І – инсталация на пакетиДата25.07.2016
Размер26.46 Kb.
#6673

І – инсталация на пакети


Sources:

Deb http://ftp.bg.debian.org/debian sarge main contrib non-free

Deb http://ftp.bg.debian.org/debian-non-US sarge/non-US main contrib non-free

Deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free

Пакети:

(bzip2, less, mc , ssh, squid , bind9)


ІІ - вътрешната LAN е на статичен адрес, външното – по подразбиране е на статичен и има зададен адрес. Ако е нужен динамичев, в

/etc/network/interfaces

iface eth0 inet static  iface eth0 inet dhcp

ІІІ - трябва да се разреши пакети от едната платка да

заминават към другата (нарича се ip_forwarding). прави се в /etc/network/options.

ip_forward=no  ip_forward=yes.


ІV – конфигуриране на bind (нейм сървър)

/etc/hosts

(тук си описваш самия сървър и хостовете из вътрешната мрежа. Другите хостове не са жизнено нужни, ама сървърът е важен.)

/etc/resolv.conf

"nameserver xxx.xxx.xxx.xxx"

( където, както се сещаш, ххх-овете са IP)

V – Конфигуриране на прокси (squid)

Преписва се от файл

Редактира се адреса на вътрешния интерфейс

Редактира се размера на кеша, който е за проски


VІ – за самба сървър

Точат се и се инсталират три пакета:

Samba , smbclient , smbfs

След това се прави директория test (примерно…) в /mnt

mkdir /mnt/test

mount -t smbfs -O username=stormspell,password=mypass //192.168.1.3/downloads /mnt/test


За Самба клиент:

Монтиране на Уиндоус директория:

Създават се директория за монтиране на Win Share – [winshare]

Създавам директория за архив – [archive]


Ето един нелош скрипт, има нужда от доусъвършенстване
#!/bin/bash

mount -t smbfs -o username=niakoisi,guest //192.168.0.3/downloads /mnt/winshare

tar -c /mnt/winshare/* > /home/archive/$(date +%m%d).tar

umount /mnt/winshare

това нещо се записва като изпълним файл в /etc/cron.daily или някоя от другите папки

в файла /etc/crontab

се задават необходимото време за изпълниее

VІІ – Праване на суап файл  1. създаване на файл

dd if=/dev/zero of=/SWAP bs=1048576 count=192

(ако машината е само с 32МБ рам)

после:

mkswap /SWAPswapon /SWAP
в /etc/fstab:

/SWAP swap swap none 0 0

VІІІ - Смяна на външен IP адрес  1. /etc/network/interfaces

  2. /etc/resolv.conf

  3. /etc/squid/squid.conf

  4. /etc/hosts

  5. /root/fw.sh - NETWORK_RSVD_LOCAL=192.168.10.0/24 – при нужда се променя на съответната вътрешна мрежа (или се избира някой от другите готови NETWORK_RSVD диапазони над него).

При смяна на външен адрес, се прави преинициализиране на файъруола:

/etc/init.d/iptables clear

/root/fw.sh

/etc/init.d/iptables save active

(при това последното се следи дали няма да каже за липсваща директория /var/lib/iptables, и ако да, се прави такава)


След промяна в кой да е файл с адреси, се престартира Squid:

/etc/init.d/squid restart


След промяна в /etc/network/interfaces машината се престартира, или интерфейсите се свалят (ifdown eth?), и след това се вдигат (ifup eth?)
При ново инсталиране на Debian файла /etc/init.d/iptables може да го няма. В такъв случай се търси в /usr/share/doc/iptables/examples/oldinitdscript.gz, разархивира се (gzip –d < oldinitdscript.gz > iptables, копира се в /etc/init.d, и се казва chmod a+x iptables, за да се направи изпълним (или се се сетват пермишъните през mc – file\cHmod :-)
След това се прави директория mkdir /var/lib/iptables

На файла iptables се прави SimLink /rc2.d и /rc5.d – натиска се crtl+x и s . В името на сим линка се добавя S (start) и 13 – за да застане на нужното място

Създаване на юзер от дадена група

useradd -g users -m temenujka
създаване на самба юзер

smbpasswd -a verji

за смяна на група

chown .users verji ; chown .users temenujka

триене на юзър

userdel username

Инсталация на принтери

Пакета който работи и със самба е cupsys

Синтаксис за секюър копи

scp stormspell@83.148.77.210:fw.sh fw.sh
/usr/share/doc/mysql-server-4.1/README.Debian for more information.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница