Хронология на скандалите между Красимир Дачев и Бони БоневДата02.06.2018
Размер59.94 Kb.

Хронология на скандалите между Красимир Дачев и Бони Бонев

28 март 2006 г.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и скандинавската Нордик инвестмънт банк (НИБ) подписват договор за кредит със "Свилоза" на стойност 28 млн. евро.29 март 2006 г.

Мажоритарният акционер в свищовското предприятие - американската офшорка "А.Р.У.С" Лтд (A.R.U.S Ltd) подписва договор за залог с ЕБВР и НИБ като гаранция към горния кредит. Офшорката залага акциите си в "Свилоза", равностойни на 51% от капитала на предприятието, с което се ангажира да не ги продава без предварително разрешение на банките-кредитори.ноември 2007 г.

Съдружниците на Дачев в "А.Р.У.С" Лтд твърдят, че по това време започват преговори между офшорката и ЕБВР последната да купи дял от "Свилоза", като сделката се планира за първото тримесечие на 2008 г. За бъдещ посредник по нея е определен "Бенчмарк финанс". По думите на съдружниците на 27 ноември "А.Р.У.С" Лтд издава и пълномощно за продажбата на акциите на името на Мария Братанова, сътрудник на Красимир Дачев13 декември 2007 г.

Окръжният съд във Велико Търново регистрира "А.Р.У.С" АД, с адрес на управление в Свищов и в което Красимир Дачев притежава 90% от капитала.

18 декември 2007 г.

"А.Р.У.С" Лтд, представлявано от Мария Братанова и "А.Р.У.С" АД, представлявано от дъщерята на Красимир Дачев - Росана Дачева, подписват договор за прехвърляне на всички акции на "А.Р.У.С" Лтд в капитала на "Свилоза" (над 25 млн. акции или близо 80% от капитала) на "А.Р.У.С" АД чрез блокова сделка. Тук приближените на Бонев твърдят, че Росана Дачева съзнателно е поставила под риск договора за кредит и договора за залог с ЕБВР и НИБ и че е действала зад гърба на останалите съдружници в офшорката.21 декември 2007 г.

Според предоставената информация от офшорката информация " А.Р.У.С" Лтд, представлявано от дъщерята на Красимир Дачев - Росана Дачева (упълномощена от баща й) и Бони Бонев, който е представител на тримата швейцарски акционери (всъщност той самият, сестрата и братът на съпругата му - съответно Каролин и Марк Сир) подписват договор с ЕБВР за продажбата на акции от "Свилоза" при определени условия (по думите на Дачев - постигането на определени финансови резултати).8 април 2008 г.

Чрез блокова сделка на българската борса, при която посредник е "Бенчмарк финанс", "А.Р.У.С" Лтд прехвърля акциите си от "Свилоза" на "А.Р.У.С" АД. Посредникът не проверява дали върху книжата има учреден залог, както изисква закона и по този начин рискува санкция от финансовия надзор. Като представител на щатската офшорка действа Мария Братанова с пълномощно от ноември 2007 г. Книжата за прехвърлени за близо 254 хил. лв. или по 1 стотинка на брой. По това време пазарната цена на една акция на предприятието на борсата е около 5 лв. или близо 127 млн. лв. (100 млн. долара). Тук ръководството на щатската офшорка (Бонев, Каролин и Марк Сир) се жалва, че е лишено от материален интерес на стойност 100 млн. долара и че пълномощията на Братанова са били оттеглени. Няма документи обаче, които да доказват твърдението за пълномощното или че пълномощникът е бил уведомен за неговото оттегляне. Нито пък има доказателства, че същият документ е бил предназначен за сделка с ЕБВР. В същото време пък посредникът по сделката не е проверил дали върху акциите, които са предмет на продажба, не са заложени като обезпечение.10 април 2008 г.

"А.Р.У.С" Лтд известява ЕБВР, че прехвърлянето на акциите на "Свилоза" е извършено без знанието и разрешението на американското дружество.16 април 2008 г.

ЕБВР се задейства по случая и сигнализира изпълнителния директор на "Свилоза" Михаил Колчев и до пълномощника на "А.Р.У.С" Лтд - Мария Братанова, че с прехвърлянето на книжата са нарушени договора за кредита и залог.18 април 2008 г.

На среща в офиса на ЕБВР в София Красимир Дачев и Бони Бонев подписват протокол, с който първият се задължава да върне обратно на "А.Р.У.С" Лтд 55% от акциите на офшорката в "Свилоза". Този дял отговаря на дела на останалите трима съдружници - Бони Бонев, Каролин и Марк Сир. Красимир Дачев държи 45% от книжата. Към момента това не се е случило, като версията на "швейцарците" е, че Дачев не си изпълнява задължението, а българският предприемач твърди, че е искал да им джироса обратно книжата, но съдружниците му не са пожелали.30 април 2008 г.

ЕБВР поисква от Красимир Дачев да върне обратно акциите на "Свилоза" на офшорката и да напусне управата на свищовското предприятие. Даден му е срок до 9 май. Броени дни по-късно към тези призиви се присъединява и скандинавската банка - НИБ.19 май 2008 г.

Швейцарският посланик в България заявява пред финансовия министър Пламен Орешарски, че Швейцария ще направи всичко възможно да защити интересите на тримата швейцарски граждани, които са акционери в "А.Р.У.С" Лтд (швейцарците са Бони Бонев, сестрата и братът на съпругата му - съответно Каролин и Марк Сир).3-4 юли 2008 г.

В писмо до Дачев и останалите заинтересовани лица ЕБВР и НИБ обявяват намерението си да прекратят участието си в инвестициите в "Свилоза" и да изискат незабавно предплащане на предоставения кредит.юли-август 2008 г.

Красимир Дачев обявява готовност да погаси предсрочно предоставения от банките кредит. От кредитните институции му отговарят, че при това положение дължи и съответните наказателни такси. Към момента не са предприети действия по предсрочно погасяване на кредита, а според думите на Дачев задълженията по заема от чуждите банки се изплащат навреме. От банката също няма данни да са предприели някакви действия.


2 ноември 2008 г.
Неуредиците между доскорошните съдружници в свищовския производител на целулоза "Свилоза" - Красимир Дачев и Бони Бонев, започват да набират скорост и във "Вапцаров холдинг". Броени дни преди това КФН забранява насроченото редовно общо събрание на дружеството заради неподадени в срок документи, необходими за провеждането му. Неподадените документи всъщност е тактика на Дачев, който се опитва да спечели време и да блокира опита на опонента си да го отстрани от ръководството. Мажоритарният собственик в плевенското предприятие - “Дарос инк.”, който се контролира от Бони Бонев, вече е предложил смяна на управлението и състава на ръководството.
27 ноември 2008 г.
"Вапцаров холдинг" осъмна с две ръководства. На проведено общо събрание на акционерите на компанията на 1 ноември е решено досегашният мениджмънт начело с Красимир Дачев да бъде заменен с нов екип начело с бившия председател на управителния съвет Бони Бонев. Интересен момент, е че събранието събрание на 1 ноември не би трябвало да се е състояло, тъй като две седмици преди това КФН забранява насроченото за 17 октомври редовно общо събрание на дружеството. Същото би трябвало да важи и за провеждането на събрание на холдинга на 1 ноември, което може да се състои само ако е липсвал кворум за провеждането му две седмици по-рано.
11 януари 2009 г.
Спорът около собствеността в плевенското машиностроително предприятие "Вапцаров" води до безпрецедентна намеса на КФН в управлението на дружеството. Заради борбата между двата основни собственика в компанията регулаторният орган прибягва до принудителна мярка и свика редовно общо събрание на дружеството на 27 февруари. Решението е на заместник-председателя на комисията Димана Ранкова с дата 5 януари. Ходът на КФН е безпрецедентен, тъй като никога досега в историята на българския капиталов пазар надзорът не е изземвал функции, присъщи на ръководните органи на едно дружество.
5 февруари 2009 г.
Производството в ключово звено на "Свилоза" спира заради кризата. Около 350 души са пуснати в годишен отпуск. Няколко дни по-късно "Свилоза" отчита 15.6 млн. лв. загуба на консолидирана основа за 2008 г. спрямо 2 млн. лв. печалба за предходната година.
10 февруари 2009 г.
Чрез внасяне на допълнителна точка от дневния Бони Бонев официално предлага отстраняването на Красимир Дачев от ръководството на “Вапцаров” на предстоящото събрание на 27 февруари.
11 февруари 2009 г.
Виждайки какво му готи бившия му партньор Красимир Дачев разпродава ключови активи на "Вапцаров холдинг" за 2.3 млн. лв. Активите на холдинга са прехвърлени от ръководството на компанията на две ЕООД-та, "Малибу 2000" и "Овърмит", с капитал 5 хил. лв. всяко, чрез две транзакции - една за близо 1.7 млн. лв. и друга за 600 хил. лв. Зад фирмите купувачи фигурират никому неизвестните лица Христо Кръстев и Стоян Георгиев, за които Дачев твърди, че не са свързани с него. Веднага след транзакциите още същия ден въпросните активи бяха препродадени на трето ЕООД - "Плевен индъстрийз". По идентичен начин по номинална стойност (5 хил. лв. всяко) бяха прехвърлени и дяловете на "Вапцаров холдинг" в дъщерните му дружества - ЕООД-тата "Вап хидро", "Вап продакшън" и "Вапрес". Проверката на Комисията за финансов надзор след това показа, че сделките са напълно законни.
3 март 2009 г.
Плевенският завод изпада пред риск от прекратяване на банковото финансиране и искане за предсрочно погасяване. Преди това в средата на февруари адвокатът на Бони Бонев - бизнесменът, издател и собственик на футболен клуб "Левски" Тодор Батков раззпраща писма до всички банкови директори в страната, в които описва подробно схемата за източване на активите на плевенския холдинг, предприети от настоящото ръководство начело с председателя на надзорния съвет Красимир Дачев. Адвокатът предупреждава мениджърите на кредитните институции, че прехвърлянето на имуществото е станало зад гърба на мажоритарния акционер в лицето на американската офшорка "Дарос инк.", контролирана от клиента му и в ущърб на Уникредит Булбанк, в чиято полза са заложени разпродадените активи на предприятието
10 март 2009 г.
Красимир Дачев и Бони Бонев се помиряват, като си поделят собствеността в “Свилоза” и “Вапцаров”. Споразумението им обаче не съхранява 12-годишното им приятелство. На пресконференцията по случай примирието Дачев е сам.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница