II. технически спецификации и изисквания към изпълнението на поръчката II минимални технически характеристики и изискваниястраница1/4
Дата05.08.2017
Размер0.58 Mb.
#27316
  1   2   3   4

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
II.1. Минимални технически характеристики и изисквания.


І

GPS приемник с вградена мултичестотна антена за приемане на спътникови сигнали интегрирани в корпуса му – 3бр.Комплекта се състои от:

І.1

Контролен панел с бутони, изпълняващи основни операции: включване, изключване, запис на сурови данни, Bluetooth за безжична връзка с полеви компютър;

І.2

Вградена в приемника памет или подвижна карта с памет за запис на сурови данни – минимум 10 MB;

І.3

Захранващ блок, състоящ се от сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия или еквивалент, с възможност за смяна по време на работа;

І.4

Вградени портове - RS 232 и порт за външно захранване;

І.5

Възможност за допълнително вграждане в корпуса на приемника на радио модем (излъчвател-приемател);

І.6

GPS приемникът да приема следните спътникови сигнали

 По GPS: L1, L2, L2C

 По GLONASS: L1, L2, L3

 WAAS, EGNOS, SBAS: L1C/A

 Beidou,

 GALILEOІ.7

Минимален брой приемателни канали – 130;

І.8

Възможност за запис на:

-1 - статични данни

-2 - кинематични данни

-3 - сурови данни;І.9

Възможност за работа в RTK режим със собствена референтна станция и/или перманентна мрежа;

І.10

Точност в статичен режим на работа с по следваща обработка:

 Хоризонтална позиция 10 mm + 1 ppm или по-добра

 По височина 20 mm + 1 ppm или по-добра


І.11

Точност в RTK режим :

 Хоризонтална позиция 20 mm + 1 ppm или по-добра

 По височина 20 mm + 1 ppm или по-добра


І.12

Време за инициализация: не повече от 8 секунди;

І.13

Честота на позициониране: 5Hz или по-голяма;

І.14

Поддържани формати вход/изход на данни: RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0,RTCM 3.1, CMR, CMR+, NMEA;

І.15

Физически характеристики:

 Работен температурен обхват: от -30 до +60°С ;

 Издръжливост на влага и прах: да покрива стандарт IP67 или по-висок

 Издръжливост на падане: да издържа на падане от 2 м височина върху бетон или друга твърда повърхност.І.16

Комплектът на приемника да съдържа – 2бр. Li-Ion акумулаторни батерии, 1бр. зарядно у-во за 220V за едновременно зареждане на две батерии (или две единични зарядни у-ва), 1бр. зарядно у-во за 12V, кабел за конфигуриране на GPS приемника, транспортен куфар с място за приемника и контролера.

ІІ.

Полеви компютър (контролер) за управление на интегрирания GPS приемник – 3бр.

ІІ.1

Операционна система: Windows Mobile 6.5, Windows CE 6.0 или по-високи версии;

ІІ.2

Дисплей:

 Тип: Цветен, читаем на дневна светлина;

 Минимален размер: 4" (10.16 cm) по диагонала;

Минимална разделителна способност: 640 х 480 (VGA);ІІ.3

Комуникации и разширения:

 Безжични: Bluetooth, WiFi, 3.5G модем GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900

 Кабелни: RS232, USB client и USB 2.0 host

 Вградени слотове: за разширение: SD карта и за SIM карта;ІІ.4

Допълнителни функции:

 Вградена цифрова камера (мин 5 Мегапиксела);

 Вграден GPS приемник с точност на позициониране до 3 м;


ІІ.5

Захранване:

 Литиево-йонна батерия или еквивалент;ІІ.6

Физически характеристики:

 Вградена памет – обем минимум 5 GB

 Процесор – скорост минимум 800Mhz

 Оперативна памет - минимум 512 MB

 Работен температурен обхват: от -30 до +60°С

 Издържливост на влага и прах: минимум IP67

 Удароустойчивост: да издържа падане от 1,20m върху твърда повърхност и да покрива международно признати стандарти;


ІІ.7

Комплектът на контролера да съдържа – 2бр. Li-Ion акумулаторни батерии или еквивалент, 1бр. зарядно у-во за 220V за едновременно зареждане на две батерии (или две единични зарядни у-ва), 1бр. зарядно у-во за 12V, стилус за работа със сензорен екран, протектори за сензорен екран, кабел за връзка и пренос на данни (USB)

ІІІ

Полеви софтуер за работа с GPS приемник – 3 бр. Полеви софтуер с геодезическа и GIS функционалност, а при липса на GIS функционалност, втори (допълнителен) софтуер с GIS функционалност, описани по-долу. Софтуера да бъде съвместим с хардуера и да работи сравнително бързо и нормално, без да се налага постоянно изчакване на операциите от оператора.

ІІІ.1

Полеви софтуер с геодезическа функционалност:

Избор между различни работни езици: Български, Английски;

 Статично определяне на точки

 Кинематично определяне на точки

 Трасиране и определяне на точки в реално време (RTK)

 Непрекъснато измерване на точки по критерии - време и разстояние

 Създаване на повърхнини и изчисляване на площи

 Създаване на точки, линии, поли линии, полигони и повърхнини

 Трасиране на точки, линии, полилинии и полигони

 Активна карта позволяваща включване и изключване на слоеве, изчисление от графични елементи и др.

 Трасиране на точки и линии от векторна графика

 Импорт/експорт на TXT, CSV, ASCII, DXF, SHP, GEOTIFF

 Импорт/Експорт на координатни списъци и графични файлове

 Задаване на настройки на GPS приемници

 Прикачване на снимка като атрибутна информация към точка;


ІІІ.2

Полеви софтуер с GIS функционалност:

Създаване и редакция на информация в атрибутна таблица

Създаване и редакция на атрибутивни полета

 Създаване и редакция на точки, линии, поли линии, полигони и повърхнини

Работа с растерни файлове с обем поне 3МВ

Навигиране до обект

Възможност за онлайн зареждане на данни и информация

 Активна карта позволяваща включване и изключване на слоеве, изчисление от графични елементи и др.

 Импорт/експорт на TXT, CSV, ASCII, DXF, SHP, GEOTIFF

 Импорт/Експорт на графични файловеІV

Аксесоари към приемниците:

ІV.1

Tелескопичен щок - не по-къс от 2m – 3 бр.

ІV.2

Щок статичен с дължина минимум 2m – 3 бр.

ІV.3

Скоба и стойка за захващане на контролера към щока – 3 бр.

ІV.4

Стойка или тринога за захващане на щока в неподвижно положение 3 бр.

V

Софтуер за последваща обработка на данни получени от GPS измервания – 3 лиценза;

V.1

Последваща обработка на данни, получени от GPS, включително и GLONASS;

V.2

Редактиране на данни от GPS, включително и GLONASS измервания;

V.3

Използване на прецизни ефемериди;

V.4

Вход на данни в RINEX формат от собствени референтни или перманентни станции;

V.5

GIS и CAD възможности;

V.6

Контрол и проверка качеството на данните получени след обработка и генериране на отчети;

V.7

Трансформиране между различни координатни системи;

V.8

Създаване на повърхнини и изчисляване на площи, обеми и др.;

V.9

Импорт/експорт на TXT, CSV, ASCII, DXF, SHP;

V.10

Импорт/Експорт на координатни списъци и графични файлове;

V.11

Георефериране на растерни изображения;II.2. Окомплектовка

Специализираното оборудване трябва да се достави в оригинална опаковка от производителя, придружена със сертификат за произход и с документи доказващи декларираните технически параметри. Инсталирането на оборудването на място ще бъде извършено от техническия персонал на Възложителя.

Всички съставни частии посочени в таблица II.1 от техническата спецификация са неразделна част от комплекта - GPS примник.

Доставчикът трябва да осигури указания и инструктаж по инсталирането и експлоатацията на устройсвата.


II.3. Изисквания към гаранционната поддръжка и обслужване.
3.1 Доставчика осигурява безплатно гаранционно обслужване и ремонти на всички компоненти по доставката поне 1 година. Гаранционния срок тече от момента на подписване на приемо – предавателния протокол от Възложителя

3.2 Изпълнителят осигурява на Възложителя сервизно обслужване и резервни части в рамките на гаранционният срок, съгласно Общите гаранционни условия на производителя.

3.3 Изпълнителят извършва диагностика на състоянието на уредите при възникнала тнеизправност в рамките на 48 часа и отстранява възникналите неизправности по време на гаранционният срок в рамките на 1 месец.

3.4 Всички разходи за гаранционна поддръжка и ремонт, включително замяната на дефектирали компоненти и съпътстващи разходи за командировки на служители на Изпълнителя са за негова сметка.За гаранционни се считат тези повреди, които не са предизвикани от неправилната експлоатация от страна на Възложителя или вандализъм и кражба.
II.4. Доставка
Оборудването трябва да бъде доставено, съгласно изискванията на Възложителя на адреса на Възложителя: гр. София, бул. ”Цариградско шосе” 66. На територията на гр.София Изпълнителят застрахова товара по време на транспортиране за повреди и кражби.
До 60 (шестдесет) календарни дни след подписване на договора. Възложителят изплаща 40% от стойността на договора, не по късно от 10 дни след представянето на фактура за авансово плащане от страна на Изпълнителя. Доставката се извършва
II. 5. Максимална прогнозна стойност на поръчката:
42832.00.лева без ДДС
III. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ
Настоящата методика съдържа указания за определяне за оценка на кандидатите. Критерият за оценка на постъпилите оферти е комплексен, включва технически показател (Т), базиран на гаранционен срок и финансов показател (Ф), базиран на най-ниска цена.
Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата са както следва: комплексната оценка на офертата К е сбор от техническа оценка Т и финансова оценка Ф.
Комплексна оценка на офертата на участник (К)
К = брой точки по показател Т „Гаранционен срок” х 0.3 + брой точки по показател Ф „Предлагана цена“ х 0.7 ,
където:

0.3 - е относителна тежест на техническият показател (30 %)

0.7 - е относителната тежест на финансовият показател (70%)
III.1. Технически показател (Т) :
Гаранционен срок на предлаганите артикули – предложеният от участника гаранционен срок подлежи на оценяване по посочената по-долу формула. Оценява се посочения от участника гаранционния срок, като срокът се брои в календарни месеци. Максималният брой точки, които даден участник може да получи по този критерий е 100 точки.
Конкретният брой точки се изчислява по следната формула:

Г

Т = ------------ * 100

Г max
Г – гаранционен срок в месеци на артикулa, предложен от оценявания участник;

Г max – най-големия предложен гаранционен срок от участник в тази процедура;

100– тегловен коефициент.
Забележка: Участниците нямат право да предлагат по-кратък гаранционен срок от 1 година и по-дълъг от 15 години. Участник, който предложи гаранционен срок извън определените рамки ще бъде отстранен, поради представянето на оферта, неотговаряща на техническите изисквания на Възложителя.
III.2. Финансов показател Ф:
Предлагана цена с максимален брой точки 100, който се изчислява по формулата:
Ц min

Ф = ------------ * 100 , където

Ц
Ц min – най-ниска предложена цена от участник в процедурата.

Ц – Цена предложена от оценявания участник за един комплект.

100 – тегловен коефициент.
IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ
IV.1. Условия за участие в процедурата

1. В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, посочени в документацията за участие.

2. Участник в настоящата процедура за публична покана може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон, или от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това.3. Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се допуска представяне на варианти в офертата. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на публичната покана. Оферти за част от публичната покана ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

4. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

В съответствие с чл. 69, ал. 3 от ЗОП, участниците са длъжни в процеса на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените от Възложителя в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.
5. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП.
6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта.
7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.
8.Участниците задължително трябва да отговарят и на следните минимални изисквания:
8.1 Икономически и финансови възможности:

Участникът трябва да е реализирал оборот общо за последните три години в размер на не по-малко от два пъти прогнозната стойност на поръчката, за която участникът кандидатства. За да е видно съответствието на участника с горното изискване, той следва да представи:

8.1.1. За юридическите лица: Копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако е посочен ЕИК, участникът не представя копие на отчет за приходите и разходите за съответната година, при условие че отчетът е обявен в търговския регистър.
8.1.2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2011, 2012 и 2013 г.).

Когато по обективни причини участникът не е в състояние да представи тези документи, той може да докаже икономическото си и финансово състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


8.2. Участникът трябва да е реализирал оборот от доставки сходни с предмета на процедурата, за която участникът кандидатства общо за последните три години в размер на прогнозната стойност на предмета на процедурата, за която участникът кандидатства. За да е видно съответствието на участника с горното изискване, той следва да представи:
8.2.1. Справка-декларация за всяка от последните три години съдържащата общия оборот на участника и оборота от доставки сходни с премета на процедурата, за която участникът кандидатства.

8.3. Технически възможности:

8.3.1. Участникът трябва да е изпълнил успешно поне два договора сходни с предмета на поръчката, за която кандидатства на обща стойност не по-малко от прогнозната стойност на съответната доставката, чието изпълнение да е приключило успешно през последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти по настоящата поръчка.

Под успешно изпълнен договор се разбира договор, чието изпълнение е приключило към крайната дата за подаване на офертите и оборудването е доставено и прието от възложителя/получателя по договора без забележки.

Успешното изпълнение се удостоверява с препоръки за добро изпълнение, от които да е видно какъв е предметът и обхватът на договора, периодът на изпълнение, както и че договорът е изпълнен в срок и в пълен обем.

Като доказателство за успешно изпълнен договор, участникът може да представи и всеки друг документ, който съдържа горната информация.

Във връзка с горното изискване, участникът следва да представи попълнена, подписана и подпечатана справка-декларация (Приложение № 5).
8.3.2. Участникът трябва да удостовери, че предлаганите уреди притежават сертификати ISO 9001 или еквивалент или други международно признати сертификати за качество;
8.3.3. Участникът трябва да е оторизиран за дейността, предмет на поръчката от производителя на предлаганото оборудване;
8.3.4. Участникът трябва да посочи поне един сервиз, където ще извършва гаранционното обслужване в случай на повреда или необходимост от профилактика, включително работно време на сервиза и данни за контакт – телефон, факс, ел. поща.
9. Когато има разминаване между суми или числа изписани цифром  и  словом в офертата на участника, се взема под внимание сумата или числото, изписани словом, освен ако е налице явна фактическа грешка.

10. Сключване на договор


Преди подписването на договор Изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение - 3% от стойността на договора, във вид на парична сума, внесена по сметката на Възложителя в Уникредит Булбанк, BIC код UNCRBGSF, IBAN BG17UNCR76303100117315 или банкова гаранция, учредена за срока на изпълнение на договора.
С избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец – приложение № 8.

При сключване на договора, определеният за изпълнител представя:
  1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

  2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП


11. Други условия

11.1. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 101 г от ЗОП;

11.2. До изтичане валидността на офертите, се считат валидни, посочените в офертата на всеки участник координати. При промяна в посочените адрес, телефон, факс и/или електронен адрес за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят Възложителя.

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

.


Приложения към настоящата документация:

Приложение № 1 – Административни сведения за кандидата;

Приложение № 2 – Образец на декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП;
Приложение № 2а – Образец на декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.2 приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП;
Приложение № 3 – Образец на декларация за изплзване/неизползване на подизпълнители, съгласно чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП;
Приложение № 3а - Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Приложение № 4 – Образец на декларация за приемане условията на проекта на договор, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;
Приложение № 5 – Справка-декларация за изпълнени договори;
Приложение № 6 – Образец на техническо предложение;
Приложение № 7 – Образец на ценово предложение;
Приложение № 8 – Проект на договор;

Приложение № 1 – образец
Каталог: sites
sites -> Образец №3 справка-декларация
sites -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница