извърши свето първо чудо на едно сватбено тържество. В сватбената зала, където приятели и близки се радваха заедно, Христос постави началото на своята публична работа. По този начин Той освети брака, признавайки го за наредба, която сам Той бе постановил...

Христос почете брачната връзка, като я направи символ на връзката между Него и Неговите изкупени. ТОй самият е младоженецът, а Неговата невеста е църквата, за която Той казва като за Своя избраница: “Ти си цялата прелестна, любезна моя и няма петно в тебе”.
ВСЯКО ЖЕЛАНИЕ БЕ ЗАДОВОЛЕНО. Адам бе заобиколен от всичко което неговото сърце можеше да пожелае. Всяко негово желание бе задоволено. В славния Рай нямаше никакъв грях и никакви белези на упадък. Божии ангели разговаряха свободно и любезно със святата двойка. Щастливи певци чуруликаха своите радостни песни за хвала на своя Създател. Мирните зверове в щастлива невинност играеха около Адам и Ева, послушни на тяхната дума. Адам бе съвършен в своето мъжество, най-благородното от делата на Твореца.

Никаква сянка не съществуваше между тях и техния Творец. Те познаваха Бога като свой благодетелен Баща и във всички неща волята им бе в съгласие с Божията. И Божият характер се отразяваше в характера на Адам. Славата на Бога се откриваше във всяко творение на природата.


ТРУДЪТ БЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЩАСТИЕТО НА ЧОВЕКА. Бог обича красивото. Той ни е дал безпогрешно доказателство за това в делата на своите ръце. Той насади за нашите първи родители една красива градина в Рая. Най-разнообразни величествени дървета се издигаха към небето за украшение и употреба. Сътворени бяха красиви цветя с рядка красота, аромат изпълваше въздуха с благоухание... Бог бе определил човекът да намира щастие в работата и грижата за нещата, които ТОй бе сътворил, а нуждата му от храна да бъде задоволена от плодовете на дърветата в градината.

На Адам бе възложено да се грижи за нея. Творецът знаеше, че Адам не може да бъде щастлив без труд. Красотата на градината го изпълваше с наслада, но това не бе достатъчно. Той трябваше да работи, за да упражнява чудните органи на своето тяло. Ако щастието се състоеше в това да не прави нищо, то в такъв случай човекът, в своето състояние на своята невинност, би бил оставен без занимание. Но Този, Който сътвори човека, знаеше което би било най-доброто за неговото щастие и веднага след сътворението му даде определена работа. Обещанията за бъдеща слава и заповедта човек да се труди с пот за ежедневния хляб, дойдоха от същия трон.


БОГ СЕ ПРОСЛАВЯ ЧРЕЗ ХРИСТИЯНСКИЯ ДОМ. Бащи и майки, които поставят Бога на първо място в своя дом, които поучават децата си, че страхът Господен е начало на мъдростта, прославят Бога пред ангелите и пред човеци, като представят на света едно добре възпитано, добре дисциплинирано семейство - един дом, където вместо бент срещу Бога съществува любов и послушание към Него. Христос не е чужденец в такъв дом. Неговото име се почита и прославя там. Ангели обитават в дом, където Бог има върховното управление, а децата са поучавани да почитат религията, Библията и своя Създател. Такива семейства могат да претендират за обещанието: “Които ме прославят и Аз ще ги прославя”. Когато бащата излиза сутрин за работа от такъв дом, той излиза с кротък и смирен дух, плод на общуването с Бога.

Единствено присъствието на Христос може да направи мъжете и жените щастливи. Всяка обикновена вода на живота Исус може да превърне във небесно вино. Тогава домът става кътче от Рая, а семейството - един красив символ на небесното семейство.


ЧАСТ II

СВЕТЛИНА В ОБЩЕСТВОТО

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ВЛИЯНИЕТО НА ДОМА СЕ ПРОСТИРА ДАЛЕЧЕ

ХРИСТИЯНСКИЯТ ДОМ Е НАГЛЕДЕН УРОК. Мисията на дома се простира извън неговите членове. Християнският дом трябва да бъде нагледен урок, който да представя превъзходството на истинските принципи на живота. Такъв образец ще бъде сила за добро в света... Когато младите излязат от такъв дом, носят в себе си усвоените там навици и поучения и ги предават на другите около тях. По този начин благородните житейски принципи достигат и до други семейства и навсякъде в обществото оказват силно облагородяващо влияние.

Домът, в който членовете на семейството са учтиви и любезни християни, упражнява положително влияние, което се простира надалече. Другите семейства ще забележат резултатите постигнати в такъв дом и ще последват представения пример, запазвайки на свой ред дом си от сатанинските влияния. Божиите ангели често ще посещават дома, където се изпълнява Божията воля. Чрез силата на Божията благодат такъв дом става място за почивка на уморените и обременени пришелци. Чрез бдителност и буден дух собственото “Аз” се контролира и не се проявява себелюбие. Създават се правилни навици. В такъв дом се признават и точно се спазват правата на другите. Вярата, която действа с любов и очиства душата, стои като щит, простиращ се над цялото семейство. Под освещаващото влияние на такъв дом, принципите на братството, изявени в Божието слово, все по-пълно се признават и зачитат.


ВЛИЯНИЕТО НА ДОБРЕ УРЕДЕНОТО СЕМЕЙСТВО. Не е маловажно за едно семейство да бъде представител на Исус, пазейки Божия закон в едно невярващо общество. От нас се изисква да бъдем живи послания, познати и четени от всички хора. Тази мисия включва сериозни отговорности.

Един добре уреден, добре дисциплиниран дом, говори в полза на християнството повече от всички проповеди, които могат да бъдат изнесени. Такова едно семейство дава доказателство, че родителите са следвали успешно Божиите наставления и че техните деца ще служат на Бога в църквата. Тяхното влияние расте, защото колкото те дават, толкова повече получават, за да дават отново. Бащата и майката получават съдействие от своите деца, които предават на други наставленията, дадени им в собствения дом. Съседите, с които живеят, също са подкрепени, защото чрез общуването си с тези хора те се оБогатяват за този свят и за вечността. Цялото семейство е заето в служба на Господа и чрез неговия благочестив пример други са насърчени да бъдат верни на Бога в отношенията си с Неговото стадо - Неговото прекрасно стадо!

Най-голямото доказателство пред света за силата на християнството е един добре уреден дом, в който съществува ред и дисциплина. Той ще разкрива истината,както нищо друго не може да я разкрие, защото е живо свидетелство за нейната практическа сила в човешкото сърце.

Най-доброто доказателство за силата на християнството в дома е характерът, който се ражда и изгражда под негово влияние. Делата говорят по-силно и от най-усърдното изповядване на благочестието.

Нашата работа в този свят... е да си изясним на какви добродетели можем да научим своите деца и своите семейства, да преценим и какво влияние ще имат те върху други семейства. Така ние можем да бъдем възпитателна сила, макар никога да не сме се качвали на амвона. Един добре уреден дом, с добра дисциплина в очите на Бога е по-ценен от чисто злато, дори офирско злато.
ИМАМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЧУДЕСНИ ВЪЗМОЖНОСТИ. Нашето време тук е кратко. Ние можем да минем само един път през този свят. Затова нека да направим от живота си тук най-доброто, което можем. Делото, за което сме призвани, не иска нито богатство, нито високо обществено положение, нито големи способности. То изисква един добър, себепожертвувателен дух и една твърдо поставена цел. Една лампа, колкото и малка да е тя, ако се поддържа постоянно да свети, може да бъде средство за запалване на много други лампи. Обсегът на нашето влияние може да изглежда тесен, способностите ни ограничени, възможностите ни малки, средствата ни незначителни, знанията ни недостатъчни, но ни се предлагат чудесни възможности да използваме правилно случаите, които ни се представят в собствените ни домове. Ако искаме да разтворим сърцата и домовете си за Божествените принципи на живота, ще станем проводници за изтичането на животодавната сила. От домовете ни ще изтичат целебни потоци, които ще носят живот, красота и плодородие там, където сега е само суша и пустота.

Богобоязливите родители ще разпръсват влияние от своя домашен кръг върху други домове, което ще действа като кваса, който бе скрит в три мери брашно.

Добре извършената работа в дома възпитава и други да вършат същия вид работа. Духът на верността към Бога е като квас и когато се проявява в църквата, ще има влияние върху другите и ще бъде препоръка за християнството навсякъде. Делото на верните Христови войници има далеч простиращи се последици чак до вечността. Тогава защо има толкова малко мисионски дух в нашите църкви? То е поради това, че се занемарява домашното благочестие.
ВЛИЯНИЕТО НА ЛОШО РЪКОВОДЕН ДОМ. Влиянието на едно лошо ръководено семейство е широко и разрушително за цялото общество. То се превръща във вълна от зло, която въздейства силно върху семейства, общества и страни.

Невъзможно е за никого от нас да живее без да упражнява някакво влияние в света. Никой от семейството не може да се затвори в себе си и другите членове на семейството да не чувстват неговото присъствие, влияние и дух. Самият израз на лицето ни може да окаже добро или лошо влияние. Духът на човека, неговите думи и действия, неговото отношение към другите - всичко има определено влияние. Ако човек е себелюбив, душата му живее в болна, ненормална атмосфера; а ако е изпълнен с Христовата любов, ще проявява учтивост, любезност, зачитане на нуждите и желанията на другите и ще предава на своите приятели чрез дела на любов едно нежно, истинско чувство на щастие. Ще се почувства, че той живее за Исус и ежедневно учи уроци при нозете Му, получавайки Неговата светлина и Неговия мир. Той ще бъде в състояние да каже за Бога: “Твоята милост ме е направила велик”.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница