І. Общи въпроси за Europass Какво точно представлява Europass?Дата15.05.2017
Размер68.26 Kb.
І. Общи въпроси за Europass


 1. Какво точно представлява Europass?

Europass включва пет документа, които помагат на европейските граждани техните умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа.

 1. Заплаща ли се за придобиването на Europass документите?

Не, Документите Europass са абсолютно безплатни.
 1. Мога ли самостоятелно да попълня документите си Europass?

Europass автобиографията (CV) и Europass езиковия паспорт можете да попълните сами онлайн. Ако запишете вашето CV във формат XML или PDF+XML, по-късно можете да го прехвърлите от вашия компютър на сървъра и да го обновите.

Останалите три документа (Europass мобилност, Πриложение към сертификат и Πриложение към диплома) се издават от организации.


 1. Как мога да осъществя връзка с националните Europass центрове?

Информация за контакт с центровете, управляващи Europass, в отделните европейски държави, можете да намерите на следния интернет адрес: http://europass.cedefop.europa.eu/bg/about/national-europass-centresІІ. Въпроси за Europass автобиографията (CV)
1. За какво служи Europass автобиографията (CV)?
Europass CV Ви предоставя възможност да опишете уменията си, както и средата, в която сте ги придобили. Това е документ, в който може да представите компетенциите си, придобити не само чрез включване във формални образователни инициативи, но и чрез неформално и самостоятелно учене.
2. Кой може да попълни Europass автобиография (CV)?
Всеки, който има някакъв, дори минимален опит, и има необходимост и желание да го покаже възможно най-пълно и систематизирано.
3. Как да попълня моята Europass автобиографията (CV)?
За попълването на Europass автобиографията (CV) има два начина:

онлайн, като следвате онлайн инструкциите и примерите. След това можете да изтеглите или да получите по електронната поща попълненото CV в електронен вид.
Важно е винаги да записвате Europass автобиографията във формат XML или PDF-XML на вашия компютър, за да можете по-късно да я прехвърлите на сървъра и да я допълните онлайн;

на вашия компютър - изтеглете документите за Europass CV (празна бланка, инструкции, примери и Europass заглавна страница). След това с помощта на тези документи можете да съставите вашето CV на компютъра си.

 1. Мога ли да обновя моята Europass автобиография он-лайн?

Да, ако вашето CV е записано във формат XML или PDF+XML, по-късно ще можете да го прехвърлите от компютъра си на сървъра и да го обновите онлайн. Вашите лични данни ще бъдат автоматично въведени от системата.

Не можете да прехвърлите на сървъра и да обновите онлайн автобиографии, създадени във формат Word или Open Document. 1. Къде се съхранява моята Europass автобиография?

Вашата попълнена онлайн Europass автобиография се записва на вашия компютър или се изпраща на вашия адрес за електронна поща.


След като съставите документа, можете да го изтеглите в различни формати.
Препоръчваме ви да запишете документа във формат XML или PDF-XML, който ще ви позволи да обновявате вашето CV онлайн.

Вашите лични данни няма да бъдат достъпни за трети страни. Данните не се съхраняват на сървърите на Europass.ІІІ. Въпроси за Europass езиков паспорт


 1. За какво служи Europass езиков паспорт?

Europass езиковият паспорт е стандартизиран образец за самооценка на езиковите умения въз основа на разработената от Съвета на Европа Обща европейска референтна рамка за езиците.
 1. Кой валидира Europass езиковия паспорт?

Europass езиковият паспорт е документ, в който се дава самооценка на езиковите умения и не е необходимо той да бъде валидиран.
 1. Къде се съхранява моят Europass езиков паспорт?

Попълненият Europass езиков паспорт се записва на вашия компютър или се изпраща на вашата електронна поща.


След като съставите вашия езиков паспорт, можете да го изтеглите във формат XML или PDF-XML, което ви дава възможност да го обновявате или допълвате по всяко време.

Данните няма да бъдат достъпни за трети страни. Данните не се съхраняват на сървърите на Europass.ІV. Въпроси за Europass мобилност


 1. Какво представлява документа за Europass мобилност?

Документ, който описва знанията и уменията, придобити в друга европейска страна. Примери:

 • Стажове в компании;

 • период на обучение като част от програма за обмен;

 • доброволческа работа в НПО.

 1. Кой може да се възползва от документа за Europass мобилност?

Организацията, която изпраща титуляря на Europass мобилност в чужбина, подава заявлението за издаване на документ за Europass мобилност. Това може да е училище, което иска издаване на документ за свои ученици, или дружество, което изпраща свои служители в чужбина.


Засега не е предвидена възможност физически лица да подават заявления за Europass мобилност.
3. В кои страни трябва да е проведена мобилността, за да се издаде документ за Europass мобилност?
Заявление за Europass мобилност може да се подаде за период на престой във всички държави-членки на ЕС, страните от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и в Турция, Хърватия и Швейцария.

Понастоящем заявление за Europass мобилност може да се подаде за следните страни:


Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чешката република, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Обединеното кралство.
4. Мога ли да поискам документ за Europass мобилност за престой в чужбина за участие в езикови курсове?
Да, ако са изпълнени предвидените в Решението за създаване на Europass критерии за качество по отношение на периода на обучение в чужбина. Тези критерии са, както следва:

  • писмено споразумение между изпращащата институция и приемащата организация относно съдържанието, целите и продължителността на периода на обучение;

  • подходяща езикова подготовка на участниците;

  • осигуряване на наставник в чужбина, който да предоставя съдействие и да изпълнява функциите на партньор за контакт;

  • всички участващи страни трябва да са държави-членки на ЕС или страни от ЕАСТ/ЕИП (плюс Турция и Хърватия).

Документът може да бъде издаден на всеки, който пребивава в европейска страна с цел обучение или придобиване на трудов стаж, без оглед на възраст или ниво на квалификация.


5. Може ли да се подаде заявление за документ за Europass мобилност за дейности, реализирани в страната на заявителя?
Не. Документът за Europass мобилност представлява описание на умения и дейности, придобити и реализирани във връзка с периоди на престой в чужбина. Той не може да се използва за документиране на обучение, проведено в страната на заявителя.
Обърнете внимание, че дейностите за дистанционно обучение, осъществени в страните на участниците, също не могат да бъдат взети предвид.


 1. Откъде може да се получи документа?

Свържете се с организацията, която Ви изпраща в чужбина и ги помолете да се свържат със съответния Национален Europass център.


V. Въпроси за Приложение към сертификат


 1. Какво представлява Приложението към сертификат?

Документ, който описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение.

Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции в чужбина.


 1. Кой може да се възползва от него?

Всеки, който притежава сертификат за професионално образование и обучение.
 1. Какво не е Приложението към сертификат?

Europass приложението към сертификат: • Не замества оригиналния сертификат;

 • Не е автоматична система, гарантираща признаване на сертификата.
 1. Откъде може да се извади Приложението към сертификат?

В повечето страни са създадени Национални класификатори на приложенията към сертификат: http://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/certificate-supplement/national-inventories. В случай че такъв липсва, се свържете с Националното консултационно звено във Вашата страна.
 1. Ще бъде ли полезно Приложението при търсене на работа в страни, извън Европейския съюз?

Europass приложението към сертификат помага на трети страни (включително и такива, които не са членки на ЕС) да разберат по-лесно придобитите от притежателите на професионални сертификати компетентности.VІ. Въпроси за Приложение към диплома


  1. Какво представлява Приложението към диплома?

Документ, който описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование.

Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалните образователни степени и дипломи, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции извън страната, където са издадени.

Europass приложението към диплома е съвместна разработка на ЮНЕСКО и Съвета на Европа.  1. Кой може да се възползва от него?

Всеки, който е завършил висше образование.

3. Какво не е Приложението към сертификат?

Europass приложението към диплома не е: • заместител на оригиналната степен или диплома;

 • автоматична система за гарантирано признаване.

4. Как и къде може да се получи Europass приложението към диплома?

Europass приложението към диплома се издава от висшето училище или университета, които присъждат образователната степен.Каталог: fce -> 001
001 -> Изграждане на мостове и преодоляване на различията
001 -> Първа обекти и субекти на задължително депозиране
001 -> Депозитен списък на книги №42/2013 г
001 -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница