И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област ШуменДата31.03.2018
Размер38.46 Kb.
И Н Ф О Р М А Ц И Я

за качествата на питейната вода в Област Шумен

За периода 01 – 28.02.2015 г. с изследване са обхванати 14 населени места.

По химични показатели са изследвани 27 водни проби. От тях се установява, че в 4 от населените места водата за питейно-битови цели не отговаря на изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) – в 2 по показател нитрати и в 2 (гр. Шумен и гр. Велики Преслав) по показател мътност. При нормативно определена максимална стойност за нитрати в питейната вода 50 мг/л са получени следните лабораторни резултати: за с. Черна – 54 мг/л и за с. Върбак – 94 мг/л.

От страна на РЗИ – Шумен е засилен контрола над обеззаразяването на водата, подавана от „ВиК – Шумен“ ООД в зона на водоснабдяване язовир „Тича”. Ежедневно в лабораторията на инспекцията се следят промените в показател мътност, остатъчен хлор и микробиологичните показатели. Чрез средствата за масова информация и сайта на инспекцията, населението водоснабдявано от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово, с. Дибич) е уведомено за промените в показател мътност и е дадена препоръка водата да не се ползва за питейни цели.

По микробиологични показатели са изследвани 27 проби вода. От тях 1 не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) – 3,70% нестандартност за периода. Отклонения от нормативните изисквания по микробиологични показатели са установени при анализ на проби питейна вода от с. Станянци.

От местни водоизточници по химични показатели са изследвани 13 проби вода. От тях 3 не отговарят на хигиенните норми – 1 по показател нитрати (гр. Шумен, ул. „Янко Сакъзов”), 1 по показател мътност (гр. Шумен, до ТПК „Пчела”) и 1 по показатели нитрати и мътност (гр. Шумен, кв. Б. Българанов, КЕЧ). При максимално допустима стойност за нитрати 50 мг/л са измерени 89 мг/л във водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” и 77 мг/л във водата от чешмата в кв. Б. Българанов, КЕЧ.

По микробиологични показатели са изследвани 13 проби вода от местни водоизточници. От тях 7 не отговарят на здравните норми по показател коли форми: водите от чешмите в гр. Шумен, кв. Б. Българанов до КЕЧ, до ТПК „Пчела”, до к-с „Кьошковете”, по пътя за кв. „Дивдядово”, в кв. „Дивдядово” до к-с „Бохеми”, в кв. Дивдядово на ул. „Поройна” и чешма № 2 по пътя за с. Лозево.

За периода 01 – 28.02.2015 г. са регистрирани 56 чревни инфекциозни заболявания, разпределени по нозологични единици както следва: хепатит А – 1, ентероколит – 44, дизентерия – 1, колиентерит – 3 и салмонелоза – 7.

Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.Издадени са предписания до управителя на „В и К Шумен” ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несъответствия в качествата на питейната вода. Спрямо отговорните лица са предприети необходимите действия за съставяне и предявявяне на актове за установените административни нарушения.

За констатирани пропуски при обеззаразяване на водата от предходни месеци са съставени са съставени 3 акта на водомайстори.
Каталог: vodi files
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница