I. Описание 2 II. Изглед 2 Преден панел 2Дата06.05.2017
Размер265.63 Kb.
#20645
ТипПрограма


I. Описание 2

II. Изглед 2

2.1. Преден панел 2

2.2. Заден панел 3

III. Инсталация на устройства 4

3.1. Инсталиране на харддиск 4

3.2. Свързване на камера и монитор 7

3.3. Свързване на захранване 7

IV. Инсталация 7

4.1. Инициализация на харддиск 7

4.2. Възстановяване на информация 8

4.3. Възстановяване на режим запис 8

4.4. Основен екран 8

V. Настройки 9

5.1. Меню 9

5.2. Избор на камера 11

5.3. Избор на запис 11

5.4. Вид запис 11

5.5. Кадровка на записа 12

5.6. Качество на записа 12

5.7. Програма на записа 12

5.8. Под меню - Промяна на парола 13

5.9. Под меню - Настройка на време 13

5.10. Под меню - Настройка на картина 14

5.11. Под меню - Настройка на парола 14

5.12. Под меню - Настройка на зумер 14

5.13. Настройка на харддиск 15

5.14. Настройка на сензор 16

5.15. Настройка при движение 17

5.16. NTSC/PAL избор 18

5.17. Рестартиране 18

VI. Запис 18

6.1. Начало на запис 18

6.2. Стоп на запис 19

6.3. Дължина на записа 19

VII. Архив 20

VIII. Инсталиране на USB 21

8.1. Инсталация 21

8.2. Програмен интерфейс 21

IX. Спецификация 25

X. Приложение 26

10.1. Топология 26 • 4 BNC входа

 • 2 BNC Monitor/VCR изхода

 • NTSC / PAL система

 • Сигнал при загуба на картина

 • Детекция на движение

 • Изход за PC /USB 2.0/ - опция

 • 4 входа за сензори Sets NO/NC

 • 1 изход за алармен сигнал (2A 28VDC / 2A 125 VAC)

 • Поддържа над 200GB харддиск

 • Преносим харддиск

 • Списък на запис по време/задействане на сензор/детекция на движение1 Индикация на захранването

10 Надолу

2 Канал 1

11 Запис

3 Канал 2

12 Стоп

4 Канал 3

13 Превърти Напред

5 Канал 4

14 Пусни

6 Общ изглед

15 Пауза

7 Меню/Изход

16 Превърти Назад

8 Нагоре

17 Индикация на харддиск

9 Избор /Редактиране

1. Видео изход

2. Видео вход

3. Вход сензори/Алармени изходи

4. Захранване

5. Заземяване

6. USB изход


1. Индикация на захранването

2. Индикация на харддиск

3. Заключване

4. PVC обвивка

5. Чекмедже

6. Радиатор

7. Информационен кабел за харддиска

8. Захранващ кабел за харддиска


В отключено положение издърпайте (плъзнете) чекмеджето навън от основната част както е показано на фиг.1.

Внимание!


Не вадете диска докато DVR работи!

Фиг.1

Свържете информационния кабел на харддиска и захранващия кабел с харддиска (Фиг.2)


Фиг.2

Внимателно поставете чекмеджето обратно, докато го вкарате напълно (Фиг.3)

```
Фиг.3

(Препоръчва се харддиска да се осигури от потребителя)

A: Locked (Non-removable)


A

B: Unlocked (Removable)B

Свържете захранващия и информационния кабел с харддиска, като използвате винтове да го прикрепите за металната конструкция.
Внимание!

Не отваряй , когато работи !Има възможност за включване на 4 камери и 2 монитора с БНЦ конектори.
Моля, използвайте захранването от комплекта.

След като захранването е включено, системата провери и засече инсталирания харддиск. Монитора показва информация за главния и подчинения харддиск.

Моля, насочете се към описанието на харддиска за да определите вида му. (Главен или Подчинен)
Грешка при захранването ще причини загуба на информация и системата ще Ви попита за „възстановяване на информация”.Моля, натиснете Избор [ Select ] за да продължите напред.

Когато има проблем със захранването по време на запис, системата автоматично ще възстанови процеса на запис след подаване на захранване.
При първата проверка всички камери са изключени (OFF), моля преминете към глава 5.2 за да включите всички камери.

 • В средата  Номер на канал( CH1 ~ CH4)

 • Долу вдясно  Дата и час в момента, системата изчаква команда , натиснете [ Menu] за да преминете в процес на настройка.
Натиснете “ Menu” в менюто за настройки, използвайте нагоре “ Up” и надолу “ Down” за обхождане, натиснете избор “ Select” за промяна на настройката и “ Menu” за потвърждаване и изход.
Меню

Избор на камера

Избор на запис

Тип запис

К
Главно Меню
адровка на записа


Качество на записа

Данни за записа

Под Меню

Hard Drive Setup

Настройка на сензори

Настройка при движение

Системата може да визуализира 4 камери на един екран (Quad Mode). Потребителя може да избира, коя камера да визуализира.

Натиснете “ Select” за промяна на настройката и натиснете “ CH1”, “ CH2”, “ CH3”,“ CH4” за да настроите всеки канал по отделно. Ако няма включен канал , системата ще визуализира “OFF” на монитора.

Уточнете на кои канал му е позволен запис.

Има два вида видео запис,

По отделно Компресира и записва всеки видео канал по отделноCompress, следователно потребителя може да увеличава единичен видео канал на целия екран на монитора. Например, потребителя може да изключи записа на канал CH-1 и CH-2 и тогава системата записва само видео канал CH3 и CH4.

Натиснете CH1, CH2, CH3, CH4за да превключвате каналите на екрана, когато се прави запис.Общо Компресира и записва всички 4 видео канала в един файл, следователно потребителя не може да увеличава всеки отделен канал на целия екран на монитора. Потребителя не може да използва По отделно запис в този случаи.

Скоростта на записа (кадровка) оказва влияние върху движението на обектите, когато се гледа записа. Повече кадри предоставят по плавни движения и съответно изискват (заемат) повече място на харддиска. По принцип зададената стойност за кадрите в системата е 25 fps(frame per second), това означава че системата ще записва 25 кадъра в секунда. Потребителя може да настройва скоростта на запис да бъде 25,12,8,6,4,3,2,1 кадъра в секунда.Има три нива на качество на видеоизображението при запис , Високо, Нормално и Ниско.Високото качество изисква (заема) повече място на харддиска. Скоростта на запис, качеството на запис и големината на харддиска оказват влияние върху общото време на запис на системата.Потребителя може да настройва видео запис по време, по задействане на сензор или детекция на движение.
● “-” Не записва

● “T” Продължение (системна - запис)

● “S” Задействане на сензор.

● “M” Детекция на движение.Съвместим с много видове външни сензори като PIR, газ детектор. DVR не записва докато не се задейства сензор и сигнала от него не бъде приет и отбелязам от DVR през този период от време, през кото е настроен на ”S”.

Функция на бутоните:

нагоре」「надолу:движение на курсор избор」:избор метод.Системна парола : Натиснете шест пъти “ CH1” бутон


Всички бутони могат да бъдат използвани за парола освен “ Menu” бутона, които се използва за потвърждение и изход.

При забравена парола, не се притеснявайт.Само ако натиснете бутона PAUSE десет пъти, ще се възстанови системната парола .Така че, паролата е шест пъти CH1 бутон.


Оформяне на системно време на DVR system time. Натиснете「UP нагоре」 и 「Down надолу」за настройване и след това натиснете 「Select избор 」за промяна. Натиснете 「Menu」 за потвърждаване и изход.


Н

астройте параметрите на картината за всеки канал
.Натиснете Upи Downдокато настроите и натиснете Selectза промяна на стойността докато Ви хареса.
Когато паролата е настроена на “ON”, спрете записа или за да влезете в менюто ще Ви е нужна парола, ако е на “OFF”, всички пароли ще бъдат отменени.


Настройка за времето на сигнал (зумер) (00,05,10,15,20,25,30 секунди и CONT) , потребителя може да натисне [ Select] за да настрои времето.Когато Buzzer Time (времето за сигнал (зумер)) е “00”, всички зумери ще са изключени. Когато Buzzers Time е CONT , зумера ще работи продължително.
Възможност за презапис

Ако изберете ДА-YES, процеса на запис продължава и презаписва върху предишния запис когато харддиска се запълни.

Ако изберете НЕ-NO, процеса на запис спира когато всички харддискове се запълнят.

Размер на Главен харддиск

Показва размера на първоначално инсталирания харддиск в DVR.
Използване на Главен харддиск

Показва паметта използвана от първия харддиск за запис и процент от използвания харддиск.
Форматиране на Главен харддиск

Ако форматирате харддиска, ще изтриете всичката записана информация на първия харддиск.Внимание: когато използвате за първи път HDD в DVR, моля използвайте тази функция за да форматирате HDD. В противен случай компютъра няма да намери HDD когато свържете DVR с компютър използвайки USB кабела.

Размер на Подчинен харддиск

Показва размера на втория харддиск инсталиран в DVR.

Използване на Подчинен харддиск

Показва паметта използвана от втория харддиск за запис.
Форматиране на Подчинен харддиск

Ако форматирате харддиска, ще изтриете всичката записана информация на Подчинения (втори) харддиск.
Параметъра индицира, колко дълго ще се записва, след като се активира сензора.
Времетраене на аларма

Този параметър показва колко дълго (в секунди) алармата ще бъде активна след установяване.

Задаване на ст-ст 0 изключва алармения изход. Задаване на ст-ст Cont ще активира алармения изход докато бъде натиснат бутон.


Натиснете UNLOCK BUTTON за да вкарате и поставите жицата.


Има 3 различни начина за настройване на сензор:

НЕ ИНСТАЛИРАН, НОРМАЛНО-ЗАТВОРЕН и НОРМАЛНО-ОТВОРЕН.

Има значение какъв външен сензор се използва. Ако изхода на сензора е НОРМАЛНО-ОТВОРЕН тогава се избира НОРМАЛНО-ОТВОРЕН начин на настройка в DVR.

Ако сензор се задейства от нарушител, тогава се индицира по веригата на вход на DVR и се уведомява системата да започне да записва.

Има 4 двоики входни клеми, които поддържа DVR.

Примерна исталационна диаграма:

Като първа стъпка , Потребителя трябва да настрои вида на запис да бъде при Детекция на движение. Моля, погледнете 5.7.


MOT LEVER :При натискане на “ Select” настройвате степен на чувствителност на детекция на движение.
High(1----------10)Low
MOT REC TIME: Този параметър показва времето на запис след задействане.При натискане на “ Select” настройвате времето .
Time Setup:5sec~30sec
След настройване поMOTION SET”, потребителя излиза от менюто и натиска [ Record ] за да започне запис при движение.


При превключване на JS1 се избира NTSC или PAL видео изходен формат.


NTSC/PAL изборИма два начина за рестартиране на DVR. Първия, като използвате захранването; Втория, като задържите бутона PAUSE за 12s.Натиснете “ Record” за начало на запис. Системата ще визуализира информация на екрана.


Единствено когато DVR работи в запис По отделно може да се увеличава отделен канал на цял екран.
● Процент на използван харддиск
● “R Индекс за запис
● Номер на канал
● Вид (QUAD - Общо or EACH - По отделно)
● ⑤Действие(REC, Play, FF1, FF2, FF3, REW, PAUSE)
● ⑥Информация за харддиска. ([M] Главен [S] Подчинен)
● ⑦Програма (T) Продължение (S) Сензор (-) Не записва
● Когато има символ “*” изобразен над датата и часа , се индицира че системата презаписва.

Натиснете“ Stop - Стоп” и системата ще поиска незабавно въвеждане на парола. Only correct password can stop recording process.

Формат

Качество

Кадри

30

15

7

1


NTSC


високо

20

58

117

251

1748

нормално

15

78

155

333

2330

ниско

12

97

194

416

2913
Примерна таблица на запис при 120GByte HD(Quad Mode) Величина:Часове


Формат

Качество

Кадри

25

12

6

1

PAL

високо

20

70

146

291

1748

нормално

15

93

194

388

2330

ниско

12

117

243

485

2913
Потребителя може да пресметне часовете на запис по примерна формула

120G Byte @ 7 кадъра за секунда @ Нормално качество

120 (G byte) x 1024 (M byte) x 1024 (K byte)

15 (Kbyte/frame) x 7 (frame/sec) x 60 (sec) x 60 (min)

Пресметнати часове 332.

Когато натиснете “ Play” системата ще ви покаже списък с всички видео записи.Като най-отгоре е най-скорошния запис, натиснете “ Move Up” и “ Move Down” за да изберете началното време и натиснете пак “ Play” за да пуснете видео.

1. Информация за харддиска

2.Начално време

3. Краино време

4. TIME: Продължителен запис

5. SENSOR: Сензор

6. MOTION:Детекция на движение

Друг начин за търсене на видео е директно въвеждане на период от време. Натиснете “ Forward” и след това “ Up” и “ Down” за да настроите. Натиснете “ Select” да промените стойността на времето и натиснете “ Play” за да пуснете видео.


0 8 /0 8 / 0 8 1 5 : 0 3 : 3 2 --0 8 / 0 8 / 0 8 1 6 : 2 8 : 1 2


*
 1. Поставетв програмния USB диск във вашия компютър

 2. Започнете инсталиранете чрез SETUP.

 3. Изберете директория за инсталиране.

 4. Натиснете :start>Program>DVR Play
Пуснете програмата( стартирайте “ ” иконата на главния екран на компютъра)


Системата ще засече HDD автоматично когато потребителя свърже USB кабела с компютъра.
*Внимание: ако HDD не може да бъде засечен заради неподходяща

операция, моля премахнете грешката като следвате стъпките по долу:

(1) затворете USB прозореца и извадете USB кабела

(2) натиснете [ Play ] два пъти, след като DVR пусне записа свържете USB кабела с компютъра, и пробвайте отново1 Save Frame

13 Пусни назад

2 Запис видео клип

14 Пауза

3 Настрой

15 Пусни

4 Принтиране

16Напред един кадър

5 Списък със събития

17 Бързо напред

6 Канал 2

18 Преглед

7 Канал 1

19 Версия на програмата

8 Общо

20 Пусни DVR видео файл

9 Канал3

21 Пусни PC видео файл

10 Канал 4

22 Минимизиране на прозорец

11 Бързо назад

23 Затваряне на прозорец

12 Назад един кадър

Натиснете за да отворите видео листата със събития.Натиснете за определяне на DVR пусни/запис система.Натиснете за да пуснете видео.


Функции

Описание

Забележка

Видео формат

NTSC / PAL
Операционна система

n/a

STAND-ALONE

Входове за видео камери

4 / 8 канала BNC
Изходи за видео сигнал

2 канала BNC

USB 2.0 Port


Кадри на визуализация

NTSC

120 кадъра/секунда

4 x 30 кадъра/секунда

PAL

100 кадъра/секунда

4 x 25 кадъра/секунда

Кадри на запис

(Quad)


NTSC

Max 30 fps (Общо)

Quad Mode(Общо)

PAL

Max.25 fps (Общо)

Quad Mode(Общо)

Кадри на запис

(По отделно)NTSC

На канал =
30 / Number of Source(frames/s)

Max. 30 frames/s
(Each Channel)

PAL

На канал =

25/ Number of Source(frames/s)Max. 25 frames/s
(Each Channel)

Вид запис

Продължение, Програма, Детектор на движение, Сензор
Резолюция

Визуали-зация

NTSC:720 x 480

PAL:720 x 576


Запис

NTSC:320 x 112, 640 x 224

PAL:320 x 136, 640 x 272Quad:640 x 224 (total)

Each:640 x 224Видео формат на компресия

(Each Channel - По отделно)Modified Motion-JPEG

(12-20K bytes/frame)Low :12K Byte

Normal :15K Byte

High : 20K Byte


Харддиск

200G Byte

ATA -100 Interface

Примерна големина на записа

120G Hard disk @ 7 fame per second @ Normal Quality

(120*1024*1024 K byte) / ( 7*15*60*60 ) = 332 HoursТърсене

начини

време、дата、събитие
Full Screen

YES
Аудио

n/a

Сензор, Аларма

4 входа (нормално отворен / нормално затворен)

1 вход (Relay 2A 28VDC / 2A 125VAC)Сигнал при загуба на камера

PTZ контол

n/a

Размери

Дължина 315mm * Широчина 224mm * Височина 52mm


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница