Хулигански подбуди като особен, субективен признак на състава на престъплениетоPdf просмотр
страница1/6
Дата10.06.2024
Размер391.63 Kb.
#121403
  1   2   3   4   5   6
law-journal1-2011-8


100
ХУЛИГАНСКИ ПОДБУДИ КАТО ОСОБЕН, СУБЕКТИВЕН ПРИЗНАК НА
СЪСТАВА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
Сокол Недков
Настоящата работа, изразяваща се в разглеждане на наказателно-правната проблематика, свързана с хулиганските подбуди, налага разглеждането на на различни понятия и институти на наказателното право.
Започвайки от понятието за “състав на престъпление”, чийто признак са хулиганските подбуди, ще преминем през “субективните елементи извън вината”, в какъвто елемент се превръщат хулиганските подбуди, при определени обстоятелства.
Ще се спрем, разбира се и върху самите “хулигански подбуди”, като признак от субективната страна на някои състави на престъплението, в това число ще бъде обърнато внимание и на хулиганския мотив. Струва ми се недостатъчно да се ограничим само върху наказателноправната теория, в чистия й вид по отношение на хулиганските подбуди, поради което ще анализирам и включа умерено и криминологичния поглед върху проблема, тъй като той обяснява корените на хулиганските подбуди, които бидейки признак на субективната страна на престъплението, визират психичните изживявания на дееца. В тази връзка ще бъдат разгледани и въпросите относно т.нар. “вътрешен механизъм на деянието”.
Визираните понятия и институти ще разгледам в контекста на зададената тема, като определям съдържанието им в настоящата работа като задължително, с оглед разкриване и анализиране на основните проблематики по въпроса.
I. Състав на престъплението. Признаци относно субективната страна на
престъплението. Хулигански подбуди, като признак на състава на
престъплението.
Хулиганските подбуди, бидейки елемент на състава на някои престъпления, като техен признак, следва първоначално да бъде направена обща характеристика на самото понятие “състав на престъплението”. На първо място посочваме, че чл. 9, ал. 1 от НК дава легално определение на престъплението, като посочва общите и основни


101 признаци, които всяка едно престъпление, задължително трябва да съдържа – да е деяние, което е общественоопасно, да е извършено виновно и да е обявено от закона за наказуемо, като тук включваме и противоправността на деянието, като обективен, юридически елемент на престъплението, който изразява противоречието с установена от закона правна забрана. Посочените признаци са присъщи на всички видове престъпления, посочени са в общата част на наказателния кодекс, независимо от съществуващите различия в съставите на отделните видове престъпления.
Съставът е съвкупност от съществените, необходими и достатъчни признаци, чрез които нормите на особената част на НК са очертани отделните видове престъпления.
Макар и общи за всички видове престъпления, тези признаци не могат да бъдат достатъчни за съществуването на отделните видове престъпления, още повече като се има в предвид и принципа за законоустановеност на престъпленията и наказанията. Ето защо е необходимо, с оглед на особеностите на всяко едно престъпления, да бъдат очертани типичните особености, характерни за дадения вид престъпление. Оттук стигаме до извода, че от термина „състав на престъплението” разбираме, характерните признаци, в тяхната съвкупност, чрез които нормите на особената част на наказателния кодекс очертават отделните видове престъпления.
Съотношението между общото понятие на престъплението и понятието за състава. Съотношението между тях е както между род и вид /състава конкретизира родовото понятие/. Друга връзка се състои в това, че понятието за състава е свързано с общото понятие на чл. 9, ал. 1 и е производно на него. Състава отразява една от особеностите на общото понятие. Състава е обобщителна категория, но на практика няма общ състав на престъпление, той винаги е конкретен и съдържа онези признаци, които са характерни за определеното престъпление.
Основните, абсолютно необходими и достатъчни признаци изграждат т.нар.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница