І. Методични изисквания Кодове по мкбстраница1/3
Дата31.12.2017
Размер0.54 Mb.
#38074
  1   2   3
КП № 93 ФизиКАЛНА тEрапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

Препоръчителен болничен престой:

при неусложнени форми - 15 дни,

при усложнени форми – 20 дни

Минимален болничен престой – 10 дни
І. Методични изисквания

1. Кодове по МКБ.

Кодове на болести по МКБ-10

При физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централната нервна система като основна диагноза се поставя код Z50.1, а като първо придружаващо заболяване – кодът на прекараното заболяване, посочен по-долу.

Z50.1 Друг вид физиотерапия

Лечебна и коригираща гимнастика


G20 Болест на Parkinson

Хемипаркинсонизъм

Paralysis agitans

Паркинсонизъм или болест на Parkinson:

• БДУ

• идиопатичен(-на)• първичен(-на)
Вторичен паркинсонизъм

G21.0 Злокачествен невролептичен синдром

При необходимост от идентифициране на лекарственото средство се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).G21.1 Други форми на вторичен паркинсонизъм, предизвикан от лекарствени средства

При необходимост от идентифициране на лекарственото средство се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).G21.2 Вторичен паркинсонизъм, предизвикан от други външни фактори

При необходимост от идентифициране на лекарственото средство се използва допълнителен код за външни причини (клас ХХ).G21.3 Постенцефалитен паркинсонизъм

G21.8 Други форми на вторичен паркинсонизъм
G35 Множествена склероза

Множествена склероза:

• БДУ

• на мозъчния ствол• на гръбначния мозък

• дисеминирана

• генерализирана
Детска церебрална парализа

Включва: болест на Little

Не включва: наследствена спастична параплегия (G11.4)

G80.0 Спастична церебрална парализа

Вродена спастична парализа (церебрална)G80.1 Спастична диплегия

G80.2 Детска хемиплегия

G80.3 Дискинетична церебрална парализа

Атетоидна церебрална парализаG80.4 Атактична церебрална парализа

G80.8 Друга детска церебрална парализа

Смесени синдроми на церебрална парализа


Хемиплегия

Забележка: Тази рубрика следва да се използва за първично кодиране само тогава, когато за хемиплегията (пълна) (непълна) се съобщава без допълнително уточняване или се потвърждава, че тя е установена отдавна, или съществува продължително време, но нейната причина е неуточнена. Рубриката се използва също при кодиране по множество причини за идентифициране на типа хемиплегия, предизвикана от всякаква причина.

Не включва: вродена и детска церебрална парализа (G80.—)

G81.0 Вяла хемиплегия

G81.1 Спастична хемиплегия
Параплегия и тетраплегия

Забележка: Тази рубрика следва да се използва за първично кодиране само тогава, когато за състоянията се съобщава без допълнително уточняване или се потвърждава, че те са установени отдавна, или съществуват продължително време, но тяхната причина е неуточнена. Рубриката се използва също при кодиране по множество причини за идентифициране на тези състояния, предизвикани от всякаква причина.

Не включва: вродена и детска церебрална парализа (G80.—)

G82.0 Вяла параплегия

G82.1 Спастична параплегия

G82.2 Параплегия, неуточнена

Парализа на двата долни крайника БДУ

Параплегия (долна) БДУ

G82.3 Вяла тетраплегия

G82.4 Спастична тетраплегия
Други паралитичини синдроми

Забележка: Тази рубрика следва да се използва за първично кодиране само тогава, когато за състоянията се съобщава без допълнително уточняване или се потвърждава, че те са установени отдавна, или съществуват продължително време, но тяхната причина е неуточнена. Рубриката се използва също при кодиране по множество причини за идентифициране на тези състояния, предизвикани от всякаква причина.

Включва: парализа (пълна) (непълна), освен посочената в рубриките G80—G82

G83.0 Диплегия на горни крайници

Диплегия (горна)

Парализа на двата горни крайника

G83.1 Моноплегия на долен крайник

Парализа на долен крайникG83.2 Моноплегия на горен крайник

Парализа на горен крайникG83.3 Моноплегия, неуточнена

G83.4 Синдром на cauda equina

Неврогенен пикочен мехур, свързан със синдрома на cauda equinaНе включва: спинален пикочен мехур БДУ (G95.8)

G83.8 Други уточнени паралитични синдроми

Парализа на Todd (постепилептична)


Други болести на гръбначния мозък

Не включва: миелит (G04.—)

G95.0 Сирингомиелия и сирингобулбия

G95.1 Съдови миелопатии

Остър инфаркт на гръбначния мозък (емболичен)(неемболичен)

Тромбоза на гръбначномозъчна артерия

Хематомиелия

Непиогенен гръбначномозъчен флебит и тромбофлебит

Оток на гръбначния мозък

Подостра некротизираща миелопатия

Не включва: гръбначномозъчен флебит и тромбофлебит, с изключение на непиогенен (G08)
Оклузия и стеноза на прецеребрални артерии, които не са предизвикали мозъчен инфаркт

Включва: емболия на базиларна, каро-

стеснение тидна или вертебрал-

обструкция на артерии, които
(пълна)(частична) не са предизвикали

тромбоза мозъчен инфарктНе включва: водещи до мозъчен инфаркт (I63.—)

I65.0 Оклузия и стеноза на вертебрална артерия

I65.1 Оклузия и стеноза на базиларна артерия

I65.2 Оклузия и стеноза на каротидна артерия

I65.3 Оклузия и стеноза на множество и двустранни прецеребрални артерии

I65.8 Оклузия и стеноза на други прецеребрални артерии

I65.9 Оклузия и стеноза на неуточнена прецеребрална артерия

Прецеребрална артерия БДУ


Оклузия и стеноза на церебрални артерии, които не са предизвикали мозъчен инфаркт

Включва: емболия на средни, предни и зад-

стеснение ни мозъчни артерии и

обструкция (пълна) артерии на малкия мо-
(частична) зък, които не са предиз-

тромбоза викали мозъчен инфарктНе включва: водещи до мозъчен инфаркт (I63.—)

I66.0 Оклузия и стеноза на средна церебрална артерия

I66.1 Оклузия и стеноза на предна церебрална артерия

I66.2 Оклузия и стеноза на задна церебрална артерия

I66.3 Оклузия и стеноза на артерии на малкия мозък

I66.4 Оклузия и стеноза на множество и двустранни церебрални артерии

I66.8 Оклузия и стеноза на друга церебрална артерия

Оклузия и стеноза на перфорантни артерииI66.9 Оклузия и стеноза на неуточнена церебрална артерия
Последици от мозъчносъдова болест

Забележка: Тази рубрика се използва, за да се означат състоянията, включени в рубриките I60—I67 като причина за последици, които сами по себе си са класифицирани другаде. “Последиците” включват състояния, посочени като такива или като остатъчни явления, т.е. които са налице една година или повече след възникване на причинното състояние.

I69.1 Последици от вътремозъчен кръвоизлив

I69.2 Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив

I69.3 Последици от мозъчен инфаркт

I69.4 Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка

I69.8 Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести
Вътречерепно разкъсване и кръвоизлив, причинени от родова травма

Не включва: вътречерепен кръвоизлив на плода и новороденото:

• БДУ (P52.9)

• обусловен от аноксия или хипоксия
(Р52.—)

Р10.0 Субдурален кръвоизлив при родова травма

Субдурален хематом (локализиран) при родова травмаНе включва: субдурален кръвоизлив при разкъсване на малкомозъчната обвивка (тенториум) (Р10.4)
Нарушения на речта, некласифицирани другаде

Не включва: аутизъм (F84.0—F84.1)

сакадирана реч (F98.6)

специфични разстройства на развитието на речта и езика (F80.—)

заекване (F98.5)R47.0 Дисфазия и афазия

Не включва: прогресираща изолирана афазия (G31.0)

R47.1 Дизартрия и анартрия


Кодове на процедури по МКБ-9КМ


АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ

Изключва:

изследване на ухо - 95.41-95.49

изследване на око - 95.01-95.26

изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7

**89.14 електроенцефалограма

Изключва:

такава с полисомнография - 89.17
ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.01 функционална оценка

**93.02 оценка на стойката

**93.03 оценка на протеза

**93.04 мануално изследване на мускулна функция

**93.05 тест на обем движения

**93.06 измерване дължина на крайник

**93.07 измерване на тяло

измерване на обиколка

измерване обиколка на череп

**93.08 електромиография

Изключва:

ЕМГ на око - 95.25

такава с полисомнография - 89.17

ЕМГ на уретрален сфинктер - 89.23

**93.09 друга диагностична физикална процедура
ФИЗИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ УПРАЖНЕНИЯ

*93.11 пасивни (подпомогнати) упражнения

Изключва:

пасивни упражнения в басейн - 93.31

*93.12 друго активно скелетно-мускулно упражнение

*93.13 упражнения срещу съпротивЛЕНИЕ

*93.14 трениране на ставни движения

*93.16 мобилизиране на друга става

Изключва:

манипулация на темпоромандибуларна става - 76.95

*93.17 друго пасивно скелетно-мускулно упражнение

*93.19 упражнение, некласифицирано другаде

кинезитерапия по невроразвойни методики- Бобат,Войта


ДРУГА СКЕЛЕТНо МУСКУЛна - ФИЗИКАЛНО-ЛЕЧЕБНА МАНИПУЛАЦИЯ

*93.22 трениране на ходене и походка

*93.23 напасване на устройство за изправен стоеж

*93.24 трениране за използване на протезно устройство и устройство за изправен стоеж

трениране на ходене с патерици*93.25 форсирано изправяне на крайник

*93.27 стречинг на мускул или сухожилие

*93.28 стречинг на фасция
ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

*93.31 пасивни упражнения в басейн

*93.32 лечение в вихрова вана (басейн)

*93.33 друга хидротерапия

*93.34 диатермия

*93.35 друга топлинна терапия

горещи тампони

хипертермия БДУ

инфрачервена радиация

загряване

парафинови бани

пелоидотерапия

топли компресиИзключва:

хипертермия за лечение на карцином - 99.85

*93.38 комбинирана физикална терапия без споменаване на компонентите

*93.39 друга физикална терапия

галванизация, електрофореза

електростимулация

интерферентни токове

синусоидално-модулирани токови

високочестотни токове

ултразвук, фонофореза

светлолечение

акупунктура

рефлексотерапия с димящи треви


ДРУГА ИМОБИЛИЗАЦИЯ, компресия И ГРИЖА ЗА РАНА

Изключва:

измиване на рана - 96.58-96.59

*93.54 прилагане на шина

пластична шина

шина-корито

Изключва:

периодонтска шина - 24.7
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГОВОР И ЧЕТЕНЕ

*93.71 трениране при дизлексия

*93.72 трениране при дизфазия

*93.73 трениране в езофагеален говор

*93.74 трениране при говорни дефекти

*93.75 друго говорно трениране и лечение
**93.95 хипербарна оксигенация

Изключва:

оксигенация на рана - 93.59
ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ТЕСТУВАНЕ

94.01 прилагане на тест за интелигентност

прилагане на:

Stanford-Binet

скала за интелигентност за възрастни по Wechsler

скала за интелигентност на деца поWechsler

94.02 прилагане на психологичен тест

прилагане на:

визуално-моторен образен тест на Bender

визуален ретенционен тест на Bendon

мултифазен тест на личността - Minnesota

скала за паметта по Wechsler94.08 Друга психологична оценка и тестване

Мюнхенска функционална диагностика


ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ

94.33 поведенческа терапия

аверзивна терапия

модификация на поведението

десенсибилизираща терапия

покриваща терапия

релаксиращ тренинг

лечебно мълчание

94.34 индивидуална терапия на психосексуална дисфункция

Изключва:

такава при групови сеанси - 94.41

94.35 кризисна интервенция

94.36 игрова психотерапия

94.37 екплоративна вербална психотерапия

94.38 поддържаща вербална психотерапия

94.39 друга индивидуална психотерапия

биофидбек


ДРУГА ПСИХОТЕРАПИЯ И СЪВЕТВАНЕ

94.42 фамилна терапия

94.44 друга групова терапия
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

*99.27 йонофореза

*99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество
РАЗЛИЧНИ ФИЗИКАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

*99.81 хипотермия (централна) (локална)

Изключва:

стомашно охлаждане - 96.31

стомашно замразяване - 96.32

такава инцидентна при отворена сърдечна хирургия - 36.92
Забележка:

БДУ - без допълнителни указания. Това съкращение е равно на “неопределен”.

НКД – невъзможност да се класифицира другаде, използва се само ако не е достъпна по-точна информация


Забележка: ** водещи диагностични процедури

* водещи терапевтични процедури


Забележка: За да бъде завършена клиничната пътека № 93 е необходимо извършване и отчитане на минимум една диагностична и две терапевтични процедури.

2. Специални изисквания на НЗОК за сключване на договор.

2.1. Материално-техническа база.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И АПАРАТУРА, НАЛИЧНА (СИТУИРАНА) В БОЛНИЦАТА

Дейност

Апаратура и други пособия

Кинезитерапия

Салони и кабинети с оборудване: Шведска стена, огледала, клетка на Роше, и/или двупосочна стълба и/или успоредка; кушетки за кинезитерапия и/или дюшеци; уреди (цилиндри, топки, кубчета и др.); както и помощни средства (протези, ортези, канадки, патерици, бастуни, проходилки, колички и др.)

Механотерапия

Уреди, велоергометър; факултативно - тредбан

Трудотерапия (ТТ)

Уреди и средства за ТТ и трениране на ДЕЖ

Електротерапия :

– електростимулации, електрофореза и др.

- ултразвукова терапия

- магнитотерапияАпарати за галваничен ток, нискочестотни и средночестотни импулсни токове и др.

Апарат за ултразвук

Апарати за нискочестотно магнитно поле


Термотерапия – топло/крио-терапия

Парафинова кухня или термостат (уред за загряване), термогел, хладилник или друга апаратура за студотерапия

Логопедична диагностика и интервенция

Оборуван кабинет

Аналитична и невроразвойна кинезитерапия (само при пациенти с детска церебрална парализа)

Салони и кабинети с оборудване - шведска стена и/или двупосочна стълба и/или успоредка и/или цилиндри, топки, кубчета и/или уреди за лазене и ходене – бастуни, проходилки и други

Сензорно-интеграционна терапия (само при пациенти с детска церебрална парализа)

Салони и кабинети с оборудване - “Сух басейн” - пълен с леки топки, уред за точкова вибрация, рингове и топки -таралежи; настилка с различна сетивна основа

Психологична диагностика и интервенция (само при пациенти с детска церебрална парализа)

Необходимите пособия

Дефектологична интервенция (само при пациенти с детска церебрална парализа)

Необходимите пособия

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА В ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Болнично звено

Забележка

1. Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина

или


Клиника/отделение по неврология и сектор по физикална и рехабилитационна медицина към болницата

Съгласно медицински стандарт “Физикална и рехабилитационна медицина”

2. Логопедичен кабинет

Съгласно правилника за вътрешния ред в лечебното заведение

3. Психологичен кабинет (само при пациенти с детска церебрална парализа)

Съгласно правилника за вътрешния ред в лечебното заведение

4. Дефектологичен кабинет (само при пациенти с детска церебрална парализа)

Съгласно правилника за вътрешния ред в лечебното заведение

ДОПУСТИМИ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ И АПАРАТУРА (НЕНАЛИЧНА В БОЛНИЦАТА)

Дейност

Апаратура и други пособия

Вземане на кръв и извършване на :

- клинико-химични;

- хематологични;

- коагулационни изследвания

Изследване на урина.


Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”

Микробиологично изследване

Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”

Рентгеново изследване

Рентгенов апарат

Електромиография (само при пациенти с детска церебрална парализа)

Електромиограф

Хидротерапия – подводен душов масаж (само при пациенти с детска церебрална парализа)

Тангентор

Лазерпунктура (само при пациенти с детска церебрална парализа)

Хелий-неон/инфрачервен лазер

Електроенцефалография (само при пациенти с детска церебрална парализа)

Електроенцефалограф

ЗВЕНА, ЗА КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Болнично звено

Забележка

1. Микробиологична лаборатория

Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”

2. Клиника/отделение/сектор по образна диагностика

Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“

3. Клинична лаборатория

Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”

2.2. Квалификация на персонала.Специалисти:

Блок 1. Необходими специалисти за възраст над 18 години:

- лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина

- лекар със специалност по нервни болести;

- логопед.


Блок 2. Необходими специалисти за възраст до 18 години:

- лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина

или

лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина – със стаж в областта на ДЦП не по-малко от 3 месеца и получен сертификат/удостоверение след обучението в специализирано лечебно заведение за рехабилитация на ДЦП (само за пациенти с ДЦП);- лекар със специалност по детски болести, работещ в неврологично отделение/клиника

или


лекар със специалност по детска неврология

или


лекар специалист по неврология, работещ в педиатрично отделение/клиника или специализирана болница за ДЦП или с квалификация по детска неврология (само за пациенти с ДЦП);

- логопед;

- медицински психолог (само при пациенти ДЦП);

- специален педагог – дефектолог - със стаж в областта на ДЦП не по-малко от 3 месеца и сертификат от специализирано лечебно заведение за рехабилитация на ДЦП (само при пациенти ДЦП).3. Отклонения.

Организационни

код

отклонение - наименование

1

Лекар

2

Сестра

3

Аптека

4

Образна диагностика

5

Консултанти

6

Забавяне при превеждане

7

Забавяне при изписване

8

Логопед

9

Рехабилитатор

10

Други

Клинични

свързани с основното заболяване11

Рецидив на остро разстройство на мозъчното кръвообращение

12

Нов пристъп на мултиплена склероза

13

Хипертонична криза

14

Епилептичен припадък

15

Други

свързани с диагностични, терапевтични процедури или болничния престой

16

Руптура на мускул/сухожилие

17

Декубитални рани и разязвявания

18

Термично изгаряне

19

Фрактури

20

Флебитна реакция на венозен катетър

21

Други

свързани със съпътстващи заболявания

22

Хипостатична пневмония

23

Интеркурентна инфекция на дихателните пътища

24

Ателектаза

25

Белодробен едем

26

Белодробен тромбоемболизъм /БТЕ/

27

Дихателна недостатъчност

28

Уроинфекция или уросепсис

29

Друга инфекция или сепсис

30

Утежняване на ИБС

31

Остър миокарден инфаркт

32

Сърдечна аритмия или асистолия

33

Сърдечна недостатъчност

34

Тежка хипертонична криза

35

Хронична бъбречна недостатъчност

36

Остри мозъчни смущения

37

Епилептичен припадък

38

Захарен диабет в декомпенсация

39

Други метаболитни нарушения

40

Електролитни нарушения

41

Други

Предизвикани от външни обстоятелства

42

Отказ на пациента / родителя / настойника от дадено изследване или процедура

43

Социални причини

44

Религиозни причини

45

Други

Каталог: files -> custom -> downloads
downloads -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст
downloads -> Наредба №9 от 19. 11. 2003 г
downloads -> Кн. 2/2004 г., стр. 371; кн. 4/2004 г., ст
custom -> Фокус група: работодатели съдържание
custom -> Конкурс за деца на National Geographic („Конкурсът ). Победителите в националния конкурс на National Geographic Kids България ще бъдат избрани до края на ноември
custom -> Конкурс за деца на National Geographic („Конкурсът ). Победителите в националния конкурс на
downloads -> Доклад за 2012 г.; Финансов отчет за 2012 г
downloads -> Доклад за 2012 г.; Финансов отчет за 2012 г


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница