I. Теми за проекти по „Маркетингови информационни системи” за III курс МаркетингДата14.01.2018
Размер52.78 Kb.
I. Теми за проекти по „Маркетингови информационни системи” за III курс Маркетинг


 1. Технологии и модели за електронен бизнес

Предпоставки за развитието на електронния бизнес. Основни характеристики. Електронен бизнес и електронни пазари. Модели за електронен бизнес.
 1. Он-лайн меркетинг чрез Интернет

Възникване и еволюция на информационната услуга World Wide Web. Основни понятия. Възможности за реализиране на маркетингови проучвания.
 1. Предимства и недостатъци на он-лайн маркетинга

Предимства: бързина, точност, ефективност и др. Недостатъци: недостоверност, познания по нови технологии и др.
 1. Ефективно търсене в Интернет

Директории. Машини за търсене. Просто и сложно търсене. Машини за търсене.
 1. Планиране и изграждане на Интернет магазин

Особености на електронната търговия по модела B2C. Планиране на Интернет магазина. Изграждане на Интернет магазина. Софтуер за електронния магазин. Промоция и реклама на магазина. Мениджмънт на Интернет магазина. Български Интернет магазин.
 1. Интернет маркетинг

Основни принципи на Интернет маркетинга. Интернет маркетингова стратегия. Интернет средства за маркетинг и реклама. Маркетинг чрез бази данни. Персонализация на маркетинга в Интернет.
 1. Корпоративен Web-сайт на компанията

Необходимост от изграждане на корпоративен Web-сайт. Разработване на Web-сайта. Корпоративен портал. Корпоративен Web-сайт.
 1. Платежни системи в Интернет

Изисквания към системите за разплащания в Интернет. Сравнителен анализ на системите за разплащания. Система за Интернет разплащане ePay.bg
 1. Системи за управление на отношенията с клиентите (CRM)

Необходимост от системите за управление на взаимоотношенията с клиентите. Планиране на ресурсите на предприятието. Процедури за успешно внедряване на CRM-системи в Web.
 1. Сравненение между електронния и традиционния маркетинг

Основните различия са интерактивност, динамичност, активна ангажираност, директност, непосредственост, нови форми за рекламиране и връзки с обществеността.
 1. Маркетинг лице в лице

Основни принципи: интерактивност, диференциране, проследяване, персонализиране и др.
 1. Маркетингови информационни системи. Подсистеми. Задачи.
 1. Data Mining – информационен анализ над данни
 1. ERP-системи (планиране ресурсите на фирмата)
 1. Маркетингови проучвания при английски аукцион
 1. Маркетингови проучвания при холандски аукцион
 1. Маркетингови проучвания за промоции при избрана стока
 1. Маркетингови проучвания за промоции при избрана услуга
 1. Маркетингови проучвания за търсене на инвестиции
 1. Маркетингови проучвания за търсене на кредити
 1. Планиране и отчитане на маркетингови дейности
 1. Прилагане на системния подход към маркетинга
 1. Дейности по обслужване на клиентите и планиране на промоции
 1. Дистрибуция, пласмент
 1. Планиране и управление на продуктова линия
 1. Маркетинг, продажби и промоции
 1. Връзка между маркетинговите дейности и електронната обработка на данни
 1. Маркетинг и изследване на операциите
 1. Интегрирани маркетингови информационни системи за производство на стоки за широко потребление
 1. Интегрирани маркетингови информационни системи за производство на индустриални стоки
 1. МИС за продажби на дребно
 1. МИС за рекламни агенции
 1. МИС за финансови и банкови институции
 1. Планиране на изграждането на МИС
 1. Стратегически електронен маркетинг
 1. Маркетинг на потребителския пазар
 1. Маркетинг на индустриалния пазар
 1. Маркетингов дистрибуционен канал
 1. Електронен маркетинг
 1. Маркетингови проучвания за търсене на финансово-счетоводен софтуер (склад, счетоводство, УЧР, пласмент, спедиция).
 1. Информационни технологии за електронен маркетинг
 1. Информационни технологии за Data Warehouse – организиране, поддържане и използване на хранилища за данни
 1. ИТ за бизнес присъствие в Интернет – създаване, използване, поддържане и развитие на корпоративни сайтове и портали
 1. ИТ за електронно предприятие (Е-Enterprise)
 1. ИТ за управление на веригите за доставки (Supply Chain Management Systems, SCM)
 1. ИТ за модела правителство към бизнес (Government-to-Business, G2B)
 1. ИТ за управление на жизнения цикъл на изделията (Product Lifecycle Management, PLM)
 1. ИТ за интелектуално подпомагане на управлението на бизнеса (Business Intelligence and Knowledge Management)
 1. Маркетинг на партньорството –
  1. вътрешни партньорства (звена, служители)

  2. партньорства с доставчици (на стоки и услуги)

  3. странични партньорства (конкуренти, правителство)

  4. партньорства с купувачи (междинни и крайни)
 1. ИТ за стимулиране на продажбите във фирмата (модели)
 1. ИТ за интегрирани маркетингови комуникации
 1. ИТ за реализиране на МИС (подсистеми):

  1. Текуща външна маркетингова информация

  2. Маркетингови проучвания

  3. Анализ на информацията

  4. Вътрешна отчетност

 2. Маркетингов мениджмънт – системи за управление на маркетинговите дейности. Изграждане на контролинг-системи и маркетингов планов процес в тях.
 1. Маркетингово планиране (съставяне, координиране и админисриране на маркетингови планове)
 1. Изграждане на маркетингови мрежи
 1. ИТ за сегментиране на пазара
 1. Маркетинг и фирмено планиране
 1. Ценообразуване на рекламата в Интернет
 1. Формиране и поддържане на маркетингова база данни
 1. ИТ за избор на целеви пазар.
 1. Зашита на информационните системи
 1. Ръководство и реализация на маркетинговата дейност в застраховането
 1. Етапи на маркетинговия процес
 1. Ценови стратегии в маркетинга
 1. Сравнение между класическите и съвременните маркетингови информационни системиII. Указания за изготвяне на проектa по „Маркетингови информационни системи”
Проектът се състои от три части:

 1. Документ на Word – минимум 6 страници и една заглавна страница, съдържаща името на унуверситета, името на факултета, името на дисциплината, тема с номер и наименование, данни за студента (име, фак. номер, курс, специалност, форма на обучение, учебна година) и отдолу – Пловдив, 2008. Всяка страница трябва да съдържа последователно номерирани заглавия и текстове. В края на последната страница трябва да се запишат източниците: литература и/или Web-сайтове.

 2. Документ на Power Point (компютърна презентация) със същата заглавна страница и формат на останалите слайдове от вида: Title and Text. От документа на Word се копират във всеки слайд заглавие и текст. Броят на слайдовете не играе роля.

 3. Web-сайт, който се получава от компютърната презентация, като се съхрани (след изготвянето й) от тип: Web Page ( *.htm ). Резултатът е файл и папка.


Проектът трябва да се съхрани на дисков носител и да се защити пред двамата преподаватели (доц. д-р Сандалски и гл. ас. Илиева) и всички студенти от съответния курс.
Каталог: sandalski
sandalski -> С++ builder 5 есенен триместър на учебната 2008/2009
sandalski -> 10. системи за управление на отношенията с клиентите (crm) 10 Определение за crm crm
sandalski -> Тема 11. Системи за информационен анализ на данни (data mining) 11 Същност на Data Mining
sandalski -> 12. Системи за съхраняване на данни – Data Warehousing 12 Основи на концепцията Data Warehousing
sandalski -> Тема Интернет маркетинг Основна функция
sandalski -> Тема Интернет икономика Основни понятия
sandalski -> 9. Управление на веригите за доставки scm
sandalski -> Конспект по информатика I. Теми за устен изпит разработват се по време на лекциите
sandalski -> Тема 14. Електронен магазин 14 Същност на електронния магазин Електронният магазин


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница