Хващане на помазанието пастор Бени ХинДата30.07.2018
Размер160.5 Kb.


Хващане на помазанието
пастор Бени Хин
Днес, Татко, дай ни истина, знание, откровение, в името на Исус. Нека да хванем помазанието! Нека радостта в нас така да се умножи, че да достигнем нови височини заради помазанието. Помажи нашето изучаване, нашите дела и нашата молитва, за да можем да видим днес как да хванем помазанието. И всеки да каже Амин.

Хората са гладни за помазанието. Навсякъде, където отивам, те са гладни за помазанието. Служители - гладни за помазанието. Това не е нещо необичайно - да видим как хората плачат на събранията, и плачат, и плачат. Те са гладни за помазанието. Веднъж аз бях в Аризона и учех. Започнах в десет сутринта и към един и нещо им казах: Трябва да отида да обядвам. И един човек от първия ред извика: Няма да спираш сега! Аз съм дошъл от хиляда мили тук и ти няма да спираш сега! Спомняте ли си го, момчета? Той не ми позволи и цялото място също се развика. И аз казах: Ако аз сега спра, те ще ме убият... Но те са гладни за помазанието...

Бог ни завежда в най-уникалното място от Стария Завет, за да ни покаже как да хванем помазанието. Преди три години аз поучавах в неделя вечер върху това, но никога с такива детайли. Не сме го правили все още. И аз поучавам върху молитвата, и сега Бог каза: Това е родено! Миналата седмица това беше родено в мен и сега трябва да го запазим. Кажете Амин.

Чрез помазанието тези неща се пазят... Изход 25:1-2 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: Кажи на израилтяните да Ми съберат принос; от всеки човек, който дава на радо сърце, приемете приноса за Мене. Сега погледнете първо осми стих, после ще се върнем към това: И нека да Ми направят светилище... - Кажете светилище, - за да мога да обитавам между тях. Колко искат Бог да обитава между вас и във вас? Това е помазанието.

Бог започва да ни дава детайли тук, които може да не означават нищо за вас, освен ако не гледате през очите на Святия Дух. Четете Стария Завет и си мислите: Чудя се какво ли означава всичко това... Светии, помнете, че няма детайли без значение в Божието Слово! Всяко нещо, което се съдържа в Стария Завет, е сянка; всичко, което е в Новия, съдържа съществеността на тази сянка. Старият Завет е открит в Новия, а Новият е скрит в Стария. Като погледнете Стария Завет, имате Новия и Стария скрити, а когато четете Новия, имате Стария и Новия открити. Чувате ли? Така че, днес ще погледнем скритото откровение, но чрез силата на Бог и помощта на Святия Дух ще видим тези откровения, за да ги разберем. Така че, Бог казва в трети стих: И ето какъв приносът, който ще приемете от тях: злато... Златото винаги говори за това, което е Божествено. В Откровение 3:18 Исус каза: Купи от Мен злато. Всеки път, когато видите злато в Библията, се говори за това, което е Божествено; това, което е свято; това, което е от Бог.

И тогава казва: сребро... Среброто е изкуплението. Всичко, което трябваше да се изкупва, беше със сребро. В Числа 18:16 Библията казва, че Бог заповяда на Мойсей да изкупва нещата, които трябваше да се изкупват със сребро. Така че, среброто в Библията говори за изкупление - и мед... Мед. В Откровение 1:15, когато Исус се появи, краката Му бяха като мед. Медта говори за страдание; говори за гонения; говори за плащане на цена. Така че, ето, виждаме тук в началото Исус като Бог, Исус като Изкупител, Исус като Спасител, който страда. И тогава казва: донеси Ми синьо... Синьото говори за Сина на Бог - Исус. В Евангелието на Йоан Исус е представен като Сина на Бог. Всеки път, когато четете Писанието и виждате тези цветове, помнете - те са символ на толкова много в Божието Слово. Бог набляга много в Стария Завет на цветовете, числата и тези неща. Моля, знайте това, Божии хора! В Библията има много повече от само откровение.

Наскоро жена ми спеше, а аз гледах една програма по един християнски канал. Имаше един юдейски учен, който говореше за Писанията от Стария Завет. Той започна да казва неща, които привлякоха вниманието ми и знаете ли какво? В еврейския език всяка буква от азбуката има значение. Примерно, ако кажете “А”, това означава капитан. Ако кажете “Б”, на еврейски означава къща. И по този начин. Разбирате ли? Ако на английски кажете “А”, си е “А”, но ако го кажете на еврейски, означава капитан, защото всяка еврейска буква е и дума. Този човек минал през книгата Естир и открил в една част от нея, когато подредил по този начин буквите, какви думи се получават. Той просто извадил един стих и започнал да вади думите на всяка буква и да ги свързва заедно. Разбирате ли за какво ви говоря? И тогава намерил точната дата, годината на Холокоста с имената на убийците на Холокоста. Открил описание на Втората световна война. Има скрити пророчества в стиха, когато буквите на азбуката се свържат в думи в стиха. Тази Книга е доказала Себе Си много пъти, че е Словото на Бог. Не само чрез изпълнени пророчества, но учените в момента откриват неща чрез скрити думи, скрити букви, скрити писма. Това не е ли уникално? Библията е Божието Свято Слово. Така че, когато четете тези неща като синьо, мораво, не ги пренебрегвайте. Бог внимава на тях. Исус каза: Всяка малка точка е важна.

Помислете! Бог каза: Небето и земята ще преминат, но нито една малка точица от този Закон няма да премине. Една малка точка, запетайка е важна. Така че, синьото е Синът на Бог и после Той каза: мораво - Исус Царят. Ние Го виждаме в Матей като Цар. Къде Го виждаме като Сина на Бог? В Йоан. И след това червено - Спасителят. Къде Го виждаме като Спасител? В Лука. И бял висон - Съвършеният Човек, това е в Марк. Следвате ли ме? И тогава се казва: и козина. Козината в Писанието - Захария 13:4-5 е символ на офиса, кабинета на пророка и също така е преобраз на греха - това е в Левит 9:3. Козината е символ на пророка, който стана грях.

Така че, Бог каза на Мойсей: Донеси ми злато - това, което е Божествено; донеси ми сребро - това, което е Изкупление; донеси ми мед - Този, Който страда; донеси ми синьо - Сина Ми; донеси ми мораво - Царя Ми; донеси ми червено - Спасителя; донеси ми бял висон - Съвършения Човек и донеси ми козина - Пророка, който стана грях. Всичко това е символ на Исус Христос. Тази Библия, светии, е откровение за Исус Христос - от Битие до Откровение.

Той продължава и казва: и червено боядисани овнешки кожи - това животно представя замяната. Авраам погледна и видя овен, скрит в храстите, който стана замяна за сина му Исаак - ще намерите това в Битие 22:13. След това се казва: язовски кожи. Езекил 16:10. Какво е това язовец? Как го нарекоха преди? Някой каза в по-ранното събрание, че е морски лъв - животно с много грозна кожа. И Бог каза: Дайте Ми язовска кожа! На какво е символ това? Исус на кръста. Исая 53 глава казва, че нямаше красота в Него - такава, каквато да желаем. Когато Го видим, няма да има красота в Него. И Бог каза: Дайте Ми язовска кожа - това, което е грозно, което представя Исус на кръста. След това продължава и казва: ситимово дърво - с други думи нетленно дърво.

Ситимово дърво се намира в момента в областта на Арабия. Това е единственият вид дърво, което не гние. То е буквално нетленно дърво. На какво е преобраз? Навсякъде, където виждате дърво в Библията, то е символ на плътта и на човечеството, но тук виждаме нетленна плът. Само един Човек е ходил в нетленно тяло. Това е символ на Исус - Съвършения Човек.

Библията казва в Деяния: Няма да оставиш Святия Си да види изтление. Тук всичко е символ на Исус. След това се казва: масло за осветление - това е помазанието, и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене - това, което Исус е за нас - парфюм, аромат за нас. Намираме това във ІІ Коринтяни 2 глава - Фред ще ги прочете за нас по-късно, но се казва, че Исус Христос е аромат, парфюм, който Бог помирисва в светиите Си. Тук Бог искаше аромати - парфюма, който Исус е. След това Той иска оникси и камъни. Какво е това? Църквата. В Малахия 3:17 пише: Ще събера скъпоценностите Си в деня, който определям.

После пише: за влагане на ефода и на нагръдника. Искам да ме погледнете сега, когато ще ви споделя нещо уникално, което Святият Дух ми е показал. Колко искат помазанието да е във вашия живот? Слушайте много внимателно. Погледнете го бавно. Нека видим откровението.

Бог в златото стана човек в Изкупителя - среброто и пострада в медта; Синът на Бог в синьото; Царят на царете в моравото; Спасителят на света в червеното и Съвършеният човек в белия висон; Пророкът, който стана грях в козината и който стана замяна за нашия грях; който стана грозен в греха или в язовската кожа и чието тяло не видя изтление; Помазаникът на Бог, който стана светлината на света и парфюма за нас, парфюмът на Бог; който е вътре в нас като свят тамян, дойде в ониксовите камъни на църквата. Исус Христос - Всемогъщия Бог в златото; Исус Христос - Изкупителят в среброто; Исус Христос - Този, който пострада в медта; Исус Христос - Божият Син в Лука; Царят на царете в моравото; Спасителят на света в червеното; Съвършеният Човек в белия висон; Пророкът, който стана грях в козината... Слушайте! Този, който стана замяна, който взе на Себе Си моя грях и стана грозен с него, който не видя изтление, когато беше погребан в ситимовото дърво; Помазаникът на Бог, който стана светлината на света; парфюмът, който Бог усеща в светиите дойде и обитаваше в ониксовите камъни - Църквата. И Бог каза: Тези камъни трябва да бъдат поставени в нагръдника. Слушайте! Много от вас въобще не знаят какво е нагръдник. Първосвещеникът носеше първо бяла дреха, отгоре й - синя дреха и отгоре - нагръдник. Нагръдник е това, което покриваше раменете, гръдния му кош и гърба.

Нагръдникът е над ефода. То е нещо, което се носи, прикрепено към раменете и гърба и е направено от четирите цвята, които споменах: бяло, червено, мораво и синьо. Синьото е Синът на Бог, моравото е Царят, червеното - Спасителят и бялото - Съвършеният Човек. Първосвещеникът го носеше това. Навсякъде, където виждате ефод в Библията, това е символично на Божията слава. Над ефода имаше друго облекло, което беше по-тежко от ефода и на него имаше дванайсет различни камъка. Всеки от тях символизираше дванайсетте племена на Израел. Това са символи на Църквата в нейното съвършенство. Малахия 3:17 казва: В деня, когато събера скъпоценните Си камъни. Исус в Откровение беше видян със същите тези камъни на гръдния Си кош, тоест Църквата е в сърцето на Бог. Нагръдникът, който стоеше над ефода винаги говори за съд в Библията. Ще ви го покажа това. Може да обърнете там и да го видите - Изход 28:29...

Наслаждавате ли се на това? Нагръдникът винаги говори за съдба, за съд. Изход 28:29 Така Аарон като влиза в святото място, ще носи винаги имената на Израел върху съдебния нагръдник. Къде ще ги носи? На сърцето си. Къде сте написани вие? На сърцето на Исус Христос. Първосвещеникът. Чувате ли това? Усещам помазанието тук... Вижте, това е месо. Ние не сме тук, за да ви даваме мляко. Мисля, че времето на млякото свърши. Църквата се изгражда и ние отиваме отвъд бебешката храна. Сега, светии, вижте това: Бог стана човек, Изкупител, пострада, Синът на Бог, Той е Царят на царете, Той е Спасителят, Той е Човешкият Син, Той е Пророкът, който стана грях, Той е замяната, Който стана грозен на кръста. Алелуя! Той е Помазаното Агне на Бог, Което стана Светлината на света, Той е Парфюмът, който Бог помирисва в нас, Той дойде да обитава в камъните, но камъните дойдоха да обитават в Божията слава - ефодът. Бог каза: оникси и камъни, които трябва да бъдат поставени. Кажете аз съм поставен в Божествена слава. Тук пише за влагане. Когато Бог ви извади от света, Той ви направи като бижу. Малахия 3:7 го казва. И Той ви постави в Божествена слава. И тогава се казва: камъни за нагръдника и за ефода. Защо? В момента, в който Църквата влезе в Божествена слава, Църквата ще съди света, І-во Коринтяни 6:2. В момента, в който вие сте поставени в Божествена слава, вие ще станете съдия.

Когато Исус Христос се върне, ние ще съдим света. Чувате ли това? В Даниил 7 пише, че светиите на Всемогъщия ще превземат Царството. Библията казва, че ние ще съдим ангели в І Коринтяни 6:2-3. Това е символ. Мойсей написа всичко това. Много е вероятно той въобще да не разбираше какво е написал. Римляни 15:4 казва, че всичко това беше написано за наше обучение. Исус в Йоан 5:46 каза, че всичко, което Мойсей написа, беше от Него. Не гледайте Стария Завет като нещо незначително. Това е Словото на Бог! В 8 стих Бог поглежда на Мойсей и казва: Сега искам да Ми направят светилище и когато Синът на Бог влезе в сърцето ви и помислете си за това - Исус е всичко това, което прочетохме. Колко от вас схванахте всичко, което до сега казах? Вдигнете си ръката високо. Ако не сте, вземете си касетката и го чуйте пак.

Когато Синът на Бог влезе във вашето сърце, в този момент вие ставате светилище за Бог. Сега Бог казва: Мойсей, сега, когато имам това, което Ми трябва, искам да построиш тази шатра точно така, както Съм ти показал (9 ст.), според всичко, което ти показвам - според образа на скинията и образа на всичките принадлежности - така да я направите. И сега, 10 стих - Бог започва с ковчега на Завета: да Ми направят ковчег от ситимово дърво. Ще ме погледнете ли всички, светии на Бог? Бог започва отвътре навън, не отвън навътре. Когато Бог започва да работи с Църквата Си, Той не започва от плътта - Той започва от духа, отвътре навън. За шатрата Той каза: Нека да започнем с ковчега и ще излизаме навън. Винаги Бог започва отвътре и завършва на вън. За да го видите отвътре, трябва да влезете вие отвън вътре. Мисля, че не схванахте това, което казах... Така че, нека да влезем от вън - вътре.

Първото нещо, което ще видите в тази скиния, ще бъде ограда. Шатрата беше в две части. Едната част се наричаше святото място, а другата - Пресвятото място. И тази шатра беше направена от бял висон - това е Перфектният човек. Когато светът се изправи срещу тази шатра, те виждат този Перфектен, съвършен човек, но когато я гледат отгоре, виждат язовската кожа - нещо, което е грозно. Това е нещо много учудващо. Бог каза на Мойсей: Мойсей, искам да покриеш цялата скиния с четири покривки, но бъди сигурен, че най-грозната - язовската кожа, да бъде най-отгоре. И Той му каза: Първо я покрий с бяло - Исус, Перфектният, Съвършеният Човек. След това - моравото - Исус Царят. След това - червеното - Исус Спасителят. И след това - язовската кожа - Исус, който стана грозен, деформиран, обезобразен на кръста. Когато светът погледне Исус, всичко, което те виждат е грозотията на кръста. Но когато влезете вътре, виждате съвършенството на Сина на Бог. Светът никога няма да Го види. Всичко, което те виждат отвън, е бялата ограда - Съвършения Човек Исус, но поглеждат и казват: Виж тази грозна покривка! Какво е това? И Бог каза на Мойсей: Мойсей, искам да измериш висона, искам да измериш моравото, искам да измериш червеното, но не искам да мериш язовската кожа.

Язовската кожа не трябваше да се мери. Тя беше навсякъде по цялото място. Но защо тя не трябваше да се мери? Защото кръстът не е измерим, що се отнася до повлияването Му на целия свят. С други думи Бог каза: Няма начин никой да бъде изоставен. Всеки е включен в кръста. Алелуя! И когато погледнете тази ограда, виждате шестдесет стълба. Колко? Шестдесет.

Защо точно шестдесет? Бог набляга дори на числата. Той е Бог на детайлите. Вземете си химикал и лист и нека да ви дам някои от значенията на числата. Числото три в Библията е числото на свидетелството. Номерът на Бог. Триединството на Бог. Също така е числото на свидетелството. Всеки път, когато Исус свидетелстваше, Той казваше: Святият Дух през Мен и Отец във Мен. Числото четири в Библията е числото на света. Четирите краища на света.

Числото пет - благодат, прощение. Всичко, свързано с пет, говори за благодатта на Бог - осигуряване, прощение, милост. Спомняте ли си в Лука 7:45 Исус разказа историята за един човек, който дължеше петстотин определена парична единица. Спомняте ли си също, че когато Той нахрани петте хиляди, Той ги постави на редици по петдесет човека - осигуряване. Пет кабинета на църквата - благодат. Това е числото на Божията благодат, Божието осигуряване, Божията милост, Божието прощение. Числото шест е числото на хората. Числото седем е перфектност, съвършенство, всичко е съвършено в седем. Нещо ме учудва в Християнски център Орландо. Всяка седма година се случва нещо уникално. Седем месеца ни трябваха, за да построим тази сграда. Бог посещава моя живот на 21-ви (три по седем). Роден съм на седми декември. Всичко е на седем с мен. Защо Бог го прави това? Не знам. Числото осем: нови начала. Всичко в осем е ново нещо. На седмия ден Той почина, но на осмия възкръсна. Адам започна да живее... Ной - на осмия ден... Числото десет. Пропускам девет. Не се притеснявайте. Ранното събрание бяха с мен и казаха: девет. Не, десет. Ако ранното събрание, по-ранната служба порасне още малко, ще трябва да построим бързо друга сграда, защото мястото беше претъпкано, както е сега. Знам какво се случва там. Благодатно е. Номер десет - отговорност. Отговорност! Числото единайсет - разрушение. Всичко в 11 се разрушава. Язовската кожа, която покриваше скинията, имаше 11 приспособления, с които се свързваше. Защо 11? Бог унищожи греха. Разрушение!

Сега, числото 40 е число на изпитание, на тест. Дванайсет е действие, администрация, вид действие. Числото 40 е изпит, тест. Петдесет е свобода. Кога стана Петдесятница? Петдесет дни след Възкресение! Числото 60 е човешката отговорност. И ако сте дошли при скинията, вие виждате 60 стълба. Исус стана човешката отговорност. Той взе човешка отговорност пред Бог.

Сега гледайте. Вижте всички! Ще бъдете благословени. Гледайте! Бог каза: “Мойсей, искам да изградиш тази ограда около скинията. Искам 60 стълба, което означава, че Исус взе върху Себе Си човешка отговорност. Искам всеки стълб да бъде със сребро - изкупление и мед - страдание. В Откровение виждаме краката Му като мед. И след това Той каза: Искам да сложиш едно въже от козина (пророкът, който стана грях) и да го свържеш със земята в другия край с един гвоздей, който също беше от мед, но нека да бъде само до половина забит в земята гвоздеят. Исая... Просто ти обърни там, Фред. Никой друг. Нека той да обърне. О, внимавайте, хора!

Някой на балкона се освобождава от алкохол, докато сега говоря. Усещам помазанието да се освобождава на това място. Една жена от дясната ми страна, имала е мигрена в продължение на десет години, Бог я изцелява в момента, докато говоря. Има един млад човек на балкона, който е наркоман. Разчупвам този демон. Ти си се опитвал с хероин през последните три-четири дена. Бог те освобождава. Има една жена, която Бог ще освободи до пет минути от депресия. Алелуя! О, Алелуя! Прочети това за мен, Фред. Исая 22:23 “И аз ще го закрепя като гвоздей на твърдо място...” Сега, когато юдеите се изправяха срещу скинията, те виждаха ограда - Исус Христос; виждаха стълбовете - Той е човешката отговорност; нетленното дърво - Съвършеният Човек; Той е Изкупителят в среброто; Той е Спасител в медта; Той е пророкът, който стана грехът на света в язовските кожи; Той умря, възкръсна... И Бог каза: “Нека гвоздеят да бъде наполовина само забит”, защото Той възкръсна от мъртвите. Цялото Евангелие е събрано във въжето, в стълба, в гвоздея и в кожата. Всичко е символ на Исус Христос!

И тогава те идваха от всички страни до скинията и виждаха портата. Тя беше в четири цвята: синьо, мораво, червено и бяло. И те казваха: Тази порта, каква е тя? Тя представяше Исус Христос - Човешкият Син, Синът на Бог, Царят на царете и Спасителят на света. Когато минаха през тази порта, тогава виждаха какво е вътре. Отвън тази порта Бог каза: “Аз искам тя да бъде пет лакътя.” Това е числото на съвършенството, на благодатта, на прощението. Те влизаха вътре и се изправяха срещу кръвта и срещу огъня. Първият ключ за помазанието на Бог е пълнотата на Исус Христос във вашия живот. Искате да познаете помазанието на Бог във вашия живот? По-добре да Го познавате като Цар, на Когото трябва да Му се покорявате; като Божия Син, на Който да се покланяте; като човек, който се идентифицира с вас и като Спасител на света, който взе вашите грехове. Чувате ли всичко това? И веднъж, когато Го познавате в тези четири неща: Той е моят Цар в Матей - аз Му се покорявам; Той е човекът в Марко - аз се идентифицирам с Него; Той е Спасителят в Лука - аз разчитам на Него за моите грехове - Той ги е премахнал; и Той е Синът на Бог в Йоан и аз Му се покланям. Алелуя! Казах Алелуя! Погледнете това! Вижте! Евангелията започва с покорство и завършва с поклонение. Аз Му се покорявам в Матей; идентифицирам се с Него в Марк; в Лука Той взема моите грехове и аз Го следвам; и аз Му се покланям в Йоан. Започва с покорство, завършва с поклонение. Той е Исус - Назарянинът!

Веднъж, когато минете този първи ключ... Веднъж попитаха Кетрин Кулман: “Защо хората се изцеляват в твоите събрания?” И тя каза: “Нека те да преживеят Исус и много лесно става от там нататък.” Толкова е просто! Преминавате през това и се изправяте срещу кръвта. И всеки път, когато намерите кръвта, ще намерите огъня. Бог каза на Мойсей: Огънят никога не трябва да спира да гори, на този жертвен олтар. Ден и нощ огънят гори, който поглъща жертва, след жертва, след жертва... Кръвта се пролива постоянно. Когато дойдем при Исус, кръвта трябва продължително да ни изчиства. Моментът, в който кръвта спре да ни очиства, е моментът, в който Святият Дух спира да помазва. Кръвта (Ефесяни 1:7) прощава. Тя също така (І Йоан 1:7) очиства. И кръвта (Римл. 5:9) оправдава. Опрощението се занимава с моето минало; очистването с моето настояще; и оправдаването се занимава с бъдещето ми! Чрез кръвта Бог се погрижи за миналото ми, кажете го, За моето настояще и за моето бъдеще. В прощението Той премахва греховете на миналото; в очистването очиства настоящето и в оправдаването Той се занимава с бъдещето. Нито един от вас не трябва да се чувства празен и осъден. Няма вече осъждение за тези, които са в Христос Исус. Вие трябва да се изправите срещу Бог и да кажете: “Отче, Татко, аз не съм грешник, аз съм светия!” Няма и едно послание, което да е писано към грешниците в Рим, грешниците в Коринт, не, те бяха светиите в Рим, светиите в Коринт, светиите в Ефес. Влезте в присъствието на Бог смело, не със страх. Дрехата на свещеника имаше звънчета долу, които бяха прикрепени за глезените. Защо звънчета? Защото, докато беше в Светая Светих, и те звънтяха, значеше, че той е жив, но когато спираха да звънят, значи е мъртъв, и те го изнасяха.

Ние не ходим с такива звънци, ние ходим с вик. Така че, никога няма да бъдем ударени от смърт, ще бъдем ударени от живот вътре. Някой да извика Алелуя! Ако вярващият само знаеше какво е за него под помазанието, той никога няма да живее без това. Тогава е третият ключ. Вие влизате и се изправяте срещу умивалника. Бог каза: “Мойсей, построй умивалник! И нека да бъде направен от огледалата на жените.” Огледалата на жените! В Изход 38:8 Той му каза да го направи от огледалата на жените, защото всеки път, когато се оглеждаш в Словото на Бог, ти виждаш себе си в Него. Прочети това, Фред: Изход 38:8 “Направи умивалника от мед и подложката му от мед, от огледалата на жените, които се събираха при вратата на шатъра...” Да, огледало. И Бог каза това на Мойсей: “Мойсей, внимавай, да не измерваш умивалника!” Защо? Словото на Бог не може да се измери! Няма ограничение за това, което Словото може да направи в твоя живот! Чувате ли това? Библията казва, че умивалникът беше пълен с вода. Тази вода е символ на Словото на Бог, което те очиства. Библията казва: Чрез измиването на водата на Словото (Ефесяни 5:26). Искате ли помазанието?

Познайте Исус в пълните Му кабинети. Знайте кръвта Му, която може да ви освободи от миналото, настоящето и бъдещето; и познайте Словото, което ще ви пази постоянно чисти.

Искам всички да издигнете ръцете си и просто да повярвате, че Бог ще ви помаже на това събрание по уникален начин. Алилуя! Алилуя! Нека да ви кажа първо нещо за помазанието.

Чуйте внимателно! Когато аз посещавах събранията на Кетрин Кулман, те обърнаха живота ми напълно. Но имаше един момент на едно събрание, където Бог вдъхна, освободи помазанието; и аз бях готов да Го хвана. И го направих. Хиляди хора също бяха на това събрание, но се върнаха така, както и отидоха. Аз напуснах това събрание с докосване върху моя живот, с ново помазание, което напълно обърна бъдещето ми. И хиляди хора се върнаха без никаква промяна. Дами и господа, има нещо относно Духа на Бог... Ще има времена, когато вие няма да го знаете, когато за една секунда това помазание може да ви удари изведнъж и ако вие не го хванете, може да го загубите завинаги. Чувате ли ме някой път да казвам: Направи го сега! Защото знам, че веднъж, когато премине помазанието, ако не го хванеш, то ще си замине.

Филип вървеше един ден и Святият Дух му каза: Отиди до тази колесница. Настигни я! И той тръгна към нея. Той побягна. Защо? Защото можеше да го пропусне! Исус ходеше по Галилейското езеро, ходеше по водата и учениците бяха в лодката. Изглеждаше, че Той искаше да ги подмине, и учениците извикаха. Помислиха, че е дух. И тогава откриха, че това е Исус. И когато Той влезе в лодката, тази лодка беше пренесена във въздуха и отиде директно на брега. Това е описано в Евангелието на Йоан (6:21). Сега, какво има в тази история? Вижте, Святият Дух, точно както Исус правеше това, Той ще премине покрай вас и ако вие не Го призовете, ако не Го потърсите, ако не Го докоснете, може и да Го изпуснете. Същото това преживяване може да не се върне години. Колко от вас схващат това, за което говоря? Илия и Елисей. Елисей, който беше с години с Илия, той го познаваше, и сега, когато помазанието щеше да падне от Илия към Елисей, Илия се опита да го обезкуражи и да му казва, да остане на едно място. Каза му: “Отиди си вкъщи!” Елисей му каза: “Както Господ е жив, аз не те оставям! В един от тези дни ще слезе помазанието и аз ще го хвана.” Така каза Елисей. Ако беше останал вкъщи, щеше да го пропусне. Слушате ли това? Така че, той каза на Илия: “Не те напускам в никакъв случай, защото може да бъде днес, утре, може да бъде другата година, но в един от тези дни неговото помазание ще бъде мое и аз няма да го пропусна, когато то дойде!” Така че, един ден те говореха и вървяха, и без никакво предупреждение огнените колесници дойдоха и Илия замина, но кожухът му падна върху Елисей. Той имаше двойно от помазанието на Илия. Колко искат двойно помазание?

Не пропускайте момента! Дами и господа, ще ви кажа нещо. Тази сутрин е моментът! Готови ли сте? На ранното събрание помазанието удари. Не знаех, че така ще стане. Нищо не се случваше. Аз просто поучавах, както правя сега и изведнъж, не ме питайте защо, аз дойдох до тази долна част, и изведнъж Бог удари цялото място. Святият Дух винаги идва изведнъж. Той не те подготвя. Той просто се показва и всеки трябва да бъде готов, когато се показва. Библията казва: “Бъдете готови в сезона и извън сезона”, защото всеки момент това нещо може да удари. Може да удари, преди да си вдъхнал следващия си дъх. Добре е, да бъдете готови, да хващате!

Ще кажете: “Защо се нуждаем от това?” Защото без помазанието ние сме мъртви. Без помазанието губим. Помазанието прави разликата в нашия живот. Така че, Бог ни дава... И Бог даде на Мойсей седем неща, които са жизнено важни за помазанието. Вие искате ли да бъдете помазани? Добре. Помазанието просто е присъствието на Бог във вашия живот. И, светии, молитвеният ви живот ще бъде повлиян; четенето на Библията ще бъде различно преживяване. Вече няма да четете. Вие ще бъдете вътре, ще бъдете част от тази книга. Тя ще стане част от вас. Ще четете Библията и ще чувствате това, което четете; ще виждате това, което четете. Не е само да четете с устата си, а умът ви да е заспал. Това ще е нещо, което ще ви хваща. Искате ли това? Чрез помазанието става. Ще се молите и молитвата ви ще бъде пълна, заредена, с истинска молитва! Искате ли това? Това е под помазанието. Това не е, когато се молите, и повтаряте една и съща молитва, и спите, докато се молите. Не! Ще има живот в нея! И Исус ще бъде толкова реален! Само ще казвате името Му и ще усещате присъствието Му. Ще се молите за храната и славата на Бог ще слиза, и няма да може да се храните. Ще ходите навсякъде и в секундата, в която отивате някъде, хората ще ви казват: “Човече, усещам присъствието на Господ!

Един ден един човек проповядвал в една църква, и докато той проповядвал, той не го осъзнавал, в една малка църквичка. Той не го осъзнавал, но нещо се случвало извън вратите на църквата. Силата на Бог била толкова уникална в това събрание, че хора са идвали отвън - тези, които вървели по улицата. Никой от тях не е знаел кой е вътре и какво прави вътре. Те просто са ходели отвън по улицата и нещо ги е хващало и ги е накарало да влязат в тази църква. Невярващи. И когато са влизали вътре, моментално са падали под силата - на лицата си, на земята. И той се чудел: “Какво става?!” Нощ след нощ това нещо се случвало, докато трябвало вече да се събират в най-голямата зала в града. Той не е правел никаква реклама. Не е имало никакво издигане, нито специални реклами. Не и по начина, по който ги имаме сега. Говорим за много отдавна. Те са нямали начините, които сега имаме - да издигнем и да рекламираме едно събрание. Но хората са били привличани на събранието - хиляди хора от улицата. Най-голямото съживление ударило някога Чикаго. Човекът се казвал Дуайт Муди. Помазанието е било толкова велико върху него, че докато е проповядвал, хората са били привличани от улицата, за да влязат в залата.

Това е помазанието! Мария Удуърд Етер, една скъпа жена, която е проповядвала с огън, проповядвала един ден, когато изведнъж, на половината на събранието й, хората започнали да падат от седалките си и докато падали, те били под такова тежко обвинение, такова тежко обвинение! Грешниците влизали вътре, и тя започвала да проповядва, и те започвали да падат от седалките си - под силата и обвинението на Святия Дух, и изповядвали греховете си пред Бог.

Един ден Бог направил нещо учудващо. Мария Етер проповядвала и както сочела с пръст към хората, изведнъж тя замръзнала. Имам предвид... Можете да прочетете това в книгата й. Тя замръзнала на едно място като статуя и не се задвижила 24 часа. Устните й, очите й - всичко останало точно по начина, по който замръзнала. Останала по този начин 24 часа!

Хиляди хора дошли да гледат този замръзнал евангелизатор. На следващата вечер хората продължавали да идвали, и влизали, да я гледат. И на следващата вечер те всички дошли и започнали да чакат, за да видят какво ще се случи. Седнали на седалките си. Започнала музиката. Събранието започнало, а тя си стояла все така там - замръзнала. И изведнъж тя се върнала отново в тялото си и просто продължила от там, от където завършила миналата вечер, като не е знаела, че е била замръзнала за 24 часа. И тя се чудела защо всички я гледат толкова интересно, докато по-късно открила, че тя е била замръзнала за 24 часа. Това е помазанието!Ейми Семпъл Макферсън проповядвала един ден в Лондон, Онтарио, чел съм историята й. Нямало тълпи тогава. Нищо не се случвало. Всичко било мъртво. Нищо не правела. Никой не правел нищо. Никой не се спасявал. Святият Дух я ударил изведнъж. Тя е била много дива жена. Святият Дух я ударил изведнъж и тя побягнала. Просто станала и побягнала през вратата. Все едно да проповядвам сега, нищо да не се случва, и изведнъж просто хуквам да бягам и излизам извън сградата. Ейми хукнала да бяга, крещейки: “Последвайте ме!” И те всички я последвали извън сградата. Никой не знаел какво това лудо момиче върши. Тя хванала един стол по пътя, когато излизала от сградата... Сега, до това време сградата била вече празна. Там имало и без това съвсем малка тълпа, в тази огромна сграда... И те я гледат. И тя изведнъж хуква да бяга, и им казва: “Следвайте ме!” И по времето, докато излезе, си взела един стол, и отишла директно в центъра на Лондон, Онтарио. И тогава сложила стола, качила се на него и си вдигнала ръцете.

Не е казала нито една дума, но помазанието е било толкова силно върху нея, че хората си помислили, че тя си е изгубила ума. Тя просто седяла по този начин - с вдигнати ръце. След един час още била така. Два часа - отново е така. Минали три часа и тя продължавала да е така. Не си свалила ръцете. До тогава шест до седем хиляди човека се били събрали, да погледнат тази “ненормална” жена. Сградата обаче събирала само хиляда. Тя имаше шест хиляди тогава, да я гледат. Четири часа и все още била така. Изведнъж тя изригнала отново: “Следвайте ме!” И хукнала да бяга отново към сградата. Те всички я последвали. И тя казала: “Заключете вратите!” И те заключили вратите. И съживление ударило този град и родило много от църквите, които все още съществуват сега. Много хора са били спасени в този поход. Повече са били спасени, отколкото навсякъде другаде. Какво кара една жена да побегне и да издигне ръцете си на стол така, в центъра на града за четири часа? Това е помазанието! Не бъдете изненадани един ден, ако аз направя нещо точно толкова ненормално и диво. Кажете Алелуя!

Мисля си за друга личност, която много от вас изобщо не знаят. Аз познавах този човек лично, една жена, която се наричаше Вайт - мощен евангелизатор в Индия. Тя се молеше. Тя ми го каза това. Все още е жива. Каза ми това самата тя. Тя каза: “Аз се молех в стаята си, Индия, в Калкута, когато изведнъж, поисках да отида до прозореца, да подишам малко чист въздух.” Отворила прозореца и точно под нея имало супермаркет. Хората купували и продавали там. Индийци. И изведнъж, когато тя отворила прозореца и погледнала надолу, като не знаела нищо, нищо не се случвало. Тя просто дишала. Славата на Бог била толкова тежка върху нея, че хората погледнали нагоре, към нея, и започнали да крещят. Тя не знаела какво се случва. Помислила си, че някой или над нея, или отстрани на сградата, се опитва да я нападне. Така че, тя каза, че погледнала нагоре, настрани, назад, и се чудела защо тези хора викали така, когато изведнъж този човек казал: “Това е служителят на Бог!” И демони започнали да крещят навсякъде. И тя осъзнала, че те викат, поради нея. И Святият Дух я ударил, и тя казала: “Излез!” И демоните започнали да хвърчат наляво и надясно от хората. И тя казала: “Те започнаха да падат на пода, на супермаркета.” И демони започнали да викат. И едно от най-великите съживления ударило Калкута, Индия. Какво е това? Помазанието! Хванало я е точно на прозореца...

Колко от вас биха искали така да ви хване помазанието? Библията казва в Изход 25 глава. Бог каза на Мойсей: “Построй Ми една скиния, шатра...” Дами и господа, тази шатра имаше порта и тази порта е символ на Исус Христос. Тя имаше четири цвята. Усещам помазанието да ме удря точно сега, така че внимавайте и слушайте. Искам да вдигнете ръце и да кажете: “Господи, докато той говори, нека и аз да Го имам!” Алелуя! Хора, казвам ви, аз чувствам това. Чувствам, че демоните ще бъдат раздвижени, докато проповядвам тази сутрин. И когато те се раздвижат, просто ги освободете, изкарайте ги от вас и не ги извиквайте отново! Ако почувствате, че нещо излиза от вас, докато говоря, просто го освободете. Помазанието унищожава хомота. Амин.

Тази порта представлява Исус Христос. Бог каза на Мойсей: “Мойсей, направи портата от тези четири цвята - мораво, бяло, червено и синьо. Всичко това е символ на Исус и Неговите четири кабинета. В моравото Той е Цар; в бялото Той е човекът; в червеното е Спасителят и в синьото Той е Божият Син. Това са и четирите Евангелия. Учудващото е, че когато Бог даде на Мойсей детайлите на шатрата, Той също така му даде и откровение за това, кой е Исус, защото в Евангелията ние виждаме Исус: като Цар в Матей. Матей каза: Той е Царят на юдеите. В Марк Той е човекът - Човешкият Син. В Лука е Спасителят и в Йоан Той е Божият Син. Ако вие не познавате Исус Христос като Царя, на Който да се подчинявате; като човек, с който може да се отъждествите; като Спасител, Когото да следвате и като Божия Син, на който да се покланяте, никога няма да имате помазанието. Първият ключ към Божието помазание е Неговият Син.

Един ден Кетрин Кулман, няма да забравя никога това, никога няма да го забравя, докато съм жив. Аз я гледах. Тя беше в Питсбърг, Пенсилвания. Някои от вас са от Питсбърг. Знаете за какво говоря. Тя имаше едно от събранията си и имаше една жена. Вие мисля, че видяхте същата сила, понеже бяхте на същото събрание. Кетрин Кулман излезе на платформата и тя каза по сладкия си начин: “Кой ме е чакал най-много от вас?” И един човек с жена си станаха, които са я чакали три дни до вратата отвън. Три дни! Така че, тя каза: “Излезте тук!” И човекът започна да излиза. Бог ми е свидетел. Това е точно, което се случи. Гледайте! И той тръгна и се биеше, за да може да се качи горе, на платформата. Имам предвид, че не можеше да се изкачи. Вятър духаше срещу него. Никой не можеше да го види, обаче дрехите му хвърчаха във всички посоки. Виждахме якето му как се вдига от този вятър, и не знаехме защо. И той се бореше, и се бореше, но не можеше да се приближи до платформата. Сега, момчетата дойдоха да му помагат, но не можеха да го избутат дори и те - разпоредителите. Жената е там. Нейната пола - на съпругата на този човек, също се вдигаше точно както, когато силен вятър духа срещу вас. Понякога сте били в буря и знаете как ходите. Главата ви е напред, насочена надолу, и гърбът ви е изправен, и се опитвате да пробиете в това нещо. Ето как правеше този човек. Цялото място направи: “И-и!” Аз спрях да дишам! Бях на балкона от лявата страна и гледах. Погледнах към човека от лявата ми страна и казах: “Джим, гледай! Гледай!” И сълзи дойдоха в нашите очи, когато гледахме този човек, как се бори, и се бори, за да се качи на платформата. И сега тези хора, трима - четирима човека започнаха да го дърпат и спомням си, единият разпоредител застана до него, отзад и започна да го бута напред, и силата на Бог ги събаряше всички - по гръб. Най-накрая те успяха да се хванат за парапета на стълбите, но човекът дори и с това не можеше да стигне до нея. Това е помазанието! И по сладкия си начин Кетрин каза: “О, Бог е тук!” Цялото място вече го знаеше и без това. Тази жена каза: “Бог е тук.” А вие вече само можехте да кажете: “А-а... И-и...” Веднъж Кетрин Кулман беше в Лас Вегас, Невада и няколко проститутки стояха там. И те видяха силата на Бог и когато Кетрин каза: “Колко искат сигурността на спасението?”, тези проститутки не просто вървяха към олтара, а бягаха.

Това е помазанието! Искате ли го?

Вторият ключ към това помазание в живота е жертвеният олтар. Веднъж, когато минете през портата, която представлява Исус в пълнотата Му, и славата Му, представен като Царя, на който се покланям; като човека, с когото се идентифицирам; като Спасителя, когото следвам и Божия Син, на който се покланям, тогава преминавате през това и идвате до кръвта - жертвения олтар, където жертвата се принасяше всеки ден. Никога няма да познаете помазанието; никога няма да го хванете; никога няма да имате и шанс дори, докато не сте измити в кръвта на Агнето. И кръвта трябва да бъде изповядвана и прилагана всеки ден. От три-четири хиляди човека може би аз бях единственият, който го хвана тази сутрин. Ще кажеш: “Защо?” Аз го желаех повече от живота! Бях толкова фанатичен, що се отнася до кръвта... Аз винаги съм я прилагал. Прилагам кръвта на стените си, навсякъде. Трябва да видите дома ми. Ходя насам-натам и полагам ръце на прозорците, на вратите, на всичко. Ще кажеш: “Защо го правиш това?” Защото ако прилагаш кръвта чрез вяра, никой демон не може да влезе там! И аз съм виждал тази кръв да работи.

Проповедници, чуйте ме! Абсолютно никога не пренебрегвайте кръвта, защото играете с душата си. Ще чувате демони да крещят от хора. Виждал съм хора, които са били нокаутирани от демони. Имам предвид нокаутирани физически, когато са излизали от някой друг. Демонът излиза от някого, и удря този човек, и го нокаутира. Кръвта ще пази тези демони далеч от вас! Чувате ли ме? Никога не пренебрегвайте кръвта! Пренебрегнете ли я, сте в буквална опасност.

Римляни 3:25 казва, че ние трябва да декларираме това, което кръвта е направила за нас; да декларираме чрез вяра, че кръвта е за наше умилостивение. Прилагайте тази кръв във вашия живот всеки ден! Не смейте да напускате деня си, без да прилагате кръвта върху вашия живот. Не смейте да не прилагате кръвта върху вашата кола. Не смейте да бъдете никъде, без кръвта върху вас. Има демони навсякъде, които се опитват да разкъсат всеки християнин, когото могат да хванат, който не е покрит с кръвта на Агнето. Прилагайте кръвта! Ще кажеш: “Как да го направя? Ще изглеждам много глупаво...” Ти може да изглеждаш много глупаво, но прилагай кръвта! Ще кажеш: “Какво?! Искаш да кажеш, че няма да отида до Небето, ако не прилагам кръвта?!” Вижте, този, който не е приложил кръвта, той стъпва отново на кръста на Исус, то е като да казва: “Аз не вярвам в нея... Не вярвам, че има някаква сила в нея...” Ако игнорирате по този начин кръвта, вие игнорирате Този, който я е пролял. Ако казвате: “Кръвта не е важна”, то е като да казвате, че това, което Той е направил, не е нещо много важно.

Кръвта е толкова важна! Приложете я! Краката Му, ръцете Му, главата Му и страната Му кървяха. Ако това не е толкова важно, как може Той да я има тогава в Небето тази кръв?! Как може да е още там? Как може Той да влезе с нея на Пресвятото място на Небето, ако не е важна? Ако кръвта е толкова не важна, как може Захария 13 глава да каже, че има фонтан точно сега, изпълнен с кръв. Ще кажеш: “Това е в Стария Завет.” О, спри с това! Старият Завет е Словото на Живия Бог. Новият Завет е Словото на Живия Бог. Не разкъсвайте тази Библия, да казвате: “Това принадлежи на този, това принадлежи на онзи.” Ти какво? Глупак ли си или какво?

Ако Бог се променя и променя ума Си върху един стих дори, Той ще промени и ума Си за теб. Той каза: “Аз Съм Господ! Аз не се променям!” Това, което е казал в Битие, ще трае вечно!

Бог каза: “Небето и земята ще преминат, но Моето Слово няма да премине!” Той каза: “Нито една йота, нито една точка, запетайка няма да премине от Закона!” Той каза: “Небето и земята могат да преминат, но нито една от тези йоти няма да премине. Нито една йота!” “...Старият Завет?! “Не смей да казваш това по този начин. Ще кажеш: “Ама, това е Старият Завет.” Значи казваш, че Бог си е променил ума?! Бог не променя ума Си! Старият Завет се изпълнява в Христос. Исус Самият каза на юдеите: “Аз не дойдох, да унищожа Закона, Аз дойдох да го изпълня! Аз дойдох да живея Закона!” Така че, спрете с това!

Ако изкарате кръвта вън, изкарвате Този, който я е пролял навън. Декларирайте кръвта!

Мисля, че точно сега трябва да вдигнете ръцете си и да вземете още един душ с кръвта на Исус Христос. Измийте себе си! Очистете се с кръвта на Исус! Ако ние изповядваме греховете си, Той е праведен и верен, да ни прости и да ни очисти от всяка неправда.

И, светии, преди първосвещеникът да можеше да влезе в Пресвятото място, той имаше кръвта на телци и козли. И Евреи ни казва, че ако тази кръв на телци и козли може да изчисти нечистия, колко повече кръвта на Исус Христос ще очисти вас?! Ако кръвта на телци и козли, на животни, може да изчисти нечистия, колко повече кръвта на Христос, който чрез Святия Дух принесе Себе Си на Бог, ще очисти вашата съвест от мъртви дела, за да служите на Живия Бог! Ето какво се казва в Евреи! Когато един писател написа това, той извика: “Има сила, мощна сила в кръвта на Агнето!” Аз все още си спомням сатаниста-първосвещеник, който дойде една събота при мен. Всички си спомняте това, аз ви го разказах. И той ми каза, че дяволът му казал: “Искам да убия Бени Хин.” Той е бил висш сатанист в сатанинската църква. И му казал: “Искам да убия Бени Хин, но не мога да го докосна - той продължава да прилага кръвта в своя живот.” Този човек ми каза това, като стоеше точно на това място тук. Аз му казах: “Върни се и кажи това и на хората ми - това, което ми каза току що!” Той се върна и колко от вас си спомнят това, което той каза този ден? Ако няма сила в кръвта, как може дяволът да не ни докосва - и мен, и вас?!

Жена ми и аз преживяхме самолетна катастрофа през 1983 година и този самолет беше напълно унищожен. Човекът, който го продаде - този, който пилотираше, беше купил самолета от един друг човек - Мел Лайънс. И той каза: “Този самолет не трябваше да катастрофира така.” Вие бяхте тук, когато той ми го каза. Защо катастрофирахме? Не знам. Нямаше му нищо на самолета. Но си спомням, че една година преди това, когато стоях на гроба на баща ми, и те спускаха ковчега. Знаете как го поставят в този гроб или каквото е там, и чух дяволът да ми казва: “До една година ще те убия.“ Аз отговорих моментално. На глас - направих го на глас. Хората ме чуха. Казах: “Не, няма да успееш!” И хората си помислиха: “Този добре ли е? Говори на себе си.” Когато дяволът ми проговори, усетих студени тръпки по мен. Една година по-късно аз съм на този самолет и на него му свърши горивото във въздуха. На 3000 метра над земята, в един часа сутринта. Не можете да видите нищо. Святият Дух ми проговори. Жена ми беше до мен. Тя хвана ръката ми, и започна да се моли, и впи маникюрите си в мен. Беше толкова нервна! Святият Дух ми каза: “Приложи кръвта! Точно сега!” И аз приложих кръвта. Казах на глас: “Кръвта на Исус Христос е върху този самолет!” Това нещо удари дървото. Аз все още се чудя защо този самолет не продължи още малко по-нататък. Това беше единственото място на тази поляна, където имаше дърво. Ако беше преминал това дърво, самолетът щеше да се удари в електрически кабели и щеше да избухне на място, но той удари дървото преди това и се завъртя на гумите си, и се преобърна няколко пъти, напълно унищожен. И Бог ми е Свидетел, вратата до мен се отвори сама - предната врата. Тя беше направо откъсната от самолета. Моят колан, който беше на мен, го нямаше. Аз се оказах изведнъж срещу вратата. Измъкнах се, без да ми беше станало абсолютно нищо! Има сила в кръвта на Агнето! Алелуя! Вдигнете си ръцете и Му благодарете! Има сила! Има сила в кръвта на Агнето! Не смейте да я пренебрегвате!

И след това свещеникът се изправяше срещу това, което се нарича умивалник, в който имаше вода - чиста, славна вода, представляваща Словото на Живия Бог. И Бог каза на Мойсей: Кажи на тези свещеници, Изход 30:20-21, не обръщайте там. И Бог му каза: Кажи на Аарон, кажи на свещениците, че ако те не се умият във водата, ще умрат. Ако не сме изчистили живота си със Словото, можем да умрем. Ако пренебрегнете Словото, ще умрете духовно. Ако пренебрегнете Словото, ще има смърт във вашия духовен човек, в ходенето ви с Бог. Няма нищо по-лошо от мъртъв петдесятен. Може да видите мъртъв баптист, мъртъв методист, католик, но няма нищо по-лошо от мъртъв харизматичен човек. Ще кажеш: “Защо?” Най-лошата смърт е, когато умреш и си мислиш, че все още си жив. Това е смърт! Поне някои хора си признават, че са мъртви. Но човекът, който казва: “Аз съм жив”, а е мъртъв - това е най-лошият вид смърт, който аз познавам. Представете си да говорите на езици, без живот. Да минавате през това нещо и няма живот; да имате форма на благочестие, но няма живот; да вдигате ръцете си, но те са мръсни; да се молите, но извършвате грях всеки път, когато се молите. Знаете ли какво казва Божието Слово? Казва, че ако се молите с мръсно сърце, прибавяте грях на грях. Бог няма да ви приеме. Няма да слуша тази молитва. Само праведният ще извика и Господ ще го чуе!

Библията казва, чуйте това: Бог се ядосва със злия всеки ден. Това Слово трябва да ви изчисти, да ви умие. Йов 23:12 казва: Аз желаех Словото Ти повече от собствената си храна. Нуждая се от думите на устата Ти повече от нужната за мен храна. Притчи казва, че този, който презира Словото, ще бъде погълнат. Еклисиаст 8:5 казва, че ако ти обичаш Словото, няма да усещаш никакво зло. Колко искат да не видят никакво зло в живота си? Еклисиаст 8:5 казва, че ако обичате Словото, ако Го обичате, и търсите, и пазите, няма да видите зло. В Псалм 119:65 се казва, че голям мир имат тези, които пазят Словото, и нищо няма да ги съблазни. Нищо! Нищо!

Святият Дух не може да използва това, което вие не Му давате. Ако искате Той да ви благослови, дайте Му Словото, с което да ви благослови. Ако вие изпълните живота си със Словото, Той има нещо вътре във вас, което може да използва, за да ви благослови. Святият Дух не ви благославя с нещата от космоса, Той ви благославя само с това, което е вътре във вас. Вие сте тези, които трябва да имате това, което се изисква, което Святият Дух може да използва. И дяволът не може да ви атакува, освен ако вие не му дадете оръжията. Ще трябва да го кажа отново това. Ако вие сте празни от Слово, сте пълни със света. Ако сте празни от Бог, сте пълни с дявола. Никога не сте празни напълно, нищо да няма. Или сте пълни с едното нещо, или с другото. Ако сте празни от Словото на Бог, ако Словото на Бог не е във вас, в ума ви, тогава всяка зла мисъл ще е в ума ви и тази глупава кутия, която я гледате по цял ден, това ви привлича.

Библията казва: На този, на който се покланяте, на този, на когото се подчинявате, на него ще бъдете слуги. Вижте сега, колко болно нещо може да бъде това за Святия Дух. Той идва да види: Дали има нещо в него, което да мога, да използвам? Словото там ли е? Дали има някакво Слово вътре? Не може да намери Слово вътре, така че Той е безпомощен, не може да ви докосне. Вие викате: “Докосни ме! Докосни ме! Докосни ме!” И Той казва: Искам! Искам! Искам! Но няма нищо в теб, което да мога да използвам, с което да те докосна. И дяволът идва и казва: О, гледай какво имам! Той гледа мръсни филми. Той слуша рок музика. Той слуша света. Ще го убия с тези неща. Всичко, с което дяволът ви атакува, вие сте му го дали преди това! Обезоръжете го сега, като обновите духа на ума си. Така че, когато той дойде, всичко, което ще чуе, ще бъде: Писано е! Писано е! Писано е! Когато той ви чуе със Словото, той просто си взема оръжията и изчезва. Някой да извика на Бог Алелуя! Словото! Кажете: Словото! Вземете това Слово! Павел извика: Нека Словото на Христос да обитава във вас богато! Не бъдете мързеливи, но усърдни, да служите на Бог. Алелуя! Тогава минавате през този умивалник, и се изправяте пред Святото място. Влизате вътре и първото нещо, което ви удря, е светилникът.

Това е откровението! Чуйте! Ако Словото е вътре във вас, ще ходите в откровение. Бог ще ви говори. Ще четете Библията и няма да се нуждаете от Матю Хенри, за да ви обяснява книгата Матей. Нуждаете се от Святия Дух - Той ще ви обясни. Вие ще викате, ще се смеете, ще плачете, ще пишете бележки, и ще Му кажете: Святи Душе, забави малко! По-бавно, че не мога да насмогна. Тази Библия е пълна с бележки от Небето. Матю Хенри не е в моята Библия. Аз го обичам този човек. Разберете ме правилно! Но той не е вътре. Няма нищо от него вътре...

Снощи аз четях. Просто си четях в леглото на жена ми. Не изучавах нищо. Просто се наслаждавах на Словото и четях. Сюзан лежеше, и тя си беше взела една малка книжка, и аз й казах: Остави тази книжка, за да ти почета малко Словото. Добре. Така че, аз четях Марк. И стигнах до последния стих на една глава, където се казва, че колкото Го докоснаха, бяха направени съвършено цели. И така, Святият Дух ме спря и ми каза: Прочети го отново! И аз казах: Сюзан, усещам, че трябва да прочета това отново. И аз прочетох: И колкото Го докоснаха. И докато четях това: Колкото Го докоснаха, Святият Дух ми проговори. Точно така ми каза: Вие ще Го докоснете и тогава ще бъдете направени съвършено цели. И аз видях нещо. В Стария Завет те Го докосваха с ръцете си, но ние Го докосваме с поклонението си. Ако ние Го задвижим с нашата любов, ако Го задвижим с нашата молитва и вяра, Бог ще ни докосне и ние ще бъдем направени съвършено цели. Колкото Го докоснаха, те бяха направени съвършено цели. Бях толкова благословен! Казах: Скъпа, мислех, че това се прилага само за юдеите. Колкото Го докоснаха тогава. Но виждам, че ако ние сега Го докоснем, Той ще ни направи съвършено цели. Вдигнете си ръцете и Го докоснете. Кажете Му, че Го обичате. Той ще ви направи цели. Колкото Го докоснаха, бяха направени цели. Ние се протягаме и Го докосваме. Нашето желание е да Те докоснем, Господарю. Нашето желание е да Те докоснем, Господи.

И веднъж, когато преминат светилника, който говори за откровението, чрез Духа, тогава те поглеждат и виждат от другата страна една маса с дванайсет хляба. Колко искат Бог да ви говори всеки един ден? Кажете Амин. Погледнете ме. Веднъж, когато Той ви проговори, веднъж, когато има откровение... Спомням си един човек преди много години, ми каза: “Бени, денят, в който ти спреш да получаваш откровение, е денят, когато си умрял.” Когато идват откровения, преживявате светилника. И тогава поглеждате и виждате масата с присъствените хлябове - с тамян по тях. Като го помиришете, мирише толкова уникално, но ако го вкусите, е много горчив. И учудващо е, но Бог им каза на свещениците да поръсват хлябовете с тамян.

Исус каза, че винаги гонения ще дойдат при тези, които обичат Словото. В Марк Той каза, в Лука, в Матей и също в Йоан, във всичките Евангелия практически, същата история, Той каза, че гоненията ще дойдат, поради Словото. И Той говореше за Сеяча, който отиде да сее, и каза, че някои паднаха на места, където птиците ги изядоха. Други пък паднаха на земя, където нямаше дълбочина, удариха в канара, нямаше живот и това семе не можеше да покълне хубаво. Някои паднаха между тръни и тръните изядоха живота от тези земя, задушиха ги. Но някои паднаха на добра земя. Учениците казаха: Господи, обясни ни тази притча. И Исус каза: Тези, които паднаха на местата, където нямаше почва, демоните дойдоха и ги изядоха - птиците. Тези, които паднаха там, където нямаше почва - това са тези, които поради гонението не можеха да се справят. Той каза: Гонението винаги ще следва Словото. Тези, за които Словото падна на тръни, грижите за този свят Го заглушиха. Но тези, при които падна на добра почва, дадоха трийсет, шейсет и стократна жътва. Гонения винаги ще идват. Веднъж, когато кажете: Бог ми проговори, те ще кажат: Този не е добре. Загубил си е ума. Луд е. Но Петър каза: Когато те ви се подиграват заради Правдата, радвайте се, защото Духът на Славата е върху вас! Някой да извика Алелуя!

И тогава поглеждате напред, и виждате една маса с тамян, който се издига пред Бог и дим изпълва цялото това място, така че свещениците не могат да видят накъде отиват. И Бог каза на Мойсей: Използвай само определен вид тамян. Ако приложиш неправилния, можеш да бъдеш убит, както хората, които покадиха пред Бог чужд огън. И този тамян, който те трябваше да използват, се намира само в някои части на Арабия и в долните части на Мъртво море. И се чудите как го е взел, дали се е гмуркал там или... Не, вярвам, че те са го събирали, когато са минавали покрай морето, когато Бог го раздели за тях. Арабите днес все още използват този тамян; той е твърд като канара. Те го вземат, разпръсват го на прах и го горят, и когато го горят, всеки скорпион и всяка змия изчезват. Представете си, днес в естествения свят змиите не могат да стоят на мястото, където се гори този тамян. Вашето поклонение днес ще изгони всеки демон. Учудващо е, че го използват дори за лекарство. Пият го, след като го смесят с вода. Поклонението винаги ще изцели тялото ви. И тогава, преди да влезе в Пресвятото място, той отваря завесата, веднъж в годината. И тогава димът минава пред него. Винаги поклонението те предшества. И когато този дим влезе в пресвятото място, можете да влезете в присъствието на Бог.

Така че, първи ключ за помазанието Му е Неговата Личност. Вторият ключ е Неговата кръв. Третият ключ е Неговото Слово. Четвъртият ключ е откровението. Петият - гоненията. Шестият ключ е поклонението. И седмо, те влизат вътре и влизаха със страх тогава. Но Павел казва: Влезте смело, с дръзновение в Святото място! Седмият ключ е дързост, смелост.

Вдигнете си ръцете високо! Святият Дух е тук.
* * *

Официален сайт на служение Бени Хин: http://www.bennyhinn.org.
Проповедите се разпространяват безплатно отпечатани и в mp3-формат.
За поръчка: grace@evrocom.net, Стефка Стойчева, Пловдив 4006, п. к. 11.

Електронно ги има на адреси: http://pavelcho.narod.ru/bennyhinn.html и: http://www.gracebg.org/.
Господи, молим Те, издигни помазани служители и в България, воини на поста и молитва, хора по Твоето сърце, пастири, мисионери, евангелизатори! Промени ни, Татко! Започни от мен и започни от днес. Научи ни да обичаме молитвата, Словото, Теб, Твоите хора и... враговете си.


Хващане на помазанието”, Бени Хин Разпространява се безплатно.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница