И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област ШуменДата12.03.2018
Размер45.71 Kb.

И Н Ф О Р М А Ц И Я


за качествата на питейната вода в Област Шумен
За периода 01 – 31.08.2012 г. в региона 3 селища (с. Градище, с. Струйно и с. Избул) са с въведено режимно водоподаване.

С изследване са обхванати 30 населени места.

По химични показатели са изследвани 44 водни проби. От тях 4 не отговарят на изискванията на на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) по показател нитрати при норма до 50 мг/л.


Населено място

Показател

Стойност

Жилино

нитрати

65 мг/л

Избул

нитрати

62 мг/л

Писарево

нитрати

68 мг/л

Беджене

нитрати

86 мг/л

По микробиологични показатели са изследвани 44 проби вода. От тях 5 неотговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г., изм.) – 11,36 % нестандартност за периода.
Населено място

Показател

Стойност

Войвода

коли форми

Е.коли


ентерококи

6 КОЕ/100 мл

6 КОЕ/100 мл

3 КОЕ/100 мл


вилна зона „Станата”

коли форми

Е.коли


8 КОЕ/100 мл

8 КОЕ/100 млБеджене

коли форми

Е.коли


26 КОЕ/100 мл

26 КОЕ/100 млСини вир

коли форми

15 КОЕ/100 мл

Ружица

коли форми

Е.коли


19 КОЕ/100 мл

8 КОЕ/100 мл


От местни водоизточници по химични показатели са изследвани 11 проби вода. От тях 3 не отговарят на хигиенните норми – 1 по показатели нитрати и мътност и 2 по показател нитрати при норма до 50 мг/л.
Местен водоизточник

показател

стойност

чешма - гр. Шумен,

до ТПК „Пчела”нитрати

мътност


185 мг/л

неприемливачешма - гр. Шумен,

кв. Б. Българанов, до КЕЧнитрати

80 мг/л

чешма - гр. Шумен,

ул. „Я. Сакъзов”нитрати

72 мг/л

По микробиологични показатели са изследвани 11 проби вода от местни водоизточници. От тях 6 не отговарят на хигиенните норми.
Местен водоизточник

Показател

Стойност

чешма - гр. Шумен,

до ТПК „Пчела”коли форми

11 КОЕ/мл

чешма - гр. Шумен,

кв. Б. Българанов, до КЕЧколи форми

39 КОЕ/мл

чешма - гр. Шумен,

кв. Б. Българанов, до бл. 3коли форми

Е.коли


7 КОЕ/мл

3 КОЕ/мл


чешма - гр. Шумен, кв. Боян Българанов - „Бабешкия мост”

коли форми

Е.коли


21 КОЕ/мл

20 КОЕ/млчешма № 1 по пътя

за с. Лозевоколи форми

28 КОЕ/мл

чешма № 2 по пътя

за с. Лозевоколи форми

4 КОЕ/мл

Чрез средствата за масова информация и сайта на инспекцията населението е уведомено за резултатите от мониторинга на местните водоизточници.


За периода 01 – 31.08.2012 г. са регистрирани 101 чревни инфекциозни заболявания, разпределени по нозологични единици както следва:

ентероколит – 77 дизентерия - 9

колиентерит – 12 салмонелоза - 3


Не е установена причинна връзка между качествата на питейната вода и регистрираните чревни инфекциозни заболявания.

Издадени са предписания до управителя на „В и К Шумен” ООД, гр. Шумен за предприемане на мерки за отстраняване на констатираните несъответствия в качествата на питейната вода. Спрямо отговорните лица са предприети необходимите действия за съставяне и предявявяне на актове за установените административни нарушения.
Каталог: vodi files
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен
vodi files -> И н ф о р м а ц и я за качествата на питейната вода в Област Шумен


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница