I общи положения Чстраница2/3
Дата21.01.2017
Размер0.93 Mb.
1   2   3

4. Когато даден щам е атенюиран или е загубил свързаните с

вирулентността гени, мерките, изисквани от класификацията на неговите

родителски щамове, не се прилагат задължително и за този щам, например когато

такъв щам може да се използва като продукт или част от продукта за

профилактични или терапевтични цели.

5. Използваната номенклатура съответства на международните споразумения

на таксономията и номенклатурата на биологичните агенти.6. Списъкът на класифицираните биологични агенти подлежи на

актуализация.7. Изискванията, които се отнасят до мерките за защита, съответстващи на

класификацията на паразитите, се прилагат само към тези етапи от жизнения

цикъл на паразита, при които е възможно заразяване на работещите на работното

място.


8. Списъкът съдържа съответни обозначения в случаите, когато:

биологичните агенти вероятно са причинители на алергични или токсични

реакции; е налична ефективна ваксина; е препоръчително списъкът на

експонираните работещи да се държи повече от десет години след края на

последната позната експозиция, както и при определени биологични агенти,

класифицирани в група 3, при които рискът от заразяване на работещите е

ограничен, тъй като обикновено не е възможно заразяване по въздушно-капков

път. Обозначенията са следните:

"А" - възможни алергични ефекти;

"Д" - препоръчително е списъкът на експонираните работещи да се държи

повече от десет години;

"Т" - производство на токсини;

"В" - налична ефективна ваксина;

"(**)" - биологични агенти, класифицирани в група 3, при които рискът от

заразяване на работещите е ограничен, тъй като обикновено не е възможно

заразяване по въздушно-капков път.

II. Бактерии и други микроорганизми

Биологичен агент


Класификация


Забележка


1

2

3

Actinobacillusactinomycetemcomitans


2
Actinomadura madurae


2
Actinomadura pelletieri


2
Actinomyces gerencseriae


2
Actinomyces israelii


2
Actinomyces pyogenes


2
Actinomyces spp.


2
Arcanobacterium haemolyticum
(Corynebacterium haemolyticum)


2
Bacillus anthracis


3
Bacteroides fragilis


2
Bartonella bacillifonnis


2
Bartonella quintana
(Rochalimaea quintana)


2
Bartonella (Rochalinea) spp.


2
Bordetella bronchiseptica


2
Bordetella parapertussis


2
Bordetella pertussis


2

В

Borrelia burgdorferi


2
Borrelia duttonii


2
Borrelia recurrentis


2
Borrelia spp.


2
Brucella abortus


3
Brucella canis


3
Brucella melitensis


3
Brucella suis


3
Burkholderia mallei
(Pseudomonas mallei)


3
Burkholderia pseudomallei
(Pseudomonas pseudomallei)


3
Campylobacter fetus


2
Campylobacter jejuni


2
Campylobacter spp.


2
Cardiobacterium hominis


2
Chlamydia pneumoniae


2
Chlamydia trachomatis


2
Chlamydia psittaci (avian strains)


3
Chlamydia psittaci (other strains)


2
Clostridium botulinum


2

T

Clostridium perfringens


2
Clostridium tetani


2

T, В

Clostridium spp.


2
Corynebacterium diphtheriae


2

T, В

Corynebacterium minutissimum


2
Corynebacterium
pseudotuberculosis


2
Corynebacterium spp.


2
Coxiella burnetii


3
Edwardsiella tarda


2
Ehrlichia sennetsu
(Rickettsia sennetsu


2
Ehrlichia spp.


2
Eikenella corrodens


2
Enterobacter aerogenes/cloacae


2
Enterobacter spp.


2
Enterococcus spp.


2
Erysipelothrix rhusiopathiae


2
Escherichia coli (with the
exception of non-pathogenic strains)


2
Escherichia coli, verocytotoxigenic
strains (e.g. O157:H7 or O103)


3 (**)
Flavobacterium meningosepticum


2
Fluoribacter bozemanae
(Legionella)


2
Francisella tularensis (Type A)


3
Francisella tularensis (Type B)


2
Fusobacterium necrophorum


2
Gardnerella vaginalis


2
Haemophilus ducreyi


2
Haemophilus influenzae


2
Haemophilus spp.


2
Helicobacter pylori


2
Klebsiella oxytoca


2
Klebsiella pneumoniae


2
Klebsiella spp.


2
Legionella pneumophila


2
Legionella spp.


2
Leptospira interrogans
(all serovars)


2
Listeria monocytogenes


2
Listeria ivanovii


2
Morganella morganii


2
Mycobacterium africanum


3

В

Mycobacterium avium/intracellulare


2
Mycobacterium bovis
(except BCG strain)


3

В

Mycobacterium chelonae


2
Mycobacterium fortuitum


2
Mycobacterium kansasii


2
Mycobacterium leprae


3
Mycobacterium malmoense


2
Mycobacterium marinum


2
Mycobacterium microti


3 (**)
Mycobacterium paratuberculosis


2
Mycobacterium scrofulaceum


2
Mycobacterium simiae


2
Mycobacterium szulgai


2
Mycobacterium tuberculosis


3

В

Mycobacterium ulcerans


3 (**)
Mycobacterium xenopi


2
Mycoplasma caviae


2
Mycoplasma hominis


2
Mycoplasma pneumoniae


2
Neisseria gonorrhoeae


2
Neisseria meningitidis


2

В

Nocardia asteroides


2
Nocardia brasiliensis


2
Nocardia farcinica


2
Nocardia nova


2
Nocardia otitidiscaviarum


2
Pasteurella multocida


2
Pasteurella spp.


2
Peptostreptococcus anaerobius


2
Plesiomonas shigelloides


2
Porphyromonas spp.


2
Prevotella spp.


2
Proteus mirabilis


2
Proteus penneri


2
Proteus vulgaris


2
Providencia alcalifaciens


2
Providencia rettgeri


2
Providencia spp.


2
Pseudomonas aeruginosa


2
Pseudomonas mallei


3
Pseudomonas pseudomallei


3
Rhodococcus equi


2
Rickettsia akari


3 (**)
Rickettsia canada


3 (**)
Rickettsia conorii


3
Rickettsia montana


3 (**)
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)


3
Rickettsia prowazekii


3
Rickettsia rickettsii


3
Rickettsia tsutsugamushi


3
Rickettsia spp.


2
Rochalimaea quintana


2
Salmonella Arizonae


2
Salmonella Enteritidis


2
Salmonella Typhimurium


2
Salmonella Paratyphi A, B, C


2

В

Salmonella Typhi


3 (**)

В

Salmonella (other serovars)


2
Serpulina spp


2
Shigella boydii


2
Shigella dysenteriae (Type 1)


3 (**)

T

Shigella dysenteriae,
other than Type 1


2
Shigella flexneri


2
Shigella sonnei


2
Staphylococcus aureus


2
Streptobacillus moniliformis


2
Streptococcus pneumoniae


2
Streptococcus pyogenes


2
Streptococcus suis


2
Streptococcus spp.


2
Treponema carateum


2
Treponema pallidum


2
Treponema pertenue


2
Treponema spp.


2
Vibrio cholerae (including El Tor)


2
Vibrio parahaemolyticus


2
Vibrio spp


2
Yersinia enterocolitica


2
Yersinia pestis


3

В

Yersinia pseudotuberculosis


2
Yersinia spp.


2III. Вируси (*)


Биологичен агент


Класификация


Забележка


1

2

3Adenoviridae

2


Arenaviridae


- I-CM-Lassa Virus Complex

(Old World arena viruses):-- Lassa Virus


4
-- Lymphocytic (strains)


3
-- Lymphocytic choriomeningitis virus (other strains)


2
-- Mopeia virus


2
-- Other LCM - Lassa complex viruses


2
- Tacaribe-Virus Complex

(New World arena viruses):-- Guanarito virus


4
-- Junin virus


4
-- Sabia virus


4
-- Machupo virus


4
-- Flexal virus


3
-- other Tacaribe complex viruses


2


Astroviridae

2


Bunyaviridae


- Belgrade (also known as Dobrava)


3
- Bhanja


2
- Bunyamwera virus


2
- Germiston


2
- Oropouche virus


3
- Sin Nombre (formerly Muerto Canyon)


3
- California encephalitis virus


2
- Hantaviruses:
-- Hantaan (Korean haemorrhagic fever)


3
-- Seoul virus


3
-- Puumala virus


2
-- Prospect Hill virus


2
-- Other hantaviruses


2
- Nairoviruses:
-- Crimean-Congo
-- haemorrhagic fever


4
-- Hazara virus


2
- Phleboviruses:
-- Rift Valley fever


3

В

-- Sandfly fever


2
-- Toscana virus


2
-- Other bunyaviridae known to be pathogenic


2


Caliciviridae


- Hepatitis E virus


3(**)
- Norwalk virus


2
- Other Caliciviridae


2


Coronaviridae

2


Filoviridae


- Ebola virus


4
- Marburg virus


4


Flaviviridae


- Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis)


3
- Central European tick-borne encephalitis virus


3 (**)

В

- Absettarov


3
- Hanzalova


3
- Hypr

3
- Kumlinge


3
- Dengue virus type 1-4


3
- Hepatitis C virus


3 (**)

Д

- Japanese B encephalitis


3

В

- Kyasanur Forest


3

В

- Louping ill


3 (**)
- Omsk (a)


3

В

- Powassan


3
- Rocio

3
- Russian spring-summer encephalitis (TBE) (a)


3

В

- St Louis encephalitis


3
- Wesselsbron virus


3 (**)
- West Nile fever virus


3
- Yellow fever


3

В

- Other flaviviruses known to be pathogenic


2


Hepadnaviridae


- Hepatitis B virus


3 (**)

В, Д

- Hepatitis D virus (Delta) (б)


3 (**)

В, ДHerpesviridae


- Cytomegalovirus


2
- Epstein-Barr virus


2
- Herpesvirus simiae (B virus)


3
- Herpes simplex virus types 1 and 2


2
- Herpesvirus varicella-zoster


2
- Human B-lymphotropic virus (HBLV-HHV6)


2
- Human Herpes virus 7


2
- Human Herpes virus 8


2

ДOrthomyxoviridae


- Influenza viruses types A, B and C


2

В(в)

- Tick-borne orthomyxoviridae: Dhori and Thogoto


2


Papovaviridae


- BK and JC viruses


2

Д (г)

- Human papillomaviruses


2

Д (г)Paramyxoviridae


- Measles virus


2

В

- Mumps virus


2

В

- Newcastle disease virus


2
- Parainfluenza viruses types 1 to 4
- Respiratory syncytial virus


Parvoviridae


- Human parvovirus (B 19)


2


Picornaviridae


- Acute haemorrhagic conjunctivitis virus (AHC)


2
- Coxsackie viruses


2
- Echo viruses


2
- Hepatitis A virus (human enterovirus type 72)


2

В

- Polioviruses


2

В

- Rhinoviruses


2


Poxviridae


- Buffalopox virus (д)


2
- Cowpox virus


2
- Elephantpox virus (е)


2
- Milkers’ node virus


2


Molluscum contagiosum virus


- Monkeypox virus


3

В

- Orf virus


2
- Rabbitpox virus (ж)


2
- Vaccinia virus


2
- Variola (major and minor) virus


4

В

- Whitepox virus (“Variola virus”)


4

В

- Yatapox virus (Tana & Yaba)


2


Reoviridae


- Coltivirus


2
- Human rotaviruses


2
- Orbiviruses Reoviruses


2


Retroviridae


- Human immunodeficiency viruses


3(**)

Д

- Human T-cell lymphotropic viruses (HTLV) types 1 and 2


3(**)

Д

- SIV(з)

3(**)


Rhabdoviridae


- Rabies virus


3 (**)

В

- Visicular stomatitis virus


2


Togaviridae


- Alfaviruses:
-- Eastern equine encephalomyelitis


3

В

-- Bebaru virus


2
-- Chikungunya virus


3 (**)
-- Everglades virus


3 (**)
-- Mayaro virus


3
-- Mucambo virus


3 (**)
-- Ndumu virus


3
-- O’nyong-nyong virus


2
-- Ross River virus


2
-- Semliki Forest virus


2
-- Sindbis virus


2
-- Tonate virus


3 (**)
-- Venezuelan equine encephalomyelitis


3

В

-- Western equine encephalomyelitis


3

В

-- Other known alphaviruses


2
Rubivirus (rubella)


2

ВToroviridae

2
Unclassified viruses
- Equine morbillivirus


4
- Hepatitis viruses not yet identified


3 (**)

Д

Unconventional agents associated with the transmissible spondiform encephalopathies (TSEs)(и):
- Creutzfeldt-Jakob disease


3 (**)

Д (г)

- Variant Creutzfeldt-Jakob disease


3 (**)

Д (г)

- Bovine spondiform encephalopathies (BSE) and other related animal TSEs (и)


3 (**)

Д (г)

- Gerstmann-Straeussler-Scheinker syndrome


3 (**)

Д (г)

Kuru

3 (**)

Д (г)
Забележка. Означенията в списъка са използвани в следния смисъл:

"spp." - други видове биологични агенти, които са известни като

патогенни за хората;

"(*)" - вируси, които вече са изолирани у хората и които не са оценени и

не са класифицирани в това приложение, трябва да се класифицират най-малко в

група 2, с изключение на случаите, в които има доказателства, че те вероятно

не причиняват заболявания у хората;

"(a)" - Tick-borne encephalitis;

"(б)" - вирусът на хепатит D е патогенен за работниците само при

едновременно присъствие или вторична инфекция, причинена от вируса на

хепатит В; следователно ваксинирането срещу хепатит В ще защити работниците,

които не са засегнати от вируса, причиняващ хепатит В, срещу хепатит D вируса

(Делта);


"(в)" - само за тип А и В;

"(г)" - препоръчва се за работа, включваща директен контакт с тези

агенти;

"(д)" - два вируса са идентифицирани: един тип buffalopox и другият евариант на Vaccinia virus;

"(е)" - вариант на cowpox virus;

"(ж)" - вариант на Vaccinia;

"(з)" - понастоящем няма данни за заболявания на хората, причинени от

ретровируси с маймунски произход; като предпазна мярка защитно ниво 3 е

препоръчително при работа с тях;

"(и)" - няма данни за инфекция при хората, причинена от агентите,

причиняващи Луда крава енцефалит; въпреки това защитно ниво 3 (**) е

препоръчително най-малко като предпазна мярка за лабораторна работа, с

изключение на лабораторна работа, свързана с идентифициран агент screpie,

където защитно ниво 2 е достатъчно.

-----------------------------------------------------------------------------

IV. Паразити

Биологичен агент


Класификация


Забележка


1

2

3

Acanthamoeba castellani

2
Ancylostoma duodenale


2
Angiostrongylus cantonensis


2
Angiostrongylus costaricensis


2
Ascaris lumbricoides


2

A

Ascaris suum


2

A

Babesia divergens


2
Babesia microti


2
Balantidium coli


2
Brugia malayi


2
Brugia pahangi


2
Capillaria philippinensis


2
Capillaria spp.


2
Clonorchis sinensis


2
Clonorchis viverrini


2
Cryptosporidium parvum


2
Cryptosporidium spp.


2
Cyclospora cayetanensis


2
Dipetalonema streptocerca


2
Diphyllobothrium latum


2
Dracunculus medinensis


2
Echinococcus granulosus


3(**)
Echinococcus multilocularis


3(**)
Echinococcus vogeli


3(**)
Entamoeba histolytica


2
Fasciola gigantica


2
Fasciola hepatica


2
Fasciolopsis buski


2
Giardia lamblia

(Giardia intestinalis)

2
Hymenolepis diminuta


2
Hymenolepis nana


2
Leishmania brasiliensis


3(**)
Leishmania donovani


3(**)
Leishmania ethiopica


2
Leishmania mexicana


2
Leishmania peruviana


2
Leishmania tropica


2
Leishmania major


2
Leishmania spp.


2
Loa loa

2
Mansonella ozzardi


2
Mansonella perstans


2
Naegleria fowleri


3
Necator americanus


2
Onchocerca volvulus


2
Opisthorchis felineus


2
Opisthorchis spp.


2
Paragonimus westermani


2
Plasmodium falciparum


3(**)
Plasmodium spp.

(human and simian)

2
Sarcocystis suihominis


2
Schistosoma haematobium


2
Schistosoma intercalatum


2
Schistosoma japonicum


2
Schistosoma mansoni


2
Schistosoma mekongi


2
Strongyloides stercoralis


2
Strongyloides spp


2
Taenia saginata


2
Taenia solium


3(**)
Toxocara canis


2
Toxoplasma gondii


2
Trichinella spiralis


2
Trichuris trichiura


2
Trypanosoma brucei brucei


2
Trypanosoma brucei gambiense


2
Trypanosoma brucei rhodesiense


3(**)
Trypanosoma cruzi


3
Wuchereria bancrofti


2V. Гъби

Биологичен агент

Класификация


Забележка


1

2

3

Aspergillus fumigatus

2

A

Blastomyces dermatitidis

(Ajellomyces dermatitidis)

3
Candida albicans


2

A

Candida tropicalis


2
Cladophialophora bantiana (formerly: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum or trichoides)


3
Coccidioides immitis


3

A

Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)


2

A

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora


2

A

Emmonsia parva var. Parva


2
Emmonsia parva var. Crescens


2
Epidermophyton floccosum


2

A

Fonsecaea compacta


2
Fonsecaea pedrosoi


2
Histoplasma capsulatum var capsulatum (Ajellomyces capsulatus)


3
Histoplasma capsulatum duboisii


3
Madurella grisea


2
Madurella mycetomatis


2
Microsporum spp.


2

A

Neotestudina rosatii


2
Paracoccidioides brasiliensis


3
Penicillium marneffei


2

A

Scedosporium apiospermum

(Pseudallescheria boydii)

2
Scedosporium prolificans (inflatum)


2
Sporothrix schenckii


2
Trichophyton rubrum


2
Trichophyton spp.


2
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците
Ordinances -> Наредба №11 от 27. 12. 2004 г за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница