I. Общи положения


РАЗДЕЛ III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АТЕСТИРАНЕТОстраница2/6
Дата21.05.2023
Размер80.5 Kb.
#117794
ТипИнструкция
1   2   3   4   5   6
Инструкция за атестиране на МУ - Варна -2015
Свързани:
LEI (1), Кардиогенен шок, iwankja
РАЗДЕЛ III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АТЕСТИРАНЕТО

Чл.10 /1/ Атестирането на членове на академичния състав се извършва въз основа на персонална комплексна оценка по групи показатели.


/2/ Оценката по всеки показател и начина на сформиране на общата оценка е отбелязано в атестационната карта.


Групи показатели:


І. НАУЧНО - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ


1. Публикации

 • Монография в чужбина;

 • Монография в България на чужд език;

 • Монография в България на български език;

 • Публикация в списание с импакт-фактор;

 • Публикация в международно списание без импакт-фактор;

 • Публикации в научните издания на МУ-Варна (английски език/ български език);

 • Публикация в национално списание без импакт-фактор;

 • Доклад, публикуван в сборник трудове от международни научни форуми в чужбина;

 • Доклад, публикуван в сборник трудове от национални и международни научни форуми в България.2. Цитирания без автоцитирания

 • Цитирания в статии с импакт-фактор;

 • Цитирания в международни издания (вкл. патент);

 • Цитирания в национални издания (вкл. патент);

 • Цитирания в дисертации в България;

 • Цитирания в дисертации в чужбина;

 • Цитирания в магистърски тези.3. Научни форуми

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница