Христо Ботев” се изучават следните специалностиДата22.10.2018
Размер1.59 Mb.
#92266


В Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев се изучават следните специалности:

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА


Дейността на строителните техници е свързана с проектирането, инвестирането, изпълнението, техни-ческото ръководство и отчитането на строителството и др.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО


Техниците по водно строителство изпълняват дейности, свързани с проектирането, изпълнението и поддържането на В и К системи на сгради и населени места, пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения.

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

По тази специалност се подготвят специалисти в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на пъти-ща, магистрали, мостове, ж.п.линии и съоръженията към тях.


ГЕОДЕЗИЯ


Геодезистите получават квалификация за извършването на всички геодезически работи в строителството, направа на геодезически снимки, изготвяне на топографски и картографски планове, съставяне на карти и др.

ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО


Дейността на техниците озеленители е свързана с проек-тирането, изграждането и поддържането на многообразни зелени площи, както и производството на цветя, паркови архитектурни елементи, пластики, съоръжения и др.

БРОКЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Брокерът познава и анализира пазара на недвижими имоти, проучва и анализира на тенденциите на пазара, набира информация свързана с предлаганите на пазара имоти, подготвя оферти.
  • След завършване на обучението в ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити учениците получават диплома за средно образование.

  • След завършване на обучението в ХІІ клас и успешно положени държавни изпити учениците получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.


Училището РАЗПОлага с 4 добре обзаведени компютърни кабинети, неограничен достъп до интернет, 5 учебни работилници, богата библиотека.

Извънкласни дейности: рисувателно студио, туристически клуб, фитнес зали, спортни секции по баскетбол, волейбол, футбол, плуване, тенис на маса.

П Р И Е М

През учебната 2011/2012 година в СГСАГ “Христо Ботев” ще бъдат приети ученици в дневна форма на обучение:

След завършен VII клас - срок на обучение 5 години с интензивно изучаване на чужд език:

ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Две паралелки – 56 ученика

Интензивно изучаван чужд език–английски или немски език

Основни предмети по професията – сградостроителство, строителна механика, архитектурно проектиране, стоманобетон.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

Една паралелка – 28 ученика

Интензивно изучаван чужд език – английски език

Основни предмети по професията – водоснабдяване и канализация, водното строителство, хидромелиорации, хидротехника.

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

Една паралелка - 28 ученика

Интинзивно изучаван чужд език - английски език

Основни предмети по професията - технология на строителството, градоустройство, транспортни комуника-ции, строителство и експлоатация на пътища и ж.п. линии,.

ПРОФЕСИЯ: ГЕОДЕЗИСТ

ГЕОДЕЗИЯ

Една паралелка – 28 ученика

Първи чужд език – английски езикОсновни предмети по професиятагеодезия, картография, териториално устройство и кадастър, инженерна геодезия.

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ОЗЕЛЕНИТЕЛ
ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Една паралелка – 28 ученика

Първи чужд език – английски езикОсновни предмети – дендрология, цветарство, ландшафтна архитектура, парково проектиране, парково строителство.

ПРОФЕСИЯ: БРОКЕР

БРОКЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Една паралелка – 28 ученика

Първи чужд език – английски език

Основни предмети по професията – икономика, сградо-строителство, предприемачество, градоустройство, марке-тинг, електронна търговия, строителна дейност и контрол.

Балът се образува по следния начин:


  • утроената оценка от теста по математика, оценката от

теста по български език и литература и за специалностите: Строителство и архитектура, Водно строителство, Транспортно строителство, Геодезия - оценките по математика и физика от удостоверението за завършен VII клас, за специалност Брокер на недвижими имоти – оценките по математика и география от удостоверението за завършен VII клас, за специалност Парково строителство - оценките по физика и изобразително изкуство от удостоверението за завършен VII клас

Изпит по български език - 27.05.2011г.

Изпит по математика - 30.05.2011г.

След завършен VIII клас - срок на обучение 4 години - прием по документи - Свидетелство за основно образование.

ПРОФЕСИЯ: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Една паралелки - 26 ученика

Обучението е по модулна система по програма ФАР

Балът се образува от удвоената оценка по математика,

оценката по български език и литература и по физика.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница