И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – СмолянДата09.05.2017
Размер291.49 Kb.

РАЙОНЕН СЪД – ГРАД СМОЛЯН
4700 Смолян бул.”България” №16, тел: /301/ 60 451, 60 461, факс: /301/ 60 453

e-mail: rc_smolyan@mail.bg; http://www.smolyanrc.court-bg.org
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н Б Ю Л Е Т И Н
Насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян

за периода 13.12.201017.12.2010г.


13.12.2010 година – 08.20 ч.

НОХД № 666/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 343б, ал. 1 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
Смолянска районна прокуратура

ОБВИНЯВА:

К. Н. Е., роден на *****1962 г. в гр. А., обл. К., живущ в гр. С., българин, български гражданин, неженен, живее на семейни начала, от което съжителство има две деца, осъждан, със средно образование, общ работник към фирма „*****” гр. Смолян, с ЕГН *****, В ТОВА ЧЕ: На 12.09.2010 г., в около 16.15 часа в гр. Смолян, на ул.”Стою Шишков”, след Автогара Устово, близо до кръстовище водещо за ж.к.”Петровица” е управлявал МПС – лек автомобил марка и модел „Мерцедес 190” с рег. № *****, собственост на Р. Н. Е. от гр. А., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2.00 на хиляда, установено по надлежния ред - Престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК. Предвид изложеното и на основание чл. 247 от НПК, Смолянска районна прокуротура внася настоящия обвинителен акт ведно с материалите по дознанието в Смолянския районен съд за разглеждане.

13.12.2010 година – 09.20 ч.

НОХД № 667/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 296, ал. 1 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
Районна прокуратура – град Смолян

ОБВИНЯВА:Обв. З. И. П. - роден на *****1964 год. в с. М., обл. С., живее в с. М., българин, български гражданин, има завършено средно образование, женен, осъществява търговска дейност чрез собствена фирма – ЕТ ”*****”, с. Момчиловци, не е осъждан, с ЕГН *****, В ТОВА, ЧЕ: През периода от 09.08.2010 год. до 29.08.2010 год., при условията на продължавано престъпление, в с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян и в к.к. Пампорово, не е изпълнил Заповед за защита от домашно насилие постановена на 09.08.2010 год., с Решение № 239/ 09.08.2010 год. на Районен съд – Смолян, по гр. дело № 632/ 2010 год. описа на съда, с която е задължен на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за защита срещу домашно насилие да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д. С. П. от с. М., общ. С., обл. С., с ЕГН 71***** и В. З. П. от с. М., общ. С., обл. С., с ЕГН 92*****, отстранен е от съвместно обитаваното жилище в с. М., общ. С., обл. С. и му е забранено на основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за защита срещу домашно насилие да приближава пострадалите лица Д. и В. П., в жилището им в с. М., общ. С., обл. С., месторабота им и местата за социални контакти и отдих за срок от 3 (три) месеца, считано от 09.08.2010 год., като: 1. На 09.08.2010 год., около 20:00 часа, посетил съвместно обитаваното жилище в с. М., общ. С., обл. С., от което е бил отстранен, влязъл вътре в него, приближил се до Д. С. П., отправил й обиди и заплахи, казал й, че си е подписала смъртната присъда и след изтичане на забраната ще я отстрани от жилището, заключил първия етаж на къщата; 2. На 19.08.2010 год., около 07:15 часа, в с. М., общ. С., обл. С., в района на ОУ ”*****”, с. М. се приближил до Д. С. П., застанал на изхода на училищния двор, където паркирал лек автомобил „Сузуки Витара”, и й казал думите: ”Повече няма да видиш „пежото”, ходи на работа с каквото искаш”; 3. На 19.08.2010 год., около 10:20 часа, в к. к. Пампорово, се приближил до Д. С. П. в района на местоработата й - бензиностанция „****”АД – ПКБ; 4. На 23.08.2010 год., около 22:00 часа, посетил съвместно обитаваното жилище в с. М., общ. С., обл. С., от което е бил отстранен, влязъл вътре в него, пожелал да ползва банята, приближил се до Д. С. П., псувал я и я обиждал, отново й се заканил със саморазправа след изтичане на срока на заповедта за защита и отстраняване от жилището; 5. На 29.08.2010 год., около 12:30 часа, отишъл пред жилището в с. М., общ. С., обл. С., псувал и обиждал Д. С. П., след което влязъл вътре в къщата и взел ключа на Д. С. П. за входната врата, заканил й се със саморазправа след изтичане на срока на заповедта за защита; 6. На 29.08.2010 год., около 17:30 часа, отново отишъл пред жилището в с. М., общ. С., обл. С., от което е бил отстранен, псувал и обиждал Д. С. П., заканил й се със саморазправа след изтичане на срока на заповедта за защита - престъпление по чл. 296, ал. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Предвид изложеното и на основание чл. 247 НПК, Районна прокуратура – Смолян внася настоящия обвинителен акт ведно с материалите по досъдебното производство за разглеждане в Районен съд - Смолян.


13.12.2010 година – 11.00 ч.

НАХД № 578/2010

Предишни заседания – 08.11.2010

Правно основание - чл. 45, ал. 2 ЗЗДет

Предмет Обжалвано Наказателно постановление, издадено от Началник сектор ОП при РУ „Полиция” – Смолян


13.12.2010 година – 13.00 ч.

НЧХД № 674/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 23-25 НК

Предмет Молба за кумулация
Моля Ви да образувате производство по реда на чл. 306, ал. 1, т.1 НПК, на което да разгледате настоящата ми молба за групиране на наказанията по: НОХД № 15/2009 на Райнен съд Царево; НОХД № 44/2009 НА Райнен съд Смолян; НОХД № 538/2010 на Райнен съд Смолян и на основание чл. 25, ал.1, вр. 23, ал. 1 НК ми определите едно общо най-тежко наказание лишаване от свобода измежду гореописаните дела.

*******************************************************************14.12.2010 година – 09.00 ч.

НОХД № 627/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 316, ал. 2 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
ПОВДИГАМ ОБВИНЕНИЕ

СРЕЩУ:


М. Б. Ш. ЕГН *****, роден на *****1988г. в гр. С., живущ в гр. С., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен

ЗА ТОВА, ЧЕ:

В периода от 03.09.2009г. до 12.11.2009г. в гр.Смолян при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Д. П. Ф. /помагач/ и В. В. Т. /помагач/ съзнателно се е ползвал от неистински официални документи, както следва:

1. На 03.09.2009г. се е ползвал от неистински Контролен талон №177342466 като го е представил за проверка пред надлежния орган - служители на пътна полиция при КАТ-Смолян,

2. В периода 03.09.2009г. до 12.11.2009г. се е ползвал от неистински документ -Свидетелство за управление на МПС №260201310, като го е представял за проверка пред надлежния орган - служители на пътна полиция при КАТ-Смолян, като за тяхното съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316 във вр. с чл.308 ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 във вр. с чл.20 ал.2 вр. с ал.1 НК.


14.12.2010 година – 11.00 ч.

НОХД № 621/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 195, ал. 1 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
Районна прокура- тура – Смолян

ОБВИНЯВА:

И. Н. К. с ЕГН 90***** роден в гр. Г. Д., обл. Б., българин, български гражданин, неженен, с основно образование, осъждан, безработен, в това че: На 11.08.2010 г., около 15,30 ч., в гр. Смолян, при условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - присъда № 221/20.10.2008 г. , по НОХД № 494/2008 г. на Районен съд Смолян по чл. 195 , ал. 1 , т. 2 във вр. с чл. 194, ал. 1, с чл. 20, ал.2 и с чл. 63, ал.1, т.3 от НК, влязла в законна сила на 05.11.2008 г. и не са изтекли сроковете по чл. 30, ал.1 от НК, в немаловажен случай, чрез използване на МПС – лек автомобил марка „Форд” , модел „Ескорт”, с рег. № *****, собственост на В. З. Д. от гр. С., от имот намиращ се на ул. „Студентска” № **, собственост на Н. Я. Х. от гр. С. и граничещ с Ученическо общежитие гр. Смолян и Технически колеж гр. Смолян, е отнел чужди движими вещи: 30 броя метални кофражни платна с размери 100/50 см., на обща стойност – 120,00 лева от владението на собственика им Н. Я. Х. с ЕГН ***** от гр. С., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещите са били без постоянен надзор - престъпление по чл. 195 , ал. 1 , т. 2 , 4 , пр.1 и т.7 във вр. с чл. 194 , ал. 1 и с чл. 28 , ал. 1 от НК. Предвид изложеното и на основание чл. 247, ал.1, т.1 от НПК, Районна прокуратура – Смолян внася настоящия обвинителен акт, ведно с материалите по досъдебното производство, за разглеждане в Районен съд - Смолян.

14.12.2010 година – 13.30 ч.

НАХД № 619/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 100, ал. 1 и чл. 174, ал. 3 ЗДвП

Предмет Обжалвано Наказателно постановление, издадено от Началник на ПП при ОДМВР Смолян


14.12.2010 година – 14.10 ч.

НОХД № 594/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 343в, ал. 2 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
Районна прокуратура – Смолян

ОБВИНЯВА:

А. С. М. с ЕГН *****, роден на *****1991 г. в гр. А., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, в това че: На 07.03.2010 г., около 00,30 часа, на път SLM 3259, с. Широка лъка в посока с. Гела, общ. Смолян, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното свидетелство за управление на МПС с наказателно постановление № 848/08.09.2010 г. на началника на РУ „Полиция” – Чепеларе , влязло в сила на 14.10.2009 г. и с наказателно постановление № 995/07.10.2009 г. на началника на РУ „Полиция” – Чепеларе, влязло в сила на 26.11.2009 г., е управлявал без свидетелство за управление на МПС - лек автомобил марка и модел „Сузуки Балено” , с рег. № *****, собственост на Н. Т. Х. от гр. Ч. - престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Предвид изложеното и на основание чл. 247, ал.1, т.1 от НПК, Районна прокуратура – Смолян внася настоящия обвинителен акт, ведно с материалите по досъдебното производство за разглеждане в Районен съд - Смолян.

14.12.2010 година – 15.30 ч.

НАХД № 601/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 21, ал. 1 ЗДвП

Предмет Обжалвано Наказателно постановление, издадено от Началник Сектор ПП – Смолян

*******************************************************************


15.12.2010 година – 10.00 ч.

НОХД № 638/2010

Предишни заседания – 19.11.2010

Правно основание - чл. 195, ал. 1 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
Районна прокуратура гр.Смолян

ОБВИНЯВА:

С. Б. Я. е роден на *****1994г. в гр. Д., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, начално образование, с адрес на призоваване гр. Д., ЕГН *****; В ТОВА, ЧЕ: За периода от 04.05.2010г. до 13.06.2010г. в гр.Смолян, като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си, при условията на продължавана престъпна дейност /продължавано престъпление/ е извършил следното:

За времето от 15,30часа на 04.05.2010г. до 04,00часа на 05.05.2010г. в гр.Смолян, кв.Устово, в работилница за топли закуски, стопанисвана от Р. Б. С. от гр. С., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /взломяване на стъкло на складово помещение/ е отнел чужди движими вещи - парична сума в размер на 110лева, от владението на Р. Б. С., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да я присвои. За времето от 20,00часа на 15.05.2010г. до 09.30часа на 16.05.2010г., в гр.Смолян, ул."Братан Шукеров", от магазин за хранителни стоки, собственост на "*****" ООД, гр. Смолян, с управител В. Д. Ч., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /счупване на витринно стъкло на магазина/ е отнел чужди движими вещи - парична сума в размер на 40лева /оборотни пари/ от владението на В. Ч., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. На 31.05.2010г., за времето от 13,20часа до 14,05часа в гр.Смолян, в ДЦДВУ "Звънче" гр.Смолян, чрез използване на техническо средство /ключ/ от шкаф, находящ се в рехабилитационната зала е отнел чужди движими вещи - парична сума в размер на 50лева, от владението на ДЦДВУ "Звънче" гр.Смолян, без съгласието на ръководството и с намерение противозаконно да ги присвои.

На 13.06.2010г. около 23.00ч. в гр.Смолян, ул."Братан Шукеров", от кафетерия "Бялата къща", чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /счупване с камък прозореца от дясната страна на сградата/ е направил опит да отнеме чужди движими вещи - пари от оборота на заведението, от владението на В. Д. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои като изпълнителното деяние не е довършено по независещи от дееца – Я-ов причини - Престъпление по чл.195, ал.1, т.З, т.4, пр.2-ро, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. счл.26, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.З и във вр. с чл.18, ал.1 от НК,На основание чл.247, ал.1, т.1 НПК внасям настоящия обвинителен акт ведно с досъдебно производство за разглеждане от Районен съд – гр.Смолян.


15.12.2010 година – 10.20 ч.

НОХД № 677/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 354а, ал. 3 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
Районна прокуратура гр.Смолян

ОБВИНЯВА:

Х. Г. П. роден на *****1981год. в гр. С., живущ в гр. С., българин, български гражданин, средно образование, неработещ, неженен, не осъждан, ЕГН ***** В ТОВА, ЧЕ: На 04.06.2010г., около 23.00часа в гр.Смолян, бул.”България”, в района на автогара Смолян, без надлежно разрешително придобил и държал високорисково наркотично вещество - бялобежово вещество, основно парчета от пресовка с нето тегло 10.42 грама с наличие на амфетамин и на кофеин, като съдържанието на амфетамин е 5.2% тегловни и е на стойност 312.60лв. - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. На основание чл.247 ал.1 т.1 от НПК внасям настоящия обвинителен акт ведно с делото за разглеждане от Районен съд гр.Смолян.


15.12.2010 година – 11.00 ч.

НЧХД № 326/2010

Предишни заседания – 24.09.2010; 09.11.2010

Правно основание - чл. 130, ал. 1 НК

Предмет Тъжба
Моля да приемете за съвместно разглеждане и граждански иск, за причинените ми неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки, страдания, страх, стрес, унижение и дискомфорт в следствие на преживялото от мен, които вреди са в пряка причинно-следствена връзка от деянието, извършено ол М. М. Г.

Съобразно принципа за справедливост, определям техните размери, които считам, че частично ще обезщетят претърпените от мен не имуществени вреди. Претендирам общо за 14 000 (четиринадесет хиляди) лева за неимущественни вреди претърпени вследствие на травматичните ми увреждания а именно 1. КОНТУЗИЯ НА ГЛАВА ГА-1000 ЛВ. 2.МОЗЪЧНО СЪТРЕСЕНИЕ-1000 ЛВ. З.СЧУПВАНЕ ИЛ ЧЕРЕПА В ЛЯВАТА ЧЕЛНА ПОЛОВИНА. - 10 000 ЛВ.. 4 РАЗКЪСНО КОНТУЗНА РАНА ПО ЛЯВАТА ВЕЖДА - 1 000 ЛВ.Моля да ми бъдат присъдени и законовите лихви върху уважения размер на обезщетенията считано от датата на увреждането, както и направените разноски.

*******************************************************************

16.12.2010 година – 08.20 ч.

НАХД № 675/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 275, ал. 1 ЗМВР

Предмет Обжалвано Наказателно постановление, издадено от Началник РУ Полиция – Смолян


16.12.2010 година – 09.00 ч.

НАХД № 595/2010

Предишни заседания – 11.11.2010

Правно основание - чл. 78А НК

Предмет Предложение за освобождаване от наказателна отговорност, внесено от Районна прокуратура – Смолян
ПРЕДЛАГАМ да бъде освободен от наказателна отговорност обв. Н. К. Г. с ЕГН 60*****, за извършеното престъпление по чл. 296, ал.1 от НК, затова че: На 30.05.2010 г., вечерта, около 22 часа, в гр. Смолян, се е намирал пред жилище, находящо се на ул. „*****”, като е тропал и звънял на входната врата на жилището и говорил с Ш. В. К., с което не е изпълнил заповед за защита срещу домашно насилие № 1/04.01.2010 г. издадена с оглед постановено решение № 1/04.01.20010 г. , по гр. дело № 1149/2009 г. по описа на Районен съд – Смолян, която му забранява да се приближава до жилището на Ш. В. К. в гр. Смолян , ул. „*****” за срок от една година, като му бъде наложено административно наказание, тъй като са налице основанията на чл. 78а от НК. ПРЕПИС от постановлението с предложение за освобождаване от наказателна отговорност, ведно с досъдебното производство, да се изпратят на Районен съд – Смолян за разглеждане по реда на глава двадесет и осма на НПК.

16.12.2010 година – 10.20 ч.

НОХД № 590/2010

Предишни заседания – 11.11.2010

Правно основание - чл. 172б, ал. 1 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
Районна прокуратура – Смолян,
О Б В И Н Я В А:

Обвиняемия А. Х. Н. - роден на ****** в гр. С., живее в град С., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, живее на семейни начела с Д. С. Г., осъждан, с ЕГН *****,


В ТОВА, ЧЕ:
На 31.05.2010 г., в гр. Смолян, кв. Устово, в магазин за дрехи “***”, намиращ се на ул. “*****”, стопанисван от ЕТ “*****”, с ЕИК *****, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право: „Адидас АГ” (Adidas AG), Германия, „Адидас Интернешънъл Маркетинг Б. В.”, Холандия (Adidas International Marketing B. V.) и „Найки Интернешънъл Лтд.” (Nike International Ltd.), Съединените американски щати, с юридически представител на трите дружества за Република България – „АРСИС Консултинг” ЕООД, град София, използвал в търговската си дейност по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от Закона за марките и географските означения (Използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак) търговски марки по смисъла на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за марките и географските означения (чл. 9, ал. 1 от ЗМГО - Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Чл. 9, ал. 2 от ЗМГО - Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка), а именно: марка „Adidas”(Адидас) с рег. № 12670 и № 10533 по националния регистър и с № 277889 на Общността, притежание на „Адидас АГ” (Adidas AG), Германия и „Адидас Интернешънъл Маркетинг Б. В.”, (Adidas International Marketing B. V.), Холандия и марка „Nike”(Найки) с рег. № 12622, № 12063 и № 24739 по националния регистър и с № 277889 на Общността притежание на „Найки Интернешънъл Лтд.” (Nike International Ltd.), Съединените американски щати, които са обект на изключително право по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за марките и географските означения ( чл. 13, ал. 1 - Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който: т. 1. е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; т. 2. поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката; т. 3 е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило), като предлагал за продажба, съхранявал и пуснал на пазара с цел продажба, стоки със знаци ( словесни и фигуративни) на горепосочените марки, както следва:

 1. Четири броя мъжки фланелки с къс ръкав със знака на марката “Nike” (Найки) на стойност 4х40 = 160 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 2. Два броя мъжки фланелки с къс ръкав със знака на марката “Nike Park” (Найки Парк) на стойност 2х40= 80 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 3. Тридесет и пет броя мъжки фланелки с къс ръкав със знака на марката“Adidas”(Адидас) на стойност 35x 60 = 2100 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 4. Три броя мъжки фланелки с къс ръкав със знака на марката“Adidas F-50”(Адидас Ф 50) на стойност 3x 50 = 150 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 5. Три броя мъжки фланелки с къс ръкав със знака на марката“Adidas Clima 365”(Адидас Клима 365) на стойност 3x 50 = 150 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 6. Четири броя мъжки фланелки с къс ръкав със знака на марката“Adidas” (Адидас) на стойност 4x 50 = 200 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 7. Два броя мъжки фланелки с къс ръкав със знака на марката“Adidas Clima”(Адидас Клима) на стойност 2x50 = 100 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 8. Петнадесет броя дамски фланелки с къс ръкав със знака на марката “Adidas” (Адидас) на стойност 15x60 = 900 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 9. Седем броя дамски потници със знака на марката “Adidas” (Адидас) на стойност 7x58 = 406лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 10. Десет броя дамски потници със знака на марката “Adidas Climalite” (Адидас Клималайт) на стойност 10x55 = 550лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 11. Седем броя мъжки потници със знака на марката “Adidas” (Адидас) на стойност 7x40 = 280лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 12. Три броя дамски потници със знака на марката “Adidas Climalite” (Адидас Клималайт) на стойност 3x58 = 174лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 13. Девет броя дамски рокли със знака на марката “Adidas” (Адидас) на стойност 9x55 = 495лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 14. Четири броя мъжки комплект - анцуг със знака на марката “Adidas” (Адидас) на стойност 4x90 = 360лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 15. Седемнадесет броя дамски комплект - анцуг със знака на марката “Adidas” (Адидас) на стойност 17x70 = 1190лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 16. Четиридесет и осем броя дамски клин със знака на марката “Adidas” (Адидас) на стойност 48x55 = 2640лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 17. Четири броя мъжки шорти – къси панталонки със знака на марката “Adidas” (Адидас) на стойност 4x30 = 120лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 18. Три броя мъжки блузи с дълъг ръкав със знака на марката “Adidas” (Адидас) на стойност 3x75=225лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 19. Един брой дамска блуза с дълъг ръкав със знака на марката “Adidas” (Адидас) на стойност 75лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка

 20. Един брой дамска фланелка с качулка със знака на марката “Adidas” (Адидас) на стойност 65лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка,

като общата стойност на стоките по цени на вносителите на запазените търговски марки „Adidas” и „ Nike”, към 31.05.2010г. възлизат на 10 420.00лв, и обект на това изключително право - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК.

Предвид изложеното и на основание чл. 247 от НПК, Районна прокуратура - Смолян внася настоящия обвинителен акт, ведно с материалите по досъдебното производство за разглеждане в Районен съд - Смолян.
16.12.2010 година – 11.30 ч.

НОХД № 589/2010

Предишни заседания – 11.11.2010

Правно основание - чл. 172б, ал. 1 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
Районна прокуратура – Смолян

О Б В И Н Я В А:Обвиняемата Ю. В. К. – А. - родена на ***** в гр. С., живее в град С., българка, български гражданин, със средно образование, разведена, неосъждан, с ЕГН *****,
В ТОВА, ЧЕ:
На 31.05.2010г., в град Смолян, кв. Устово, Общински пазар, в магазин за дрехи стопанисван от ЕТ ”*****”, град Смолян, с ЕИК *****, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право: „Адидас АГ” (Adidas AG), Германия, „Адидас Интернешънъл Маркетинг Б. В.”, Холандия (Adidas International Marketing B. V.) и „Найки Интернешънъл Лтд.” (Nike International Ltd.), Съединените американски щати, с юридически представител на трите дружества за Република България – „АРСИС Консултинг” ЕООД, град София, използвала в търговската си дейност по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от Закона за марките и географските означения (Използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак) търговски марки по смисъла на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за марките и географските означения ( чл. 9, ал. 1 от ЗМГО - Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Чл. 9, ал. 2 от ЗМГО - Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка), а именно: марка „Adidas”(Адидас) с рег. № 12670 и № 10533 по националния регистър и с № 277889 на Общността, притежание на „Адидас АГ” (Adidas AG), Германия и „Адидас Интернешънъл Маркетинг Б. В.”, (Adidas International Marketing B. V.), Холандия и марка „Nike”(Найки) с рег. № 12622, № 12063 и № 24739 по националния регистър и с № 277889 на Общността притежание на „Найки Интернешънъл Лтд.” (Nike International Ltd.), Съединените американски щати, които са обект на изключително право по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за марките и географските означения ( чл. 13, ал. 1 - Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който: т. 1. е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; т. 2. поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката; т. 3 е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило), като предлагала за продажба, съхранявала и пуснала на пазара с цел продажба, стоки със знаци ( словесни и фигуративни) на горепосочените марки, както следва:

1. 13 (тринадесет) броя спортни екипи (анцузи) със знака на марката „Adidas” (Адидас), на обща стойност 1170.00лв., по цени на вносителите на запазената търговска марка;

2. 2 (два) броя спортни екипи (анцузи) със знака на марката „Adidas” (Адидас) / „Аdidas Climalite”(Адидас Клималайт) на обща стойност 160.00лв., по цени на вносителите на запазената търговска марка;

3. 11 (единадесет) броя фанелки с къс ръкав със знака на марката „Adidas” (Адидас) на обща стойност 440.00лв., по цени на вносителите на запазената търговска марка;

4. 4 (четири) броя бермуди със знака на марката „Adidas” (Адидас) на обща стойност 100.00лв., по цени на вносителите на запазената търговска марка;

5. 3 ( три) чифта маратонки със знака на марката „Nike” (Найки) на обща стойност 450.00лв., по цени на вносителите на запазената търговска марка,

като общата стойност на стоките възлиза на 2 320.00лв., и обект на това изключително право - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК.
Предвид изложеното и на основание чл. 247 от НПК, Районна прокуратура - Смолян внася настоящия обвинителен акт, ведно с материалите по досъдебното производство за разглеждане в Районен съд - Смолян.


16.12.2010 година – 13.00 ч.

НОХД № 600/2010

Предишни заседания – 15.11.2010

Правно основание - чл. 172б, ал. 1 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян

Районна прокуратура – Смолян

О Б В И Н Я В А:

Обвиняемата Р. И. Г. - родена на *****1956г. в гр. П., обл. С., живее в град С., българка, български гражданин, със средно образование, омъжена, неосъждана, с ЕГН 56*****,


В ТОВА, ЧЕ:
На 31.05.2010г., в град Смолян, кв. Устово, в магазин за дрехи, парфюмерия и промишлени стоки “*****”, намиращ се на ул. “****” - , собственост на ЕТ ”*****” гр. Смолян, с ЕИК *****, без правно основание и без съгласието на притежателите на изключителното право: „Адидас АГ” (Adidas AG), Германия, „Адидас Интернешънъл Маркетинг Б. В.”, Холандия (Adidas International Marketing B. V.) и „Найки Интернешънъл Лтд.” (Nike International Ltd.), Съединените американски щати, с юридически представител на трите дружества за Република България – „АРСИС Консултинг” ЕООД, град София, използвала в търговската си дейност по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от Закона за марките и географските означения (Използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак) търговски марки по смисъла на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за марките и географските означения (чл. 9, ал. 1 от ЗМГО - Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Чл. 9, ал. 2 от ЗМГО - Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка), а именно: марка „Adidas”(Адидас) с рег. № 12670 и № 10533 по националния регистър и с № 277889 на Общността, притежание на „Адидас АГ” (Adidas AG), Германия и „Адидас Интернешънъл Маркетинг Б. В.”, (Adidas International Marketing B. V.), Холандия и марка „Nike”(Найки) с рег. № 12622, № 12063 и № 24739 по националния регистър и с № 277889 на Общността притежание на „Найки Интернешънъл Лтд.” (Nike International Ltd.), Съединените американски щати, които са обект на изключително право по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за марките и географските означения ( чл. 13, ал. 1 - Правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който: т. 1. е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; т. 2. поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката; т. 3 е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на знака би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило), като предлагала за продажба, съхранявала и пуснала на пазара с цел продажба, стоки със знаци ( словесни и фигуративни) на горепосочените марки, както следва:

1. Един брой ватиран елек със знака на марката “Adidas”( Адидас) на стойност 76 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка,

2. Три броя дамски фитнес екип със знака на марката“Adidas”( Адидас) на обща стойност 165 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка,

3. Осем броя шорти със знака на марката“Adidas”( Адидас) на обща стойност 240 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка,

4. Двадесет и седем броя мъжки панталони тип 7/ 8 със знака на марката “Adidas”( Адидас) на обща стойност 1080 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка,

5. Тринадесет броя долнища дълги мъжки/ дамски със знака на марката “Adidas”( Адидас) на обща стойност 650 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка,

6. Четиринадесет броя потници мъжки със знака на марката“Adidas”( Адидас) на обща стойност 560 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка,

7. Тридесет и осем броя тениски със знака на марката“Adidas” (Адидас) на обща стойност 2280 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка,

8. Сто и два броя анцузи мъжки/ дамски със знака на марката “Adidas”( Адидас) на обща стойност 9180 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка,

9. Три броя тениски със знака на марката “Nike”( Найки) на обща стойност 165 лева, по цени на вносителите на запазената търговска марка,

като общата стойност на стоките по цени на вносителите на запазените търговски марки „Adidas”(Адидас) и „ Nike”(Найки), към 31.05.2010г. възлизат на 14 396.00 лв, и обект на това изключително право - престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК.
Предвид изложеното и на основание чл. 247 от НПК, Районна прокуратура - Смолян внася настоящия обвинителен акт, ведно с материалите по досъдебното производство за разглеждане в Районен съд - Смолян.


16.12.2010 година – 14.10 ч.

НОХД № 643/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 343б, ал. 1 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
Районна прокуратура – Смолян

ОБВИНЯВА:

И. Ю. В., с ЕГН *****, роден на *****1981 г. в гр. С., българин, български гражданин, неженен, със средно специално образование, неосъждан, строителен работник към фирма „*****” - гр. Смолян в това , че: На 31.07.2010 г., около обяд, в гр. Смолян, на ул. “Д-р Петър Берон” , срещу фирма „Титан” – Смолян, е управлявал в посока „Спортна зала” МПС – лек автомобил “Фолксваген Голф” , с рег. № *****, собственост на П. Ю. В. от гр. С., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,27 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Предвид изложеното и на основание чл. 247, ал.1, т.1 от НПК, Районна прокуратура Смолян внася настоящия обвинителен акт, ведно с материалите по досъдебното производство, за разглеждане в Районен съд Смолян.

16.12.2010 година – 14.40 ч.

НАХД № 335/2010

Предишни заседания – 09.07.2010; 21.09.2010; 02.11.2010

Правно основание - чл. 5, ал. 3 ЗЗДет

Предмет Обжалвано Наказателно постановление, издадено от Директор на ОД на МВР – Смолян


16.12.2010 година – 15.40 ч.

НАХД № 634/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 55, ал. 2 ЗЗО

Предмет Обжалвано Наказателно постановление, издадено от Директора на РЗОК – Смолян

*****************************************************************
17.12.2010 година – 09.00 ч.

НОХД № 616/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 343б, ал. 1 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
Районна прокуратура – Смолян

ОБВИНЯВА:

Ч. А. Д., с ЕГН *****, роден на *****1979 г. в гр. П., българин, български гражданин, неженен, с висше образование, неосъждан, безработен, в това, че: На 20.06.2010 г., около 19,00 часа, в гр. Смолян, на ул. „Невястата” срещу хранителен магазин на ЕТ „Станой Кадиев”, в посока от ресторант „Рибката” към центъра на гр. Смолян, е управлявал МПС – собствения си лек автомобил - марка и модел „Сузуки Суифт”, с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,76 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. Предвид изложеното и на основание чл. 247, ал.1, т.1 от НПК, Районна прокуратура Смолян внася настоящия обвинителен акт, ведно с материалите по досъдебното производство, за разглеждане в Районен съд - Смолян.


17.12.2010 година – 10.00 ч.

НОХД № 615/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 343б, ал. 1 НК

Предмет Обвинителен акт, внесен от Районна прокуратура – Смолян
Смолянска районна прокуратура

ОБВИНЯВА:

М. А. С., роден на *****1987 г. в гр. С., живущ в с.гр., българин, български гражданин, не женен, не осъждан, със средно образование, не работи, с ЕГН ***** В ТОВА ЧЕ:

На 19.08.2010 г. в около 01.35 ч., в гр. Смолян, ул.”Родопи” срещу бензиностанция „Шел” в посока на движение „ЕВН” гр.Смолян, е управлявал МПС – собствения си лек автомобил марка и модел „Рено 19” с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,51 на хиляда, установено по надлежния ред - Престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК. Предвид изложеното и на основание чл. 247 от НПК, Смолянска районна прокуротура внася настоящия обвинителен акт ведно с материалите по дознанието в Смолянския районен съд за разглеждане.17.12.2010 година – 11.10 ч.

НАХД № 612/2010

Ново дело

Правно основание - чл. 21, ал. 1 ЗДвП

Предмет Обжалвано Наказателно постановление, издадено от Началник сектор ПП – КАТ към ОДП – Смолян


17.12.2010 година – 13.50 ч.

НАХД № 525/2010

Предишни заседания – 02.11.2010

Правно основание - чл. 174, ал. 3, предл. 1 от ЗДвП

Предмет Обжалвано Наказателно постановление, издадено от Началник Сектор ПП – Смолян


17.12.2010 година – 15.00 ч.

НЧХД № 605/2010

Ново дело

Правно основание

Предмет Тъжба от А. Х. Д. срещу М. М. М. за обида и клевета
Каталог: courts
courts -> Доклад за дейността на районен съд -благоевград през 2010г. І. Кадрова обезпеченост 1
courts -> Длъжностна характеристика на длъжност: Системен администратор
courts -> И н ф о р м а ц и о н е н б ю л е т и н насрочени наказателни дела в Районен съд – Смолян
courts -> Какво е свидетелство за съдимост?
courts -> За управление на риска на окръжен съд благоевград въведение
courts -> Районен съд – град мадан
courts -> І. речник на юридическите термини и съкращения, най-често използвани при работата с наказателни дела


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница