И същностни черти на наукатаДата30.04.2018
Размер15.71 Kb.
#66949


К Р И М И Н О Л О Г И Я

1. Предмет, цели и задачи на криминологията, система и същностни черти на науката.

2. Основни методи, принципи и функции на криминологията, съотношението й с другите науки.

3. Възникване и развитие на криминологичната наука. История на българската криминология.

4. Биологическо направление в криминологията.

5. Биопсихологическо направление в криминологията.

6. Социологическо направление в криминологията.

7. Общо учение за престъпността като явление.

8. Престъпността в съвременния свят и у нас.

9. Криминологическа характеристика на престъпността- количествено-качествени особености; основни фактори, влияещи върху характеристиката на престъпността. Детерминираност на престъпността.

10. Общо учение за личността на престъпника.

11. Формиране и типология на престъпниците.

12. Учение за причините и условията за конкретното престъпление.

13. Организация на криминологическите изследвания. Видове изследвания.

14. Криминологическо прогнозиране и планиране.

15. Понятие за профилактика на престъпността. Основни принципи и функции на профилактиката.

16. Видове профилактика на престъпността. Правни основи на профилактичната дейност.

17. Виктимология – основни понятия. Типове жертви.

18. Користна престъпност.

19. Насилствена престъпност.

20. Икономическа престъпност. Видове.

21. Организирана престъпност.

22. Корупционни престъпления.

23. Младежка престъпност.

24. Рецидивна престъпност.

25. Женска престъпност.

26. Компютърна престъпност.

05.09.2016 г. ИЗГОТВИЛ: Доц. д-р Иван РанчевГр.ПловдивКаталог: paunov -> Konspekti pravo
Konspekti pravo -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
Konspekti pravo -> Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
Konspekti pravo -> Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
Konspekti pravo -> Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
Konspekti pravo -> Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
Konspekti pravo -> Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
Konspekti pravo -> К о н с п е к т по банково право
Konspekti pravo -> Миграционно и бежанско право
Konspekti pravo -> Юридически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница