І. Извори: Абӯ Юсуф Як̣ӯб ибн Исх̣āк̣ ал-КиндūДата19.01.2018
Размер11.39 Kb.
СЪДЪРЖАНИЕ

І. Извори:

  1. Абӯ Юсуф Як̣ӯб ибн Исх̣āк̣ ал-Киндū (805-873), За първата философия.

  2. Мариана Малинова, Ал-Киндū: За религията и философията

ІІ. Изтокът – език и литература

  1. Гергана Русева, Панини за личните местоимения в санскрит

  2. Виктор Тодоров, Словообразувателни и граматически функции на фонемния квантитет в семитските езици

ІІІ. Библиотеката

  1. Анка Стоилова, За теонимите и арабските антропоними в издание билингва на Псалтира от 1614

ІV. Изтокът – култура и религия

  1. Любомир Бончев, Lan yuflaḥa qawmun tamliku-hum ’imra’atun – жената и политиката в ранната мюсюлманска юриспруденция

  2. Надежда Сярова, Робите на падишаха. Робската институция в Османската империя през 16 век през погледа на европейските християни

V. Съвременните лица на исляма

  1. Бърнард Луис, Свобода и справедливост в модерния Близък изток

VІ.Ориенталия представя:

  1. Анри Корбен, Из „Скрития Имам” – биографичен POST-SCRIPTUM на един философски разговор

  2. Велин Белев, Анри Корбен – скрития имам на западната философияCONTENT

І.Sources

1. Abū Yūsuf Yaʿqūb ibn Isḥāq al-Kindī (805-873), Excerpts from: Fī al-Falsafa al-Ūlā .

2. Mariana Malinova, Al- Kindī : On Religion and Philosophy.

ІІ. The Orient – Language and Literature

1. Gergana Ruseva, Panini on Sanskrit personal pronouns

2. Victor Todorov, Functions of phoneme length in inflection and derivation in Semitic languages

ІІІ. The Library

1. Anka Stoilova, On Theonyms and Latinized Arabic Anthroponyms in Bilingual Book of Psalms Printed in 1613ІV. The ORIENT – Culture and Religion

1. Lubomir Bonchev, Lan yuflaḥa qawmun tamliku-hum ’imra’atun – the Woman and the Politics in the Early Muslim Jurisprudence

2. Nadezhda Syarova, The Slaves of the Padishah. The slavery institution in the Ottoman Empire in the 16th century through the eyes of the Еuropean Christians

V. Contemporary Faces of Islam

1. Bernard Lewis, Freedom and Justice in the Modern Middle EastVІ.ORIENTALIA presents:

1. Henry Corbin, Post-Scriptum of a Philosophical Conversation2. Velin Belev, Henry Corbin – The Hidden Imam of Western Philosophy
Каталог: download -> departamenti
departamenti -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
departamenti -> От проф д-р Благой Никитов Видин
departamenti -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
departamenti -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
departamenti -> За цитиране и описание на цитираната литература
departamenti -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име гл ас д-р Александър Андреев Андреев Академична длъжност
departamenti -> Департамент „Право
departamenti -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
departamenti -> Запишете краткото заглавие на статията, за да се появява на всяка страница


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница