И квалификацията на кадрите георги Г. ГенчевДата15.08.2018
Размер37.5 Kb.
ПРОБЛЕМИ НА ПРАКТИКАТА И СТАЖА КАТО ЧАСТ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА IMO В ОБЛАСТА НА МОРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА КАДРИТЕ

Георги Г. Генчев

Параходство “Български морски флот” – ЕАД
PROBLEMS OF TRAINING AS A PART OF IMO REQUIREMENTS IN

MARITIME EDUCATION AND QUALIFICATION
GEORGI G. GENCHEV

Navigation maritime Bulgare
Abstract: The increasing of importance of training as a part of IMO requirements is prerequisite for analysis of the system for their holding. Summary of the overall analysis demonstrates presence of sirious problems.

Key words: training, problems, state policy.

От 01.02.2002 година в сила влезе Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978, с изменения 1995 г.(STCW 78/95). Основната причина за приетите изменения е наложилото се в световната практика през последните години мнение за все по-голямото значение на плавателните практики и стажове и необходимостта от завишаване на техния обем и качество на провеждане.

В глава II на кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носене на вахта, са поставени задължителни минимални изисквания, както следва:

Правило II/1 – за освидетелстване на вахтените помощник – капитани на кораби с вместимост 500 или повече бруто тона, всеки кандидат за свидетелство трябва:  • да има най-малко една година одобрен плавателен стаж;

  • по време на изисквания плавателен стаж да е изпълнявал задъл-

женията по носене на вахта на мостика под ръководството на капитана или квалифицирано лице от командния състав, за период не по-малък от шест месеца.

В глава III на кодекса са поставени задължителни минимални изисквания, както следва:

Правило III/1 за освидетелстване на вахтените механици в машинно отделение с обслужване или дежурен механик в машинно отделение с периодично безвахтено обслужване, всеки кандидат за свидетелство трябва да има най-малко шест месеца плавателен стаж на кораб в машинно отделение.

Така представените задължителни минимални изисквания водят до необходимостта, след дипломиране в съответния ВУЗ, кандидатите за младши офицерски длъжности да провеждат плавателен стаж, както следва: за специалността “корабоводене” шест месеца, за “КММ” – три месеца.

Подобни изисквания за плавателен стаж има и за морските правоспособности при които се изисква средно специално образование.

Необходимост от плавателен стаж имат обучаващите се във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, ТУ – Варна , Професионалната гимназия по корабостроене и корабоплаване “Св. Николай Чудотворец” гр.Варна и ССУМОР гр. Бургас. Бройката на нуждаещите се в рамките на една година варира между 800 и 1000 души ( в това число и обучаващите се задочно студенти и ученици).

Анализът на досегашната няколкогодишна практика формира няколко извода:
Първо. При тези реалности не може да се осигури плавателния стаж на всички нуждаещи се. Това ще доведе до невъзможност дипломираните морски специалисти да се сертифицират съгласно Конвенцията. След извеждане от експлоатация на м/к ”Н.Й.Вапцаров” единствената възможност за провеждане на плавателните практики са корабите на Параходство БМФ и на компании , които имат менинг агенти в България. При вторите обаче много рядко се проявява интерес за наемане и то при много стриктен подбор и завишени изисквания. По тези причини основната тежест се концентрира върху Параходство БМФ. Корабният парк на фирмата обаче е с трайни тенденции към намаляване. Следователно , по чисто обективни причини, стажовете на всички желаещи не могат да бъдат поети от единствената държавна корабна компания.
Второ. Обективните причини, ограничаващи възможността за плавателна практика и стаж, трябва да намерят отражение в бройката на държавната поръчка, която се спуска за морски специалности. Не трябва да се допуска дипломирането им без възможност за сертифициране от Морска администрация заради липса на изискуемия от Конвенция STCW 78/95 стаж.
Трето. Държавната намеса не трябва да се ограничава само в планирането на бройките. Крайно време е да се формира система , с която да са ангажирани и Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на образованието и науката, както за субсидиране , така и за даване на данъчни преференции на компаниите, ангажиращи се с осигуряване на стажовете.

Подобна държавна политика ще позволи чисто практически действия от страна на корабособствениците за създаване на условия за приемане на стажанти. На корабите на Параходство БМФ например има реални възможности за рециклиране на старите, изведени от експлоатация и оборудване на нови каюти. Състоянието на корабите в момента позволява приемането само на двама до трима стажанти.


Четвърто. Липсата на преференции не позволява приемането на стажанти от компаниите заради разходите по тяхното пребиваване на борда на корабите. В Параходство БМФ се прави всичко възможно да се поема тази финансова тежест, въпреки, че Компанията е поставена в изцяло пазарни условия. Възприетата схема за практикантите и стажантите е следната:

I. За плавателен стаж по време на обучението във учебно заведение се командироват студенти и ученици на кораби на ПБМФ при следните условия:

1. Разходите на обучаващите се за нуждите на ПБМФ ( сключили индивидуални договори за обучение ), са за сметка на фирмата.

2. Стажантите извън “квотата” на ПБМФ заплащат всички разходи, свързани с пребиваването на борда на кораба, транспортните разходи и застраховки.

II. За осигуряване на плавателен стаж след дипломиране в съответното учебно заведение:

1.В длъжностните разписания на всички корабите от задгранично плаване са разкрити длъжностите “помощник капитан-стажант”, “механик-стажант” и “електромеханик-стажант”.

2. Сключилите договори за обучение с ПБМФ се назначават на тези длъжности, като с тях се сключват индивидуални трудови договори по чл.68 от КТ и им се изплаща минималната работна заплата по коефициента за висше образование и ДЗП в размер на 50% от полагащите се на съответната категория офицери от длъжностното разписание на кораба.

3. При командироване на “стажант офицери” , които не са в договорни отношения с ПБМФ:

3.1. Сключват се индивидуални трудови договори по чл.68 от КТ със срок, съответно 6 ( шест ) и 3 ( три ) месеца. На същите се заплаща минималната за страната работна заплата за специалисти с висше образование, съгласно Наредбата за договаряне на работната заплата.

3.2. ПБМФ поема всички разходи на борда на кораба.

3.3. Всички транспортни разходи до и от кораба и застраховките са за сметка на лицата.

3.4. Класирането на кандидатите се извършва съобразно успеха от дипломирането в учебното заведение.

Както е видно от така представената схема на провеждане на плавателните практики и стажове, това води до значително оскъпяване на обучението в специализираните морски учебни заведения.

Пето. При този начин на организиране на стажовете и практиките обективно отпада възможността те да се провеждат под ръководството на преподаватели от учебните заведения. Така организацията и самото им провеждане остава грижа на старши командния състав на всеки кораб. Ангажимента обаче е чисто морален, тъй като по финансови съображения и поради липса на преференции, ръководещите практиките и стажовете не получават финансови стимули.


Шесто. Продължава да не е чужда за част от морските специалисти идеята за нов учебен кораб. Много са обаче и песимистите, тъй като поддържането на подобен тип кораб в чисто пазарни условия е невъзможно без държавни дотации.
Без да се драматизира излишно, провеждането на изискуемите от Конвенция STCW 78/95 стажове и практики, може да се превърне в сериозен проблем, със силен социален отзвук. Реална е възможността , след скъпото обучение и дипломиране , част от подготвящите се морски специалисти да не могат да се сертифицират и в резултат да не могат да упражняват професиите си на море.
Каталог: nauch-forum -> bulmet03 -> dokladi
dokladi -> Морското образование и практика, втория флаг като стъпка за икономически просперитет в началото на XXI век
dokladi -> Application of imo requirements for seafarers in maritime education and qualification
dokladi -> Applying imo requirements and nato standards in the education process of command cadre for bulgarian naval forces
dokladi -> Ролята на фундаменталната подготовка в обучението на корабните офицери
dokladi -> Илчо Г. Томов Български морски квалификационен център
dokladi -> Състояние на учебно-материалната база на ввму “Н. Й. Вапцаров” и потребности за развитието й
dokladi -> Професионална гимназия по корабостроене и корабоплаване
dokladi -> Applying imo requirements and nato standards in the education process of command cadre for bulgarian naval forces
dokladi -> Съпоставителен анализ между броя на морските училища в страните от Европейската общност и България
dokladi -> Прилагане на стандартите на нато и изискванията на Международната морска организация при обучението във ввму ”Никола Йонков Вапцаров”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница