I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


XXXVI. Бензидин, дианизедин, толудин, алфа- истраница5/12
Дата11.01.2018
Размер1.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

XXXVI. Бензидин, дианизедин, толудин, алфа- и
бета-нафтиламин


Производство и приложение


един път на 12 месецаXXXVII. Никотин и никотинова киселина


Производство и приложение


един път на 12 месецаXXXVIII. Урсол и урсоловн багрила


Производство и боядисване с урсолови багрила


един път на 12 месеца
(от дерматолог - един
път на 6 месеца)XXXIX. Каменовъглени смоли, дзифт, шистови смоли,
антрацен, креозотово масло1.

Производство и приложение

един път на 12 месеца


2.

Улавяне на продукти от коксуването(на коксовите пещи)


един път на 12 месеца


3.

Дестилация на каменовъглените смоли иректификация на ароматни въглеводороди (в
коксо-химическите заводи)


един път на 6 месецаХL. Епоксидни смоли и лепила1.

Получаване и приложение

един път на 24 месеца
(от дерматолог - един
път на 12 месеца)ХLI. Силикоорганични съдиненин


Производство и приложение на
алкиларил-хлор-силани, етоксисилании др.


един път на 24 месецаХLII. Синтетичен каучук и всички видове на
изходните му продукти


Производство на изходни продукти
а) на дивинил по алкохолния метод


един път на 24 месеца

б) производство на дивинил от бутани,


един път на 12 месеца

бутилени, производство на етилбензол,


(след 10 години

изопропил бензол, стирол, алфаметнлстирол,


трудов стаж - един

изопрен, хлоропрен


път на 6 месеца

в) производство на всички видове синтетичен


един път на 12 месеца

каучук: дивинилнатриев, дивинилстиролен,


(от дерматолог - един

дивинилметилстиролен, дивинилнитрилен,


път на 6 месеца)

полихлорлренов, изопренов, метилвинилпиридонов,
тиоколов, силиконов, полиоксиуретанов,
полиизобутнлеков и др.


ХLIII. Каптакс, тиурам, неозам "Д" и др.


Производство и приложение


един път на 12 месеца
(от дерматолог - един
път на 6 месеца)XLIV. Синтетични влакна, смоли и пластмаси


Производство и преработка на:
а) полиакрилни влакна - булана


един път на 12 месеца

б) полиамидни влакна - видлон


един път на 12 месеца

в) полиуретан - дунапрен


един път на 12 месеца

г) полиестерни влакна - ямболен


един път на 12 месеца

д) поливинилхлоридна смола и пластмаси


един път на 12 месеца

е) полиетилен (смола и пластмаси) и стъклопласти


един път на 12 месеца

ж) полистирол (смола и пластмаси) и стъклопласти


един път на 12 месеца
(след 10 години
трудов стаж - един
път на 6 месеца)

з) карбамидформалдехидна смола и пластмаси


един път на 12 месецаXLV. Метилметакрилати (органично стъкло,
акропласти)


Производство и приложение


един път на 24 месецаXLVI. Пестициди


Производство и приложение на:
а) фосфороорганични пестициди


един път на 12 месеца

б) хлорорганични пестициди


един път на 12 месеца

в) дитиокарбамати и др.


един път на 12 месецаXLVII. Работа, свързана с отделянето на кварцов,
силикатен, въглищен и други видове прах1.

Работници, заетн с проучване, открит добив илисистемна обработка на проби от рудни и нерудни
изкопаеми при съдържание в рудите и скалите на
по-малко от 10% свободен силициев двуокис


един път на 24 месеца


2.

Товарителни работи й обслужване на котли ствърдо гориво, в електростанциите и на
торфо-разработките


един път на 24 месеца


3.

Работници, заети с проучване, открит добив илисистемна обработка на проби от руди и нерудни
изкопаеми при съдържание в рудите и скалите
на повече от 10% свободен силициев двуокис


един път на 12 месеца


4.

Работници, заетн в подземен добив на рудни инерудни изкопаеми:
а) съдържащи повече от 10% свободен силициев
двуокис

един път на 12 месеца
б) съдържащи по-малко от 10% свободен силициев
двуокис

един път на 24 месеца

5.

Работници, заети с въгледобив в мините:а) минно-прокопателни и очистителни работи


един път на 12 месеца

б) всички останали подземни работници и служещи


един път на 24 месеца

в) работници от повърхността на рудници, заети с
обогатяване, сортиране и товарене на въглища


един път на 24 месеца


6.

Добив на въглища на открито

един път на 24 месеца


7.

Добив и преработка на шисти

един път на 24 месеца


8.

Производство на динас

един път на 24 месеца


9.

Производство на шамот и магнезитохромати

един път на 12 месеца


10.

Прахови работи на коксовите пещи. Подготовкана шихтата, сортировка на кокса, транспортиране
на шихтата, напълване и производство на
коксовите пещи


един път на 24 месеца


11.

Ремонт на мартеновите и металургичните пещи,зидария и ремонт на коксовите батерии


един път на 12 месеца


12.

Леярски работи (земеподготвителни, формировъчни,избивачи, секачи, разливчици, шмиргелисти,
крановици, спомагателни работници) и други работи
при очистване на отливката


един път на 12 месеца


13.

Песъкоструйни, хидропесъкоструйни, дробеструйнии дробеметни процеси


един път на 12 месеца


14.

Агломерация на съдържащи кварц руди вагломерационни фабрики


един път на 24 месеца


15.

Обогатяване на съдържащи кварц руди

един път на 24 месеца


16.

Работници, заети с топене на силиция исилициевите сплави


един път на 12 месеца


17.

Производство и употреба на "бели сажди" и"инфузорна пръст" (кизелгур). Работници заети с
гасенето на вар или на дейности с негасена вар


един път на 24 месеца


18.

Добив, обогатяване, преработка и употреба наазбест:а) добив на хризотилови и амфиболови азбестови
руди

един път на 12 месеца
б) сухо обогатяване на азбестови руди


един път на 12 месеца

в) мокро обогатяване на азбестови руди


един път на 24 месеца

г) азбестотекстилно производство, производство
на азбестоциментови електроизолационни,
фрикционни и други материали


един път на 12 месеца


19.

Добив и преработка на оливин, нефелии, талк,апатит, цимент, слюда и др.


един път на 24 месеца


20.

Производство и приложение на абразивни материалии инструменти


един път на 24 месеца


21.

Работници от въглеобогатителните и брикетнитефабрики

един път на 24 месеца

22.

Работници в постоянен контакт с инертен прах

един път на 24 месеца


23.

Производство и приложение на стъклена вата,минерални влакна, минерална вълна; производство
на стъкловлакно, стъкложица, стъклоленти
и други материали, съдържащи стъклен прах


един път на 24 месеца


24.

Производство, шлифоване и обдуванена порцеланово-фаянсови изделия


един път на 24 месеца


25.

Електрозаваръчни процеси

един път на 24 месеца


26.

Първична обработка на лен, вълна, коноп, кенар,юта, памук, зърно, тютюн и други материй с
отделяне на органични и смесени прахове


един път на 24 месеца


27.

Постоянен контакт с органични материи ибиопродукти, подлежащи на гниене и самозапалване:
сено, слама, фуражи, зърнени храни и др.


един път на 24 месецаКаталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 27. 12. 2004 г за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница