І. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наемДата22.10.2018
Размер44.5 Kb.
#91996
О Б Я В А

Община Трън

на основание чл.14, ал.1 от ЗОС и във връзка с изпълнение на

Заповед № 330 от 18.11.2010г.

на Кмета на Община Трън,


І. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.Сграда - хижа “Руй” със ЗП от 200 кв.м , двуетажна, масивна, заедно с терен с площ от 5151 кв.м., представляващ поземлен имот № 000275, находящ се в землището на с. Забел, за който имот има съставен Акт за частна общинска собственост №1489/10.03.2010г.

2. Хижа “Ерма” със ЗП от 86,70кв.м. , Механа “Ерма” със ЗП от 122,80кв.м., склад ЗП от 38,70кв.м. и тоалетна ЗП от 7,2 кв.м. заедно с терен с площ от 1353 кв.м., представляващ поземлен имот №050006, находящ се в м. “Пейна воденица” землището на гр. Трън, за който имот има съставен Акт за частна общинска собственост №1490/10.03.2010г

ІІ. Началната тръжна цена на месечния наем на обектите е както следва:

1. За обекта по т.І.1 - Сграда - хижа “Руй” със ЗП от 200 кв.м , двуетажна, масивна заедно с терен с площ от 5151 кв.м., представляващ поземлен имот № 000275, находящ се в землището на с. Забел в размер на 356,00 лв.(триста петдесет и шест лева) с ДДС.2. За обекта по т.І.2 - Хижа “Ерма” със ЗП от 86,70кв.м., Механа “Ерма” със ЗП от 122,80кв.м., склад ЗП от 38,70кв.м. и тоалетна ЗП от 7,2 кв.м. заедно с терен с площ от 1353 кв.м., представляващ поземлен имот №050006, находящ се в м. “Пейна воденица” землището на гр. Трън в размер на 509,00 лв.(петстотин и девет лева) с ДДС.

ІІІ. Имотите по т. І се отдават за развитие на туристическа и ресторантьорска дейност за срок от 10 /десет/ години.

ІV. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 14.12.2010год. от 14,00ч. в Заседателната зала на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл. “Вл.Тричков”1, ет.1-ви. Повторен търг ще се проведе на 23.12.2010год. от 10,00ч. на същото място и при същите условия.

V. Размер на депозита за участие: Депозитът за участие в търга е в размер на една месечна вноска, за всяка една от позициите, вносим на касата на общината в срок до 16,00ч. на 13.12.2010г., а за повторния търг в срок до 16,00ч. на 22.12.2010г

VІ.Необходими документи за участие в тръжната процедура:

  • документ за внесен депозит за участие;

  • лична карта за физически лица;

  • документ за съдебна регистрация, актуално състояние, регистрация БУЛСТАТ, в случай че кандидата е юридическо лице;

  • нотариално заверено пълномощно, в случай, че се представлява от пълномощник.

- Заявление за участие, подадено в срок

VІІ. Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжна документация. Цената на тръжната документация е 10,00лв. и може да бъде закупена от 8,30ч. до 17,00ч. на касата на общината всеки работен ден до 13.12.2010г., а за повторния търг до 22.12.2010г. Документите за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжната документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на търга.

VІІІ. Заявленията за участие в търга /по образец/, могат да се подават до 16,00ч. на 13.12.2010г. в деловодството на общинската администрация – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1, а за повторния търг до 16,00ч. на 22.12.2010г.

ІХ. Допълнителна информация за търга може да се получи на тел. 07731/21-21,в.104.

ОТ ОБЩИНАТА
Каталог: content -> uploads -> file
file -> 2460 гр. Трън, пл." Вл. Тричков", №1, тел
file -> Избирателен списък част I (за публикуване)
file -> 14 май 2016 Г. Празник в памет на именитата българска народна певица гюрга пинджурова и по повод 121 годишнина
file -> Избирателен списък (За публикуване на интернет страницата на общината)
file -> Избирателен списък (за публикуване)
file -> Представяне на участника относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в нч гюрга Пинджурова-1895г.”
file -> Избирателен списък
file -> За произвеждане на местен референдум на 26 март 2017 г
file -> За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г
file -> Избирателен списък част I


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница