I. откривания 1Cl 16+т./условна обява с П. Р./; 1DiДата30.06.2017
Размер122.51 Kb.


П Р Е Ц И З Н А Т Р Е Ф А ”
I.ОТКРИВАНИЯ

1Cl - 16+т./условна обява с П.Р./;

1Di - 12-15т./условна обява без 5-ти цвят в мажорите/;

1Нe - 12-15т.,5+ в цвета;

1Sp - 12-15т.,5+ в цвета;

1Nt - 16-18т.,БР,изключва: сек - шикан,5-ти маж./освен ако е не игрален - ххххх/ и слаб дъбъл от рода на:Jх,Dх и др.;

2Cl - 12-15т.,разпределение: 5-та трефа с 4-ти мажор или 6+ в цвета;

2Di - “Мулти”- слабо:7-11т.,6+ в един от мажорите,като основно точките са съсредоточени в цвета.

- “Мулти”- силно:22-23т.-произволно разпределение;2He - 7-11т.,двуцветна ръка 5-та купа и др.5-ти цвят;

2Sp - 7-11т.,двуцветна ръка 5-та пика с 5-ти минор;

2Nt - 7-11т.,двуцветна ръка:5-5 в минорите;

3Cl - 7-9т.,”Бараж”,7+ в цвета;

3Di - 7-9т.,”Бараж”,7+ в цвета;

3He - 7-9т.,”Бараж”,7+ в цвета;

3Sp - 7-9т.,”Бараж”,7+ в цвета;
II.Развитие след откриване 1Cl.

1.-1Cl- /16+т./ -1Di -0-7т./негатив,усл. анонс/;

1He/Sp - 16-18т.,5+ в цвета;

2Cl/Di - 16-18т.,5+ в цвета;

1Nt - 19-21т.Б.Р.;

2He/Sp - 19-21т.,5+ в цвета;

3Cl/Di - 19-21т.,5+ в цвета;

2Nt - 24+т.Б.Р./!!откриване 2Di”Мулти”-силно 22-23т./

- следващите реанонси са по баланс или “пас”.2.-1Cl - 1He/Sp - 8+т.,5+цв.;

- 1Nt-8+т.,без 5+ в мажорите; - 2Сl / 2Di - 8+т., 5+цв.;

- 2Nt – 12+т.Б.Р.

3.Намеси след откриване 1Cl.

А./1Cl-Dbl - “пас”-0-4т.П.Р.;

- 1Di-4-5т.П.Р.;

- 1He/Sp-6-8т.,5+цв.;

- 1Nt-6-8т.Б.Р.; - 2Cl/2Di-6-8т.,5+цв;

- RDbl-9+т.

Б./1Cl-намеса до 2Sp-“ - пас”-0-4т.;

- цвят без скок 5-8т.,5+цв.;

- Nt без скок 6-8т.Б.Р+стопер в цв.на намесата;

- Nt със скок 9-11т.Б.Р.+стопер в цв.на намесата;

- Dbl:а/5-8т.Б.Р.без стопер в цв. на намесата;

б/9+т.със собствен 5+цв.

В./1Cl -намеса над 2Sp

- Dbl - наказателна;

- 3Nt - нежелание за по-нататъшно анонсиране;  • цвят- М.Ф.III.Развитие след откриване 1Di.

1./ 1Di/12-15т.без 5-ти маж./ - пас 0-7т.,поне с 3 карти в Di -/по преценка/.
2./ -1Di - 1He-8+т.,4+Не,не изкл.4+в Sp и 5 минор;

-1Sp - 1Nt – 8-10т. без 4Sp;

- 2Cl – 11+т.,М.Ф с 5+He/единствен форсиращ анонс;

- 2Di – 8-10т.,4+Di и 4+He;

- 2He – 8-10т.,5+He и възможни 4+Cl;

- 2Sp – 8-10т.,4+Sp и 5+ Не.3./ - 1Di - 1Sp – 8+т.,4+Sp,не изключва 4He при 5Sp ;

- 1Nt - 2Cl – 11+т.,М.Ф.,5Sp и не изключва 4He;

- 2Di – 8-10т.,4+Sp и 4+Di;?4He;

- 2He – 8-10т.,5+Sp и 4+He;

- 2Sp – 8-10т.,5+Sp.
4./ - 1Di - 1Nt – 8-10т. без 4 в мажорите,не изкл. 5 мин.;

- 2Cl - означава 9 карти в мин.Всички др.реанонси са натурални и се назначава договор по баланс.


5./ - 1Di - 2Cl/Di –11+т.М.Ф,5+ в цв. не изключва 4-ка He/Sp;

- 2He/Sp – 0-7т.,6+He/Sp.


6./ - 1Di - 2Nt – 15-17т.без 4 мажор и 5 минор;

- 3Cl ? за минорна 4 - 3Di – 4 Di;

- 3He – 3 карти в He с 2 минорни четворки;

- 3Sp – 3 карти в Sp с 2 минорни четворки;

- 3Nt – 4Cl;
IV.Раазвитие след откриване 1He/Sp.

1.-1He - 12-15т.,5+цв. - 1Sp - 8+т.,4+цв.;

- 1Nt - 8+т.,без фит;

- 2Cl - М.Ф.-11+т.,5+цв.;

- 2Di - М.Ф.-11+т.,5+цв.;

- 2He- 8-10т.,3+карти в цв.;

- 3He – фит и обща покана;

- 2Nt - М.Ф., 12+т. , добър 4+ фит, възможности за шлем!!.

- 3Cl,3Di,3Sp –“Сплинтер” /с-ш/ 12+т.

- 3He - долна граница на откр;

- кю-бид – горна граница на откр;


2. 1He - 2He 8-10т. с фит.

- 2Sp попълнение в Sp;

  • 3He – липсва попълнение в Sp;

- 3Cl – липсва попълн. в Sp,но има в Cl;

- 3Di - липсва попълн. в Sp,но има в Di;

- 4He – манш/добро попълнение в Sp/.

- 3Cl – попълнение в Cl;

- 3Di – попълнение в Di; - аналогично
3. 1Sp - 2Sp 8-10т. с фит.

- 3Cl – попълнение в Cl; - 3Sp липсва попълнение в Cl;

- 3Di – липсва попълнение в Cl ,но има в Di;

- 3He – липсва попълнение в Cl ,но има в Di;

- 4Sp – манш/добро попълнение в Cl/.
- 3Di – попълнение в каро;

- 3He – попълнение в купа; - аналогично;!!! Въпросите за попълнение се правят само при горна граница на откриване и наличие на 2 топ оньора и 4 карти в цвета на ? !!!!!


V.Развитие след откриване 1Nt/16-18т.Б.Р./

1.-1Nt - 2Cl “Стейман”-? За маж. 4-ка в ръката на откриващия, 8+т./!! Тази конвенция не се прави при липса на маж.4-ка в ръката на отговарящия./

- 2Di/няма маж.4-ки/ - 2He - гарантира 5+в цв.

- 2Sp - гарантира 5+в цв.

- 2Nt - покана за 3Nt;

- 3Nt - манш.

2. – 1Nt - 2Cl “Стейман”

- 2He 4-ка He,не изкл. и Sp;

- 2Sp 4-ка Sp,изкл.4-ка He ;

- договор до манш.3.-1Nt -2Cl “Суб-Стейман”0-7т.,само с разпределение 4-4-4-1/в Cl/

-2Di,He,Sp - “пас” с мин.ръка,/не изключва манш в маж. с 6-7т.4.-1Nt - 2Di “трансфер” за Не,5+цв, 0-7т.

- 2He “трансфер” за Sp, 5+ цв, 0-7т.

- 2Sp “трансфер” за Сl,5+ цв.,0-7т.

- 2Nt – фит с 2 топ оньора в Cl;

- 3Cl – фит с 1 топ оньор в Cl.

- 2Nt “трансфер” за Di,5+ цв.,0-7т.

- 3Cl - фит с 2 топ оньора в Di;

- 3Cl – фит с 1 топ оньор в Di.


5./ -1Nt - 2He /трансфер за SP/;

- 2Sp - 4He - 5+Sp и 5+He.

- пас /договор/

- 4Sp /договор/


6./ - 1NT - 3Cl/Di/He/Sp – 5+цв.,Ш.Ф. и ? за Аса.
!!! След “трансфер” откриващия задължително обевява указания цвят / с изключение при трансфера за Cl и Di/,независимо дали има фит или не.след което отговарящия при горна граница 6-7т. и някакви резерви, може да направи покана за манш,в противен случай пасува.

Откриващия от своя страна при горна граница 17-18т. приема поканата за игра на манш в цвят /при наличие на фит/ или на Nt /без фит/,в противен случай пасува.!!


VI.Развитие след откриване 2Cl-12-15т.,5+цв.+4-ти мажор или 6+трефи.

1.-2Cl - 2He/Spнегатив”8-10т.,5+цв.,без фит в Cl,4+ цв.

- “пас”-0-7т.
2.-2Cl - 2Di /”силно реле”/ -М.Ф.11+т.

- 2He - 4 карти в He. - 2Sp ? за доразпределение

- 2Nt – 5-4-2-2;

- 3Di – 5-4-3Di-1;

- 3Sp – 5-4-3Sp-1;

- 3Cl – 6-4-2-1/6-4-3-0/ - 3Di ?за с-ш;

- 3Sp с-ш в Sp;

- 3Nt с-ш в Di.


3.-2Cl - 2Di М.Ф. 11+т.

- 2Sp – 4Sp; - 2Nt ? за доразпределение;

- 3Di – 5-4-3Di-1;

- 3He – 5-4-3He-1;

- 3Nt – 5-4-2-2;

- 3Cl -6-4-2-1/6-4-3-0/ - 3Di ? за с-ш;

- 3He с-ш He;

- 3Nt с-ш Di.


4.-2Cl - 2Di М.Ф. 11+т.

- 2Nt-6+Cl и стопери в 2 от цв.

- 3Di e ? за стоперите:

- 3He-в He Di;

- 3Sp-в Sp и Di;

- 3Nt -в Sp и He.

- 3Cl -6+цв.и стопери в 1 от цв.

- 3Di e ? за стопера:

- 3He - He;

- 3Sp - Sp;

- 3Nt - Di.

- 3Di -6Cl и 5Di;

- 3He/Sp - 6Cl и 5маж.

- договор по баланс.


5.-2Cl - 2Di М.Ф. 11+т.

- 3He – 5-4He-4Sp;


VII.Развитие след откриване 2Di”Мулти”.

1.-2Di -“Мулти”-слабо 7-11т.,съсредоточени основно в цв./мин.2 Т.О./ и 6+цв./Този вариант на конвенция “Мулти”-слабо не се прави при:

- разпределение 6-4 в мажорите/!!!!!!!!!!!!!!!!!!;

- при наличие на 2 А в ръката.

- 2He 0-10т./негатив/.

- пас /с He съм/;

- 2Sp – 6+Sp.


2.-2Di - 2Sp – 8-10т./ ? за разпр. и сила на откр. /;

- пас 6+Sp;

- 3Cl – 9 -11т. и 6+He;

- 3He – 7-8т. и 6+He.3.-2Di - 2Nt - 11+т./силно реле/ и ? за разпред.:

- 3Cl -горна гр.9-11т. с Не;

- 3Di - горна гр.9-11т. с Sp;

- 3He- долна гр.7-8т.с Не;

- 3Sp- долна гр.7-8т.с Sp;

- договор по баланс.


2.А/2Di-“Мулти”-силно 22-24т.Б.Р.

- 2Не /негатив 0-10/;- 2Nt - 22-23т:

- 3Cl-шлемов “Стейман”;

- 3Di – 4Di без маж.4;

- 3Nt – 4Cl без маж.4;

- 3Di-маншов “Стейман”;

- 3He - това е коза,играем шлем;

- 3Sp - това е коза,играем шлем;

- 4Cl - това е коза,играем шлем;

- 4Di - това е коза,играем шлем;

- 4He - това е коза,играем манш;

- 4Sp - това е коза,играем манш;

- 5Cl - това е коза,играем манш;

- 5Di - това е коза,играем манш;
VIII.Развитие след откриване или намеса с бикульорни ръце/5-5цв./ и сила 7-11т.

1.-2He -7-11т.5-та Не + 5?;

-2Sp -7-11т.5-та Sp + 5 -ти минор;

- 2Nt - 11+т. , след което отговарящия е длъжен да покаже др.цв.,и се анонсира до манш;

- всяка др.обява различна от 2Nt е слаба и се анонсира до намиране на поне 7 картов фит.

-2Nt - 7-11т.,5-5 в минорите:

- пас,3Cl/Di-0-10т./слаби анонси/;

- всяка друга обява -М.Ф.
IX.Шлемови конвенции.

1.”Кю-бид”:/След удобрен цвят се проверяват стоперите по останалите цветове за игра на шлем,съобщават се:С,Ш,А или К ,като се започва с най-близкия цвят до игралния./

2.”Блякууд”:Въпрос за аса с 4Nt,само след утвърден фит. Задаващия въпроса трябва да има задължително 2А.Отговорите са с 5 аса /4А+козовата К/.

-4Nt - 5Cl - 0 или 3 А;

- 5Di - 1 или 4 А;

!!! След тези отговори всеки долепващ анонс като се изключи козовия цвят е ? за козовата дама,а при необходимост след това се пита за риги.!!!!!!!

- 5He - 2 A;

- 5Sp - 2 A + козовата D,без странични риги;

- 5Nt – 2A+ козовата D и една К; и т.н.!!!!!! След силно откриване и положителен отговор,след намерен фит,всяка обява на ниво 5 в нов цвят или в цвета на противника,означава “шикан” в този цвят и въпрос за Аса,като се изключва този цвят /Прескочен е стандартния въпрос 4Nt /.!!!!!! Отговорите са с долепване /0-1-2...../,като при намеса отговорите са същите ,като след 4Nt.

А./Отговори за А при намеса на противника:

а./4Nt-Dbl -пас”-0 или 3 А;

- 5 CL - 1 или 4 А;

- 5 Di - 2 A;

- 5 He - 2A с козовата D.

б./4Nt - напр.5Di:

-“пас”- 0 или 3 А;

-Dbl - 1 или 4 А;

-5 He -2 A;

-5Sp - 2 A с козовата D.3.”Жозефина”:Въпрос с 5Nt-за козовата D,прави се само при игра на Г.Ш.

-5Nt - 5Cl - нямам козовата D;

- 5Di - имам козовата D.


Х.Намеси.

1.цвят- 12-15т.,5+цв./като е възможно при намеса ръката да е с по – слаба сила минимум 9+т.,но със стабилен 5+цв. с мин KDxxx и странично А/;

2.”Бикульорни”- 7-11т.,разпределение 5-5.

3.Dbl: а./подновяваща/11-15т.,гарантира минимум по 3 карти в останалите цветове.

б./разеснителна/ след Dbl,следващия анонс гарантира 16+т.

4.В цвета на противника М.Ф. и въпрос за стопер в този цвят.Партньора ако притежава стопер в този цвят анонсира Nt,ако не съобщава собствен цвят с min. 4 карти.
10.1.След откриване от противника 1Cl - /силно/ 16+т.
- 1Cl - Dbl – трансфер за Di;

-1Di ------------------ He;

- 1He-------------------Sp;

- 1Sp-------------------Cl;

- 2Cl – бикульор Cl и Di;

- 2Di ---------------- Di и He;

- 2He-----------------He и Sp;

- 2Sp------------------Sp и Di;

- 1Nt----------------- Cl с мажор.
Тези намеси се правят с подоткриваща ръка 7-10т. или с откриваща ръка 11+т.,като при реанонса на противника се прави баланса и се определя договора/Изисквания: мин.2 топ оньора в цв. на трансверите и мин. по 1 топоньор за бикульорите,в противен случай се пасува/!!!!!!!!!!!!!

При слаба 1Cl – намесите са натурални!!!!!!!!
10.2. След откриване 1Di от противника 11-15 без 5 в мажор.

-1Di - 1He/1Sp 5+цв. 9-15т.

- 1Nt - 4мажор и 5 минор 9-15т.

- 2Cl – 5Cl ,9-15т.

- пас неудобна намеса или трап пас с мин 4+Di10.3. След откриване от противника 1He/1Sp.

-1He/1Sp - цвят – 9-15т. с 5+карти в цв.;

- 1Nt – 9-15т. с 4мажор и 5 минор;

- Dbl – 9-15т./или 16+ П.Р./ с мин. По 3 карти в останалите цв.
10.4.След откриване от противника 1Nt/силно/ 16-18т.
-1Nt - Dbl – 5 минор и 4 мажор;

- 2Cl – едноцветна ръка /неизвестна/;

- 2Di – 9+ карти в мажорите;

- 2He – 5цв. и 4 минор;

- 2Sp ----------------------;

- 2Nt – 9+ в минорите;

- пас - 16-18т. пас или неудобна ръка за намеса.
10.5.След откриване 2Di – “Мулти”.

- Dbl – откриваща ръка 11-15т.,без 5+цв;

- пас – «трап» пас – силно 16+т./като на следващия реанонс се подновява с Dbl или в цвят с 5+ карти;

- 2He/Sp ,3Cl/Di – 11-15т. и 5 +цв.
XI.Маркировки.

1.”Лавинтал”.

При активна атака на партньора/игра на коз/,при свалянето на мора се вижда , че продължаването на този цвят е безмисленно:/от рода:С,Ш,КДхх,КВхх и др.в атакувания цвят/,се маркира за интерес в останалите 2 цвята ,като изключим козовия цвят:- малка - по-ниския цвят;

- голяма- по-високия цвят.

2.”Лавинтал” при цакане.

Когато партньора знае, че цакаш,и в зависимост от картата , която подава за цакане ориентира интереса в останалите два цвята,за евентуално повторно цакане:

- малка - сигурно хващане в по-ниския цвят;

- голяма - сигурно хващане в по-високия цвят;3.”Лавинтал” при отговаряне в коз.цв.

Атаката е спечелена от противника и започва изтегляне на коза:

- малка - голяма -интерес в по-ниския цвят;

- голяма - малка - интерес в по-високия цвят.4.”Лавинтал” при чистене.

При чистене нямаме интерес в изчистения цвят,а даваме отношение в останалите два:

- малка – за по-ниския цвят;

- голяма – за по-високия цвят.5.Други маркировки. /Използваме обратна маркировка./

При игра на коз партньора е атакувал активно от АКххх и мора в този цвят не представлява интерес /ххх/,в този случай е не възможно използването на “Лавинтал”и се маркира за интерес:

- малка - продължавай/интерес/;

- голяма - сменяй/по преценка на партньора,не е известно в кой от останалите 2 цв./

При тази маркировка ако партньора все пак реши да изтегли и др.оньор,се използва възможността да се конкретизира смяната на цвета.

Пример: /9,8,3/

- 8 - /сменяй/-“голяма-малка”/8-3/ в по-високия цв.;

- 8 - /сменяй/-“малка - голяма”/8-9/ в по-ниския цв.
XII.Атаки:

1.Използваме прави атаки.

2.Атакуваме 2-4 по големина.

3.Атаки от две карти:

- от 2 до 9 – атакуваме с най – малката;

- от от 10 до А – атакуваме с най-голямата.
XIII.Използвани съкращения.

Cl - трефа;

Di - каро;

He - купа;

Sp - пика;

Nt - без коз;

Dbl-контра;

RDbl- реконтра;

Б.Р.- балансирано разпределение;

П.Р.- произволно разпределение;

М.Ф.- манш форсинг;

Р.Ф.- рунд форсинг;

М.Ш.- малък шлем;

Г.Ш. - голям шлем;

Б.В.- бързи взятки/А=1 Б.В.;К=0,5 Б.В./;

С - сек;


Ш- шикан.
P.S. Бриджът е или спорт,или игра за забавление.Състезателите трябва да спазват тренировъчен режим,който се изразява в: самотно четене /40%/,игра на една маса с трезв анализ и коментар/30%/,координиране на сухо с партньора /20%/ и само /10%/ контролни състезания. Тренировъчната програма трябва да бъде съобразена с относителната тежест на отделните елементи на играта:

в стратегически план:50/%/ игра в защита,35/%/ разиграване и само /15%/ в максимална степен овладяна система /т.е. напълно попълнена и спазвана конвенционална карта/;

в тактически план:80/%/ конструктивност /да помогнеш на партньора да вземе правилното решение/ и само 20 /%/ деструктивност /да пречиш на противника,дори с риск да попречиш и на партньора/.

Истинския спортен “бридж” е отборно състезание,а двойковите турнири по-скоро са средство за масовизиране на играта.


ИЗДАТЕЛСТВО:

GRANDES LOPATTES”

2004г.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница