I. Котелна централаДата13.10.2018
Размер56.8 Kb.
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:Проект за подмяна и реконструкция на отоплителни , вентилационни и климатични инсталации на МБАЛ –Д-р П.Стоянов” АД –УПИ I , кв.126,по плана на гр. Ловеч


ПОДОБЕКТ: БЛОК „ А ””Ж”,”З”- котелно и абонатни станции

ЧАСТ: ТОВК

Настоящият работен проект е изготвен въз основа на задание от инвеститора , работни архитектурни чертежи, “Наредба №15-за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия от 20.05.2006г., Наредба 07/04г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми.

Сградата,в която ще бъде новото котелно е съществуваща и е изградена монолитно-Бл.”Ж”. Състои се от подземен етаж ,сутерен, 9 етажа, подпокривно пространство и покрив. Сградата,в която ще бъде абонатна станция 1 е съществуваща и е изградена монолитно-Бл.”З”. Състои се от подземен етаж ,сутерен, 9 етажа, подпокривно пространство и покрив .Абонатна станция 2 се изгражда в Бл.”А”, който също е съществуващ и изграден монолитно.Външните стени на тези сгради са изградени от тухла 25 см и каменна облицовка , предвижда се и полагане на топлоизолация..

Проектът включва котелно,абонатни станции 1 и 2 ,вентилация топла кухня и подготовки.

I . Котелна централа

За нуждите на болницата се проектира нова котелна централа с водоводни котли работещи с природна газ.
Топлиннен товар на котелната централа:
1.Отоплителна инсталация Бл.”А” – 176605 w

2.Отоплителна инсталация Бл.”Б” – 89100 w

3.Отоплителна инсталация Бл.”В” – 128000 w

4.Отоплителна инсталация Бл.”Г” – 175035 w

5.Отоплителна инсталация Бл.”Д” – 76915 w

6.Отоплителна инсталация Бл.”Е” – 169510 w

7.Отоплителна инсталация Бл.”Ж” – 394665 w

8.Отоплителна инсталация Бл.”З” – 419770 w

9.Отоплителна инсталация Бл.”И” – 190645 w

10.Вентилация топла кухня и подготовки Бл.”З” – 100000 w

11.Вентилация рентгени Бл.”А” – 35130 w

12.Климатични инсталации с рекуперация Бл.”Е” – 260000 w13. Горещо водоснабдяване Бл. А,Е,Ж,З,И – 583394 w

ОБЩО: - 2798769w


Предвиждат се три броя водоводни котли като два са с топлинна мощност по 1150000w, а третия е 700000w.Всеки котел е комплект с горелка и автоматика.

Котелът с мощност 700000 w е предвиден само за битово горещо водоснабдяване.Предвидена е към него щрангова помпа за циркулация на водата.Той загрява водата в два водоводни бойлера с обем от 5м3 /които са монтирани в абонатна станция 1 /всеки.Предвидено е захранването им и от другите два котела при евентуална авария на захранващият ги.

Двата котела с топлинна мощност от по 1150000w с топлоносител гореща вода 80/60 С ще захранват колекторите в двете абонатни станции.

Предвиждат се циркулационни помпи за всеки котел.Те са щрангов тип.

Предвиден е хидравличен изравнител, в който налягането е равно на статичното.Той се състои от първична и вторична страна с еднакви дебити.Това позволява равномерна работа на всеки кръг включен със своята помпа към вторичната страна.

За обезопасяването на котлите и инсталациите /отоплителни и други/ са предвидени затворени мембранни разширителни съдове .Техните обеми са разсредоточени и съдове се монтират както при котлите така и на връщащите линии на отоплителните инсталации при колекторите съответно в двете абонатни станции.

Комините ,фуксовете и аварийната вентилация на котелното са обект на част ”Газоснабдяване”.

II.Абонатна станция 1 .

От котелното в бл.”Ж” след хидравличния изравнител топлоносителят постъпва в колекторите в абонатна станция 1 в Бл.”З”.От колекторите в нея с циркулационни помпи с честотни регулатори на оборотите се захранват отоплителните инсталации на блокове „А”,”Е”,”Ж”,„З”,” И” и калориферната секция за вентилационните инсталации в топла кухня.

Към връщащата линия на всяка от отоплителните инсталации се предвижда затворен разширителен съд с обем съответстващ на топлинния товар на инсталацията и и максимално допустимото налягане в общата система на всички сгради.

Всички тръби и колектори са топлинно изолирани.

III.Абонатна станция 2 .

От абонатната станция 1 в бл.”З” с помпа топлоносителят гореща вода с параметри 80/60 С достига до колекторите в абонатна станция 2.От колекторите в нея с циркулационни помпи с честотни регулатори на оборотите се захранват отоплителните инсталации на блокове „Б”,”В”,”Г”,„Д”и калориферните секции за вентилационните инсталации в рентгеновия сектор.

Към връщащата линия на всяка от отоплителните инсталации се предвижда затворен разширителен съд с обем съответстващ на топлинния товар на инсталацията и максимално допустимото налягане в общата система на всички сгради.

Всички тръби и колектори са топлинно изолирани.IV.Горещо водоснабдяване

Нуждите от гореща вода на обекта се задоволяват от два водоводни бойлера с обем 5 м3 всеки монтирани в абонатна станция 1 в подземен етаж /к.-5.95/ на Бл.”З”V.Вентилационни инсталации..

V.1. Нагнетателно-смукателна вентилация за помещение топла кухня и подготовки НВ-1, СВ-1, СВ-3

Нагнетателната вентилация за топлата кухня и подготовките е обединенаи с е осъществява с вентилационна камера канален тип включваща филтър,воден калорифер, канален вентилатор и канален шумозаглушител , стенни типови решетки и въздуховоди.Тя е разположена външно. Работи на 100% пресен въздух.

Нагнетателният въздуховод е от поцинкована ламарина и след калорифера се изолира топлинно с дюшечета от минерална вата

Локалната смукателна вентилация е с крайстенни и островни кухненски смукатели /ползуват се съществуващите /с метални филтри за улавяне на мазнините и ц.б. вентилатор в бокс.Отработеният въздух се изхвърля над покрив през съществуващ комин.

Пресният въздух се взема от фасада на височина 2.0 м.

V.2.Смукателна вентилация подготовки –СВ-2

Изсмукването на въздуха е горе таванно с типови решетки , въздуховоди , канален вентилатор и канален шумозаглушител.

Изхвърлянето на отработения въздух е в тревни площи на 2 м от терена.

V.3.Смукателна вентилация умивалня към топла кухня –СВ-3

Изсмукването на въздуха е горе таванно с типови решетки, въздуховод и канален вентилатор и канален шумозаглушител.

Отработеният въздух се изхвърля в тревни площи на 2 м от терена

V.4.Смукателна вентилация дезинфекция яйца–СВ-4

Предвиден е канален вентилатор изхвърлящ отработения въздух

В тревни площи на 2 от терена.V.5.Смукателна вентилация склад сухи продукти–СВ-5

Предвиден е осов вентилатор изхвърлящ отработения въздух на фасада

на 3.00 от терена

V.6.Аварийна смукателна вентилация топла кухня–СВ-5

В кухнята има готварски печки ,които работят с природна газ и това налага направата на аварийна вентилация в помещението.Предвиден е канален вентилатор с дебит осем кратен обмен на помещението, който изхвърля отработения въздух над покрив.На всички вентилационни инсталации да се направят необходимите пусковоналадъчни работи.
Проектант:

/инж. Р.Стойнова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница