Християнското свидетелстванеДата16.10.2018
Размер65.04 Kb.
#89410
Слава на Исус Христос!

ХРИСТИЯНСКОТО СВИДЕТЕЛСТВАНЕ”

Щастието - всички го търсим, но влиянието от начина, по който хората, които не познават и не обичат Христос е много силна. Много често ние ставаме вярващи, но след като се приберем от богослужение, живеем като невярващи. Това ни прави объркани и нещастни. Съзнанието за Христос не ни дава възможност да изпитваме удоволствие от нещата в които се радват невярващите, защото те не са духовни.

Техниката - колко много средства, добро обзавеждане - добре, домакински удобства, почивки, пътувания, но тези неща ако хранят и задоволяват невярващите, ако лукса е всичко за тях, то за теб и мен не е. Тези неща са добри, но над тях в нашия живот трябва да стои мисълта и любовта към Христос.

От друга страна, църквата на този етап не ни предлага нужното обучение за да бъдем успешни свидетели. Но трябва ли да стоим бездейни и да не мислим как може да служим на делото според духовните дарби, които Бог е вложил в нас.

Ер.6:16 Това е била драмата на Израил. Затова един ден Господ издигна християнската църква. Нека да не повтаряме драмата. Нека да потърсим древните пътища, тесният път и когато го намерим да вървим по него. Тогава ще имаме християнска опитност, която ще ни помогне да свидетелстваме успешно за Христос.

Някой казват: Не знам как да го направя. Други си мислят: Не съм достатъчно умен.

Но помните ли какво казва Исус в горницата, събрани заедно, с учениците - Йоан.14:26 Вие ще сте инструменти в ръцете на Светия Дух, “Той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал”.

Сега да прочетем друго обещание на Исус - Лука.12:11,12 Дори и да изпаднеш в положение да си неподготвен, когато те изправят да те разпитват, не ти, а Светия Дух ще има грижата да ти сложи думи в устата за да свидетелствате за Мен. Светият Дух ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете. Светият Дух

Ако не знаеш какво да кажеш - няма значение. Остави се само да бъдеш използван от Светия Дух.

Историята от Белведере

В Аржентина - един пастор на адвентна църква призовавал в продължение на месеци миряните да излязат и да свидетелстват. На края, когато отправил призив - излязъл само един- Стефан, който бил малоумен и най- малко подходящ за работата.

И така, Стефан излязъл по призива на своя пастор и вървял насам натам из града, докато накрая събрал кураж и той решил да позвъни на една врата. В този момент ентусиазмът му се изпарил и той се уплашил и решил, че няма да се справи и побягнал. Но съвестта му го изобличила и все пак той решил да опита отново и се върнал. Натиснал звънеца и … отново се изплашил и побягнал. В момента, когато той излизал от двора на къщата, вратата се отворила и една жена се показала и му казала - Ела тука!

- Не, не, аз не трябваше да звъня на вашата врата! - Ела, ела! Кой си ти?

- Аз съм Стефан, но не трябваше да ви звъня.

- Кажи, кажи какво искаш?

- Не, вижте, просто пастора на нашата църква ни каза, че трябва да излезем и да вършим мисионска работа, аз исках да го направя и затова звъннах, обаче не трябваше да звъня, защото не знам какво да ви кажа. Така, че извинявайте!

- Тя казала: - От коя църква си?

- Няма да ви кажа; не искам!

- Кажи, кажи.

- Аз съм от Адвентната църква - ЦАСД

- И кой е твоят пастор?

- Няма да ви кажа кой е моят пастор!

- Кой е твоят пастор?

- Филип Саманте.

- Дайте ми адреса на този пастор!

По- късно, когато разказвал тази опитност - Стефан продължил - Аз казах, че не искам, но тя толкова настояваше, че най- накрая и казах.

И така, жената отишла да се види с пастора и когато го намерила му казала на пастора: - Вярно ли е, че вие сте казали на хората си да излязат и да посещават хора?

- Да, така е, защото в Библията пише, че това е нашата мисия.

- А вярно ли е, че в църквата си имате един младеж на име Стефан?

И пастор Филип Саман щял да получи инфаркт, когато чул Стефан, защото жената изглеждала на доста високо социално ниво.

- Да, има такъв човек, но ако горкия не се е държал много добре, простете му, защото не е съвсем добре, не е с всичкия си. Така, че забравете ако има някакъв проблем!

И тя казала: - Защо? И тогава тя разказала своята история.

- Аз съм от адвентно семейство, но когато станах девойка напуснах църквата. Омъжих се, поддържаха ме добре, но аз живеех в грях. И през всичките тези години аз си мислех, че трябва да се върна. Но тази седмица много интензивно чувствах това. И накрая не издържах и в къщи аз коленичих и започнах да се моля - Господи, искам да се върна при теб, винаги съм знаела, че адвентната църква е истинската, но не можех да го направя. Господи, ако адвентната църква е истинската и аз трябва да се върна в нея, прати ми някой от църквата и това ще бъде знак за мен, че трябва да се върна в църквата. И докато се молех, Стефан ми звънна на звънеца.

- Тогава пастор Саман, казал - Колко ужасно нещо! Бог е докоснал сърцето на една жена да се върне в църквата. Под влиянието на Светия Дух ти си се помолила някой от църквата да те намери, защото ти си търсела това като знак от Бога. От друга страна, аз мотивирам цяла една църква да излезе и да свидетелствува пред хората и Бог се нуждаеше от един адвентист, който и да е, да отиде, и единствения който беше на разположение бе глупчото Стефан. 1Кор.1:25-27 И за срам на интелигентите, Бог използва най- ниско интелигентния от църквата, защото в ръцете на Бога и най- ниско интелигентния става най- интелигентен. Защото нашата мъдрост и нашите способности, казва ап. Павел, идват от Бога. Аз хваля Бога, че е използвал по такъв начин Стефан. Но ми е тъжно, че Той е можел да направи много повече чудеса с по- способните. Но те не бяха на разположение -

Братя и сестри, нашата мисия е да отдадем своето свидетелство. А силата - тя е от Бога. Не казвайте не мога - Павел казва - Фил.4:13 Не казвай - Не съм достатъчно добър! - защото нашата правда идва от Бога, а не от нас!

Не казвайте - Нямам смелост да свидетелствам, защото Бог ще ви използва!

Не казвайте прекалено съм стар или прекалено съм млад, “защото за Бога няма невъзможно нещо” (Лука 1:37).

Учудващо е колко много хора очакват да им говориш и са подготвени от Божия Дух да те слушат. Вероятно Провидението така нарежда нещата, че поне един човек всеки ден очаква от теб да го заговориш. Някои смятат, че са прекалено млади, но Бог не можеше да говори със стари и обучени свещеници, но намери едно посветено детенце на 8г. на име Самуил и то стана Божий инструмент, за извършването на Божията работа. Амос - в целия Израил Бог не намери нито един свещеник левит на разположение, затова Бог използва един говедар полетата на Юда и чрез него посрами мъдрите в Израил.

Има други хора, които не свидетелстват, защото не познават своите способности. Добре. Но, не се искат умения, а отворено сърце и желание за действието на Божия Дух.

Обичащият най-много Христос, ще извърши и най-много добри дела. Няма граница за полезността на човека, който, като отстрани егоизма си, дава място в своето сърце за работата на Светия Дух и заживява напълно посветен на Бога. Ако хората издържат на необходимата дисциплина, без да се оплакват или да отслабват насред пътя, Бог ще ги поучава час след час, ден след ден. Той копнее да разкрие Своята благодат. Отстрани ли Неговият народ пречките, Той ще излее спасителни води в изобилни потоци чрез човешки проводници. Ако скромните хора бяха окуражавани да извършват всичките добрини, които могат, ако нямаше ръце, които да ги задържат и които да потискат техния жар, то за Христос би имало стотици работници там, където сега има един.Бог взема хората такива, каквито са, и ги подготвя за Своята служба, ако Му се предадат. Божият Дух, приет в душата, ще оживотвори всичките им способности. Под водачеството на Светия Дух умът, безрезервно предаден на Бога, се развива хармонично и е подкрепен, за да разбере и изпълни Божиите изисквания. Слабият, колеблив характер се променя в силен и устойчив. Постоянното себепредаване установява такава близка връзка между Исус и ученика Му, че християнинът става като Него по ум и характер. Чрез връзката с Христос той ще има по-ясни и по-обхватни възгледи. Разсъждението му ще бъде по-проницателно и разумът му - по-уравновесен. Който копнее да служи на Христос, така се повлиява от живителната сила на Слънцето на правдата, че става способен да принася плод за слава на Бога.

Хора с най-високо образование в областта на изкуствата и науките са научили безценни уроци от скромни християни, пренебрегнати от света като неучени. Но тези неучени са придобили образование в най-висшето от всички училища. Те са седели са до нозете на Този, Който говореше, както “никога човек не е говорил”. Ж.Ис.130, гл.25 “Призивът край езерото”

Някои в църквата си мислят, че никога не са искали от тях да бъдат свидетели, но в Деяния се казва, че трябва да го направим. Други считат, че нямат образование, не са обучени, и това е вярно, но Петър и Йоан ги нарекоха невежи рибари и Бог ги използва.

Вярно е, и в духовните книги го пише, че много биха работили за Христос, ако бъдат обучени правилно как да го правят. Ние всички се нуждаем да бъдем обучени и вдъхновени. И всяка църква трябва да бъде едно практично училище за християнски работници.

В кн. “Християнска служба” Елена Вайт казва, че е фатална грешка църквата да си мисли, че напредъка на делото зависи от служителите и пасторите.

Ще завърша с Лука.10:1-3а

Молете се, Господ да промисли всички ние да бъдем събудени, обучени и мотивирани за да излезем и да свидетелстваме за него пред хората!

Братко и сестро, твоето и моето щастие, както и това на всяко живо същество зависят от получаването на Божието благоволение в живота ни. За новороденият християнин, щастието е част от нашето лично свидетелстване пред другите, за това което Бог направи за теб, в твоя живот.

Ако си спомниш всичките дни или дори само един ден, в който ти си свидетелствал нещичко за своята вяра пред някого, можеш да си спомниш, че в този ден ти си бил щастлив!Свидетелствайте смело, молете се на Бог да ви употребява като инструмент, искайте да се научите как да направите успешно своето свидетелство и вие, и аз, ще намерим щастието си тук в този кратък живот, а един ден и във Вечността.

П.Хр.117,127-129

Йоан.17:18,23 Моли се да бъдеш обучен за успешен свидетел. Така ще бъдеш щастлив! Нека за всеки един от нас да се каже Откр.12:11 Бог да ви благослови! Амин!
Каталог: MEDIA%20SET -> Propovedi -> p-r%20Kr.%20Karev%20! -> My%20Themes
My%20Themes -> Годините са отбелязани по Съвременния календар, работещ с грешката на Дионисий Екзигус!
My%20Themes -> Пътят, и истината, и животът
My%20Themes -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
My%20Themes -> Фактите около възкресението
My%20Themes -> Пътеката на живота
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия”
My%20Themes -> Адвентното движение
My%20Themes -> Или те или ние !


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница