Хронограма за частични избори на 13. 03. 2010 гДата22.07.2016
Размер83.05 Kb.
#703
ХРОНОГРАМА

за частични избори на 13.03.2010 г.
Основни процедури, събития и действия

Основание

Време
(дни/часове) спрямо изборния ден

Срок до дата

(вкл.)


1.

Гражданин на държава – членка на ЕС, който отговаря на условията на

закона и желае да бъде вписан в избирателния списък, представя писмена декларация в общинската администрация по адрес на пребиваванеЧл. 12

- 40 дни

31 януари

2.

Органите по чл. 10, ал. 1 (общинските администрации) изпращат в

ЦИКМИ копие от част ІІ на избирателните списъциЧл. 11, ал. 8

- 39 дни

1 февруари

3.

ЦИКМИ регистрира политическите партии и

коалиции на партии за участие в изборитеЧл. 108, ал. 1, т.2

- 35 дни

5 февруари

4.

Кметът на общината предава на ГД “ГРАО” копие от част ІІ на

избирателните списъци за автоматизирано отпечатванеЧл. 11, ал. 9

- 35 дни

5 февруари

5.

Партиите, коалициите на партии и инициативните комитети, които са регистрирани (в ЦИКМИ) представят в Сметната палата банковите си сметки по предизборната кампания

Чл. 70а

- 30 дни

10 февруари

6.

ОИК одобрява единните номера на избирателните секции в общината,

в които се съдържат и номерата на съответните общински комисии и избирателни секции съобразно единната номерация на секциите,

определена с решение на ЦИКМИ


Чл. 22, ал. 4

- 30 дни

10 февруари

7.

ОИК регистрира политическите партии и коалициите на партии,

които ще участват в изборите в съответната община и/или район/кметствоЧл. 108, ал.1, т. 3

- 30 дни

10 февруари

8.

Инициативният комитет предава на ОИК списъка с подписите на

подкрепящите независимите кандидати за кмет или съветник ОИК

незабавно предава списъка с подписите за проверка от ГД “ГРАО”


Чл. 35, ал. 6

- 30 дни

10 февруари

9.

ОИК регистрира кандидатите

Чл.108, ал.1, т.4

- 25 дни

15 февруари

10.

Кметът на общината образува избирателните секции и утвърждава тяхната номерация и адрес

Чл.108, ал.1, т.5

- 25 дни

15 февруари

11.

ОИК назначава СИК

Чл.108, ал.1, т.7

- 25 дни

15 февруари

12.

Начало на предизборната кампания

Чл. 50, ал. 1 и

чл. 52, ал. 1- 25 дни

15 февруари

13.

ОИК определя чрез жребий поредния номер на партиите и

коалициите на партии за отпечатване в бюлетинитеЧл. 73, ал. 7

- 25 дни

15 февруари

14.

ГД “ГРАО” извършва проверка на списъците с

подписите на подкрепящите независимия кандидатЧл. 35, ал. 6

- 24 дни

16 февруари

15.

Обявяват се избирателните списъци - част І и част ІІ

Чл.108, ал.1, т.6

- 20 дни

20 февруари

16.

Обявяват се кандидатите

Чл.108, ал.1, т.4

- 20 дни

20 февруари

17.

Когато е отказана регистрация или някой от кандидатите почине или

изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, може да се

предложи за регистрация нова листа или нов кандидат


Чл. 44

- 20 дни

20 февруари

18.

ЦИКМИ издава разрешение за провеждане на

социологически проучвания в изборния денЧл. 67, ал. 2

- 15 дни

25 февруари

19.

ГД “ИН” предоставя на ГД “ГРАО” данни за лицата,

изтърпяващи наказание лишаване от свободаЧл. 13, ал. 2

- 15 дни

25 февруари

20.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различнинаселени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес

Чл. 15, ал. 2

- 14 дни

26 февруари

21.

Органите по чл. 10, ал. 1 по настоящ адрес предават информация за подадените искания по чл. 15, ал. 2 на ГД “ГРАО”

Чл. 15, ал. 3

- 12 дни

28 февруари

22.

ОИК регистрира социологическите звена и колективи, които са

получили разрешение от ЦИКМИ за проучвания в изборния денЧл. 67, ал. 3

- 10 дни

2 март

23.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината

Чл. 17, ал. 1 и 2

- 7 дни

5 март

24.

ОИК оповестява по подходящ начин мерките, позволяващи на

хората с физически и зрителни увреждания да гласуватЧл. 76а, ал. 4

- 7 дни

5 март

25.

Приключва предизборната кампания

Чл. 52, ал. 1

24 часа

-

26.

Изборен ден

Чл. 77, ал. 1 и

чл. 86, ал. 1


13 март

27.

ОИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването

Чл. 27, ал. 1, т. 16

Не по-късно от 20.00 ч.

13 март

28.

СИК предава протоколите за резултатите от гласуването на ОИК

Чл. 30, ал. 1, т. 4

24 часа след приключване на гласуването
29.

СИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали

Чл. 30, ал. 1, т. 6

24 часа след приключване на гласуването
30.

ОИК установява и обявява резултата от изборите на основата на протоколите от СИК и издава удостоверения на избраните кметове

Чл. 27, ал. 1, т. 15

2 дни след получаване на последния протокол
31.

В случай на втори тур и отказ на някой от кандидатите

до участие се допуска следващият кандидатЧл. 101, ал. 7

24 часа от обявяване на резултатите
32.

ОИК предава протоколите за резултатите от гласуването на ЦИКМИ

Чл. 25, ал. 1, т. 3

+ 3 дни
33.

Провеждане на втори тур, когато на първия тур

никой от кандидатите за кмет не е избранЧл. 101, ал. 3

+ 7 дни

20 март

34.

Обжалване решението на ОИК за определяне на

резултатите пред съответния административен съдЧл. 104, ал. 1

+ 7 дни от

обявяване на резултатите

35.

ОИК уведомява ЦИКМИ в случаите, когато няма избран

кмет на втори тур да предложи на президента на

Републиката насрочване на нов избор


Чл. 27, ал.1, т.18

+ 7 дни от

обявяване на резултатите

36.

Партиите, коалициите на партии и инициативните комитети

представят отчет пред Сметната палатаЧл. 71

+ 30 дни

12 април

37.

Всеки кмет е длъжен да декларира пред

съответния съвет източниците на финансирането и разходите за избирателната кампанияЧл. 105

+ 30 дни от избирането


ЗАБЕЛЕЖКА: Под “коалиции на партии” се разбира “предизборни коалиции на политически партии”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова
ПЪРВИ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иванка Грозева
СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ
Hrpr29


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница