И резерват „Тисатастраница1/6
Дата12.03.2018
Размер1.03 Mb.
#62514
  1   2   3   4   5   6

Организация и управление на проект „ „Устойчиво управление на

Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” 22 ноември 2012


Организация и управление на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Встъпителен доклад

ноември 2012


Дирекция на Национален парк „Пирин”ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”Заглавна страница
Номер на проекта: № DIR-5113325-3-91

Номер на документа: P01

Организация и управление на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”
Встъпителен доклад


Заглавие на проекта:

Идентификационен номер на договора:

„Организация и управление на проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата””

№ DIR-5113325-3-91

Номер на договора за услуги:

Стойност на договора:

УР-4/07.11.2012 г.

1 065 000 лв.

Начална дата на проекта:

Дата на приключване на проекта:

07.11.2012 г.

31.03.2015 г.

Бенефициент:

Лице за конаткт:

Дирекция „Национален парк Пирин“, Р. България п.к. 2770, Банско, ул. „България“ 4, За: Страхил Христов.

Web адрес: www.pirin.bgСтрахил Христов

тел.: 0749 88203, факс: 0749 88202

e-mail: pirin_noe@abv.bg


Изпълнител:

Лице за конаткт:

Обединение “Еко Консулт Пирин“,

1000 София, , ул. “Братя Миладинови” №1

Тел: + 359 2 491 21 21,

Факс: +359 2 491 21 20

e-mail: eko_pirin@ekoinnovation.com

www.ekoinnovation.comРумен Вучков, Представляващ обединението

тел.: 0898/455 693Дата на доклада: 21 Ноември 2012 г.

Изготвил: ……………………………

Координатор на проекта


Съгласувал: ……………………………

Ръководител на проекта

Одобрил: …………………………..

Възложител – Директор на ДНП «Пирин»
Съдържание


 1. Основание за доклада

 2. Анализ на дейностите по проекта

  1. Коментари по отношение на обхвата на дейностите

  2. Коментари по отношение методология по изпълнение на дейностите

 1. Актуализиран график за изпълнение на дейностите

 2. Дейности и резултати от встъпителната фаза

 3. Идентифицирани проблеми

 4. Мерки за преодоляване на проблемите

 5. Актуализиране и допълване, при констатирана необходимост, на екипа от неключови експерти

Приложения


КРАТЪК РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА:


ДНП

Дирекция Национален Парк

ЕИП

Екип за Изпълнение на Проекта

ЕС

Европейски Съюз

ЕУП

Екип за Управление на Проекта

ОП

Оперативна програма

ОПОС

Оперативна програма Околна среда

ПК

Приемателна комисия по проекта

УО

Управляващ Орган
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница