Хунта на андалусия съвет по въпросите на трудовата заетост Служба по управление на трудаДата09.01.2018
Размер147.45 Kb.
1910/08
ХУНТА НА АНДАЛУСИЯ

Съвет по въпросите на трудовата заетост - Служба по управление на труда

Представителство в провинция Алмерия

ВЪЗ ОСНОВА на текста на Споразумението за прилагане на клаузата за преразглеждане на заплатите за 2007 г. и увеличението им през 2008 г. на Паритетната комисия за Провинциалния колективен трудов договор за отрасъла ТОВАРЕН ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ ЗА АЛМЕРИЯ И НЕЙНАТА ПРОВИНЦИЯ, досие 0124, код 0401505, подписано на 11 февруари 2008 г., от една страна от името на предприятията от Обединението на отрасъла Товарен шосеен транспорт - организация, учредена в Конфедерацията на предприятията в провинцията Алмерия (ASEMPAL), и от друга страна, Провинциалния синдикат на Федерацията по съобщенията и транспорта към Работническите комисии (Comisiones Obreras) и провинциалната Федерация по транспорта, съобщенията и морето към Всеобщия съюз на работниците (Unión General de Trabajadores), от името на работниците; съгласно чл. 90 от Кралския законодателен указ 1/1995 от 24 март, с който се одобрява преработения текст на Закона за статута на работниците, Кралският указ 1040/1981 от 22 май за регистрирането и съхранението на колективни трудови договори и във връзка с чл. 63.1.8 от Статута за автономия на Андалусия и Указ 203/2004 от 11 май, с който се учредява организационната структура на Съвета по въпросите на трудовата заетост; Представителството по въпросите на трудовата заетост в провинция Алмерия
Р Е Ш И :
ПЪРВО: - да разпореди вписването му в Регистъра на колективните трудови договори на това Представителство в тази провинция, уведомявайки страните, които участват в Комисията по преговорите.

ВТОРО: - да изпрати текста на същото за съхранение в Центъра за посредничество, арбитраж и помирение.

ТРЕТО: - да нареди публикуването му в Официалния вестник на провинцията Алмерия.

Алмерия, 20 февруари 2008.

ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ В ПРОВИНЦИЯТА

П.П. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДА Мария Луиза Галвез Морено.


СПОРАЗУМЕНИЕ НА ПАРИТЕТНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВИНЦИАЛНИЯ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ОТРАСЪЛА ТОВАРЕН ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАУЗАТА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ЗА 2007 Г.
Първо.- Подписващи страни

Подписващи страни по настоящото Споразумение са, от една страна, членовете на Паритетната комисия за Провинциалния колективен трудов договор за отрасъла Товарен шосеен транспорт, определени от провинциалния синдикат на Федерацията по съобщенията и транспорта към Работническите комисии (CC.OO.) и провинциалната Федерация по транспорта, съобщенията и морето към Всеобщия съюз на работниците (U.G.T.), в качеството си на представители на работниците и от друга страна, Обединението на отрасъла Товарен шосеен транспорт на ASEMPAL, в качеството си на представители на предприятията.

Двете страни взаимно признават правото си да подпишат настоящото Споразумение, съобразно с указаното в първата заключителна разпоредба на споменатия Договор.
Второ.- Валидност

Настоящото Споразумение ще влезе в сила на следващия ден след публикуването му в Официалния вестник на провинцията, макар че произтичащите от него парични разлики ще се изплатят считано от първи януари 2007 г.


Трето.- Заплащане

Съгласно постановеното в първата заключителна разпоредба от текста на Договора, процентът за ревизиране, получен при прилагането на клаузата за преразглеждане на заплатите за 2007 г., се определя на 0,70% за всички видове трудови възнаграждения с изключение на командировъчните за чужбина, които няма да се увеличат.

- Основна заплата. Тя ще се определя за всяка категория в съответната колонка на приложението към настоящото Споразумение.

- Прослужено време. Размерът на сумата за всеки прослужен двугодишен или петгодишен период ще бъде този, който фигурира в таблицата за заплати, приложена към настоящото Споразумение.

- Надбавка по договор. Състои се от сумата, която се определи за всяка категория в съответната колонка на приложението към настоящото Споразумение.

- Надбавка за отпуск. Определя се сумата 75,35 евро годишно.

- Надбавка за нощен труд. За нея се определя сумата 1,14 евро на час.

- Извънредни часове, структурни часове и часове на присъствие. В съответствие с приложението.

- Надбавка за персонала на работилниците към транспортните предприятия. Размерът й ще е 4,52 евро за изработен ден.

- Смазочни работи и поддържане на чистота. Определя се на 35,55 евро месечно.

- Пътни надбавки. Те ще възлизат на 28,62 евро месечно с изключение на ваканционния период.

- Парични загуби. Сумата се определя на 1,08 евро за изработен ден.

- Командировъчни:

- Командировъчни за чужбина.– При тях сумата се определя на 61 евро на ден.

- Командировъчни за друга провинция.- За този вид работи сумата на командировъчните се определя на 44,50 евро: обяд 15,58 евро, вечеря 15,58 евро, пренощуване и закуска 13,34 евро.

- Командировъчни в рамките на провинцията.- За работи в рамките на провинцията сумата на командировъчните ще бъде 30,78 евро на ден, разпределени както следва: 10,77 евро за обяд, 10,77 евро за вечеря, 9,24 евро за пренощуване и закуска.

- Продължителна командировка.- В случаите, когато продължителността на едно временно пътуване надвиши три месеца, но не повече от една година, размерът на командировъчните ще бъде 85 процента от обичайните.

- Закъснели плащания. Плащанията, произтичащи от прилагането със задна дата на паричните аспекти във връзка с това Споразумение, ще се извършат в рамките на следващия месец след изтичането на месеца, в който същото се публикува в Официалния вестник на провинцията (B.O.P).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТАБЛИЦА НА ЗАПЛАТИ 2007 Г. (РЕВИЗИРАНА)


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА I
ОСНОВНА НАДБАВКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ ЗАПЛАТА ПО ДОГОВОР

Директор на област или отдел 922,59 109,19

Директор или представител на клон 922,59 109,19

Началник на служба 922,59 109,19

Дипломиран с висше образование 907,34 109,19

Дипломиран със средно образование 810,23 109,19

Началник на секция 817,91 109,19

Началник на отдел 802,51 109,19

Началник на транспорт първа степен 797.95 109,19

Началник на транспорт втора степен 793,36 109,19

Главен управител на транспортни

агенции и управители на складове 790,30 109,19

Инспектор-ревизор на предприятия

за преноси 780,80 109,19

Началник на работилница 831,09 109,19

Майстор или завеждащ 793,36 109,19


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА II
Административен служител 1ª степен 788,71 109,19

Административен служител 2ª степен 765,49 109,19

Управител на склад на транспортни агенции,

предприятия за складиране и разпределение,

и за преноси и съхранение на мебели 779,52 109,19

Управител на гараж 779,62 109,19

Помощник 751,20 109,19

Телефонист 747,71 109,19

ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА III
Шофьор-механик 770,26 109,19

Шофьор 750,47 109,19

Шофьор-разносвач 758,98 109,19

Бригадир или носач 748,41 109,19

Помощник или специализиран работник 747,71 109,19

Помощен работник в склад-кантарджия 747,71 109,19


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА IV
Помощен персонал в канцелария 747,71 109,19

Пазач 747,71 109,19

Персонал по поддръжка и чистота 747,71 109,19

Бригадир на работилница или началник

на екип 770,22 109,19

Майстор - занаятчия първа степен 758,98 109,19

Майстор - занаятчия втора степен 751,2 109,19

Специализиран работник в работилница 747,71 109,19

Общ работник 747,71 109,19

ПРИЛОЖЕНИЕ I-2)

ТАБЛИЦА НА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ 2007 Г. (РЕВИЗИРАНА)


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА I
ДВУГОДИШЕН ПЕТГОДИШЕН

ПЕРИОД ПЕРИОД

ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ МЕСЕЦ МЕСЕЦ

Директор на област или отдел 43,72 87,44

Директор или представител на клон 43,72 87,44

Началник на служба 43,72 87,44

Дипломиран с висше образование 42,98 85,99

Дипломиран със средно образование 38,39 76,8

Началник на секция 38,76 77,49

Началник на отдел 38,04 76,05

Началник на транспорт първа степен 37,8 75,62

Началник на транспорт втора степен 37,6 75,2

Главен управител на транспортни

агенции и управители на складове 37,45 74,89

Инспектор-ревизор на предприятия

за преноси 37 73,97

Началник на работилница 39,38 78,76

Майстор или завеждащ 37,6 75,2


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА II
Административен служител 1ª степен 37,37 74,73

Административен служител 2ª степен 36,26 72,52

Управител на склад на транспортни агенции,

предприятия за складиране и разпределение,

и за преноси и съхранение на мебели 36,94 73,88

Управител на гараж 36,95 73,89

Помощник 35,58 71,19

Телефонист 35,44 70,85

ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА III
Шофьор-механик 36,5 72,99

Шофьор 35,55 71,12

Шофьор-разносвач 35,96 71,92

Бригадир или носач 35,46 70,93

Помощник и/или специализиран работник 35,44 70,85

Помощен работник в склад-кантарджия 35,44 70,85


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА IV
Помощен персонал в канцелария 35,44 70,85

Пазач 35,44 70,85

Персонал по поддръжка и чистота 35,44 70,85

Бригадир на работилница или началник

на екип 36,5 72,99

Майстор - занаятчия първа степен 35,96 71,92

Майстор - занаятчия втора степен 35,58 71,19

Специализиран работник в работилница 35,44 70,85

Общ работник 35,44 70,85

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТОЙНОСТ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ЧАСОВЕ,

СТРУКТУРНИТЕ ЧАСОВЕ И ЧАСОВЕТЕ НА ПРИСЪСТВИЕ

ПРЕЗ 2007 Г. (РЕВИЗИРАНА)


ПЪРВА ГРУПА:

Помощник, Помощник и/или специализиран работник, Специализиран работник в работилница, Телефонист, Персонал по поддръжка и чистота, Административен служител 2ª степен, Майстор - занаятчия втора степен, Помощен работник в склад-кантарджия, Помощен персонал в канцелария, Пазач и Общ работник:


ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ЕВРО/ЧАС

0 6,49


Един двугодишен период 6,68

Два двугодишни периода 6,90

2 двугодишни и 1 петгодишен период 7,36

2 двугодишни и 2 петгодишни периода 7,78

3 двугодишни и 2 петгодишни периода 7,95

2 двугодишни и 3 петгодишни периода 8,12

2 двугодишни и 4 петгодишни периода 8,55

2 двугодишни и 5 петгодишни периода 8,96


ВТОРА ГРУПА:

Шофьор, Майстор или завеждащ, Управител на гараж, Бригадир на работилница или началник на екип и Бригадир или носач:


ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ЕВРО/ЧАС

0 6,52


Един двугодишен период 6,73

Два двугодишни периода 6,94

2 двугодишни и 1 петгодишен период 7,38

2 двугодишни и 2 петгодишни периода 7,83

3 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,02

2 двугодишни и 3 петгодишни периода 8,18

2 двугодишни и 4 петгодишни периода 8,61

2 двугодишни и 5 петгодишни периода 9,02


ТРЕТА ГРУПА:

Майстор - занаятчия първа степен, Административен служител 1ª степен, Шофьор-механик, Шофьор-разносвач, Управител на склад на транспортни агенции, предприятия за складиране и разпределение, и преноси и съхранение на мебели:


ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ЕВРО/ЧАС

0 6,65


Един двугодишен период 6,81

Два двугодишни периода 7,03

2 двугодишни и 1 петгодишен период 7,50

2 двугодишни и 2 петгодишни периода 7,94

3 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,14

2 двугодишни и 3 петгодишни периода 8,34

2 двугодишни и 4 петгодишни периода 8,86

2 двугодишни и 5 петгодишни периода 9,45


ЧЕТВЪРТА ГРУПА:

Директор на област или отдел, Директор или представител на клон, Началник на служба, Дипломиран с висше образование, Дипломиран със средно образование, Началник на секция, Началник на работилница, Началник на отдел, Главен управител на транспортни агенции, Началник на транспорт 1ª степен, Началник на транспорт 2ª степен и Инспектор-ревизор на предприятия за преноси


ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ЕВРО/ЧАС

0 6,95


Един двугодишен период 7,20

Два двугодишни периода 7,51

2 двугодишни и 1 петгодишен период 7,91

2 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,35

3 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,58

2 двугодишни и 3 петгодишни периода 8,85

2 двугодишни и 4 петгодишни периода 9,24

2 двугодишни и 5 петгодишни периода 9,67


СПОРАЗУМЕНИЕ НА ПАРИТЕТНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВИНЦИАЛНИЯ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ОТРАСЪЛА ТОВАРЕН ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО ЗА 2008 ГОДИНА
Първо.- Подписващи страни

Подписващи страни по настоящото Споразумение са членовете на Паритетната комисия на Провинциалния колективен трудов договор за отрасъла товарен шосеен транспорт, определени от една страна от Провинциалния синдикат на Федерацията по съобщенията и транспорта към Работническите комисии (CC.OO.) и Провинциалната федерация по транспорта, съобщенията и морето към Всеобщия съюз на работниците (U.G.T.), в качеството си на представители на работниците и от друга страна, Обединението на отрасъла Товарен шосеен транспорт на ASEMPAL, в качеството си на представители на предприятията.

Двете страни взаимно признават правото си да подпишат Настоящото споразумение в съответствие с постановеното във Втората допълнителна разпоредба на споменатия Договор.
Второ.- Валидност.

Настоящото споразумение ще влезе в сила на следващия ден след публикуването му в Официалния бюлетин на провинцията, въпреки че произтичащите от него финансови последствия ще имат обратна сила, считайки се валидни от първи януари 2008 г.


Трето.- Заплащане.

В съответствие с посоченото във Втората допълнителна разпоредба от текста на Договора увеличението на заплатите за 2008 г. се определя на 3,5% с изключение на командировъчните в рамките на провинцията или в друга провинция, на които ще се приложат 2,5%, както и на командировъчните за чужбина, които няма да бъдат увеличени.

- Основна заплата. Ще бъде тази, която е посочена за всяка категория в съответната колонка на приложението към това Споразумение.

- Прослужено време. Сумата, определена за всеки изтекъл двугодишен или петгодишен период, ще бъде тази, която е посочена в таблицата за заплати, приложена към настоящото Споразумение.

- Надбавка по договор. Състои се от сумата, определена за всяка категория в съответната колонка на приложението към настоящото Споразумение.

- Надбавка за отпуск. Определя се сумата 77,99 евро годишно.

- Надбавка за нощен труд. Сумата й се определя на 1,18 евро за час.

- Извънредни часове, структурни часове и часове на присъствие. Стойността на договорените извънредни, структурни и на присъствие часове за различните професионални категории представлява сумите, които фигурират в допълнението към настоящото Споразумение.

- Надбавка за персонала на работилници на транспортни предприятия. Сумата й се определя на 4,68 евро за изработен ден.

- Смазване и поддържане на чистота. Определя се на 36,79 евро месечно.

- Пътни надбавки. Размерът им ще възлиза на 29,62 евро месечно, освен в периода на отпуска.

- Парични загуби. Сумата им ще възлиза на 1,12 евро за изработен ден.

- Командировъчни:

· Командировъчни за чужбина.- За чужбина командировъчните се определят на 61 евро на ден.

· Командировъчни за друга провинция.- Размерът на тези командировъчни ще бъде 45,61 евро: 15,96 евро за обяд; 15,96 евро за вечеря и 13,69 евро за пренощуване и закуска.

· Командировъчни в рамките на провинцията. – В рамките на провинцията размерът на командировъчните ще бъде 31,55 евро на ден, разпределени както следва: 11,04 евро за обяд, 11,04 евро за вечеря и 9,47 евро за пренощуване и закуска.

- Специална надбавка за разстояние. Определя се на 0,35 евро за пропътуван километър.

- Полица за злополуки. Размерът на обезщетението се определя на 30.600 евро.

- Закъснели плащания.

Плащанията, произтичащи от прилагането със задна дата на паричните аспекти във връзка с това Споразумение, ще се извършат в рамките на следващия месец след изтичането на месеца, в който същото се публикува в Официалния вестник на провинцията (B.O.P.).ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТАБЛИЦА НА ЗАПЛАТИ 2008 Г.


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА I
ОСНОВНА НАДБАВКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ ЗАПЛАТА ПО ДОГОВОР

Директор на област или отдел 954,88 113,01

Директор или представител на клон 954,88 113,01

Началник на служба 954,88 113,01

Дипломиран с висше образование 939,1 113,01

Дипломиран със средно образование 838,59 113,01

Началник на секция 846,54 113,01

Началник на отдел 830,6 113,01

Началник на транспорт първа степен 825,88 113,01

Началник на транспорт втора степен 821,13 113,01

Главен управител на транспортни

агенции и управители на складове 817,96 113,01

Инспектор-ревизор на предприятия

за преноси 808,13 113,01

Началник на работилница 860,18 113,01

Майстор или завеждащ 821,13 113,01


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА II
Административен служител 1ª степен 816,31 113,01

Административен служител 2ª степен 792,28 113,01

Управител на склад на транспортни агенции,

предприятия за складиране и разпределение,

и за преноси и съхранение на мебели 806,8 113,01

Управител на гараж 806,91 113,01

Помощник 777,49 113,01

Телефонист 773,88 113,01

ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА III
Шофьор-механик 797,22 113,01

Шофьор 776,74 113,01

Шофьор-разносвач 785,54 113,01

Бригадир или носач 774,6 113,01

Помощник или специализиран работник 773,88 113,01

Помощен работник в склад-кантарджия 773,88 113,01


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА IV
Помощен персонал в канцелария 773,88 113,01

Пазач 773,88 113,01

Персонал по поддръжка и чистота 773,88 113,01

Бригадир на работилница или началник

на екип 797,18 113,01

Майстор - занаятчия първа степен 785,54 113,01

Майстор - занаятчия втора степен 777,49 113,01

Специализиран работник в работилница 773,88 113,01

Общ работник 773,88 113,01

ПРИЛОЖЕНИЕ I-2

ТАБЛИЦА НА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ 2008 Г.


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА I
ДВЕГОДИШЕН ПЕТГОДИШЕН

ПЕРИОД ПЕРИОД

ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ МЕСЕЦ МЕСЕЦ

Директор на област или отдел 45,25 90,50

Директор или представител на клон 45,25 90,50

Началник на служба 45,25 90,50

Дипломиран с висше образование 44,48 89,00

Дипломиран със средно образование 39,73 79,49

Началник на секция 40,12 80,20

Началник на търговски отдел 39,37 78,71

Началник на транспорт първа степен 39,12 78,27

Началник на транспорт втора степен 38,92 77,83

Главен управител на транспортни

агенции и управители на складове 38,76 77,51

Инспектор-ревизор на предприятия

за преноси 38,30 76,56

Началник на работилници 40,76 81,52

Майстор или завеждащ 38,92 77,83


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА II
Административен служител 1ª степен 38,68 77,35

Административен служител 2ª степен 37,53 75,06

Управител на склад на транспортни агенции,

предприятия за складиране и разпределение,

и за преноси и съхранение на мебели 38,23 76,47

Управител на гараж 38,24 76,48

Помощник 36,83 73,68

Телефонист 36,68 73,33

ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА III
Шофьор-механик 37,78 75,54

Шофьор 36,79 73,61

Шофьор-разносвач 37,22 74,44

Бригадир или носач 36,70 73,41

Помощник и/или специализиран работник 36,68 73,33

Помощен работник в склад-кантарджия 36,68 73,33


ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА IV
Помощен персонал в канцелария 36,68 73,33

Пазач 36,68 73,33

Персонал по поддръжка и чистота 36,68 73,33

Бригадир на работилница или началник

на екип 37,78 75,54

Майстор - занаятчия първа степен 37,22 74,44

Майстор - занаятчия втора степен 36,83 73,68

Специализиран работник в работилница 36,68 73,33

Общ работник 36,68 73,33

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТОЙНОСТ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ ЧАСОВЕ,

СТРУКТУРНИТЕ ЧАСОВЕ И ЧАСОВЕТЕ НА ПРИСЪСТВИЕ

ПРЕЗ 2008 Г.


ПЪРВА ГРУПА:

Помощник, Помощник и/или специализиран работник, Специализиран работник в работилница, Телефонист, Персонал по поддръжка и чистота, Административен служител 2ª степен, Майстор - занаятчия втора степен, Помощен работник в склад-кантарджия, Помощен персонал в канцелария, Пазач и Общ работник:


ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ЕВРО/ЧАС

0 6,72


Един двугодишен период 6,91

Два двугодишни периода 7,14

2 двугодишни и 1 петгодишен период 7,62

2 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,05

3 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,23

2 двугодишни и 3 петгодишни периода 8,40

2 двугодишни и 4 петгодишни периода 8,85

2 двугодишни и 5 петгодишни периода 9,27


ВТОРА ГРУПА:

Шофьор, Майстор или завеждащ, Управител на гараж, Бригадир на работилница или началник на екип и Бригадир или носач:


ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ЕВРО/ЧАС

0 6,75


Един двугодишен период 6,97

Два двугодишни периода 7,18

2 двугодишни и 1 петгодишен период 7,64

2 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,10

3 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,30

2 двугодишни и 3 петгодишни периода 8,47

2 двугодишни и 4 петгодишни периода 8,91

2 двугодишни и 5 петгодишни периода 9,34


ТРЕТА ГРУПА:

Майстор - занаятчия първа степен, Административен служител 1ª степен, Шофьор-механик, Шофьор-разносвач, Управител на склад на транспортни агенции, предприятия за складиране и разпределение, и преноси и съхранение на мебели:


ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ЕВРО/ЧАС

0 6,88


Един двугодишен период 7,05

Два двугодишни периода 7,28

2 двугодишни и 1 петгодишен период 7,76

2 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,22

3 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,42

2 двугодишни и 3 петгодишни периода 8,63

2 двугодишни и 4 петгодишни периода 9,17

2 двугодишни и 5 петгодишни периода 9,78


ЧЕТВЪРТА ГРУПА:

Директор на област или отдел, Директор или представител на клон, Началник на служба, Дипломиран с висше образование, Дипломиран със средно образование, Началник на секция, Началник на работилница, Началник на отдел, Главен управител на транспортни агенции, Началник на транспорт 1ª степен, Началник на транспорт 2ª степен и Инспектор-ревизор на предприятия за преноси


ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ ЕВРО/ЧАС

0 7,19


Един двугодишен период 7,45

Два двугодишни периода 7,77

2 двугодишни и 1 петгодишен период 8,19

2 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,64

3 двугодишни и 2 петгодишни периода 8,88

2 двугодишни и 3 петгодишни периода 9,16

2 двугодишни и 4 петгодишни периода 9,56

2 двугодишни и 5 петгодишни периода 10,01


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница