I. Кратка теорияДата02.02.2018
Размер29.17 Kb.
#53218
I. Кратка теория

Едно PLC може да се разгледа като комбинационна схема с n входа и m изхода. Чрез помощта на датчици, бутони, тригери и други то получава въздействия от околната среда, като те могат да са предизвикани нарочно от човек или случайно от някакво събитие.

В едно PLC можем да означим входните въздействия с Ix.y, а с Qx.y изходните въздействия. Входовете на PLC могат да се разглеждат като входове на комбинационна схема. В PLC може да има и друга група входове. Те са невидими и се означават с Mi. Qx.y изходите са физически изходи. Могат да се разглеждат като логическа функция която може да заема стойност нула или едно. Има и изходи обаче, който са невидими и тяхната стойност се запазва в паметта.

В паметта на едно PLC има I-област, в която се записват входните величини Ix.y и Q-област в която се записват изходните Qx.y величини. Също така има и М-област наричана още флагова област. Може да има и много други области, като например за таймери и други.

Всяко PLC си има операционна система, която управлява тези области и всичко останало.

Обаче само с операционна система едно PLC не може да ни свърши никаква работа. Затова се създават приложения (програми), които решават конкретна задача. Писането на такава програма става на език за програмиране, който е междинен между езиците на ниско ниво (асемблерни и машинни инструкции) и езиците от високо ниво. Този език може да се изобрази визуално по следните начини:  • Instruction List Language – това е записване на поредица от преки командни. Методът много прилича на асемблерен език.

  • Ladder Diagram – това е графичен интерфейс, чрез който чрез графични обекти се реализират командите и изразите.

  • Grafcet Language – това е поредица от преходи и интервали. Той може да бъде текстов или графичен, но Twido софтуера не поддържа графичния.

Twido софтуера позволява автоматично конвертиране на дадена програма от един метод за писане в друг.

В паметта на PLC има два много важни еднобитови регистъра:RZрегистър на запитванията

RLO – регистър на логическите операции

Едни от основните функции в този софтуер са инструкциите за запитване (те са помощни и се използват само за първо запитване):LD – запитване за високо ниво

LDN - запитване за ниско ниво

LDR - запитване за вдигащ фронт

LDF - запитване за падащ фронт

След това се използват инструкции от вида AND, ANDN, ANDR, ANDF, OR, ORN, ORR, ORF и други, който реализират логически и други функции.


II. Задание

Да се направи програма която събира две четири битови числа (без пренос и с пренос). За целта да се използват входове %I0.0 до %I0.7 резултата се извежда на Q0.0 до Q0.4. Също така за преноса да се ползват променливи – битове %М.
IІI. РешениеЕдноразряден Суматор


СДНФ:Минимизация с карта на Карно:С
хема на четирибитов суматор:


Σ

0 Σ1


Σ

2 Σ3


Сорс Код:

LDN %I0.0

AND %I0.1

OR( %I0.0

ANDN %I0.1

)

ST %Q0.0

......................

LD %I0.0

AND %I0.1

ST %M0

......................

LDN %I0.2

ANDN %I0.3

OR( %I0.2

AND %I0.3

)

AND %M0

OR(N %I0.2

AND %I0.3

OR( %I0.2

ANDN %I0.3

)

ANDN %M0

)

ST %Q0.1

......................

LD %I0.2

AND %I0.3

OR( %I0.2

OR %I0.3

AND %M0

)

ST %M1

......................

LDN %I0.4

ANDN %I0.5

OR( %I0.4

AND %I0.5

)

AND %M1

OR(N %I0.4

AND %I0.5

OR( %I0.4

ANDN %I0.5

)

ANDN %M1

)

ST %Q0.2

......................

LD %I0.4

AND %I0.5

OR( %I0.4

OR %I0.5

AND %M1

)

ST %M2

......................

LDN %I0.6

ANDN %I0.7

OR( %I0.6

AND %I0.7

)

AND %M2

OR(N %I0.6

AND %I0.7

OR( %I0.6

ANDN %I0.7

)

ANDN %M2

)

ST %Q0.3

......................

LD %I0.6

AND %I0.7

OR( %I0.6

OR %I0.7

AND %M2

)

ST %M3

......................

LD %M3

ST %Q0.4
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница