І. учебници и учебно-методически материалиДата17.03.2017
Размер34.43 Kb.
С П И С Ъ К

на публикациите

на гл. ас. д-р Юлиана Младенова Матеева


І. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
 1. Правен режим на малолетни и непълнолетни правонарушители, в съавторство с Р. Владимиров – учебно помагало – ISBN 954-20-0284-X, изд. на ТУ-Варна, Варна, 2004, 223с.

ІІ. МОНОГРАФИИ И СТУДИИ
 1. Правен режим на непълноленти правонарушители – монография - ISBN: 9789542802327, ИК „Сиела», , С. 2008, 196с.

ІІІ. СТАТИИ И НАУЧНИ ДОКЛАДИ

 1. Намалената вменяемост, Сборник научни трудове, т. 4 – ISBN: 954-8180-90-1, Научна конференция с международно участие – Издателство Тракийски университет - Ст. Загора, 2002, с. 132-136.

 2. Наказателноправно значение на грешката, в съавторство с Д. Петрова, Сборник научни трудове, т. 2 - ISBN: 954-9329-03-8, Научна конференция с международно участие – Издателство „Съюз на учените - Ст. Загора” 2003, с. 457-461.

 3. Институцията “Омбудсман в България, в съавторство с Д. Петрова Научна конференция с международно участие – Ст. Загора 2003, с. 466-469.

 4. Exoneration of under-age persons from penal responsibility, Second international congress on mechanical and electrical engineering and marine industry /MЕEMI/ 2005, vol. 3.

 5. Нови положения относно освобождаването на непълнолетни лица от наказателна отговорност, II Международна научно-практическа конференция “Реформите в наказателното правосъдие: “за”и “против”, Пловдив, 20 юни 2006, с. 171 – 181.

 6. Исторически и правни аспекти на категорията „възрастова невменяемост”, Сборник научни трудове, т. 3 – ISBN: 1313-0390, Военно-научен форум с международно участие, Издателски център НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2006, с. 225-228.

 7. Establishment and development of juvenile jurisprudence in Bulgaria, Conference proceedings IV - ISBN: 973-7809-51-3, 978-973-7809-51-3, XIth International conference “Man in the knowledge based society”, vol. IV, Land Forces Academy publishing house, Sibiu, Romania, 2006, p. 12-16.
 8. Система на възпитателните мерки по ЗБППМН, Известия на Съюза на учените - Варна, серия „Хуманитарни науки”, ISSN 1310-6376, 2/2005, 1/2006, с. 93-99.

 9. Относно значението на възрастта за наказателната отговорност, Годишник на Технически университет – Варна, 2007.

 10. Някои съображения относно пробационните мерки, свързани с упражняване на труд и възможностите за тяхното налагане на непълнолетни лица, Сборник научни трудове – ISBN: 1313-0390, Военно-научен форум с международно участие 2006, Издателски център НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 2008, с. 194-199.

 11. Относно празнотата в наказателното законодателство след отпадане на категорията “доза за еднократна употреба”, Сборник от материали на Третата международна научно-практическа конференция «Организираната престъпност – вчера, днес и утре, ISBN 9789544234584, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 9 май 2008, с. 148-160.

 12. Някои съображения относно налагането на пробационни мерки през изпитателния срок при условно осъждане и условно предсрочно освобождаване, Известия на Съюза на учените - Варна, серия „Хуманитарни науки”, ISSN 1310-6376, 1/2008, с. 93-95.

 13. Исторически и сравнителноправен анализ на престъплението “продаване на глас”, Известия на Съюза на учените, Варна, 2009 (приета за печат).

 14. Някои съображения във връзка с престъплението “продаване на глас”, Известия на Съюза на учените, Варна, 2009 (приета за печат).

 15. Преправянето на изборен резултат според българското наказателно законодателство, Годишник на Технически университет-Варна, 2009 (приета за печат).

 16. Финансиране купуването на гласове според българското законодателство – анализ и предложения за усъвършенстване, Годишник на Технически университет-Варна, 2009 (приета за печат).

 17. Преступления против политических прав граждан в Уголовном кодексе Республики Болгария – новЫе аспектЫ, система и предложения для усовершенствования, “АктуальнЫе проблемЫ юридической науки и правоприменительной практики”, Сборник работ участников I международной заочной научно-практической конференции аспирантов и молодЫх ученЫх, ISBN: 978-5-902405-64-1, Московская государственая юридическая академия им. О. Е. Кутафина, Уголовно-правовая секция, 2009, с. 39-44.

 18. Противозаконното упражняване на избирателно право според българския Наказателен кодекс, конференция с международно участие, НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 2009 (приета за печат)

 19. Some proposals for optimization of the crimes against political rights of citizens provided by the Bulgarian Criminal Code, 15th International conference The Knowledge-Based Organization, Section 5: Administrative and juridical sciences, Sibiu, Rumania, “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House 2009.

 20. Сравнителноправно изследване на възможностите за обогатяване на българската санкционна система за непълнолетните, “Международна политика” – Благоевград, 2010 (приета за печат)


Каталог: tu-varnandpspd -> images -> stories -> publikacii
publikacii -> С п и с ъ к на публикациите на ст ас д-р Николай Петков Буюклиев Книги
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали
stories -> Дипломни защити и Държавен изпит за специалности към катедра спн във фе за календарната 2015 година
stories -> Дипломни защити и Държавен изпит във фе за календарната 2012 година
publikacii -> «Френско-български държавно-политически и дипломатически отношения /1919-1923 г./»
publikacii -> Списък с публикации на доц д-р Гатю Ненков Гатев
publikacii -> Програма за подбор, обучение и тренировка по кик бокс и муай тай, ту-варна, 2010
publikacii -> І. учебници и учебно-методически материали


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница