ІІ. Балкански литератури и сравнително литературознаниеДата25.10.2018
Размер41.48 Kb.
#97530
ТипПрограма
ПРОГРАМА

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА

СПЕЦИАЛНОСТТА „БАЛКАНИСТИКА”
ІІ. БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ И СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ


 1. Славянската традиция в старата румънска литература, ХV-ХVІ в.

 2. Основни моменти в развитието на румънската литература през ХVІІ и ХVІІІ в.
 1. От Михай Еминеску до Александру Мачедонски – промени в модерната поетична ценностна система.

 2. Румънският роман в годините между двете световни войни: Михаил Садовяну, Ливиу Ребряну, Камил Петреску, Хортензия Пападат-Бенджеску.

 3. Митологични мотиви в литературното творчество на Мирча Елиаде.

 4. Затвореното пространство в румънската литература (Йон Барбу, Марин Сореску, Никита Станеску).

 5. Бялото като дисидентски мотив в творчеството на Ана Бландиана.
 1. Гръцкият романтизъм и Йонийската литературна школа.

 2. Нови направления в гръцката поезия – първите символисти (К. Хадзопулос, Л. Порфирас, Й. Грипарис и др.) и ролята им за налагането на димотики в литературата; Константинос Кавафис и Костас Кариотакис.

 3. Гръцката поезия от 30-те години – Георгиос Сеферис, Одисеас Елитис, Янис Рицос.

 4. Гръцката проза от 30-те години - от антимилитаризъм към съвременна социална и психологическа проблематика.

 5. Никос Казандзакис в развитието на гръцкия роман.
 1. Развитие на албанския език и литература в периода ХV-ХVІІІ век.

 2. Възрожденски период в албанската литература – етапи; арбърешки и албански автори; емигрантски културно-просветни центрове.

 3. Следвъзрожденски албански автори, литературни направления и жанрове през първата половина на ХХ нек.

 4. Специфика на литературното развитие в Косово.

 5. Преводи от албанската литература в България.
 1. Сравнителното балканско литературознание и европейските литератури.

 2. Имагологията. Как Балканите мислят света?

 3. Преводната рецепция на балканските литератури в България.

 4. Темата за танца в балканските литератури. Тематологията.

 5. Модерност и модернизъм в балканския роман през 20-те и 30-те години на ХХ в.

Библиография по Балкански литератури и сравнително литературознание:


- Алексова, В. По въпроса за наименованието на езика на славяно-румънската книжнина. - Старобългаристика, 1982, № 2, 110-113.

- Алиу, А. Дон Кихот между албанците. София - Скопие, Български писател - Макавеj, 2009.

- Бейлери, Р. Албанската литература като отражение на народната душевност. София, Балкани, 2009.

- Димарас, К. История на новогръцката литература от първите начала до наши дни. София, 1971.

- Драгова, Н. Балканският контекст на старобългарската писмена култура (VIII - ХII в.). София, 1992.

- Жечев, М. Гръцката поезия между двете световни войни. София, 1983.

- Жечев, М. Гръцки литературни паралели. София, 1979.

- Интернет сайт на български език www.albanian.dir.bg

- Интернет сайт на Робърт Елси на английски език www.albanianliterature.net

- Кузманова, Антонина, Румяна Л. Станчева, Василка Алексова. Румъния – на една река разстояние. София, Изд. “Отворено общество”, 1999.

- Литературно-естетически процеси на Балканите. София, Моранг, 1994.

- Ничев, Боян. Основи на сравнителното литературознание. София, 1986, 60-79; 188-218.- Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 6. Балкански литератури. София, Акад. Изд. „Марин Дринов”, 2004.

- Русев, П., А. Давидов. Григорий Цамблак в Румъния и в старата румънска литература. София, 1966.

- Соколова, Б. Албански възрожденски печат в България. София, 1979.

- Станчева, Румяна Л. Ана Бландиана в няколко вълшебни сюжета. – В: Ана Бландиана. Коридори с огледала. София, Балкани, 2005, 5-13.

- Станчева, Румяна Л. Балканското сравнително литературознание и един триъгълен маршрут. В: - Разночетенията на текста. Унив. Изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2003.

- Станчева, Румяна Л. Играта на конструиране на образи и „Балканският ориентализъм” - http://www.bulgc18.com/occidentalism/RStanch.htm

- Станчева, Румяна Л. Ливиу Ребряну в румънската култура. – Сп. Балканистика,1986, кн. 1, с. 212 – 220.

- Станчева, Румяна Л. Митологични елементи в романа „Змията” от Мирча Елиаде. В: В търсене на митичната тъкан. София, Изд. Център „Боян Пенев”, 2002, 118-127.

- Станчева, Румяна Л. Модерната румънска поезия в български прочит. София, Инфопрес, 1994.

- Станчева, Румяна Л. Модернизъм и танц – паралелизми между Балканите и Западна Европа. – Сп. Литературна мисъл. Кн. 2, 2006, 172-188.

- Станчева, Румяна Л. Символът на яйцето като интертекстуален сюжет. (Един вътрешен диалог на модерната румънска поезия) Литературна мисъл, 1999, кн. 1, 182-195.

- Танцът в балканските литератури. Студии. Автори: Нешка Туртанска (идея и композиция), Румяна Л. Станчева (съставител), Антоанета Балчева, Ганчо Савов, Йорданка Бибина, Людмила Миндова, Нуруллах Четин, Русана Бейлери, Саня Велкова). София, Изд. Балкани, 2004.

- Търновска книжовна школа. Т. I-VI.

- Христакуди, Ф. Гръцкият символизъм - слово, образ и звук. -В: Това чудо – езикът! София, 2007.

- Христакуди, Ф. Модерният Константинос Хадзопулос. -В: Studia Balkanica, 2007, № 26, 265-274. 

- Cartojan, N. Istoria literaturii române vechi. Bucureşti. Bucureşti, 1980.

- Cartojan, N. Cărţile populare în literatura românească. Vol. I-II. Bucureşti, 1974.

- Panaitescu, P. P. La littérature slavo-roumaine des XV-e - XVIII-e ss. et son importance pour l’histoire des littératures slaves. Praga, 1932.

- Piru, Al. Istoria literaturii române. I. Perioada veche. Bucureşti, 1970.


- Материали в раздела за електронно обучение в сайта на ФСлФ.

- Mатериали от лекции.Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница